സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/പാലക്കാട്/മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എ. യു. പി. എസ്. പൊമ്പ്ര മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്നേഹം
2 എ.എം.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ‍‍ സ്നേഹവും ശുചിത്വവും
3 എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടക്കുന്ന് അതിജീവനം
4 എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടക്കുന്ന് നല്ല നാളേക്കുവേണ്ടി
5 എ.എൽ.പി.എസ്. കാട്ടുകുളം അലനല്ലൂർ കൊറോണയുടെ ആത്മകഥ
6 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ കനിവിന്റെ കണി
7 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ കീടാണുവിനെ തോൽപ്പിച്ചു
8 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ ജലന്ധറിനെ മാടിവിളിച്ച് മഞ്ഞുമല
9 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ അ'പ്രതീക്ഷിതം'
10 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ അനാഥൻ
11 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ ഒരു കൊറോണക്കാലം
12 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ ഓട്ടം
13 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ കാത്തിരിപ്പ്
14 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ ദേവന്റെ അവധിക്കാലം
15 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ നന്ദി കൊറോണ നന്ദി
16 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ പൂട്ടിയിട്ട ഹൈമാസ്റ്റ് രാത്രി
17 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ പ്രശസ്തി
18 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ വിശപ്പ്‌
19 ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി അമ്മുവിന്റെ സംശയങ്ങൾ
20 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ ഡ്രോൺ
21 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൊറ്റശ്ശേരി ദൂര‍‍ന്തം വന്ന വഴി
22 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാണിക്കപ്പറമ്പ വീട്ടുരുചി
23 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിമ്പടാരി പത്തു മണിപ്പൂക്കൾ
24 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിമ്പടാരി പ്രകൃതിയുടെ കത്ത്
25 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിമ്പടാരി വൃത്തി
26 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര എണ്ണക്കാളം
27 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര ഞാൻ കണ്ട ഭൂമി
28 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര തിരിച്ചറിവ്
29 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ
30 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് കണ്ണീർ മഴ
31 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി വറ്റാത്ത വെളിച്ചം
32 പി.ടി.എം.എ.എൽ..പി.എസ് നാട്ടുകൽ പൊട്ടിച്ചിതറിയ മിഠായികൾ
33 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. കുണ്ടൂർകുന്ന് പ്രകൃതിയുടെ പ്രതികാരം
34 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് ഒരു അതിജീവനത്തിന്റ കഥ .
35 സി.പി.എ.യു.പി.എസ്. തിരുവിഴാംകുന്ന് തിരിച്ചറിവ്
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 ആരോഗ്യമാത എച്ച്.എസ്. കോട്ടത്തറ തിരിച്ചറിവ്
2 എ.എം.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ‍‍ ജാഗ്രത!.
3 എ.എം.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ‍‍ നന്മ
4 എ.എം.എൽ.പി.എസ് കർക്കിടാംകുന്ന് മാലാഖമാർ
5 എ.എം.എൽ.പി.എസ് ചാമപ്പറമ്പ വ്യാധി
6 എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കളൂർ അമ്പലപ്പാറ മഹാവിപത്ത് .
7 എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കളൂർ അമ്പലപ്പാറ അകന്നിരിക്കാം .
8 എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കളൂർ അമ്പലപ്പാറ ഇങ്ങനെ ഒരു അവധി കാലത്ത്.
9 എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കളൂർ അമ്പലപ്പാറ കാണുക ജനങ്ങളെ .
10 എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കളൂർ അമ്പലപ്പാറ കൊറോണ എന്ന ഭീകരൻ .
11 എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കളൂർ അമ്പലപ്പാറ ചെറുത്തുനിന്നിടും .
12 എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കളൂർ അമ്പലപ്പാറ ജാഗ്രതയോടെ നമ്മുക്ക് മുന്നേറാം.
13 എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കളൂർ അമ്പലപ്പാറ പരക്കെ പറക്കുന്ന .
14 എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കളൂർ അമ്പലപ്പാറ പോരാടുവാൻ .
15 എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടക്കുന്ന് കൊറോണ എന്നൊരു വിപത്തു വന്നു
16 എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടക്കുന്ന് കൊറോണ വൈറസ്
17 എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടക്കുന്ന് ജാഗ്രത ജാഗ്രത കുട്ടികളെ
18 എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടക്കുന്ന് പോരാടുവാൻ നേരമായിന്നു കൂട്ടരേ..
19 എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടക്കുന്ന് ഭയന്നിടില്ല ഞാൻ ചെറുത്തു നിന്നിടും
20 എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടക്കുന്ന് മഹാമാരി
21 എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടക്കുന്ന് വിജയഗാഥ
22 എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടക്കുന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ
23 എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടക്കുന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട
24 എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടക്കുന്ന് സ്വരാക്ഷര കവിത
25 എ.എൽ.പി.എസ്. കാട്ടുകുളം അലനല്ലൂർ കവിത
26 എ.യു.പി.എസ്. പയ്യനടം കൊറോണ
27 എ.യു.പി.എസ്. പയ്യനടം അതിജീവനം
28 എച്.എഫ്.സി.യു.പി.എസ്. മുണ്ടക്കുന്ന് അകലാതെ അകലാം
29 എച്.എഫ്.സി.യു.പി.എസ്. മുണ്ടക്കുന്ന് ഒരു കൊറോണ ഗാനം
30 എച്.എഫ്.സി.യു.പി.എസ്. മുണ്ടക്കുന്ന് കൊറോണയെ തകർത്തിടാം
31 എച്.എഫ്.സി.യു.പി.എസ്. മുണ്ടക്കുന്ന് തുരത്തിടാം
32 എച്.എഫ്.സി.യു.പി.എസ്. മുണ്ടക്കുന്ന് പരക്കുന്ന വൈറസ്
33 എച്.എഫ്.സി.യു.പി.എസ്. മുണ്ടക്കുന്ന് പോരാടുവാൻ നേരമായി
34 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ അകലാം ചെറുക്കാം
35 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ
36 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ ഈ അവധിക്കാലം
37 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ എന്റെ കൊറോണേ
38 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ കുതിപ്പ്
39 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ കൊറോണ
40 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ കൊറോണക്കാലം
41 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ കൊറോണവാഴും കാലം
42 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ നല്ല ഭൂമി
43 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ പോരാട്ടം സധൈര്യം
44 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ ഭയത്തിന്റെ അവധികൾ
45 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ മറികടക്കാം ഈ ദുരിതത്തെ
46 കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം അതിജീവനം
47 കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം നല്ല കാലത്തിന്റെ സ്മരണയോടെ
48 കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം പൗരൻ
49 കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം ശുചിത്വത്തിൽ കലർന്ന രോഗ പ്രതിരോധം
50 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ വികൃതി.
51 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ ആരോഗ്യ കേരളം
52 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ എൻ്റെ കാഴ്ചകൾ
53 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ കൊറോണപ്പാട്ട്
54 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ ധീര കേരളം
55 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ നമുക്ക് തുരത്താം
56 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ പോവുക പോവുക
57 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ മഹാമാരി
58 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ മുന്നേ നടക്കാം
59 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ കൊഴിഞ്ഞു വീണ കാൽചിലമ്പുകൾ
60 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ പൂരം
61 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ പ്രാർത്ഥന
62 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ മഴ...
63 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ മഹാമാരി
64 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ ചിതലരിക്കാത്ത ചിലത്....
65 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ ലോക ജാതകം ..
66 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൊറ്റശ്ശേരി പ്രളയ ശേഷം കേരളം
67 ജി.എൽ.പി.എസ് എടത്തനാട്ടുകര അതിജീവിച്ച് മുന്നേറും
68 ജി.എൽ.പി.എസ് എടത്തനാട്ടുകര കൊറോണ
69 ജി.എൽ.പി.എസ് എടത്തനാട്ടുകര കൊറോണ കാലം
70 ജി.എൽ.പി.എസ് എടത്തനാട്ടുകര കൊറോണ....
71 ജി.എൽ.പി.എസ് എടത്തനാട്ടുകര കോറോണയ്ക്കെതിരെ പോരാട്ടം
72 ജി.എൽ.പി.എസ് എടത്തനാട്ടുകര നല്ല നാളെ ക്കായ്
73 ജി.എൽ.പി.എസ് ചുണ്ടോട്ടുകുന്ന് കൊറോണ കാലം
74 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിമ്പടാരി കൊറോണ
75 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിമ്പടാരി നാം മുന്നോട്ട്
76 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിമ്പടാരി നേരിടാം
77 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിമ്പടാരി പകച്ചുപോയലോകം
78 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിമ്പടാരി പരിസ്ഥിതി
79 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിമ്പടാരി ഭാരതമണ്ണ്
80 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിമ്പടാരി മരം
81 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര വന്നിരുന്നു നീ......
82 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര ഒടുവിൽ
83 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര പ്രതിരോധിച്ചിടാം.....
84 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര ഭയന്നിടില്ല നാം
85 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര മനുഷ്യൻ...അവൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്..
86 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര മുത്തശ്ശിവാക്ക്
87 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര രോഗ പ്രതിരോധം
88 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര രോഗ പ്രതിരോധം..
89 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര ലോക്ക്
90 ജി.യു.പി.എസ്. കാരറ കുഞ്ഞു ഭീകരൻ
91 ജി.യു.പി.എസ്. കൂക്കംപാളയം എന്റെഅവധിക്കാലം
92 ജി.യു.പി.എസ്. ചളവ കവിത
93 ജി.യു.പി.എസ്. ചളവ പരിസ്ഥിതി
94 ജി.യു.പി.എസ്. ചളവ പ്രകൃതിയുടെ രോധനം
95 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് അവധി
96 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് ഐസൊലേഷൻ വാർഡ്
97 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് ഒത്തുചേർന്നിടാം
98 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് കരുതലോടെ
99 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് കൊറോണ
100 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് കൊറോണക്കാലം
101 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് കൊറോണയെന്ന അഗ്നി
102 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് ഗൊ കൊറോണ ഗോ
103 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് തോല്പിക്കാം കൊറോണയെ
104 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് നമ്മുടെ രക്ഷ നമ്മുടെ കയ്യിൽ
105 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് നൊമ്പരം
106 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് പിശാചിന്റെ കിരീടം
107 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് പ്രതീക്ഷ
108 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് മഹാമാരി
109 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് മാഞ്ഞിടല്ലേ
110 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് വീണ്ടെടുക്കാം
111 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് വൈറസ്
112 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട
113 ജി.യു.പി.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് കാണാത്ത ഓർമ്മകൾ
114 ജി.യു.പി.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് പ്രളയം
115 ജി.യു.പി.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് മഹാമാരി
116 ജി.യു.പി.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് സ്വാതന്ത്ര്യം
117 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി ആരു നീ.......
118 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി കോവിഡ്- 19
119 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി തോൽക്കില്ല
120 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി ബ്രേക്ക്‌ ദി ചെയിൻ
121 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി കൊറോണ
122 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി തോൽക്കില്ല
123 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി തോൽക്കില്ല കേരളം
124 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി പോരാടാം ഒരുമിച്ച്
125 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി ഭീകര വൈറസ്
126 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി മിഴിവുള്ള സ്വപ്നം
127 പി.ടി.എം.എ.എൽ..പി.എസ് നാട്ടുകൽ കണിക്കൊന്ന
128 പി.ടി.എം.എ.എൽ..പി.എസ് നാട്ടുകൽ കൊറോണ
129 പി.ടി.എം.എ.എൽ..പി.എസ് നാട്ടുകൽ ഭീകരൻ
130 മൗണ്ട് കാർമൽ എൽ.പി.എസ് മാമണ്ണ കൊറോണ
131 മൗണ്ട് കാർമൽ എൽ.പി.എസ് മാമണ്ണ കൊറോണകാലം
132 മൗണ്ട് കാർമൽ എൽ.പി.എസ് മാമണ്ണ പ‍ുന്നാരതത്തയ‍ും മിന്ന‍ുമോള‍ും
133 ലെഗസി എ.യു.പി.എസ്. തച്ചനാട്ടുകര എന്റെ കൊറോണേ
134 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. കുണ്ടൂർകുന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി നാം പോരാടിടാം
135 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. കുണ്ടൂർകുന്ന് കൊച്ചെലി
136 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. കുണ്ടൂർകുന്ന് കോവിഡ് പ്രതിരോധം
137 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. കുണ്ടൂർകുന്ന് നന്മമരം
138 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. കുണ്ടൂർകുന്ന് നാളേയ്ക്കായ്
139 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. കുണ്ടൂർകുന്ന് പ്രകൃതി ഭംഗി
140 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. കുണ്ടൂർകുന്ന് മനുഷ്യരാശിക്കൊരു ഭീഷണി
141 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് കരുതിയിരിക്കുക കൂട്ടരേ
142 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് A SILENT VOICE
143 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് THE TERMINATOR
144 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് അതിജീവനം
145 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് കൊച്ചു വൈറസ് വലിയ പാഠം
146 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് കൊറോണ
147 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് കോവിഡ്
148 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് തടവറ
149 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് മഹാ വിപത്‌.
150 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് വീണ്ടുംഒരു പോരാട്ടം
151 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് വ്യക്തിശുചിത്വം
152 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് വർത്തമാനകാലം
153 സി.പി.എ.യു.പി.എസ്. തിരുവിഴാംകുന്ന് വൈറസ്സ്
154 സെന്റ് ജോർജ്.എൽ.പി.എസ് അട്ടപ്പാടി ഞാൻ കണ്ട മഹാമാരി
155 സെന്റ് സ്ററീഫൻ എൽ.പി.എസ് കള്ളമല ജാഗ്രത തൻ സ്വരം
156 സെന്റ് സ്ററീഫൻ എൽ.പി.എസ് കള്ളമല ശ്വാസം
157 ഹോളി ഫാമിലി കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ മുണ്ടക്കുന്ന് പോരാടുവാൻ നേരമായിന്നു
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എ.എം.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ‍‍ കൊറോണ പ്രതിരോധ കാലത്ത്
2 എ.എം.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ‍‍ പരിസരം, ശുചിത്വം, രോഗപ്രതിരോധം.
3 എ.എൽ.പി.എസ്. കാട്ടുകുളം അലനല്ലൂർ കൊറോണ വേളയിൽ
4 എ.എൽ.പി.എസ്. കാട്ടുകുളം അലനല്ലൂർ കോവിഡ്19
5 എച്.എഫ്.സി.യു.പി.എസ്. മുണ്ടക്കുന്ന് ലോക്ക് ഡൗൺ കേരള ജനത
6 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം
7 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ കൊറോണയെന്ന മഹാമാരി
8 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ പരിസ്ഥിതി പാഠങ്ങൾ
9 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ പേടിക്കേണ്ട കരുതൽ മതി
10 കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം "ലോക്ക് ഡൗൺ ഏറ്റവും മികച്ച സ്വാഭാവിതക്ക് "
11 കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം ഇനിയെങ്ങോട്ട് ?
12 കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
13 കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം രോഗ പ്രതിരോധം
14 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ എന്താണ് കൊറോണ?
15 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ ഒത്തൊരുമിച്ച് പോരാടാം
16 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
17 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ തിരിച്ചറിവ്
18 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ മാലിന്യ മുക്ത കേരളം
19 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ അതിജീവിക്കാം ഈകാലവും
20 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ കൊറോണ
21 ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരവും
22 ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി പ്രത്യാശ
23 ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി ശുചിത്വത്തിലൂടെ രോഗപ്രതിരോധം
24 ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി രോഗങ്ങളും പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങളും
25 ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി രോഗപ്രതിരോധം
26 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ ആശങ്ക വേണ്ടാ ജാഗ്രത മതി
27 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ ഇത് അല്പം സ്പെഷ്യലാ...... സൂക്ഷിച്ചോ......
28 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ കോവിഡ് കാല അനുഭവങ്ങൾ
29 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ പരിസ്ഥിതിയും പകർച്ചവ്യാധിയും
30 ജി.എൽ.പി.എസ് എടത്തനാട്ടുകര ആരോഗ്യ രംഗത്തെ കേരള മാതൃക.
31 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിമ്പടാരി കരുതലോടെ ജീവിതം
32 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിമ്പടാരി നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി
33 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിമ്പടാരി പരിസ്ഥിതി ദിനം
34 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിമ്പടാരി ശുചിത്വം
35 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര Preventing diseases,for a safer world!
36 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര THE SEARCH FOR A BETTER TOMORROW
37 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര ആരോഗ്യം അവിഭാജ്യം
38 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര എന്റെ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ
39 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര ചലിക്കാത്ത ലോകം
40 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
41 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര സമീപനവൈകല്യം
42 ജി.യു.പി.എസ്. കൂക്കംപാളയം കരുതലോടെ കേരളം
43 ജി.യു.പി.എസ്. കൂക്കംപാളയം ലോക മഹാമാരി
44 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് എന്റെ കൊറോണക്കാലം
45 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് എൻറെ കൊറോണക്കാലം
46 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് പരിസ്ഥിതിയും മനുഷ്യനും
47 ജി.യു.പി.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് കൊറോണക്കാലത്തെ എന്റെ പിറന്നാൾ
48 ജി.യു.പി.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് കൊറോണക്കാലത്തെ എൻ്റെ പിറന്നാൾ
49 ജി.യു.പി.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് നമുക്ക് മഹാമാരിയെ തടയണം.
50 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി Let's Overcome Through Prevention
51 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി അതിജീവിക്കും നമ്മൾ കോവിഡിനേയും .
52 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി പ്രകൃതിയുടെ വികൃതികൾ
53 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി രോഗ പ്രതിരോധം
54 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി രോഗപ്രതിരോധം
55 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി കേരളം എത്ര സുന്ദരം
56 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി മടങ്ങാം പ്രകൃതിയിലേക്ക്
57 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. കുണ്ടൂർകുന്ന് പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം രോഗപ്രതിരോധം
58 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. കുണ്ടൂർകുന്ന് ഒരു നിലാവുള്ള രാത്രി യിൽ
59 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. കുണ്ടൂർകുന്ന് പരിസ്ഥിതി ശുചീകരണത്തിലൂടെ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം
60 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. കുണ്ടൂർകുന്ന് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്റെ കടമ
61 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. കുണ്ടൂർകുന്ന് പരിസ്ഥിതി, ശുചിത്വം, പ്രതിരോധം
62 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. കുണ്ടൂർകുന്ന് മുരിങ്ങ
63 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് കൊറോണക്കാലം
64 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് രോഗപ്രതിരോധം
65 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് ശുചിത്വം-
66 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് ഐസൊലേഷൻ
67 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് കൊറോണ എന്ന രാജാവ്
68 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് കൊറോണ വൈറസ്
69 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് പരലോകത്തെ സത്യം
70 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് പരിസ്ഥിതി
71 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് മിസ്റ്റർ കീടാണു കരയുകയാണ്
72 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് വ്യക്തി പരിസരശുചിത്വം
73 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് വ്യക്തി ശുചിത്വം
74 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് സാമൂഹ്യ ശുചിത്വം
75 സി.പി.എ.യു.പി.എസ്. തിരുവിഴാംകുന്ന് ജാഗ്രത
76 സി.പി.എ.യു.പി.എസ്. തിരുവിഴാംകുന്ന് രോഗ പ്രതിരോധം
77 സെന്റ് മേരീസ് യു.പി.എസ്. പുല്ലശ്ശേരി പരിസ്ഥിതിശുചിത്വവും രോഗപ്രതിരോധവും
78 സെന്റ് സ്ററീഫൻ എൽ.പി.എസ് കള്ളമല പരിസ്ഥിതി
79 സെന്റ് സ്ററീഫൻ എൽ.പി.എസ് കള്ളമല ശുചിത്വവും രോഗപ്രതിരോധനവും