സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ‍‍/അക്ഷരവൃക്ഷം/നന്മ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നന്മ

പ്രകൃതിയെ നാമെന്നുമോർത്തീടണം
ഒരു നിധി പോലെയെന്നും കാത്തീടണം
ജീവനും വായുവും അന്നവും വെള്ളവും
എല്ലാം നമുക്കീ പ്രകൃതി അല്ലോ
നട്ടൂവളർത്തണം നന്മ മരങ്ങൾ
കൂട്ടരേയെന്നും ഒരുമയോടെ
കാത്തീടണം നൽ ജലാശയങ്ങളെ
നാമലിവോടെയെന്നും ഓർത്തീടണം
സ്വയമേവ നിങ്ങൾക്കു ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന
ശുചിത്വ പാഠങ്ങളോർത്തീടണം
ചപ്പുചവറുകൾ കൂട്ടിയിടാതെ
പരിസരമെന്നും ശുചിയാക്കണം
കൂടിപ്പിറപ്പായെന്നും വേണം വ്യെക്തി ശുചിത്വവും കൂട്ടുകാരെ
ആരോഗ്യമുള്ളൊരു നാളെക്കുവേണ്ടി
ഒരിമുച്ചു പോരാടം സ്നേഹിതരെ

ഇർഫാൻ സാദിഖ് ബാവ. T.K
4 A എ.എം.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ‍‍
മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത