സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

9 ഏപ്രിൽ 2020 13:41 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

9 ഏപ്രിൽ 2020

(പു.)(ചെ.)   13:40  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Suni John‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+265). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     13:40  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Suni John‎; Shylapb‎; Kattapparambu‎; HIMASREE‎; 41451‎]
      13:40 . . Suni John (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      13:36 . . Kattapparambu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      13:32 . . HIMASREE (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      13:28 . . Shylapb (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      13:24 . . 41451 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     13:40  ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മങ്ങാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+75). . 41029ghsmangad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:39  ഔവർ ലേഡീ ഓഫ് ഫാത്തിമ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കുമ്പളങ്ങി/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+49). . 26043b (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:39  ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം./VHSS‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+236). . ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    13:39  ഗവൺമെന്റ് എസ് എൻ ഡി പി യു. പി. എസ് പട്ടത്താനം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കോവിഡിൻ ചങ്ങല‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+2,804). . 41451 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' {{BoxTop1 | തലക്കെട്ട്= കോവിഡിൻ ചങ്ങല | color=4 }} <center> <poem...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     13:37  എസ്. ബി. എസ്. ഓലശ്ശേരി/Activities/2019-20/ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+23). . [21361‎ (2×)]
      13:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-8). . 21361 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സ്)
      13:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+31). . 21361 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സ്)
     13:36  ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം./പ്രാദേശിക പത്രം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+5,400). . ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    13:36  ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത്/അക്ഷരവൃക്ഷം/മാറിനിൽക്കാം സുരക്ഷിതരാകാം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+4,467). . Gpuramhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{BoxTop1 | തലക്കെട്ട്= മാറിനിൽക്കാം സുരക്ഷിതരാകാം...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)(ചെ.)   13:36  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Kattapparambu‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+265). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     13:36  എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് അമരവിള‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+896). . 44419 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:36  ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം./ഓണാഘോഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-5,404). . ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ദുരിതബാധിതർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ്)
     13:35  ഔവർ ലേഡീ ഓഫ് ഫാത്തിമ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കുമ്പളങ്ങി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഏകലോകം‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,267). . [26043b‎ (4×)]
      13:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-589). . 26043b (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,183). . 26043b (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,539). . 26043b (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+134). . 26043b (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    13:35  വൃന്ദാവൻ എച്ച്.എസ്. വ്ളാത്താങ്കര/അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+7,580). . [44052‎ (2×)]
      13:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7,471). . 44052 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     13:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+109). . 44052 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('പരിസ്ഥിതി' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     13:33  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [44419‎ (2×)]
      13:33 . . 44419 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Lk.44419.jng.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      12:56 . . 44419 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Lk.44419.png.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
(പു.)(ചെ.)   13:32  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:HIMASREE‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+272). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    13:32  ഗവൺമെന്റ് എസ് എൻ ഡി പി യു. പി. എസ് പട്ടത്താനം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കാണാമറവിലെ കൂട്ടുകാരി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,913). . 41451 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' {{BoxTop1 | തലക്കെട്ട്= കാണാമറവിലെ കൂട്ടുകാരി | col...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:32  എസ്. ബി. എസ്. ഓലശ്ശേരി/Activities/2019-20/ദിനാചരണങ്ങൾ‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+43,643). . [21361‎ (3×)]
      13:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 21361 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-134). . 21361 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (നല്ലപാഠം പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
(പു.)     13:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+43,778). . 21361 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{| |- ==<font size=6><u><center>'''ജൂൺ'''</center></u></font>== | style="background:#F0F8FF; borde...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     13:29  ഗവൺമെന്റ് എസ് എൻ ഡി പി യു. പി. എസ് പട്ടത്താനം/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+361). . 41451 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    13:28  ജി.യു.പി.എസ് വിളക്കോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രകൃതി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,264). . GUPSVILAKKODE (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{BoxTop1 | തലക്കെട്ട്= പ്രകൃതി | color= 5 }} <center> <poem> പ്രകൃ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     13:28  എസ്. ബി. എസ്. ഓലശ്ശേരി/Activities‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+25). . [21361‎ (4×)]
      13:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+80). . 21361 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-80). . 21361 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 21361 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വിദ്യാലയത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളും ദിനാചരണങ്ങളും)
      13:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+25). . 21361 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)(ചെ.)   13:28  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Shylapb‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+265). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)(ചെ.)   13:24  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:41451‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+268). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     13:20  എസ്. ബി. എസ്. ഓലശ്ശേരി/Activities/2019-20/പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-40,831). . [21361‎ (2×)]
      13:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-43,778). . 21361 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
      13:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,947). . 21361 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിസംബർ)
     13:18  എസ്. ബി. എസ്. ഓലശ്ശേരി/Activities/2019-20‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-62). . 21361 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:17  ജി.യു.പി.എസ് വിളക്കോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+64). . GUPSVILAKKODE (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    13:07  ഗവ.യു പി എസ് പൊന്മുടി/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+75). . Sujithsm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('*[[{{PAGENAME}}/നിറം|നിറം]] *[[{{PAGENAME}}/മഴ|മഴ]]' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    13:06  സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്സ് വിഴിഞ്ഞം/അക്ഷരവൃക്ഷം/മരം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+369). . Lalilopez (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ഒരു മഴു മുരടിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു ഒരു ജീവ താളം...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    12:49  ഗവ.യു.പി.എസ്.വിതുര/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+65). . 42653 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('*[[{{PAGENAME}}/കഥ| കഥ]] *[[{{PAGENAME}}/കഥ| കഥ]]' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     12:48  ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ് വെങ്ങാനൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-247). . 44050 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     12:48  അദ്ധ്യാപകരുടെ ചിത്രങ്ങൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+28). . 28026 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    12:47  എ.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്, തിരുമല/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+45). . Thirumala (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('*[[{{PAGENAME}}/അമ്മ | അമ്മ]]' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    12:47  ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ് വെങ്ങാനൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ അതിജീവനം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+3,913). . 44050 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{BoxTop1 | തലക്കെട്ട്= അതിജീവനം | color= 2 }} വിജനമായ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     12:46  ടി.ഡി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മട്ടാഞ്ചേരി/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-72). . 26011 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (edited)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്