സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

20 ഏപ്രിൽ 2018 10:40 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

20 ഏപ്രിൽ 2018

(പു.)(ചെ.)   10:11  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:20234‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+264). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     10:11  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [20261‎; 20234‎; 20215‎]
      10:11 . . 20234 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      10:05 . . 20261 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      09:54 . . 20215 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
(പു.)(ചെ.)   10:05  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:20261‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+262). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)(ചെ.)   09:54  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:20215‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+264). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     09:51  എ.യു.പി.എസ്. പനമണ്ണ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-1). . 20245 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     08:33  ഫാത്തിമ എൽ പി എസ് കാരക്കുന്നം‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,146). . [27376‎ (4×)]
      08:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+261). . 27376 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      08:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+294). . 27376 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      08:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+41). . 27376 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (മുൻ സാരഥികൾ)
      08:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+550). . 27376 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചരിത്രം)
     07:41  Fathima LPS Karakunnam‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,446). . 27376 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (school history)
     07:33 (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) . . 28408 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:SCHOOL PHOTO NEW BUILDING.docx അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     07:17  സെന്റ്. ജോസഫ്സ് എൽ. പി. എസ്. ആരക്കുഴ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+47). . [28408‎ (2×)]
      07:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8). . 28408 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+39). . 28408 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്ഥാപനം)
     06:42  St. Joseph`s L P S Arakuzha‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-67). . 28408 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (prettyurl/S.J.L.P.S. ARAKUZHA)

19 ഏപ്രിൽ 2018

     15:16  സംവാദം:എസ്.ബി.എസ്. മീറ്റ്ന‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+2,840). . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പുതിയ സംവാദഭാഗം: ശതാബ്ദി.) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     07:46  ജി എച്ച് എസ് എസ്, ചേർപ്പുളശ്ശേരി‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+423). . [Adhil Jahan‎ (3×)]
      07:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+319). . Adhil Jahan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ)
      07:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+78). . Adhil Jahan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+26). . Adhil Jahan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:42  വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് തിരുവല്ലം/വിദ്യാരംഗം‌-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . 43068 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:30  വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് തിരുവല്ലം/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-116). . 43068 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   07:26  പ്രമാണം:Kerala.png‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+68). . 43068 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:19  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [43068‎ (8×)]
      07:19 . . 43068 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Mikavu8.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:19 . . 43068 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Mikavu7.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:18 . . 43068 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Mikavu6.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:18 . . 43068 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Mikavu5.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:17 . . 43068 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Mikavu3.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:16 . . 43068 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Mikavu2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:16 . . 43068 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Mikavu1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:14 . . 43068 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Mikavu1.1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(മികവുൽസവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ക്കൂളിൽ എച്ച്.എമ്മിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടനവും വിവി...)

18 ഏപ്രിൽ 2018

     11:26  എസ്.ബി.എസ്. മീറ്റ്ന‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-13). . [20244‎ (2×)]
      11:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-12). . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:13  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [20244‎ (17×)]
      11:13 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ഭാരതപുഴ ശുചീകരണം പ്രവർത്തനം.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      11:11 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൽ നിന്ന്.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      11:10 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശതാബ്ദി സമാപന സദസ്സ്.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      11:08 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശതാബ്ദിമന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      11:07 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നിന്ന്.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(സ്കൂൾ ശദാബ്ദി പുതിയ കെട്ടിടം ബഹു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹ...)
      11:05 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശദാബ്ദി ബഹു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      11:01 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:പ്രശസ്ത സിനിമ നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ സ്റ്റാഫ്‌ സെക്രടറി എം സിദ്ധീഖ മസ്റെർക്കൊപ്പം.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:59 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ബഹു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ ശ്രീ സി രവീന്ദ്രനാഥ്.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:54 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:സ്കൂൾ പ്രധാന കവാടം വർണപ്രഭയിൽ.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:53 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:School Auditorium01.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:51 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശദാബ്ദി ദിനാഘോഷ ചർച്ച.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:49 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:മഹാത്മീയം CD പ്രകാശനം ഉദ്ഘാടനം.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:47 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ ആദരിക്കൽ.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(പ്രശസ്ത സിനിമ നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ സ്കൂൾ PTA പ്രേസിടന്റ്റ് ശ്രീ യു. ഉദയൻ ആദരിക്കുന്നു)
      10:44 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:മഹാത്മീയം CD പ്രകാശനം പോസ്റ്റർ.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:43 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:മഹാത്മീയം CD പ്രകാശനം 01.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:42 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:മികവ്.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:40 . . 20244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Agriculture 03.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്