സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

10 ഡിസംബർ 2019 21:44 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

10 ഡിസംബർ 2019

(പു.)(ചെ.)   19:23  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Mallikavalluru‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+282). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     19:23 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . Mallikavalluru (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     16:26  ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്‎‎ (9 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+605). . [48533‎ (9×)]
      16:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+119). . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+187). . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+77). . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+69). . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+141). . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+22). . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-21). . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-36). . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+47). . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:24  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [48533‎ (5×); Arabic‎ (9×); Ghskalichanadukkam‎ (18×)]
      16:24 . . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:New Doc 2019-12-10 21.58.46.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:13 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn578.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      16:13 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn577.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      16:03 . . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:New Doc 2019-12-10 21.36.23 2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:03 . . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:New Doc 2019-12-10 21.36.23 1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:03 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn576.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:59 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn575.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:54 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn574.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:53 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn573.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:53 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn572.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:52 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn571.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:52 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn570.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:26 . . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Smuttom.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:30 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ക്ളാസ്സ് തല ഭരണഘടന.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(ക്ളാസ്സ്_തല_ഭരണഘടന.)
      14:28 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Multimedia.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(മൾട്ടീമീഡിയ)
      14:27 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kalolsavamsubjilla.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(കലോത്സവത്തിൽ കാലിച്ചാനടുക്കത്തെ കുട്ടികൾ)
      14:21 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:മണ്ണ് ദിനം.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(മണ്ണറിഞ്ഞ് ലോക മണ്ണ് ദിനം കാലിച്ചാനടുക്കം.. ഗവ ഹൈസ്ക്കൂൾ കാലിച്ചാനടുക്കം സീഡ് ക്ലബ്ബ് സ്ക്ക...)
      14:19 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Sound systemfor all classes.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(പിടിഎ അവാർഡ് തുക കുട്ടികളുടെ ശബ്ദവിന്യാസത്തിന് കാലിച്ചാനടുക്കം ..ഗവ ഹൈസ്ക്കൂൾ കാലിച്ചാനടുക...)
      14:17 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:വികലാംഗ ദിനം.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(ലോക വികലാംഗ ദിനത്തിൽ ആദരവുമായി ഗവ ഹൈസ്ക്കൂൾ കാലി ചാനടുക്കം .. കാലിച്ചാനടുക്കം .. ലോക വികലാംഗ ദ...)
      14:14 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ലഹരിവിമുക്ത വിദ്യാലയം.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(ലഹരി വിമുക്ത വിദ്യാലയത്തിനായി എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കൈത്താങ്ങ്: കാലിച്ചാനടുക്കം ......)
      14:12 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:പ്രതിഭകളെത്തേടി 3.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(പ്രതിഭകളെത്തേടി)
      14:12 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:പ്രതിഭകളെത്തേടി 2.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(പ്രതിഭകളെത്തേടി)
      14:11 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:പ്രതിഭകളെത്തേടി1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(പ്രതിഭകളെത്തേടി)
      14:10 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:പ്രതിഭകളെത്തേടി.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(പ്രതിഭകളെത്തേടി എന്ന പരിപാടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പുത്തൻ അന...)
      13:51 . . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Glpstharish.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      13:45 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ബോധവൽകരണ സെമിനാർ.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(കേരള സർക്കാർ ആയുഷ് ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് സദ്ഗമയ ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രി കാഞ്ഞങ്ങാട്, ജി എച്ച്‌...)
      13:41 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശിശുദിനം12019.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(ശിശുദിന റാലി)
      13:40 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശിശുദിനം2019.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(കാലിച്ചാനടുക്കം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളിൽ ശിശുദിനാഘോഷം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു .പ്രീ പ്രൈമറി കുട്...)
      13:36 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ചാക്യാർ 1.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      13:29 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ചാക്യാർ.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(ചാക്യാരും കുട്ടികളും)
      13:28 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ചാക്യാർ കൂത്ത്.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(സദസ്സിനെ രസിച്ചിച്ച് കാലിച്ചാനടുക്കത്ത് ചാക്യാർക്കൂത്ത്. കേരള ക്ഷേത്ര കലാ അക്കാദമിയുടെ സഹ...)
      13:25 . . Ghskalichanadukkam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:സീഡ് കൂടാരം.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(സീഡ് ഹരിത ഭവനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഓലത്തണലിൽ ഒരിത്തിരി നേരമിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് ഗവ ഹൈസ്ക്കൂൾ...)
     16:18  ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/ഓഡിറ്റോറിയം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+186). . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   16:14  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/Activities‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+677). . [Arabic‎ (4×)]
 (ചെ.)    16:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+71). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    16:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+255). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    15:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+208). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    15:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+143). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:14  ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/ ടാലൻറ് ലാബ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+522). . [48533‎ (2×)]
      16:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+89). . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+433). . 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്