സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടക്കുന്ന്/അക്ഷരവൃക്ഷം/പോരാടുവാൻ നേരമായിന്നു കൂട്ടരേ..

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പോരാടുവാൻ നേരമായിന്നു കൂട്ടരേ..

 
പോരാടുവാൻ നേരമായിന്നു കൂട്ടരേ..

പ്രതിരോധമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ കണ്ണി പൊട്ടിക്കാം

 നമുക്കീ ദുരന്തത്തിനലയടിയിൽ നിന്നു മുക്തി നേടിടാൻ

ഒഴിവാക്കിടാം സ്നേഹ സന്ദർശനം

നമുക്കൊഴിവാക്കീടാം ഹസ്തദാനം

അൽപകാലം നാം അകന്നിരുന്നാലും

പരിഭവിക്കേണ്ട
പിണങ്ങിടേണ്ട

പരിഹാസരൂപേണ കരുതലില്ലാതെ
നടക്കുന്ന സോദരരെ

കേട്ടുകൊൾക നിങ്ങൾ തകർക്കുന്നത് നിങ്ങടെ ജീവൻ മാത്രമല്ല
ഒരു ജനതയെ ത്തന്നെയാണറിഞ്ഞിടൂ...

ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കു നൽകും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിടാം

മടിക്കാതെ ആശ്വാസമേകുന്ന ശുഭവാർത്ത കേൾക്കുവാൻ

ഒരു മനസ്സോടെ ശ്രമിക്കാം
ജാഗ്രതയോടെ ശുചിത്വ ബോധത്തോടെ
മുന്നേറിടാം

 ഭയക്കാതെ
ശുദ്ധിയോടീ നാളുകൾ സമർപ്പിക്കാം

നമുക്കു വേണ്ടി, ഒപ്പം ഈ ലോക നന്മക്കു വേണ്ടിയും.


അസ് ല. ഇ
3B എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടക്കുന്ന്
മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 19/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത