അക്ഷരവൃക്ഷം/ആലപ്പുഴ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അക്ഷരവൃക്ഷം

ജില്ലാതല പങ്കാളിത്തം
ജില്ല - ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
   തരം    താളുകളുടെ എണ്ണം
അക്ഷരവൃക്ഷം കഥകൾ 670
അക്ഷരവൃക്ഷം കവിതകൾ 1,951
അക്ഷരവൃക്ഷം ലേഖനങ്ങൾ 1,458
അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ 4,081
രചനകൾ ഉപജില്ലതിരിച്ച്
ഉപജില്ല   കഥ   കവിത ലേഖനം ആകെ സൃഷ്ടികൾ
ആലപ്പുഴ 163 416 249 829
അമ്പലപ്പുഴ 53 178 208 439
ചെങ്ങന്നൂർ 74 204 126 405
ചേർത്തല 91 213 174 478
ഹരിപ്പാട് 76 226 210 512
കായംകുളം 49 189 114 352
മാവേലിക്കര 40 145 114 298
മങ്കൊമ്പ് 29 93 78 200
തലവടി 34 74 89 197
തുറവൂർ 52 194 74 320
വെളിയനാട് 8 21 23 52
ആകെ 670 1,951 1,458 4,081
രചനകൾ സ്കൂൾ തിരിച്ച്
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് രചനയുടെ എണ്ണം
1 സെന്റ്.ജോസഫ്സ്. ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ 135
2 കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി. 114
3 ഗവ. എച്ച്.എസ്. നാലുചിറ 77
4 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.വീയപുരം 66
5 നടുവട്ടം വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ,പള്ളിപ്പാട് 64
6 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,ആയാപറമ്പ്. 61
7 ഗവ. ജെ ബി എസ് പുന്നപ്ര 55
8 ഗവ ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് , ചേർത്തല 55
9 എസ്സ് ഡി.വി.ഗേൾസ്എച്ച്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ 54
10 എം.ഐ.എച്ച്.എസ്സ്.പൂങ്കാവ് 53
11 എൽ പി ജി സ്കൂൾ പെരുന്നേർമംഗലം 44
12 ജി യു പി എസ് കാർത്തികപ്പള്ളി 42
13 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് 42
14 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി 38
15 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, മണ്ണഞ്ചേരി 38
16 ലൂഥറൻ.എച്ഛ്.എസ്സ്,സൗത്ത്ആര്യട് 35
17 എൽ പി എസ് അറവുകാട് 35
18 സെന്റ് ജോസഫ് എൽ പി ജി എസ് ആലപ്പുഴ 34
19 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പെണ്ണുക്കര 34
20 എൻ എസ് എച്ച് എസ് നെടുമുടി 33
21 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര 32
22 എസ്സ്.ഡി.വി.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,ആലപ്പുഴ 32
23 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം 31
24 വി വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, താമരക്കുളം 30
25 ബി.ബി.എച്ഛ്.എസ്സ്,നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര. 30
26 ദേവമാതാ എച്ച് എസ് ചേന്നംകരി 30
27 എം റ്റി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വെണ്മണി 29
28 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ യു പി സ്കൂൾ, ചേർത്തല 27
29 ഗവ. മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, ഹരിപ്പാട് 27
30 ആര്യാട് സി എം എസ് എൽ പി എസ് കൊമ്മാടി 26
31 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി 25
32 സെന്റ്. ആൻസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, ചെങ്ങന്നൂർ 24
33 പോപ്പ് പയസ് XI ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭരണിക്കാവ് 24
34 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം 24
35 എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം 24
36 ടി.ഡി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ 23
37 അറവുകാട്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,പുന്നപ്ര. 23
38 ലിയോ XIII എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ 22
39 ഗവൺമെന്റ് എസ്.ഡി.വി.ജെ.ബി.എസ്.ആലപ്പുഴ 22
40 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് 21
41 മണ്ണാറശാല യു പി എസ് ഹരിപ്പാട് 21
42 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം 21
43 ഗവ.എച്ച്എസ്സ്.എസ്സ് ഫോർ ഗേൾസ് ഹരിപ്പാട്. 21
44 സെന്റ്.തോമസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്,കാർത്തികപള്ളി. 20
45 സി എം എസ് എൽ പി എസ് മുല്ലയ്‍ക്കൽ 20
46 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി 20
47 എസ് കെ വി ഹൈസ്കൂൾ, കുട്ടമ്പേരൂർ 20
48 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ 19
49 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച എസ്, ചേർത്തല 19
50 സെന്റ് മാത്യൂസ് എച്ച് എസ്, കണ്ണങ്കര 19
51 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. 19
52 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി 18
53 നായർ സമാജം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, മാന്നാർ 18
54 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, മാരാരിക്കുളം 18
55 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം 18
56 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം 17
57 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് 16
58 നായർ സമാജം ബോയ് സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാന്നാർ 16
59 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം 16
60 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മംഗലം 16
61 കെ. വി. സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്‌കൂൾ, മുതുകുളം 16
62 എസ് ഡി വി ജി യു പി എസ് നീർക്കുന്നം 16
63 എം.കെ.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പല്ലന 16
64 ഹോളി ഫാമിലി എച്ച് എസ് , ചേർത്തല 15
65 ഹോളി ഫാമിലി എച്ച് എസ് , കാട്ടൂർ 15
66 സെന്റ്.മൈക്കിൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. തത്തംപള്ളി 15
67 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ്എസ് ചമ്പക്കുളം 15
68 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച 15
69 പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ 15
70 ജി എൽ പി എസ് ഏവൂർ നോർത്ത് 15
71 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, പുലിയൂർ 15
72 എസ് സി എം വി ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ചെട്ടികാട് 15
73 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി 15
74 ആർ വി എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പ്രയാർ 15
75 സെന്റ് റാഫേൽസ് എച്ച് എസ് എസ് എഴുപുന്ന 14
76 സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് എസ് പുളിങ്കുന്ന് 14
77 സി.കെ.എച്ഛ്.എസ്സ്.ചേപ്പാട്. 14
78 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആര്യാട് 14
79 എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി 14
80 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുള്ളിക്കണക്ക് 14
81 എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,മുതുകുളം 14
82 സെന്റ്. മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം 13
83 സെന്റ് ആൻറണീസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ 13
84 വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ 13
85 പി എം ഡി യു പി എസ് ചേപ്പാട് 13
86 ജി യു പി എസ് വെള്ളംകുളങ്ങര 13
87 കെ കെ എം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, എലിപ്പക്കുളം 13
88 എൽ പി എസ് പൊത്തപ്പള്ളി 13
89 ഗവ.മോഡൽ.എച്ഛ്എസ്സ്.എസ്സ്,അമ്പലപ്പുഴ. 12
90 ഗവ.എസ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.സ്കൂൾ കാരയ്ക്കാട് 12
91 ഗവ. മുഹമ്മദൻസ് ഹൈസ്കൂൾ, കൊല്ലകടവ് 12
92 ഗവ. പി ജെ എൽ പി സ്കൂൾ, കലവൂർ 12
93 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര 12
94 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, മുഹമ്മ 12
95 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , കലവൂർ 12
96 കോമ്പൗണ്ട് സി എം എസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ 12
97 എ ജി ആർ എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം 12
98 സെന്റ്.ആന്റണിസ് ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ 11
99 ബി ബി എം എച്ച് എസ് വൈശ്യംഭാഗം 11
100 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. രാമപുരം 11
101 ചിറയകം ജി യു പി എസ് 11
102 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചുനക്കര 11
103 ഗവ എസ് വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് 11
104 കെ.കെ.കെ.പി.എം.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്.അമ്പലപ്പുഴ 11
105 എൽ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ 11
106 എം റ്റി എസ് ജി എച്ച് എസ് ആനപ്രമ്പാൽ 11
107 എം എം എൽ പി എസ് കടുവിനാൽ 11
108 ഇ ഡി എൽ പി എസ് പള്ളാത്തുരുത്തി 11
109 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് , പാണാവളളി 11
110 പുന്തോട്ടം സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി എസ് പുന്നപ്ര 10
111 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഫോർ ഗേൾസ് ആലപ്പുഴ 10
112 ജി വി എൽ പി എസ് ചിങ്ങോലി 10
113 ജി എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ആര്യാട് 10
114 ചമ്പക്കുളം സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ് 10
115 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ മഴുക്കീർ 10
116 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പേരിശ്ശേരി 10
117 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോടംതുരുത്ത് 10
118 ഗവ. ടി ഡി ജെ ബി എസ് ആലപ്പുഴ 10
119 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം 10
120 ഗവ വി വി എച്ച് എസ് എസ് , കോടംതുരുത്ത് 10
121 കാവുങ്കൽ പഞ്ചായത്ത് എൽ പി സ്കൂൾ 10
122 എസ് സി യു ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, പട്ടണക്കാട് 10
123 എൽ എം എൽ പി സ്കൂൾ, മുഹമ്മ 10
124 സെന്റ് ജോർജ് എച്ച് എസ് മുട്ടാർ 10
125 എൻ ആർ പി എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം 10
126 സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഹൈസ്കൂൾ, പാണ്ടനാട് 9
127 ശാലേം യു.പി.സ്കൂൾ വെണ്മണി 9
128 വി എച്ച് എസ് എസ്, കണിച്ചുകുളങ്ങര 9
129 ടി ഡി എച്ച് എസ് എസ്, തുറവൂർ 9
130 ഗവ ഡി വി എച്ച് എസ് എസ് , ചാരമംഗലം 9
131 ഗവ .യു. പി .എസ് .ഓടമ്പള്ളി 9
132 കെ എ എം യു പി എസ് മുതുകുളം 9
133 എസ്.എൻ.എം.ഗവ.ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് , ചേർത്തല 9
134 എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം 9
135 എൽ പി സ്കൂൾ നടക്കാവ് 9
136 എ.ഐ.യു.ഐ. ജി.എൽ.പി.എസ്. ചന്തിരൂർ 9
137 എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി 9
138 എ ബി വി എച്ച് എസ് എസ്, മുഹമ്മ 9
139 എം എം കെ എം എൽ പി സ്കൂൾ പത്തിയൂർക്കാല 9
140 ഈ സി ഇ കെ യൂണിയൻ എച്ച് എസ് കുത്തിയതോട് 9
141 സെന്റ്.ജോസഫ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.പുന്നപ്ര. 8
142 സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യേഴ്സ് എൽ പി.എസ് എരമല്ലൂർ 8
143 സെന്റ് ആന്റണീസ് ജി.എൽ.പി.എസ് .എഴുപുന്ന 8
144 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കറ്റാനം 8
145 ലിയോ തേർട്ടീന്ത് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ 8
146 ജെ.ബി.എസ് വെൺമണി 8
147 ജി യു പി എസ് ഹരിപ്പാട് 8
148 ജി യു പി എസ് പുന്തോപ്പിൽ ഭാഗം 8
149 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, നെടുമ്പ്രക്കാട് 8
150 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, തമ്പകച്ചുവട് 8
151 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര 8
152 ഗവ. ടൗൺ യു പി സ്കൂൾ കായംകുളം 8
153 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം 8
154 ഗവ. എച്ച് എസ് എൽ പി സ്കൂൾ, കലവൂർ 8
155 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , പെരുമ്പളം 8
156 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , ചേർത്തല സൗത്ത് 8
157 എസ് സി എച്ച് എസ് വളമംഗലം 8
158 എസ് എൻ വി ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ചെറുവാരണം 8
159 എൽ പി എസ് ആറാട്ടുകുളങ്ങര 8
160 എടത്വ സെൻറ് മേരീസ് എൽ പി എസ് 8
161 സെന്റ് സേവ്യർ എച്ച് എസ് മിത്രക്കരി 7
162 സെന്റ് മൈക്കിൾസ് എച്ച് എസ് കാവിൽ 7
163 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം 7
164 മോഡൽ യൂ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ 7
165 മുട്ടാർ സെൻറ് ജോർജ് എൽ പി എസ് 7
166 ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര 7
167 പൊങ്ങ എൽ പി എസ് 7
168 പടനിലം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, നൂറനാട് 7
169 ജി യു പി എസ് നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര 7
170 ജി യു പി എസ് ആര്യാട് നോർത്ത് 7
171 ജി മുസ്ലിം എൽ പി ജി എസ് പുന്നപ്ര 7
172 ഗവ സംസ്കൃതം ഹൈസ്കൂൾ, ചാരമംഗലം 7
173 എസ് എൻ വി ടി ടി ഐ കാക്കാഴം 7
174 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് 7
175 എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,തിരുവമ്പാടി,ആലപ്പുഴ 7
176 എം എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, തഴക്കര 7
177 എ എസ് എം എൽ പി എസ് പുറക്കാട് 7
178 റ്റി.എം.വി.എം.എച്ച്.എസ്. വെട്ടിയാർ 6
179 ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി ജി സ്കൂൾ, ചേർത്തല 6
180 സെന്റ്.തോമസ് എച്ച്.എസ്സ്. തുംമ്പോളി 6
181 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് , പളളിത്തോട് 6
182 സെന്റ് അലോഷ്യസ് ബി എച്ച് എസ് ഇടത്വ 6
183 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് എച്ച് എസ് . മാരാരിക്കുളം 6
184 വി വി എസ് ഡി യു പി എസ് സൗത്ത് ആര്യാട് 6
185 ബി ഐ യു പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം 6
186 ഡി ബി എച്ച് എസ് തകഴി 6
187 ജി എൽ പി എസ് പല്ലന 6
188 ജി എച്ച് ഡബ്ല്യൂ എൽ പി.എസ്. കരുവാറ്റ 6
189 ജി എച്ച് എസ് കുപ്പപുറം 6
190 ചമ്പക്കുളം സെന്റ് മേരിസ് എൽ പി എസ് 6
191 ചമ്പക്കുളം എസ് എച്ച് യു പി എസ് 6
192 ഗവ.ഫിഷറീസ് എൽ.പി.എസ്. അരൂർ 6
193 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, പയ്യ നല്ലൂർ 6
194 ഗവ. യു. പി .എസ് .ചങ്ങരം 6
195 ഗവ. ബോയ് സ് ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം 6
196 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ചേർത്തല നോർത്ത് 6
197 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ഒറ്റപ്പുന്ന 6
198 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ കീരിക്കാട് 6
199 ഗവ. എൽ പി ഗേൾസ് സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര 6
200 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, തേവർവട്ടം 6
201 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, തിരുനല്ലൂർ 6
202 ഓ എൽ എഫ് എൽ പി എസ് വെള്ളാപ്പള്ളി 6
203 എസ് എൻ വി എൽ പി എസ് തുമ്പോളി 6
204 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് രാമങ്കരി 6
205 എച്ച് എഫ് എൽ പി എസ് തത്തംപള്ളി 6
206 ആറ്റുവാത്തൽ എൽ എഫ് എൽ പി എസ് 6
207 സെന്റ് തെരേസാസ് എച്ച് എസ് മണപ്പുറം 5
208 മഹാത്മാ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, ചെന്നിത്തല 5
209 ബി ഐ എൽ പി സ്കൂൾ ഇലിപ്പക്കുളം 5
210 പുന്നക്കുന്നം മെരി മാതാ എൽ പി എസ് 5
211 തെന്നടി ഗവ എൽ പി എസ് 5
212 ജെ.ബി.എസ്.മുണ്ടൻകാവ് 5
213 ജെ.ബി.എസ് ചെറിയനാട് 5
214 ജി യു പി എസ് എരിക്കാവ് 5
215 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചെങ്ങന്നൂർ 5
216 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം നോർത്ത് 5
217 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പട്ടണക്കാട് 5
218 ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ബുധനൂർ 5
219 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി നോർത്ത് 5
220 ഗവ. ‌ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, കൃഷ്ണപുരം, കായംകുളം 5
221 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കളരിയ്ക്കൽ 5
222 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കരുവായിൽഭാഗം 5
223 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ ചത്തിയറ 5
224 കൊപ്പാറേത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി , പുതിയവിള 5
225 എസ്സ്.എൻ.ട്രസ്റ്റ്.എച്ഛ്.എസ്സ്,നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര. 5
226 എസ്.എന്.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ് കുട്ടമംഗലം 5
227 എസ് എസ് വി എൽ പി എസ് വാടയ്ക്കൽ 5
228 എസ് എഫ് എ എച്ച് എസ് എസ്, അർത്തുങ്കൽ 5
229 എസ് എൻ ഡി പി സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം 5
230 എസ് എൻ എച്ച് എസ് എസ്, ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം 5
231 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.ജി.എച്ഛ്.എസ്സ്,കരുവറ്റ. 5
232 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, ഇടനാട് 5
233 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് ഈര 5
234 എം.ഡി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ് 5
235 ആനപ്രമ്പാൽ എം ടി എൽ പി എസ് 5
236 സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ ചാരുംമൂട് 4
237 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് കൈനകരി 4
238 സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, പുതുപ്പള്ളി 4
239 ശ്രീ വിഠോബാ ഹൈസ്കുൾ കായംകുളം 4
240 യു.പി.സ്കൂൾ പെരിങ്ങലിപ്പുറം 4
241 തച്ചപ്പള്ളി എൽ.പി.സ്കൂൾ വെണ്മണി 4
242 ഡബ്ല്യൂ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മാന്നാർ ഈസ്റ്റ് 4
243 ടി കെ എം എം യു പി എസ് വാടയ്ക്കൽ 4
244 ജെ.ബി.എസ് തോന്നക്കാട് 4
245 ജി എൽ പി എസ് നടുവട്ടം 4
246 ജി എൽ പി എസ് തോട്ടപ്പള്ളി 4
247 ചങ്ങങ്കരി ജിഎൽ പി എസ് 4
248 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ആല 4
249 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .കോനാട്ടുശ്ശേരി 4
250 ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുന്നം 4
251 ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം 4
252 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, അറന്നൂറ്റിമംഗലം 4
253 ഗവ. എൽ പി ജി സ്കൂൾ എരുവ 4
254 കുമരങ്കരി ഡി യു പി എസ് 4
255 കണ്ണാടി യു പി എസ് 4
256 എസ്.എൻ.ഡി.പി.യു.പി.സ്കൂൾ അരീക്കര 4
257 എൽ.പി.സ്കൂൾ തലപ്പനങ്ങാട് 4
258 എച്ച് ഐ എസ് ജെ എൽ പി സ്കൂൾ, ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര 4
259 എം.ടി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഉമയാറ്റുകര 4
260 എ പി എൽ പി എസ് നല്ലാനിയ്ക്കൽ 4
261 എം എസ് എം എൽ പി എസ് കായംകുളം 4
262 സെന്റ്.മേരീസ്എച്ച്.എസ്സ്.വട്ടയാൽ 3
263 സെന്റ് .ജോസഫ്.എൽ.പി.എസ് .ഒറ്റമശ്ശേരി 3
264 ശ്രീ വിജയേശ്വരി ഹൈസ്കൂൾ, ചെറിയനാട് 3
265 വൈശ്യംഭാഗം എൽ പി എസ് 3
266 വെളിയനാട് എൽ പി ജി എസ് 3
267 മദർ തേരസാ ഹൈസ്ക്കൂൾ , മുഹമ്മ 3
268 ബി വി എൽ പി എസ് ആനാരി 3
269 പി കെ കെ എം ഹൈസ്കൂൾ, കായംകുളം 3
270 നെടുമുടി എൻ എസ് എൽ പി എസ് 3
271 നായർ സമാജം ബോയ് സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാന്നാർ 3
272 ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചെറിയനാട് 3
273 ടി. ഡി. ടി .ടി ഐ.തുറവൂർ 3
274 ജോൺ മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂൾ, കോടുകുളഞ്ഞി 3
275 ജെ.ബി.എസ് കീഴ് ച്ചേരിമേൽ 3
276 ജിഎച്ച്.എസ്സ്.പറവൂർ 3
277 ജി എൽ പി എസ് കിഴക്കേക്കര നോർത്ത് 3
278 ജി എൽ പി എസ് കളർകോട് 3
279 ജി എൽ പി എസ് കണിച്ചനല്ലൂർ 3
280 ജി എച്ച് എസ് തലവടി 3
281 ഗവ.എൽ.പി.എസ് തൃച്ചാറ്റുകുളം 3
282 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .മറ്റത്തിൽഭാഗം 3
283 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .തയ്യ്ക്കൽ 3
284 ഗവ.എൽ.പി.എസ് .ഉളവയ്പ് 3
285 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ഇറവങ്കര 3
286 ഗവ. യു. പി .എസ് .കടക്കരപ്പള്ളി 3
287 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം 3
288 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ മാടമ്പിൽ 3
289 ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, പള്ളിയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് 3
290 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, പെരുന്നേർമംഗലം 3
291 ഗവ. എച്ച് എസ് എൽ പി സ്കൂൾ , തിരുനല്ലൂർ 3
292 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, പൊള്ളേത്തൈ 3
293 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ, അരൂർ 3
294 ഗവ യു പി എസ് തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 3
295 ഗവ .യു .പി .എസ് .ഉഴുവ 3
296 കെ എ എം യു പി എസ് പല്ലന 3
297 കുമരങ്കരി എൽ പി സ്കൂൾ 3
298 കുട്ടമംഗലം എൽ പി എസ് 3
299 കായൽപുരം സെന്റ് ജോസഫ് യു പി എസ് 3
300 എസ്.സി.ആർ.വി.ടി.ടി.ഐ അങ്ങാടിക്കൽ 3
301 എസ്.വി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പെരിങ്ങള 3
302 എസ്.എ.പി.ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഉമയാറ്റുകര 3
303 എസ് എൻ ട്രസ്ററ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചെറിയനാട് 3
304 എസ് എച്ച് വി ഹൈസ്കൂൾ, കാരക്കാട് 3
305 എസ് എം എസ് ജെ എച്ച് എസ് , തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 3
306 എൽ.പി.സ്കൂൾ വെണ്മണി താഴം 3
307 എൽ.പി.സ്കൂൾ പിരളശ്ശേരി 3
308 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുറത്തികാട് 3
309 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് വെളിയനാട് 3
310 എച്ച്.ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ഇരമല്ലിക്കര 3
311 എം എം എ യു പി എസ് വഴിച്ചേരി 3
312 ഹോളി ഫാമിലി എച്ച് എസ് കൈനകരി 2
313 സെന്റ്. മാർട്ടിൻ യു.പി.എസ്. നീണ്ടകരയിൽ 2
314 സെന്റ് ലൂർദ് മേരീസ് യു പി എസ് വാടയ്ക്കൽ 2
315 സെന്റ് മേരീസ് യു പി എസ് കാരിച്ചാൽ 2
316 സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ കൈനകരി 2
317 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ്, കോക്കമംഗലം 2
318 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ.എൽ.പി.എസ് .അരൂർ 2
319 സെന്റ് .തോമാസ് എൽ.പി.എസ് .പള്ളിത്തോട് 2
320 സിറിയൻ എം.ഡി.എൽ.പി.സ്കൂൾ മാന്നാർ 2
321 സി.എം.എസ്.എൽ.പി.സ്കൂൾ മേൽപ്പാടം 2
322 സി.എം.എസ്.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊല്ലകടവ് 2
323 സി.എം.എസ്.എൽ.പി. സ്കൂൾ കൊഴുവല്ലൂർ 2
324 വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കല്ലിശ്ശേരി 2
325 വിശ്വഭാരതി മോഡൽ ഹൈസ്കൂൾ, കൃഷ്ണപുരം 2
326 വി ജെ എച്ച് എസ് എസ് , നടുവത്ത് നഗർ 2
327 വി ആർ വി എം ഗവ എച്ച് എസ് എസ്, വയലാർ‍ 2
328 ലോഹിയ മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂൾ, വെണ്മണി 2
329 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച് എസ് കുന്നുമ്മ 2
330 യു പി എസ് പുന്നപ്ര 2
331 മുഹമ്മദൻസ് ജി എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ 2
332 മണലാടി സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് 2
333 പി ജെ യു പി സ്കൂൾ, കലവൂർ 2
334 പി എസ് എച്ച് എസ് , പളളിപ്പുറം 2
335 നീലംപേരൂർ എൽ പി എസ് 2
336 നീരേറ്റുപുറം എം ടി എൽ പി എസ് 2
337 നടുവട്ടം വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ,പള്ളിപ്പാട് 2
338 ഡി വി എൽ പി സ്കൂൾ, വെട്ടിയാർ 2
339 ജെ.ബി.എസ് മാന്നാർ 2
340 ജെ.ബി.എസ് ചെറുവല്ലൂർ 2
341 ജി.ബി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ 2
342 ജി.എൽ. പി. ബി. എസ്സ് ചേപ്പാട് 2
343 ജി. സി വൈ എം എ യു പി എസ് പുന്നപ്ര 2
344 ജി വി വി എസ് ഡി എൽ പി എസ് സൗത്ത് ആര്യാട് 2
345 ജി യു പി എസ് വഴുതാനം 2
346 ജി യു പി എസ് മഹാദേവികാട് 2
347 ജി യു പി എസ് തിരുവമ്പാടി 2
348 ജി യു പി എസ് കളർകോട് 2
349 ജി ജെ ബി എസ് പോളഭാഗം 2
350 ജി എസ് എം എം ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , എസ് എൽ പുരം 2
351 ജി എൽ പി ബി എസ് മുതുകുളം 2
352 ജി എൽ പി ബി എസ് കുമാരപുരം 2
353 ജി എൽ പി ജി എസ് മുതുകുളം 2
354 ജി എൽ പി എസ് ആമയിട 2
355 ജി എൽ എസ് പി പാനൂർക്കര 2
356 ജി എച്ച് എസ് തെക്കെക്കര 2
357 ജി എച്ച് എസ് കിടങ്ങറ 2
358 ചൂളൂർ യു പി സ്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി 2
359 ചിങ്ങനല്ലൂർ എൽ.പി.എസ്. ചിങ്ങോലി 2
360 ചമ്പക്കുളം എൽ പി എസ് 2
361 ചതുർത്യാകരി യു പി എസ് 2
362 ചങ്ങങ്കരി ഡി.ബി. യു പി എസ് 2
363 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ് 2
364 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ എണ്ണക്കാട് 2
365 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മുളക്കുഴ 2
366 ഗവ.എൽ.പി.ജി.സ്കൂൾ അരീക്കര 2
367 ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,വലിയഴീയ്ക്കൽ 2
368 ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, തിരുവൻവണ്ടൂർ 2
369 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, പല്ലുവേലിഭാഗം 2
370 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ആഞ്ഞിലിപ്രാ 2
371 ഗവ. ന്യൂ എൽ പി എസ് പുറക്കാട് 2
372 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം 2
373 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ഇറവങ്കര 2
374 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ തേവലപ്പുറം 2
375 ഗവ. എൽ പി ഗേൾസ് സ്കൂൾ, തെക്കേക്കര 2
376 കെ.വി.എൽ.പി.സ്കൂൾ കാരക്കാട് നോർത്ത് 2
377 കെ.യു.പി.സ്കൂൾ പാവുക്കര 2
378 കെ. വി. സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്‌കൂൾ, മുതുകുളം 2
379 കണ്ണാടി എസ് എച്ച് യു പി എസ് 2
380 എസ്.എൻ.വി.യു.പി.സ്കൂൾ തുരുത്തിമേൽ 2
381 എസ് എൻ വി യു പി എസ് മുതുകുളം 2
382 എസ് എൻ എൽ പി എസ് അമ്പലപ്പുഴ 2
383 എൽ പി എസ് കിട‍ങ്ങാംപറമ്പ് 2
384 എൽ പി എസ് അരീക്കര 2
385 എൻ എസ് എസ് യു പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര 2
386 എച്ച്.ഐ.ജെ.യു.പി.സ്കൂൾ ഉളുന്തി 2
387 എം.പി.യു.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ് 2
388 എം.ഡി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പെരുങ്കണ്ണാരി 2
389 എം.ഡി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാവുക്കര 2
390 എം.എസ്.സി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഊട്ടുപറമ്പ് 2
391 എം.ആർ.എസ്സ്,കളർകോട് 2
392 എം ടി യു പി സ്കൂൾ കറ്റാനം 2
393 എം ടി യു പി എസ് തൃക്കുന്നപ്പുഴ 2
394 എം ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ കരുവാറ്റുംകുഴി 2
395 എം എസ് എം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം 2
396 ഈര ജി ആർ വി എൽ പി എസ് 2
397 ഇ.എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചാങ്ങമല 2
398 അമലോത്ഭവ എൽ. പി. എസ്. 2
399 റ്റെെനി ടോറ്റ്സ് ജൂനിയർ സ്കൂൾ ആലപ്പുഴ 1
400 റ്റി എം റ്റി എച്ച് എസ് തലവടി 1
401 ഹോളി ഫാമിലി ജി എച്ച് എസ് കൈനകരി 1
402 സെന്റ്.മേരീസ്.എൽ.പി.സ്കൂൾ കല്ലിശ്ശേരി 1
403 സെന്റ്. മേരിസ് എൽ.പി.എസ് .സ്രാമ്പിക്കൽ 1
404 സെന്റ്. മേരി ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് എൽ.പി.എസ് .എഴുപുന്ന 1
405 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ 1
406 സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്. നീരേറ്റുപുറം 1
407 സി.എം.എസ്.യു.പി.സ്കൂൾ കോടുകുളഞ്ഞി 1
408 വി എച്ച് യു പി സ്കൂൾ, വഴുവാടി 1
409 വയലാർ ബി വി ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ 1
410 രാമങ്കരി എൽ പി എസ് 1
411 യു.പി.സ്കൂൾ കുട്ടംപേരൂർ 1
412 യു പി സ്കൂൾ, അറന്നൂറ്റിമംഗലം 1
413 മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പുത്തൻകാവ് 1
414 മങ്കൊമ്പ് എൽ പി എസ് 1
415 ബീച്ച് എൽ പി എസ് പുന്നപ്ര 1
416 ബി.കെ.വി.എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.സ്കൂൾ പുന്തല 1
417 പുതുശ്ശേരി എൽ പി എസ് ആനാരി 1
418 നെടുമുടി സൗത്ത് യു പി എസ് 1
419 നരകത്തറ യുപി എസ് 1
420 നടുഭാഗം എൽ പി എസ് 1
421 തുറവൂർ വെസ്റ്റ് .യു.പി.എസ്. 1
422 ടി.ഡി..എൽ.പി.എസ് .തുറവൂർ 1
423 ജെ.ബി.എസ് മംഗലം 1
424 ജെ.ബി.എസ് പുന്തല 1
425 ജെ.ബി.എസ് പാണ്ടനാട് 1
426 ജെ.ബി.എസ് കീഴ് വൻമഴി 1
427 ജെ.ബി.എസ് ഇടനാട് 1
428 ജി.ജി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ 1
429 ജി എസ് എം എൽ പി സ്കൂൾ, പുലിമേൽ 1
430 ജി എൽ പി എസ് കരുവാറ്റ നോർത്ത് 1
431 ജി എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ 1
432 ചേന്നങ്കരി എസ് എൻ ഡി പി എൽ പി എസ് 1
433 ഗേൾസ് എച്ച് എസ്, കണിച്ചുകുളങ്ങര 1
434 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ കല്ലിശ്ശേരി 1
435 ഗവ.കെ.വി.വി.ജെ.ബി.എസ് ഗ്രാമം 1
436 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മുടിക്കുന്ന് 1
437 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മാന്നാർ 1
438 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ തിരുവൻവണ്ടൂർ 1
439 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെങ്കിലാത്ത് 1
440 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കാരക്കാട് 1
441 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ അരീക്കര 1
442 ഗവ.എൻ.എസ്.എൽ.പി.എസ് എരമല്ലൂർ 1
443 ഗവ.എച്ച്എസ്സ്.എസ്സ് ഫോർ ഗേൾസ് ഹരിപ്പാട്. 1
444 ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ആല 1
445 ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, അങ്ങാടിക്കൽ തെക്ക് 1
446 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മുളക്കുഴ 1
447 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, വെള്ളിയാകുളം 1
448 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ കായംകുളം 1
449 ഗവ. ബോയ് സ് ഹൈസ്കൂൾ, ചെങ്ങന്നൂർ 1
450 ഗവ. ന്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, കല്ലിമേൽ 1
451 ഗവ. ടൗൺ എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ 1
452 ഗവ. ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചെങ്ങന്നൂർ 1
453 ഗവ. ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചെങ്ങന്നൂർ 1
454 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, മുള്ളിക്കുളങ്ങര 1
455 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, തെക്കേക്കര 1
456 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ചെറുമുഖ 1
457 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കാരാഴ്മ ഈസ്റ്റ് 1
458 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, എരുമക്കുഴി 1
459 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ഈരേഴ 1
460 ഗവ. എൽ പി ജി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ 1
461 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് , ചന്തിരൂർ 1
462 ഗവ .യു. പി. എസ്. പറയകാട് 1
463 ക്യാപ്ടൻ എൻ പി പിള്ള മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂൾ,കട്ടച്ചിറ 1
464 കേളമംഗലം എൽ പി എസ് 1
465 കെ എൻ എം ജി യു പി എസ് പുതുപ്പള്ളി 1
466 കുന്നുമ്മ എച്ച്.എഫ്. എൽ പി എസ് 1
467 കുന്നങ്കരി സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു .പി .എ.സ് 1
468 ഐശ്വര്യപ്രദായനി യു പി സ്കൂൾ കീരിക്കാട് 1
469 എസ്സ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ഛ്.എസ്സ്,മഹാദേവികാട് 1
470 എസ്.എൻ.ഡി.വൈ.യു.പി.എസ്.പാണാവള്ളി 1
471 എസ്.എൻ.ഡി.പി.ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ആല 1
472 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പുന്തല 1
473 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊഴുവല്ലൂർ 1
474 എസ്.എൻ.എൽ.പി.എസ് .എഴുപുന്ന 1
475 എസ് കെ വി ഹൈസ്കൂൾ, പത്തിയൂർ 1
476 എസ് കെ വി എൽ പി സ്കൂൾ എരുവ ഈസ്റ്റ് 1
477 എസ് കെ വി എൻ എസ് എസ് യു പി കരുവാറ്റ 1
478 എസ് എസ് എൽ പി എസ് കള്ളിക്കാട് 1
479 എസ് എൻ വി എൽ പി സ്കൂൾ, ചാരമംഗലം 1
480 എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് എച്ച് എസ് എസ്, ചേർത്തല 1
481 എസ് ആർ കെ വി എൽ പി എസ് ഏവൂർ തെക്ക് 1
482 എൽ പി സ്കൂൾ മങ്കുഴി തെക്ക് 1
483 എൽ പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ നടുവിലെമുറി 1
484 എൽ പി സ്കൂൾ ചേരാവള്ളി 1
485 എൻ.ഐ.യു.പി.എസ്.നദ്‌വത്ത് നഗർ 1
486 എച്ച്.ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാവുക്കര 1
487 എച്ച്.എസ്.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം 1
488 എം.ഡി.യു.പി.എസ്. നടുഭാഗം 1
489 എം.ടി.എൽ.പിസ്കൂൾ പുന്തല 1
490 എം.എസ്.സി.എൽ.പി.സ്കൂൾ വെണ്മണി 1
491 എം.എസ്.സി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഇലഞ്ഞിമേൽ 1
492 എം ടി എൽ പി എസ് മേൽപ്പാടം 1
493 എം എസ് സി എൽ പി സ്കൂൾ, കടവൂർ 1
494 ഇ.എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ അങ്ങാടിക്കൽ 1
495 ആർ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെങ്ങന്നൂർ 1
Grand Total 4069


"https://schoolwiki.in/index.php?title=അക്ഷരവൃക്ഷം/ആലപ്പുഴ&oldid=1071300" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്