സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/ആലപ്പുഴ/തലവടി ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
തലവടി ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 ആനപ്രമ്പാൽ എം ടി എൽ പി എസ് കീടാണു
2 ആനപ്രമ്പാൽ എം ടി എൽ പി എസ് മിണ്ടുന്ന ഗുഹ
3 എടത്വ സെൻറ് മേരീസ് എൽ പി എസ് വൈറസ്
4 എടത്വ സെൻറ് മേരീസ് എൽ പി എസ് മഹാമാരിയിലെ അവധിക്കാലം
5 കേളമംഗലം എൽ പി എസ് ഫുക്രു ചമ്മിയെ
6 ചങ്ങങ്കരി ജിഎൽ പി എസ് ശുചിത്വം
7 ചങ്ങങ്കരി ജിഎൽ പി എസ് ശുചിത്വം നൽകുന്ന അറിവ്
8 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി ഉറവിടം
9 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി ഒരിക്കൽ കൂടി
10 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി ഒരു നർമ്മകഥ
11 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി കുട
12 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി കോഴിയമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും
13 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി മുത്തശ്ശിമാവ്
14 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി മുത്തശ്ശിമാവ് കഥ പറയുന്നു
15 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി മുയലും കുറുക്കനും
16 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി രാമുവിന്റെ ചക്കര
17 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി വർണ്ണ മിഠയി
18 ജി എച്ച് എസ് തലവടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു
19 ജി എച്ച് എസ് തലവടി ഞാൻ കൊറോണ
20 ഡി ബി എച്ച് എസ് തകഴി ക്വാറന്റൈൻ
21 നീരേറ്റുപുറം എം ടി എൽ പി എസ് അനുസരണക്കേട് ആപത്ത്
22 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് തണൽ
23 മുട്ടാർ സെൻറ് ജോർജ് എൽ പി എസ് അന്നയും മേരിയും‌‌
24 മുട്ടാർ സെൻറ് ജോർജ് എൽ പി എസ് കണ്ണീരിന്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ
25 മുട്ടാർ സെൻറ് ജോർജ് എൽ പി എസ് കണ്ണീരിന്റെ ലോക്ഡൗൺ
26 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച A GOOD LESSON FROM NATURE
27 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച അവർ നമ്മുടെ മാലാഖമാർ
28 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി എനിക്ക് തെറ്റി
29 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി ഏതിനാണ് ഏറെ ഭംഗി
30 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി കാലന്റെ സങ്കടം
31 സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്. നീരേറ്റുപുറം കൊച്ചുമാലാഖ
32 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ കഥ
33 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ കഥ
34 സെന്റ് സേവ്യർ എച്ച് എസ് മിത്രക്കരി പൊട്ടിച്ചിരി
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 ആനപ്രമ്പാൽ എം ടി എൽ പി എസ് കപടവേഷം
2 ആനപ്രമ്പാൽ എം ടി എൽ പി എസ് ശുചിത്വം
3 എം റ്റി എസ് ജി എച്ച് എസ് ആനപ്രമ്പാൽ കൊലയാളി വൈറസ്
4 എം റ്റി എസ് ജി എച്ച് എസ് ആനപ്രമ്പാൽ BACK To NATURE.......
5 എം റ്റി എസ് ജി എച്ച് എസ് ആനപ്രമ്പാൽ അതിജീവനം
6 എം റ്റി എസ് ജി എച്ച് എസ് ആനപ്രമ്പാൽ അതിജീവനത്തിനായുള്ള ദാഹം
7 എം റ്റി എസ് ജി എച്ച് എസ് ആനപ്രമ്പാൽ കരുതാം.... ജാഗ്രതയോടെ
8 എം റ്റി എസ് ജി എച്ച് എസ് ആനപ്രമ്പാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രോദനം
9 എടത്വ സെൻറ് മേരീസ് എൽ പി എസ് ലോക്ക്ഡൗൺ
10 എടത്വ സെൻറ് മേരീസ് എൽ പി എസ് കോവിഡ് 19
11 എടത്വ സെൻറ് മേരീസ് എൽ പി എസ് നാശം വിതയ്ക്കുന്ന സുന്ദരി
12 എടത്വ സെൻറ് മേരീസ് എൽ പി എസ് പോരാട്ടം
13 കുന്നുമ്മ എച്ച്.എഫ്. എൽ പി എസ് അവധിക്കാലം
14 ചങ്ങങ്കരി ഡി.ബി. യു പി എസ് പരിസ്ഥിതിയാം അമമ
15 ചിറയകം ജി യു പി എസ് ദിശ
16 ചിറയകം ജി യു പി എസ് മഹാമാരി
17 ചിറയകം ജി യു പി എസ് അതിജീവനം
18 ചിറയകം ജി യു പി എസ് ഒരു കൊച്ചു ജീവി
19 ചിറയകം ജി യു പി എസ് തോൽപ്പിക്കാം കൊറോണയെ
20 ചിറയകം ജി യു പി എസ് ലോക്ക് ഡൗൺ
21 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി ബാല്യകാലം
22 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി അനുരാഗ ഹരിതകം
23 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി അറിവിന്റെ തിരിനാളം
24 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി എന്റെ നാട്
25 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി കരിങ്കുയിൽ
26 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി കൈനീട്ടം
27 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി കൊറോണ വൈറസ്
28 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി ജനനീ നീ അറിയാൻ
29 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി ബാല്യകാലം
30 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി ഭീകരൻ
31 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി മുക്തി
32 ഡി ബി എച്ച് എസ് തകഴി പൂവും പൂമ്പാറ്റയും
33 തെന്നടി ഗവ എൽ പി എസ് ഒന്നാണ് നാം
34 തെന്നടി ഗവ എൽ പി എസ് കരുത്തരായി മുന്നേറാം
35 തെന്നടി ഗവ എൽ പി എസ് കൊറോണ പ്രതിരോധം
36 തെന്നടി ഗവ എൽ പി എസ് മഹാ വിപത്ത്
37 നീരേറ്റുപുറം എം ടി എൽ പി എസ് സുന്ദരി
38 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് NATURE
39 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് കൊറോണ എന്ന ഭീകരൻ
40 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് കവിത
41 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് പ്രകൃതി നീ എത്ര ധന്യ
42 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് മഹാമാരി
43 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് മാനവന്റെ ഭീതി
44 മുട്ടാർ സെൻറ് ജോർജ് എൽ പി എസ് BE SAFE
45 മുട്ടാർ സെൻറ് ജോർജ് എൽ പി എസ് കോറോണയെന്ന ഭീകരൻ‌‌
46 റ്റി എം റ്റി എച്ച് എസ് തലവടി പൂമ്പാറ്റ
47 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച കൊറോണ
48 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച പരിസ്ഥിതി
49 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച സ്നേഹം
50 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി Stay Home
51 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി കോവിഡ് ആണ് താരം
52 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി ആരുമില്ലിവിടാരുമില്ല
53 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി ഒറ്റക്കെട്ടായ് നേരിടാം
54 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി കരുതൽ
55 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി കോവിഡ് കാലം
56 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി നേരിടാം കൂട്ടരേ
57 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി ഭൂമി
58 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി വൈറസ്
59 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി ശുചിത്വശീലം
60 സെന്റ് അലോഷ്യസ് ബി എച്ച് എസ് ഇടത്വ അതിജീവനം
61 സെന്റ് അലോഷ്യസ് ബി എച്ച് എസ് ഇടത്വ പൂക്കൾ
62 സെന്റ് അലോഷ്യസ് ബി എച്ച് എസ് ഇടത്വ വ്യക്തിശുചിത്വം
63 സെന്റ് അലോഷ്യസ് ബി എച്ച് എസ് ഇടത്വ സ്മാരകങ്ങൾ ഉയരട്ടെ
64 സെന്റ് ജോർജ് എച്ച് എസ് മുട്ടാർ രോഗപ്രതിരോധം
65 സെന്റ് ജോർജ് എച്ച് എസ് മുട്ടാർ രോഗപ്രതിരോധം -കവിത
66 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ കേരളം മനോഹരം
67 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ കോവിഡ്
68 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ പോരാളി
69 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ പ്രകൃതി
70 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ ശുചിത്വം
71 സെന്റ് സേവ്യർ എച്ച് എസ് മിത്രക്കരി CORONA
72 സെന്റ് സേവ്യർ എച്ച് എസ് മിത്രക്കരി എന്റെ ഇന്നലകളിൽ
73 സെന്റ് സേവ്യർ എച്ച് എസ് മിത്രക്കരി കൊറോണ
74 സെന്റ് സേവ്യർ എച്ച് എസ് മിത്രക്കരി മഹാമാരി
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനങ്ങളുടെ പേര്
1 ആനപ്രമ്പാൽ എം ടി എൽ പി എസ് ഭീതി പരത്തുന്ന മഹാമാരി
2 എം റ്റി എസ് ജി എച്ച് എസ് ആനപ്രമ്പാൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യകത
3 എം റ്റി എസ് ജി എച്ച് എസ് ആനപ്രമ്പാൽ *കൊറോണ വൈറസ്
4 എം റ്റി എസ് ജി എച്ച് എസ് ആനപ്രമ്പാൽ കൊറോണ വൈറസ്
5 എം റ്റി എസ് ജി എച്ച് എസ് ആനപ്രമ്പാൽ തലമുറക്കുവേണ്ടി ജാഗ്രതയോടെ
6 എം റ്റി എസ് ജി എച്ച് എസ് ആനപ്രമ്പാൽ പ്രകൃതിയുടെ സവിശേഷതകൾ
7 എടത്വ സെൻറ് മേരീസ് എൽ പി എസ് ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ ഡയറിക്കുറിപ്പ്
8 എടത്വ സെൻറ് മേരീസ് എൽ പി എസ് കൊറോണ എന്ന പാഠപുസ്തകം
9 ചങ്ങങ്കരി ജിഎൽ പി എസ് ശുചിത്വ സന്ദേശം
10 ചങ്ങങ്കരി ജിഎൽ പി എസ് സന്ദേശം
11 ചങ്ങങ്കരി ഡി.ബി. യു പി എസ് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
12 ചിറയകം ജി യു പി എസ് ജലസ്രോതസ്സുകൾ
13 ചിറയകം ജി യു പി എസ് എൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ കൈകളിൽ
14 ചിറയകം ജി യു പി എസ് കൊറോണ
15 ചിറയകം ജി യു പി എസ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കുട്ടികളും
16 ചിറയകം ജി യു പി എസ് ശുചിത്വവും പകർച്ചവ്യാധികളും
17 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി Geronimo Slilton
18 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി എ.പി.ജെ അബ്ദുൽ കലാം
19 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി എന്ത് ?എന്തുകൊണ്ട് ?എങ്ങനെ?
20 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി കരുമാടി ഹൈസ്കൂളിന്റെ ചരിത്രം
21 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി കരുമാടിക്കുട്ടൻ
22 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി കൊറോണ
23 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി കൊവിഡ് 19
24 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി തെങ്ങ്-കൽപവൃക്ഷം
25 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി ദൈവത്തിന്റെ വരദാനം
26 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി നല്ല നെല്ലി
27 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി പി.എൻ. പണിക്കർ
28 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി പുളിപുരാ​ണം
29 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി പ്രകൃതി
30 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി ഭൂമിയുടെ നൊമ്പരം
31 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി മഞ്ഞ്
32 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി മഹാമാരിയായ കൊവിഡ്
33 ജി എച്ച് എസ് കരുമാടി വാക്കുകൾ പൂക്കുന്ന നേരത്ത്
34 ജി എച്ച് എസ് തലവടി കൊറോണ എന്ന മഹാരോഗം
35 ഡി ബി എച്ച് എസ് തകഴി positive thoughts
36 ഡി ബി എച്ച് എസ് തകഴി ആരോഗ്യ സേതു
37 ഡി ബി എച്ച് എസ് തകഴി കോവിഡ് -19
38 ഡി ബി എച്ച് എസ് തകഴി രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ
39 തെന്നടി ഗവ എൽ പി എസ് ശീലമാക്കണം വ്യക്തിശുചിത്വം
40 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് ഒരുമിക്കാം നമുക്കെന്നും
41 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് SAVE NATURE
42 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് ഒരുമിക്കാം നമുക്കെന്നും
43 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് കൊറോണയിൽ കുരുങ്ങി മനുഷ്യജീവിതം
44 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് വൃത്തിയുള്ള നാട് ആരോഗ്യമുള്ള ജനം
45 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് വൃത്തിയുള്ളനാട്ആര ാഗ്യമുള്ളജനം
46 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് ശുചിത്ത്വം
47 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് ശുചിത്വം
48 പച്ച സെന്റ് സേവ്യേർസ് യു പി എസ് ശുചിത്വം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം
49 മുട്ടാർ സെൻറ് ജോർജ് എൽ പി എസ് അതിജീവീക്കുന്ന കേരളം
50 മുട്ടാർ സെൻറ് ജോർജ് എൽ പി എസ് കേരളം
51 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച CORONA AND PERSONAL HYGIENE
52 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച ആരോഗ്യ,രോഗ,പ്രതിരോധനം
53 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച ആരോഗ്യം
54 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച ആരോഗ്യവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും
55 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച ആഹാരം ഔഷധം
56 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച കൊറോണ അരൂപിയായ ശത്രു
57 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
58 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച പരിസ്ഥിതിയിലെ ഘടകങ്ങൾ
59 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച മാതൃഭാഷ
60 ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് പച്ച ശുചിത്വം പരിസ്ഥിതി രോഗ പ്രതിരോധം
61 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി ENVIRONMENTAL HYGIENE
62 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി Go Corona Go
63 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി നാടിന്റെ സമ്പത്തു
64 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി രോഗപ്രതിരോധം
65 സി എം എസ് എച്ച് എസ് തലവടി ശുചിത്വം
66 സെന്റ് അലോഷ്യസ് ബി എച്ച് എസ് ഇടത്വ കൊറോണ വൈറസ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ
67 സെന്റ് അലോഷ്യസ് ബി എച്ച് എസ് ഇടത്വ വിധി തോറ്റു മനുഷ്യൻ ജയിച്ചു
68 സെന്റ് ജോർജ് എച്ച് എസ് മുട്ടാർ ENVIRONMENT
69 സെന്റ് ജോർജ് എച്ച് എസ് മുട്ടാർ ENVIRONMENT
70 സെന്റ് ജോർജ് എച്ച് എസ് മുട്ടാർ Hygiene
71 സെന്റ് ജോർജ് എച്ച് എസ് മുട്ടാർ OUR ENVIRONMENT
72 സെന്റ് ജോർജ് എച്ച് എസ് മുട്ടാർ രോഗപ്രതിരോധം - കവിത
73 സെന്റ് ജോർജ് എച്ച് എസ് മുട്ടാർ രോഗപ്രതിരോധം - ലേഖനം
74 സെന്റ് ജോർജ് എച്ച് എസ് മുട്ടാർ ശുചിത്വം
75 സെന്റ് ജോർജ് എച്ച് എസ് മുട്ടാർ ശുചിത്വം COVID ന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ
76 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ കരുതൽ
77 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ കൊറോണ - ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മഹാ വിപത്ത്
78 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ പരിസ്ഥിതി
79 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
80 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ പ്രകൃതിയും പരിസരശുചിത്വവും
81 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ വ്യക്തി ശുചിത്വ്വും സാമൂഹിക അകലവും
82 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ ശുചിത്വം
83 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ ശുചിത്വബോധം
84 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ ഉപന്യാസം
85 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ ജാഗ്രതയോടെ മഹാമാരിക്കെതിരെ
86 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളോട് മലയാള കവികൾ
87 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് ഇടത്വ പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം
88 സെന്റ് സേവ്യർ എച്ച് എസ് മിത്രക്കരി കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
89 സെന്റ് സേവ്യർ എച്ച് എസ് മിത്രക്കരി ലോക് ഡൗൺ കാലം