സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/ആലപ്പുഴ/വെളിയനാട് ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
വെളിയനാട് ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി അതിര് . ഒരു കൊറോണക്കാല വിചാരം
2 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി അപ്പുവിന്റ ചിന്ത
3 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രതീകം
4 കുമരങ്കരി എൽ പി സ്കൂൾ ചങ്ങാതിമാർ
5 കുമരങ്കരി ഡി യു പി എസ് കുഞ്ഞിതത്തമ്മ
6 കുമരങ്കരി ഡി യു പി എസ് കൊറോണ എന്നൊരു ഭൂതം
7 രാമങ്കരി എൽ പി എസ് കഥ
8 വെളിയനാട് എൽ പി ജി എസ് ചുവന്ന വൈറസ്
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 ഈര ജി ആർ വി എൽ പി എസ് ജീവൻ ‍വേണേൽ ഓടിക്കോ
2 ഈര ജി ആർ വി എൽ പി എസ് സങ്കടം
3 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി ഇന്നലെ വന്ന കൊറോണ യാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്..
4 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി കോവിഡിന് വിട പറയാം
5 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി നാടിന്റെ ഉയിർപ്പ്
6 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി നിതാന്ത ജാഗ്രത
7 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് ഈര അതിജീവനം
8 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് ഈര പ്രതിരോധമാണ് പ്രതിവിധി
9 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് വെളിയനാട് കൊറോണക്കെതിരെ ഭൂമിമലയാളം
10 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് വെളിയനാട് ദുരന്തപ്പെയ്ത്ത്
11 കുന്നങ്കരി സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു .പി .എ.സ് ദുരന്തപ്പെയ്ത്ത്
12 കുമരങ്കരി ഡി യു പി എസ് അമ്മ
13 കുമരങ്കരി ഡി യു പി എസ് സൂര്യൻ
14 ജി എച്ച് എസ് കിടങ്ങറ വൈറസും മനുഷ്യനും
15 നരകത്തറ യുപി എസ് CORONA
16 നീലംപേരൂർ എൽ പി എസ് കോവിഡുലകിൽ വന്നെത്തി
17 നീലംപേരൂർ എൽ പി എസ് ചെറുത്തിടാം കൊറോണയെ
18 മണലാടി സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് ഒരു കൊറോണക്കാലം
19 മണലാടി സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് പ്രകൃതി
20 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച് എസ് കുന്നുമ്മ നാട്ടിലാകെ....
21 ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എച്ച് എസ് കുന്നുമ്മ പ്രകൃതിയും കോവിഡും
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനങ്ങളുടെ പേര്
1 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി അഭിനന്ദനം അഭിനന്ദനം
2 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി COVID -19
3 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി കൊറോണ ഒരു പുനർചിന്തനം
4 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി കൊറോണ വൈറസ്
5 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി കോവിഡ് -19 സമ്മാനിച്ച ലോക്ക് ഡൗൺ
6 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി പരിസ്ഥിതി
7 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി പ്രതിരോധിക്കാം അതിജീവിക്കാം
8 എ ജെ ജോൺ മെമ്മോറിയൽ എച്ച് എസ് കൈനടി രോഗപ്രതിരോധം
9 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് ഈര തുപ്പല്ലേ തോറ്റുപോകും
10 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് ഈര മഹാമാരി
11 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് ഈര ശുചിത്വം
12 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് രാമങ്കരി അതിജീവനം
13 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് രാമങ്കരി അതിജീവനം കോവിഡ് 19
14 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് രാമങ്കരി എന്റെ ലോക്ക് ഡൌൺ ദിനങ്ങൾ
15 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് രാമങ്കരി കൊറോണ - ചില ചിന്തകൾ
16 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് രാമങ്കരി കൊറോണ:ചില ചിന്തകൾ
17 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് രാമങ്കരി പ്രകൃതിയാണ് "'അമ്മ "
18 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് വെളിയനാട് കോവിഡേ വിട
19 കുമരങ്കരി എൽ പി സ്കൂൾ മറ്റൊരു അണുബോംബ്
20 കുമരങ്കരി എൽ പി സ്കൂൾ ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച ഭീകരൻ
21 ജി എച്ച് എസ് കിടങ്ങറ ഒരു ഡയറിക്കുറിപ്പ്
22 വെളിയനാട് എൽ പി ജി എസ് പരിസ്ഥിതി
23 വെളിയനാട് എൽ പി ജി എസ് സുന്ദര കാഴ്ചകൾ