അക്ഷരവൃക്ഷം/മലപ്പുറം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അക്ഷരവൃക്ഷം

മലപ്പുറം ജില്ലാതല പങ്കാളിത്തം
ജില്ല - ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
   തരം    താളുകളുടെ എണ്ണം
അക്ഷരവൃക്ഷം കഥകൾ 1,557
അക്ഷരവൃക്ഷം കവിതകൾ 3,720
അക്ഷരവൃക്ഷം ലേഖനങ്ങൾ 2,912
അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ 8,195
രചനകൾ ഉപജില്ല തിരിച്ച്
ഉപജില്ല   കഥ   കവിത ലേഖനം ആകെ സൃഷ്ടികൾ
അരീക്കോട് 65 145 128 338
എടപ്പാൾ 28 65 45 138
കിഴിശ്ശേരി 163 379 192 736
കൊണ്ടോട്ടി 20 20 21 61
കുറ്റിപ്പുറം 77 154 155 386
മലപ്പുറം 24 42 26 92
മഞ്ചേരി 85 157 113 356
മങ്കട 22 25 14 61
മേലാറ്റൂർ 46 105 114 265
നിലമ്പൂർ 12 49 36 97
പരപ്പനങ്ങാടി 109 198 153 460
പെരിന്തൽമണ്ണ 10 27 17 54
പൊന്നാനി 18 65 95 178
താനൂർ 347 1,209 787 2,344
തിരൂർ 17 69 95 181
വേങ്ങര 269 595 554 1,419
വണ്ടൂർ 243 409 366 1,018
ആകെ 1,557 3,720 2,912 8,195
രചനകൾ സ്കൂൾ തിരിച്ച്
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് രചനയുടെ എണ്ണം"
1 ജി.എൽ..പി.എസ്. ഒളകര 130
2 ജി.എൽ..പി.എസ്. പറമ്പിൽപീടിക 110
3 വി.പി.എ.യു.പി.എസ് വെണ്ടല്ലൂർ 103
4 എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ അയ്യായ 103
5 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെറുമുക്ക് 100
6 സി.എച്ച്.എസ്.അടക്കാക്കുണ്ട് 94
7 എ.യു.പി.എസ് പറപ്പൂർ 85
8 എ.എം.യു.പി സ്കൂൾ കുറ്റിത്തറമ്മൽ 83
9 ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ് 82
10 എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ ക്ലാരി നോർത്ത് 76
11 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ഒളമതിൽ 75
12 ജി.യു.പി.എസ് ക്ലാരി 74
13 ജി.എൽ.പി.എസ് കരുവാരകുണ്ട് 72
14 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊരങ്ങത്ത് 72
15 ജി.യു.പി.സ്കൂൾ അരിയല്ലൂർ 68
16 വാവൂർ എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചീക്കോട് 60
17 ജി.യു.പി.സ്കൂൾ കരിങ്ങാപ്പാറ 58
18 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാറഞ്ചേരി 56
19 ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കൊടിഞ്ഞി 55
20 ഗണപത് എ.യു.പി.എസ്. കിഴിശ്ശേരി 53
21 എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ അരിയല്ലൂർ ഈസ്റ്റ് 53
22 ജി.എച്ച്.എസ്. പൊന്മുണ്ടം 52
23 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. വിളയിൽ പറപ്പൂർ 51
24 ഡി.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. താനൂർ 51
25 ജി.യു.പി.സ്കൂൾ നിറമരുതൂർ 51
26 എ.യു.പി.സ്കൂൾ പരിയാപുരം സെൻട്രൽ 51
27 ജി.എം. എച്ച്. എസ്.എസ്. സി.യു കാമ്പസ് 49
28 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ക്ലാരി പുത്തൂർ 49
29 ജി.യു.പി.എസ്. ചീക്കോട് 48
30 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ തിരുത്തി 48
31 എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ ജ്ഞാനപ്രഭ 48
32 ജി.എൽ.പി.എസ്. പൂക്കൊളത്തൂർ 47
34 ഡി.എം.എൽ.പി.എസ്.പട്ടിക്കാട് വെസ്റ്റ് 44
35 ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ താനൂർ 44
36 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരുവാരക്കുണ്ട് 44
37 കെ.എം.ഏസ്.എൻ.എം. എ.യു.പി.എസ് വെള്ളയൂർ 44
38 ജി.യു.പി.എസ്. കടുങ്ങല്ലൂർ 43
39 ജി.എം.എൽ..പി.എസ് പുത്തൂർ 43
40 കെ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുറ്റൂർനോർത്ത് 43
41 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ആദൃശ്ശേരി 43
42 ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ ചീരൻകടപ്പുറം 41
43 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പനക്കത്തായം 41
44 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കടുവല്ലൂർ 41
45 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പെരുവള്ളൂർ 40
46 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പകര 40
47 എ.എം.എൽ.പി എസ്.ക്ലാരി സൗത്ത് 40
48 ജി.യു.പി.എസ് വലിയോറ 39
49 ജി.എൽ.പി.എസ്. കിഴിശ്ശേരി 39
50 സി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പോത്തുകല്ല് 38
51 ഏ.വി.എച്ച്.എസ് പൊന്നാനി 38
52 ജി.എച്ച്.എസ്. വടശ്ശേരി 37
53 എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കുന്നത്ത്പറമ്പ് 37
54 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പാണാട്ട് 36
55 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചെങ്ങര 36
56 പി.പി.ടി.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.എസ് ചേറൂർ 35
57 ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ രായിരമംഗലം ഈസ്റ്റ് 35
58 ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ കെ.പുരം 35
59 ജി.എൽ.പി.എസ് കിഴക്കേത്തല 35
60 ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി 35
61 എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ പാറക്കൽ 34
62 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ അയ്യായ 34
63 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മുത്തനൂർ 34
64 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുല്ലാനൂർ 33
65 ജി.എച്ച്.എസ്. മീനടത്തൂർ 33
66 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കോർമാന്തല 33
67 ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ പരിയാപുരം 32
68 ജി.എച്ച്.എസ്. പെരകമണ്ണ 32
69 എസ്.എച്ച്.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടവണ്ണ 32
70 എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം 32
71 നാവാമുകുന്ദ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തിരുനാവായ 31
72 ജി.എൽ.പി.എസ്. വളമംഗലം 31
73 ജി.എൽ.പി.എസ് ശാന്തിനഗർ 31
74 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ചെറിയമുണ്ടം 31
75 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കാട്ടിലങ്ങാടി 31
76 എം.ഡി...പി,എസ്.യു.പി.സ്.ഏഴൂർ 31
77 ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഒഴൂർ 30
78 എ.എൽ..പി എസ്. വാളക്കുളം 30
79 എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ വാണിയന്നൂർ 30
80 ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ നന്നമ്പ്ര 29
81 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടക്കര 29
82 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെറുവണ്ണൂർ 29
83 എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മൂർക്കനാട് 29
84 എ.എം.എൽ..പി.എസ് .വേങ്ങര കുറ്റൂർ 29
85 യു..സി.എൻ.എൻ.എം.എ.യു.പി.എസ് പോരൂർ 28
86 പി.എം.എസ്.എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ ചെറുമുക്ക് 28
87 എസ്.എം.യു.പി.സ്കൂൾ താനൂർ 28
88 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കളിയാട്ടമുക്ക് 28
89 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഇട്ടിലാക്കൽ 28
90 എം.എ.എം.യു.പി.എസ് അറക്കൽ 28
91 സി.കെ.എ.ജി.എൽ.പി.എസ് വാണിയമ്പലം 27
92 ജി.എൽ.പി.എസ്. തച്ചണ്ണ 27
93 ജി.എൽ.പി.എസ് കൂരിപ്പൊയിൽ 27
94 ഏ.ആർ.നഗർ.എച്ച്.എസ് ചെണ്ടപ്പുറായ 27
95 എ.യു.പി.എസ് വടക്കുംപുറം 27
96 എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ വളാംകുളം 27
97 പി.കെ.എം.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടരിക്കോട് 26
98 ജി.എൽ.പി.എസ് ഉദിരംപൊയിൽ 26
99 ജി.എച്ച്.എസ്. ആതവനാട് പരിതി 26
100 എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ അരീക്കാട് 26
101 ഡി.എൻ.ഒ.യു.പി.എസ് കരുവാരകുണ്ട് 25
102 ജി.എം..യു..പി,എസ്.ബി,പി.അങ്ങാടി 25
103 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ വെളളിയാമ്പുറം 25
104 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചീരൻകടപ്പുറം 25
105 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര 24
106 എസ്.വി.എ.യു.പി.സ്കൂൾ ഇരിങ്ങാവൂർ 24
107 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ നെട്ടഞ്ചോല 24
108 എ.എം.എൽ..പി.എസ് .തൂമ്പോത്ത്പറമ്പ 24
109 ടി.ഐ.ഒ.യു.പി.എസ് പെരുവള്ളൂർ 23
110 ജി.എൽ.പി.എസ് തുയ്യം 23
111 എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ പാലത്തിങ്കൽ 23
112 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പൊൻമുണ്ടം 23
113 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ തലക്കടത്തൂർ 23
114 ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ താനൂർ ടൗൺ 22
115 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പെരുമണ്ണ 22
116 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ഓമാനൂർ 22
117 ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം 21
118 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പുതിയ കടപ്പുറം 21
119 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പരപ്പനങ്ങാടി ടൗൺ 21
120 ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് 21
121 എ.എൽ.പി.എസ് തൊടികപ്പുലം 21
122 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചിലാവിൽ 21
123 എ.എം.എൽ.പി എസ്. പടിഞ്ഞാറെകര 21
124 എ.എം.എൽ..പി.എസ് .നീരോൽപലം 21
125 ജി.എൽ.പി.എസ് പൂങ്ങോട് 20
126 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കോറാട് 20
127 എ.എം.യു.പി.എസ്.വെട്ടത്തൂർ 20
128 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കോഴിച്ചെന 20
129 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചെരക്കപറമ്പ വെസ്റ്റ് 20
130 അൽ അൻസാർ യു.പി.എസ്. മുണ്ടംപറമ്പ് 20
131 സി.പി.പി.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. ഒഴൂർ 19
132 ബി.വൈ.കെ.ആർ.എച്ച്.എസ്. കടുങ്ങാത്തുകുണ്ട് 19
133 ബി.പി.എ..എൽ..പി.എസ് .ചെറുകുന്ന് 19
134 ജി.യു.പി.എസ് പഴയകടക്കൽ 19
135 ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വണ്ടൂർ 19
136 ജി.എൽ.പി.എസ് തിരുവാലി 19
137 ജി.എൽ..പി.എസ് നൊട്ടപുറം 19
138 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഇരിങ്ങാവൂർ 19
139 ജി.എം.എൽ..പി.എസ്.കൊയപ്പ 19
140 ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം 19
141 എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര 19
142 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ക്ലാരി 19
143 സി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വള്ളിക്കുന്ന്. 18
144 ജി.എൽ.പി.എസ് നടുവട്ടം 18
145 ജി.എച്ച്.എസ്. കാപ്പ് 18
146 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പനങ്ങാട്ടൂർ 18
147 ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. വേങ്ങര 18
148 എ.എൽ.പി.എസ്. ഊർങ്ങാട്ടിരി 18
149 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ വള്ളിക്കാഞ്ഞിരം 18
150 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൻമനം നോർത്ത് 18
151 ബി.വൈ.കെ.വിഎച്ച്. എസ്.എസ്. വളവന്നൂർ 17
152 ബി.ഇ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പരപ്പനങ്ങാടി 17
153 ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി 17
154 ജി.യു.പി.എസ് പോത്തനൂർ 17
155 ജി.ബി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂർ 17
156 ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ രായിരമംഗലം 17
157 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പോരൂർ 17
158 ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ പാറക്കടവ് 17
159 എ.യു.പി.എസ് എറിയാട് 17
160 എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻതെരു 17
161 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.മണ്ണാർമല 17
162 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കീഴുപറമ്പ് 16
163 ജി.എൽ.പി.എസ്. കൊഴക്കോട്ടൂർ 16
164 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരീക്കോട് 16
165 ജി.എച്ച്. എസ്. കൊളപ്പുറം 16
166 ജി.എം.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. വേങ്ങര ടൗൺ 16
167 ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് 16
168 കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. വാളക്കുളം 16
169 എൻ.എം.എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കെ.പുരം 16
170 എ.യു.പി.എസ്. മലപ്പുറം 16
171 എ.എസ്.എം.എച്ച്,എസ്. വെള്ളിയഞ്ചേരി 16
172 എ.​എം.യു.പി.സ്കൂൾ ഉള്ളണം 16
173 എ.എം.യു.പി.എസ് ആട്ടീരി 16
174 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ വളവന്നൂർ നോർത്ത് 16
175 എ.എം.എൽ.പി.എസ് തിരുവാലി 16
176 ആർ.എം.എച്ച്.എസ്. മേലാററൂർ 16
177 ഡി.എച്ച്.ഒ.എച്ച്. എസ്.എസ്. പൂക്കരത്തറ 15
178 ജി.യു.പി.എസ് ചോലക്കുണ്ട് 15
179 ജി.എൽ.പി.എസ് കൊയ്‌ത്തക്കുണ്ട് 15
180 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുല്ലങ്കോട് 15
181 ജി.എച്ച്.എസ്. കുറുക 15
182 ജി.ആർ.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോട്ടക്കൽ 15
183 എസ്.എൻ.യു.പി.സ്കൂൾ നന്നമ്പ്ര 15
184 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചെരക്കപറമ്പ ഈസ്റ്റ് 15
185 സി.എം.എം.യു.പി.എസ്. എരമംഗലം 14
186 പി.എം.എസ്.എ.എം.എൽ..പി.എസ്. പെരുവള്ളൂർ 14
187 തഅ്‍ ലീമുൽ ഇസ്ലാം ഓർഫനേജ് ഹൈസ്കൂൾ പരപ്പനങ്ങാടി 14
188 ജി.എൽ.പി.എസ്. കുഴിമണ്ണ സെക്കന്റ് സൗത്ത് 14
189 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ തലക്കടത്തൂർ 14
190 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ എടക്കടപ്പുറം 14
191 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പാറപ്പുറത്ത് പറമ്പ്‌ 14
192 ജി.എം.എൽ..പി.എസ് മമ്പുറം 14
193 എസ്.ഒ.എച്ച്.എസ്. അരീക്കോട് 14
194 എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് അരിയല്ലൂർ 14
195 എം.വി.എ..എൽ.പി.സ്കൂൾ അരിയല്ലൂർ 14
196 എം.എ.എൽ.പി.എസ്. വാലില്ലാപുഴ 14
197 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൊറയൂർ കീഴ്‌മുറി 14
198 എ.എം.എൽ.പി എസ്.തോട്ടാശ്ശേരിഅറ 14
199 സി എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് 13
200 യു.എം.എം.എൽ.പി.എസ്. എരമംഗലം 13
201 പി.എം.എസ്.എ.എം.യു.പി.എസ് നെല്ലിപ്പറമ്പ 13
202 ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. ചെട്ടിയാംകിണർ 13
203 ജി.എൽ.പി.എസ് പുൽവെട്ട 13
204 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പേരശ്ശന്നൂർ 13
205 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കടുങ്ങപുരം 13
206 ജി.എം.യു.പി.എസ്.മുണ്ടമ്പ്ര 13
207 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ താനൂർ നോർത്ത് 13
208 ജി എൽ പി എസ് രാമൻകുളം 13
209 ജി എം എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരി 13
210 കെ.വി.യു.പി സ്കൂൾ വടക്കുംപുറം 13
211 എ.യു.പി.എസ്. തോട്ടേക്കാട് 13
212 എം.ഐ.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുതുപൊന്നാനി 13
213 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊട്ടന്തല 13
214 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടംപറമ്പ 13
215 വി.എം.സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വണ്ടൂർ 12
216 ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൻമനം 12
217 ജി.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ 12
218 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വെട്ടത്തൂർ 12
219 ജി.എച്ച്.എസ്. നീലാഞ്ചേരി 12
220 ജി.എച്ച്.എസ്. അഞ്ചച്ചവടി 12
221 എ.യു.പി.എസ്. ചെമ്പ്രശ്ശേരി 12
222 എ.എൽ.പി.എസ് കാടാമ്പുഴ 12
223 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെറുവണ്ണൂർ 12
224 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചുങ്കാത്തപാലം 12
225 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചിലാവിൽ വെസ്റ്റ് 12
226 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കളത്തിങ്കൽപാറ‍‍‍ ‍‍ 12
227 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഇരിങ്ങാവൂർ നോർത്ത് 12
228 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചെറുപുത്തൂർ 12
229 എ.എം.എൽ..പി എസ്. കോട്ടുമല 12
230 സെഡ്.എം.എച്ച്.എസ് പൂളമംഗലം 11
231 വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. വളാഞ്ചേരി 11
232 ജി.എൽ.പി.എസ്. തവനൂർ 11
233 ജി.എൽ.പി.എസ് ചടങ്ങാംകുളം 11
234 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പട്ടിക്കാട് 11
235 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇരുമ്പുഴി 11
236 ജി.എം.യു.പി.എസ്.അരീക്കോട് 11
237 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ മണലിപ്പുഴ 11
238 ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ് വളാഞ്ചേരി 11
239 കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കരുളായി 11
240 ഒ.എ.എൽ.പി.എസ് വണ്ടൂർ 11
241 എ.എൽ.പി.എസ് തൊഴുവാനൂർ 11
242 എ.എച്ച്.എസ്. പാറൽ മമ്പാട്ടുമൂല 11
243 എം.എച്ച്.എം.യു.പി.എസ്. വാവൂർ 11
244 എം.എച്ച്.എം.എൽ..പി.എസ് . കുറ്റൂർനോർത്ത് 11
245 എ.എം.എൽ.പി.എസ് എടപ്പുലം 11
246 ബി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മാവണ്ടിയൂർ 10
247 പി.എം.എസ്.എ.എൽ.പി.എസ്. മുതുപറമ്പ 10
248 ജി.യു.പി.എസ് മാളിയേക്കൽ 10
249 ജി.യു.പി.എസ് കൂടശ്ശേരി 10
250 ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ ക്ലാരി വെസ്റ്റ് 10
251 ജി.എൽ.പി.എസ് കല്ലൂർമ 10
252 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. നിറമരുതൂർ 10
253 ജി.എം.യു.പി.എസ് കാളികാവ് ബസാർ 10
254 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പരപ്പനങ്ങാടി 10
255 ജി.എം.എൽ.പി,എസ്.വെട്ടം പള്ളിപ്പുറം 10
256 കെ.എം.എം.എ.യു.പി.എസ് ചെറുകോട് 10
257 ഐ.എസ്.എം.യു.പി.എസ് പറച്ചിനിപ്പുറായ 10
258 എ.യു.പി.എസ് തേഞ്ഞിപ്പലം 10
259 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ അല്ലൂർ 10
260 എ.എം.എൽ.പി.എസ് പുത്തനത്താണി 10
261 എ.എം.എൽ.പി.എസ് കാഞ്ഞിയൂർ 10
262 ജി.യു.പി.എസ്. ചെങ്ങര 9
263 ജി.എൽ.പി.എസ്. പരതക്കാട് 9
264 ജി.എൽ.പി.എസ് പോരൂർ 9
265 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. പുതുപ്പറമ്പ് 9
266 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഒതുക്കുങ്ങൽ 9
267 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ആതവനാട് 9
268 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ രായിരമംഗലം 9
269 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ മറ്റത്തൂർ 9
270 കെ.എം.ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തവനൂർ 9
271 എസ്.വി.എ.യു.പി.എസ് കാപ്പിൽ 9
272 എസ്.യു.എൽ..പി.എസ് . കുറ്റൂർ 9
273 എസ്.എസ്.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. തെയ്യാലിങ്ങൽ 9
274 എ.യു.പി.എസ് തൂവൂർ തറക്കൽ 9
275 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ 9
276 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.പള്ളപ്രം 9
277 വി.വി.എം.എച്ച്.എസ്. മാറാക്കര 8
278 യു.എം.എ.എൽ.പി.എസ് ചാത്തങ്ങോട്ടുപുറം 8
279 ബ്ലോസം പബലിക് സ്കൂൾ ചെരണി 8
280 പി.ടി.എം.യു.പി.എസ്.മണ്ണാർമല 8
281 ന്യു എൽ.പി.എസ്. പൊന്നാനി 8
282 ജി.യു.പി.എസ്. വെള്ളാഞ്ചേരി 8
283 ജി.യു.പി.എസ്. വീമ്പൂർ 8
284 ജി.എൽ.പി.എസ്. തെയ്യങ്ങാട് 8
285 ജി.എൽ.പി.എസ് വടക്കുമ്പ്രം 8
286 ജി.എൽ.പി.എസ് കല്ലാമൂല 8
287 ജി.എൽ.പി.എസ് ആമപ്പൊയിൽ 8
288 ജി.എൽ.പി.എസ് അക്കരക്കുളം 8
289 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തിരുവാലി 8
290 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുഴിമണ്ണ 8
291 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ തിരൂരങ്ങാടി 8
292 ജി..എൽ..പി.എസ് കണ്ണമംഗലം 8
293 എ.യു.പി.എസ്. ആനമങ്ങാട് 8
294 എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ പുതുകുളങ്ങര 8
295 എ.എൽ.പി.എസ്.കീഴാറ്റൂർ 8
296 എ.എൽ.പി.എസ് വെള്ളാമ്പുറം 8
297 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.മേലാറ്റൂർ 8
298 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടക്കുളം 8
299 എ.എം.എച്ച്.എസ്. വേങ്ങൂർ 8
300 എ.എ.എച്.എം.എൽ.പി.എസ് പുതിയത്ത്പുറായ 8
301 എ എൽ പി എസ് മണ്ടകക്കുന്ന് 8
302 വണ്ടുർ ഓർഫനേജ് .യു.പി.എസ് 7
303 പി.ടി.എം.എ.എം.എൽ.പി. സ്‌കൂൾ അരീച്ചോല 7
304 പി.എം.എസ്.എ.എച്ച്.എസ്. എളങ്കൂർ 7
305 ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ മെലോടിപറമ്പ് 7
306 ജി.എൽ.പി.എസ് പട്ടണംകുണ്ട് 7
307 ജി.എൽ.പി.എസ് അടക്കാകുണ്ട് 7
308 കെ.എ.യു.പി.എസ്.തച്ചിങ്ങനാടം 7
309 എ.യു.പി.സ്കൂൾ വെളിമുക്ക് 7
310 എ.യു.പി.എസ്. തൃപ്പനച്ചി 7
311 എ.എൽ.പി.എസ്. വടക്കുമുറി 7
312 എ.എൽ.പി.എസ് അമ്പലക്കടവ് 7
313 എ.എൽ.പി.എസ് അക്കരപ്പുറം 7
314 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കല്ലത്തിച്ചിറ 7
315 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. വടക്കുമ്മല 7
316 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. നോർത്ത് കൊഴക്കോട്ടൂർ 7
317 സി.എം.സി.എൽ.പി.എസ് തലമുണ്ട 6
318 പി.ടി.എം.യു.പി.എസ്.മുള്ളിയാകുറിശ്ശി 6
319 ടി.എെ.എം..എൽ.പി,എസ്.വെട്ടം 6
320 ടി.എം.ജേക്കബ് മെമ്മോറിയൽ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ,ചോലക്കുളം 6
321 ജി.യു.പി.സ്കൂൾ മുണ്ടോത്തുപറമ്പ്' 6
322 ജി.യു.പി.എസ് തേഞ്ഞിപ്പലം 6
323 ജി.എൽ.പി.എസ്.കാര 6
324 ജി.എൽ.പി.എസ്.എടപ്പറ്റ 6
325 ജി.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ അരക്കുപറമ്പ് 6
326 ജി.എൽ..പി.എസ് എടക്കാപറമ്പ 6
327 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വാണിയമ്പലം 6
328 ജി.എച്ച്.എസ്. കാപ്പിൽ കാരാട് 6
329 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരിമ്പിളിയം 6
330 ജി.എം.യു.പി.എസ്. കിഴിശ്ശേരി 6
331 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ വളവന്നൂർ 6
332 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.പള്ളിക്കുത്ത് 6
333 ജി..യു..പി,എസ്.ചമ്രവട്ടം 6
334 ജി. വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. കൽപകഞ്ചേരി 6
335 എസ്.വി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പാലേമാട് 6
336 എ.യു.പി.എസ്. കാരക്കുന്ന് 6
337 എ.എൽ.പി.എസ് വീതനശ്ശേരി 6
338 എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കൻമനം 6
339 എ.എം.യു.പി.എസ്. കുണ്ടുതോട് 6
340 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പാലപ്പെട്ടി സൗത്ത് 6
341 എ.എം.എൽ.പി സ്ക്കൂൾ കരിപ്പൂർ ചിറയിൽ 6
342 എ.എം.എൽ.പി എസ്. കൈപറ്റ 6
343 എ.എം.എൽ..പി.എസ് .ഇരിങ്ങല്ലൂർ 6
344 ആനക്കയംഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഗവ:.യു.പി.സ്കൂൾ പന്തലൂർ 6
345 വി.പി.യു.പി.എസ് കാലടി 5
346 പി.ടി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. താഴേക്കോട് 5
347 പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കക്കോവ് 5
348 പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എം.എ.എൽ.പി.എസ്. ചിറപ്പാലം 5
349 ടി.എസ്.എ.എം.യു.പി.എസ് മറ്റത്തൂർ 5
350 ജി.യു.പി.എസ്. എളങ്കൂർ 5
351 ജി.യു.പി.എസ് കോലൊളൊമ്പ് 5
352 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മഞ്ചേരി 5
353 ജി.എൽ.പി.എസ്. വിളയിൽ 5
354 ജി.എൽ.പി.എസ്. കുഴിമണ്ണ 5
355 ജി.എൽ.പി.എസ്. കാവനൂർ 5
356 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരുവള്ളൂർ 5
357 ജി.എഫ്.എൽ.പി.സ്കൂൾ പരപ്പനങ്ങാടി 5
358 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.പുറത്തൂർ 5
359 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തുവ്വൂർ 5
360 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുറ്റിപ്പുറം 5
361 ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കക്കാട് 5
362 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പരപ്പുത്തടം 5
363 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ 5
364 ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. താനൂർ 5
365 ജി..എൽ.പി.സ്കൂൾ വള്ളിക്കുന്ന് 5
366 ജി എൽ പി എസ് വളരാട് 5
367 കെ.എച്ച്.എം.എം.എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊടക്കാട് 5
368 കെ.ഇ.എ.എൽ.പി.എസ്. ഈശ്വരമംഗലം 5
369 ഒ.എ.യു.പി.എസ്. പൂപ്പലം വലമ്പൂർ 5
370 എസ് എം എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാ‌ട് 5
371 എച്ച്.ഐ.ഒ.എച്ച്.എസ്. ഒളവട്ടുർ 5
372 എച്ച്.ഐ.എം.യു.പി.എസ്. മഞ്ഞപ്പറ്റ 5
373 എംഎ.എൽ.പി.എസ് ചാഴിയോട് 5
374 എം.യു.പി.എസ്. തവനൂർ 5
375 എ.യു.പി.എസ് പെരുംപറമ്പ് 5
376 എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോട്ടൂർ 5
377 എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊളക്കാട്ടുചാലിൽ 5
378 എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ഏലംങ്കുളംസൗത്ത് 5
379 എ.എൽ.പി.എസ് കോട്ടക്കുന്ന് 5
380 എ.എൽ.പി.എസ് കുറ്റിപ്പുറം സൗത്ത് 5
381 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ താനാളൂർ 5
382 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ തലക്കോട്ടൂർ 5
383 എ.എം.എൽ.പി.എസ് എടയൂർ നോർത്ത് 5
384 എ.എം.എൽ.പി,എസ്.തൃപ്രങ്ങോട് 5
385 എ.എം.എൽ..പി.എസ് .ചാത്രത്തൊടി 5
386 എം.ഇ.എസ്.എച്ച്. എസ്.എസ്. പൊന്നാനി 5
387 പി.സി.എൻ.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മൂക്കുതല 4
388 പി.എസ്.എ.യു.പി.എസ്.കീഴാറ്റൂർ 4
389 ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. ചേളാരി 4
390 ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ തിരൂരങ്ങാടി 4
391 ജി.എൽ.പി.എസ്.ബി.പി.അങ്ങാടി 4
392 ജി.എൽ.പി.എസ്.പാതിരിക്കോട് 4
393 ജി.എൽ.പി.എസ്. പറപ്പൂർ 4
394 ജി.എൽ.പി.എസ്. തുറക്കൽ 4
395 ജി.എൽ.പി.എസ്. കിഴുപറമ്പ് സൗത്ത് 4
396 ജി.എൽ.പി.എസ് പയ്യാക്കോട് 4
397 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാവനൂർ. ഇളയൂർ 4
398 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരക്കുന്ന് 4
399 ജി.എച്ച്.എസ്. എടപ്പറ്റ 4
400 ജി.എം.യു..പി,എസ്.എടക്കനാട് 4
401 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കുറ്റിപ്പാല 4
402 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മേലങ്ങാടി 4
403 ഗാർഡൻ വാലി ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. കുറ്റിപ്പാല 4
404 കെ.എ.യു..പി,എസ്.പടിയം 4
405 എസ്.വി.എ.യു.പി.സ്കൂൾ ചേലമ്പ്ര 4
406 എസ്.എസ്.എം.യു.പി.എസ് വടക്കുംമുറി 4
407 എസ്.എം.എം. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ രായിരിമംഗലം താനൂർ 4
408 എൻ.എൻ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. ചേലേമ്പ്ര 4
409 എ.ൽ.പി.എസ്.പുളിയക്കോട് 4
410 എ.യു.പി.എസ് വെരൂർ 4
411 എ.യു.പി.എസ് പൂക്കോട്ടുംപാടം 4
412 എ.കെ.എച്.എം.യു.പി.എസ് ചാത്രത്തൊടി 4
413 എ.എൽ.പി.എസ്. തോക്കാംപാറ 4
414 എ.എൽ.പി.എസ് അയനിക്കോട് 4
415 എ.എൽ..പി.എസ് .എളമ്പുളാശ്ശേരി 4
416 എം.എച്.എം.യു.പി.എസ് കിളിനക്കോട് 4
417 എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കടലുണ്ടിനഗരം 4
418 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പന്താരങ്ങാടി 4
419 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.പൂന്താവനം 4
420 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. വാക്കാലൂർ 4
421 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പണിക്കർകുണ്ട് 4
422 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. എളയൂർ 4
423 എ.എം.എൽ..പി.എസ് .മറ്റത്തൂർ നോർത്ത് 4
424 എ.എം...യു..പി,എസ്.കോട്ട് 4
425 സി.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. പൂക്കൊളത്തൂർ 3
426 ബി.ടി.എം.യു.പി.എസ് ആലങ്കോട് 3
427 പി.എം.എസ്.എ.എം.യു.പി.എസ് വേങ്ങര കുറ്റൂർ 3
428 ഡി.എൻ.എം.എ.യു.പി.എസ്.എടയാറ്റൂർ 3
429 ജി.യു.പി.എസ് ചോക്കാട് 3
430 ജി.എൽ.പി.എസ്. പത്തനാപുരം 3
431 ജി.എൽ.പി.എസ്. തോട്ടുപൊയിൽ 3
432 ജി.എൽ.പി.എസ്. ചെമ്രക്കാട്ടൂർ 3
433 ജി.എൽ.പി.എസ് മാമ്പുഴ 3
434 ജി.എൽ.പി.എസ് മമ്പാട്ടുമൂല 3
435 ജി.എൽ.പി.എസ് പുല്ലങ്കോട് 3
436 ജി.എൽ.പി.എസ് പഴേടം പനംപൊയിൽ 3
437 ജി.എൽ.പി.എസ് പള്ളിശ്ശേരി 3
438 ജി.എൽ.പി.എസ് തൃക്കണാപ്പുരം 3
439 ജി.എൽ.പി.എസ് തൂവ്വൂർ 3
440 ജി.എൽ.പി.എസ് കുളക്കാട് 3
441 ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പോൾ 3
442 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടപ്പാൾ 3
443 ജി.എം.യു.പി.എസ്.ഒറവമ്പ്രം 3
444 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പൂക്കോട്ടൂർ 3
445 ജി.എം.എൽ.പി,എസ്.വലിയ പറപ്പൂർ 3
446 ജി.എം..യു.പി.സ്കൂൾ പുത്തൻ കടപ്പുറം 3
447 ജി..യു..പി,എസ്.പുറത്തൂർപടിഞ്ഞാറേക്കര 3
448 ജി..എൽ.പി.സ്കൂൾ ആനപ്പടി 3
449 കെ.പി.എൻ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ താനൂർ 3
450 കെ.എസ്.കെ.എം..യു.പി.എസ്. ചെറുകുളമ്പ 3
451 കെ.എച്ച്.എം.എച്ച്.എസ്. ആലത്തിയൂർ 3
452 എസ്.വി.എ.എൽ.പി.എസ് എടയൂർ 3
453 എച്ച്.എ.എൽ.പി.എസ് എടയൂർ 3
454 എ.യു.പി.എസ്. പുളിയക്കോട് 3
455 എ.യു.പി.എസ് ചന്തക്കുന്ന് 3
456 എം.പി.ജി.യു.പി.എസ്. വടക്കാങ്ങര 3
457 എ.എം.യു.പി.എസ് വലിയോറ ഈസ്റ്റ് 3
458 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ വരണാക്കര 3
459 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ കുണ്ടൂർ നടുവീട്ടിൽ 3
460 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഒമാച്ചപുഴ 3
461 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.ഒലിപ്പുഴ 3
462 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പാലക്കാട് 3
463 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. തവനൂർ സൗത്ത് 3
464 എ.എം.എൽ.പി,എസ്.തിരുന്നാവായ 3
465 എ.എം.എൽ.പി,എസ്.കൈനിക്കര 3
466 ആനക്കയം ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പന്തലൂർ 3
467 സി.പി.എൻ.യു.പി.എസ് വട്ടംകുളം 2
468 സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കുണ്ടൂർ 2
469 ശാസ്‌ത.എ.യു..പി,എസ്.ചമ്രവട്ടം 2
470 ജി.യു.പി.എസ് ഒതളൂർ 2
471 ജി.എൽ.പി.എസ്.വളയപ്പുറം 2
472 ജി.എൽ.പി.എസ്. വെസ്റ്റ് പത്തനാപുരം 2
473 ജി.എൽ.പി.എസ്. പുൽപ്പറ്റ 2
474 ജി.എൽ.പി.എസ്. ചെറുവണ്ണൂർ 2
475 ജി.എൽ.പി.എസ് പെടയന്താൾ 2
476 ജി.എൽ.പി.എസ് പൂക്കുളം 2
477 ജി.എൽ..പി.എസ് കൊടലിക്കുണ്ട് 2
478 ജി.എൽ..പി.എസ് ഊരകം മേൽമുറി 2
479 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂരങ്ങാടി 2
480 ജി.എം.യു.പി.എസ് നിലമ്പൂർ 2
481 ജി.എം.എൽ..പി.എസ് ഒ.കെ.മുറി 2
482 ജി എൽ പി എസ് ചളിപ്പാടം 2
483 ജി എം എൽ പി എസ് നറുകര 2
484 ജി എം എൽ പി എസ് എരഞ്ഞിക്കോട് ‍‍ 2
485 കെ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. ചീക്കോട് 2
486 ഐ.യു.എച്ച്. എസ്.എസ്. പറപ്പൂർ 2
487 എസ്.എൻ.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. പരപ്പനങ്ങാടി 2
488 എച്ച്.എസ്.എ.യു.പി.എസ്. പാപ്പിനിപ്പാറ 2
489 എ.യു.പി.സ്കൂൾ കൊടക്കാട് 2
490 എ.എൽ.പി.എസ്. മുള്ളമ്പാറ 2
491 എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ഏലംങ്കുളംസൗത്ത് 2
492 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ചെറിയമുണ്ടം 2
493 എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഏരനെല്ലൂർ 2
494 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ബിയ്യം 2
495 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചെമ്മാണിയോട് 2
496 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കാരാപറമ്പ 2
497 എം.എ.എൽ.പി.എസ് വണ്ടൂർ 2
498 എ.എം.എൽ.പി.എസ് അറക്കൽ പുലിത്തറ 2
499 എ.എം.എൽ.പി,എസ്.മംഗലം 2
500 എ.എം.എൽ..പി.എസ് .കുണ്ടിൽപറമ്പ 2
501 എ.എം.എം.എച്ച്.എസ്. പുളിക്കൽ 2
502 എ.എം.എം.എ.എം.യു.പി.സ്കൂൾ ചേലുപാടം 2
503 എ എൽ പി എസ് കാരയിൽ 2
504 സെന്റ് പോൾസ് ഇ.എം.എച്ച്.എസ് . തേഞ്ഞിപ്പലം 1
505 സംവാദം:എ.എം.എൽ..പി.എസ് .വേങ്ങര കുറ്റൂർ 1
506 യു.എം.എ.എൽ.പി.എസ് പാലേങ്ങര 1
507 ബി ഇ എം എൽ പി എസ് മഞ്ചേരി 1
508 പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ് കാരാത്തോട് 1
509 ഡി.വി.എ.യു.പി.സ്കൂൾ അരിയല്ലൂർ 1
510 ടി.എസ്.എസ്. വടക്കാങ്ങര 1
511 ജി.യു.പി.എസ്. വെട്ടിക്കാട്ടിരി 1
512 ജി.യു.പി.എസ് കാട്ടുമുണ്ട 1
513 ജി.എൽ.പി.എസ്ചോക്കാട് 1
514 ജി.എൽ.പി.എസ്.മേൽകുളങ്ങര 1
515 ജി.എൽ.പി.എസ്. വിളയിൽ പറപ്പൂർ 1
516 ജി.എൽ.പി.എസ് വീട്ടിക്കുത്ത് 1
517 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരുംമ്പറമ്പ് മൂടാൽ 1
518 ജി.എൽ.പി.എസ് കുറ്റിപ്പുറം 1
519 ജി.എൽ.പി.എസ് കാട്ടിപ്പരുത്തി 1
520 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൂക്കോട്ടുംപാടം 1
521 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആനമങ്ങാട് 1
522 ജി.എച്ച്.എസ്. തൃക്കുളം 1
523 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കോക്കൂർ 1
524 ജി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. നിലമ്പൂർ 1
525 ജി.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പൊൻമുണ്ടം സൗത്ത് 1
526 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.പാതിരിക്കോട് 1
527 ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. കഞ്ഞിപ്പറമ്പ് 1
528 ജി.എം.എൽ.പി.എസ് വളാഞ്ചേരി 1
529 ജി.എം.എൽ..പി.സ്കൂൾ ഊരകം മേൽമുറി 1
530 ജി.എം.എൽ..പി.എസ്.കൂമണ്ണ 1
531 ജി എം എൽ പി എസ് മഞ്ഞപ്പറ്റ 1
532 ഗേൾസ്.എച്ച്.എസ് പൊന്നാനി 1
533 ഐ.കെ.ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെറുകുളമ്പ 1
534 എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് ഉപ്പട 1
535 എൻ.എസ്.എസ്.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. തിരൂർ 1
536 എച്ച്.എംഎസ്.എ.യു.പി.എസ്. തുറക്കൽ 1
537 എ.യു.പി.എസ്. മുണ്ടക്കൽ 1
538 എ.യു.പി.എസ്. പട്ടർകുളം 1
539 എ.യു.പി.എസ് മാറാക്കര 1
540 എ.യു.പി.എസ് എടക്കാപറമ്പ 1
541 എം.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഊരകം 1
542 എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ പരുത്തിക്കാട് 1
543 എ.എൽ.പി.എസ്. പള്ളിക്കൽ 1
544 എ.എൽ.പി.എസ് പാലക്കോട് 1
545 എ.എൽ.പി,എസ്.കലൂർ 1
546 എ.എം.യു.പി.എസ്.എരവിമംഗലം 1
547 എ.എം.യു.പി.എസ്. ചേലക്കാട് 1
548 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പരിച്ചകം‍‍ 1
549 എ.എം.എൽ.പി.എസ് കല്ലൂർമ 1
550 എ.എം.എൽ.പി.എസ് .ഇരിങ്ങല്ലൂർ ഈസ്റ്റ് 1
551 എം.എം.എം.എച്ച്. എസ്.എസ്. കൂട്ടായി 1
552 ഇസ്സത്ത് എച്ച്. എസ്‌,എസ്. കിഴിശ്ശേരി 1
ആകെ 8180


"https://schoolwiki.in/index.php?title=അക്ഷരവൃക്ഷം/മലപ്പുറം&oldid=994702" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്