അക്ഷരവൃക്ഷം/പത്തനംതിട്ട

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അക്ഷരവൃക്ഷം

ജില്ലാതല പങ്കാളിത്തം
ജില്ല - ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
   തരം    താളുകളുടെ എണ്ണം
അക്ഷരവൃക്ഷം കഥകൾ 218
അക്ഷരവൃക്ഷം കവിതകൾ 590
അക്ഷരവൃക്ഷം ലേഖനങ്ങൾ 565
അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ 1,373
രചനകൾ ഉപജില്ലതിരിച്ച്
ഉപജില്ല   കഥ   കവിത ലേഖനം ആകെ സൃഷ്ടികൾ
പത്തനംതിട്ട 41 140 121 302
അടൂർ 35 86 54 175
ആറന്മുള 17 41 68 126
കോന്നി 42 114 108 264
കോഴഞ്ചേരി 19 30 32 81
മല്ലപ്പള്ളി 10 22 28 60
പന്തളം 8 33 19 60
റാന്നി 11 14 32 57
തിരുവല്ല 21 58 69 148
പുല്ലാട് 10 34 26 70
വെണ്ണിക്കുളം 4 17 9 30
ആകെ 218 590 565 1,373
രചനകൾ സ്കൂൾ തിരിച്ച്
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് രചനയുടെ എണ്ണം
1 എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള 101
2 നേതാജി ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂൾ, പ്രമാടം 83
3 എസ്. സി. എസ്. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല 44
4 സെന്റ് മേരീസ് എം.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, അടൂർ 37
5 സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക 33
6 എ.ബി.എച്ച്.എസ്. ഓമല്ലൂർ 33
7 റിപ്പബ്ലിക്കൻ വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കോന്നി 31
8 മൗണ്ട് ബദനി ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്, മൈലപ്ര 30
9 മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട 27
10 പി.എസ്.വി.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്.ഐരവൺ, കോന്നി 26
11 എസ്.എച്ച്.എസ്. മൈലപ്ര 25
12 കെ.ആർ.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. സീതത്തോട് 23
13 ഗവ.എൽ.പി.എസ്. ചൂരക്കോട് 21
14 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്, ചിറ്റാർ 21
15 ഗവൺമെന്റ് എൽ .പി .എസ്സ് കാരംവേലി 20
16 കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട 19
17 സെന്റ് ബെനഡിക്ട് എം.എസ്.സി എച്ച്.എസ്.തണ്ണിത്തോട് 18
18 സെന്റ് ജോർജ് മൗണ്ട് എച്ച്.എസ്. കൈപ്പട്ടൂർ 18
19 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ കല്ലൂപ്പാറ 17
20 എം.ജി.എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല 17
21 സെന്റ് തോമസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇരുവെള്ളിപ്ര 15
22 സെന്റ് ജോൺസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇരവിപേരൂർ 15
23 ജെ.എം.പി.എച്ച്.എസ്. മലയാലപ്പുഴ 15
24 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വെൺകുറിഞ്ഞി 14
25 അമൃത വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോന്നി 14
26 എസ്. വി. ഹൈസ്കൂൾ പുല്ലാട് 12
27 എസ്. എൻ. വി.സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ തിരുവല്ല 12
28 ഗവ.എൽ.പി.എസ്. അടൂർ 11
29 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് തുമ്പമൺ നോർത്ത് 11
30 ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി- പഴവങ്ങാടി 11
31 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുട്ടത്തുകോണം 11
32 സെന്റ് പോൾസ് എച്ച്.എസ്. നരിയാപുരം 10
33 സി. എം. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ മുണ്ടിയപ്പള്ളി 10
34 യോഗക്ഷേമം ഗവ. എൽ.പി.എസ്. തുകലശ്ശേരി 10
35 എസ്.വി.എച്ച്.എസ്. പൊങ്ങലടി 10
36 അമൃത ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്, പറക്കോട് 10
37 നാഷണൽ ഹൈസ്കൂൾ വള്ളംകുളം 9
38 ഗവ.എൽ.പി.എസ് നെടുമൺകാവ് 9
39 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് തെങ്ങമം 9
40 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് & വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കലഞ്ഞൂർ 9
41 എസ്.സി.എച്ച്.എസ്.എസ്.റാന്നി 9
42 എസ്.എ.വി.എച്ച്.എസ്.ആങ്ങമൂഴി 9
43 എൻ. എസ്. എസ്. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കവിയൂർ 9
44 ബി.എ.എച്ച്.എസ്.ചെറുകുളഞ്ഞി 8
45 ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൂടൽ 8
46 ഗവ.ട്രൈബൽ എച്ച്.എസ്.എസ് കട്ടച്ചിറ 8
47 ഗവ. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ എഴുമറ്റൂർ 8
48 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കീഴ്‍വായ്പൂർ 8
49 എൻ.എസ്.എസ് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് പന്തളം 8
50 സെന്റ്.മേരീസ്.എം.എം.യു.പി.എസ്.അടൂർ 7
51 ബ്രദറൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹൈസ്കൂൾ കുമ്പനാട് 7
52 ബാലികാമഠം ഗേൾസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല 7
53 പി.ജി.എം.ബോയിസ് എച്ച്.എസ്.എസ്, പറക്കോട് 7
54 പി.എം.വി.എച്ച്.എസ്. പെരിങ്ങര 7
55 ടി.ടി.ടി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വടശ്ശേരിക്കര 7
56 ടി.കെ.ആർ.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വല്ലന 7
57 ഗവ.യു.പി.എസ്. വാഴമുട്ടം 7
58 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് & വി.എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട 7
59 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് , കോന്നി 7
60 ഗവ. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തോട്ടക്കോണം 7
61 ഗവ. ന്യൂ എൽ.പി.എസ്. ചാത്തങ്കേരി 7
62 എസ്.എൻ.ഡി.യു.പി.എസ് വി-കോട്ടയം 7
63 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരംവേലി 7
64 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പരിയാരം 7
65 എസ്. വി. ജി. വി. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കിടങ്ങന്നൂർ 7
66 എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്.വള്ളിക്കോട് കോട്ടയം 7
67 എം ടി. ഹൈസ്കൂൾ കുറിയന്നൂർ 7
68 സെന്റ് മേരീസ് ജി എച്ച്.എസ്. കോഴഞ്ചേരി 6
69 സെന്റ് ബെഹനാൻസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വെണ്ണിക്കുളം 6
70 സി.എ.എം.എച്ച്.എസ്, കുറുമ്പകര 6
71 പി.യു.എസ്.പി.എം.എച്ച്.എസ്.പള്ളിക്കൽ 6
72 പത്മനാഭോദയം ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മെഴുവേലി 6
73 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.തുവയൂർ നോർത്ത് 6
74 ഗവ.എൽ.പി.എസ് ളാക്കൂർ 6
75 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഓമല്ലൂർ 6
76 ഗവ.എച്ച്.എസ്. കോഴഞ്ചേരി 6
77 എൽ.വി.എൽ.പി.എസ്.കടമ്പനാട് 6
78 എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്.എസ് തട്ടയിൽ 6
79 വി.കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. വയ്യാറ്റുപുഴ 5
80 തൃച്ചേന്ദമംഗലം ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്. പെരിങ്ങനാട് 5
81 ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.തിരുവല്ല 5
82 ഗുരുകുലം എച്ച്.എസ്, ഇടക്കുളം 5
83 ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ യു .പി . ജി .എസ്സ് .പുല്ലാട് 5
84 ഗവ.യു.പി.എസ്.അടൂർ 5
85 ഗവ. എസ്..എൽ.പി.എസ്.കൊടുമൺ 5
86 എൻ.എസ്.എസ്. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പന്തളം 5
87 എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്, കാട്ടൂർ 5
88 എൻ.എം.എൽ.പി.എസ്.കലഞ്ഞൂർ 5
89 എൻ. എസ്. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ മുത്തൂർ 5
90 എൻ. എം. ഹൈസ്കൂൾ കുമ്പനാട് 5
91 എച്ച്.എസ്.വലിയകുളം 5
92 എം.എസ്.എം.യു.പി.എസ്. നിരണം 5
93 സെന്റ്മേരീസ്. ഹൈസ്കൂൾ ആനിക്കാട് 4
94 പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.എസ്, കുളനട 4
95 ഗവ.എൽ.പി.എസ് തെങ്ങുംകാവ് 4
96 ഗവ.എൽ.പി.എസ് കുളത്തുമൺ 4
97 ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് മാങ്കോട് 4
98 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ നെടുമ്പ്രം 4
99 ഗവ. എൽ .പി. എസ്.കുളത്തൂർ 4
100 ഗവ. എൽ .പി. എസ്. കോട്ടാങ്ങൽ 4
101 കൊടുമൺ എച്ച്.എസ്. കൊടുമൺ 4
102 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെന്നീർക്കര 4
103 ഹൈസ്ക്കൂൾ റാന്നി പെരുനാട് 3
104 സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കടമ്പനാട് 3
105 മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.മേക്കൊഴൂർ 3
106 തിരുമൂലവിലാസം യു.പി.എസ്. 3
107 ഗവ.എസ് .കെ. വി .എൽ.പി.എസ് പാടം 3
108 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.തുവയൂർ 3
109 ഗവ.എൽ.പി.എസ് വെട്ടൂർ 3
110 ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.മാരൂർ 3
111 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. ആലംതുരുത്തി 3
112 ഗവ. എൽ .പി. എസ്. നൂമ്പുഴി 3
113 ഗവ. എൽ .പി. എസ്. കടയ്കാട് 3
114 ഗവഃ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, കുറ്റൂർ 3
115 എസ്.പി.എം.യു.പി.എസ് വെട്ടൂർ 3
116 എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്.മക്കപ്ഫുഴ 3
117 എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്.എസ് , അടൂർ 3
118 എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്. പെരുമ്പുളിക്കൽ 3
119 എം.ടി.വി.എച്ച്.എസ്. കുന്നം 3
120 എം.ജി. യു.പി. എസ്. തുമ്പമൺ 3
121 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.റാന്നി 3
122 എ. എം. എം. ഹൈസ്കൂൾ ഓതറ 3
123 സെന്റ് മേരീസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വലിയകുന്നം 2
124 സി. എം. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ തിരുവല്ല 2
125 സി. എം. എസ്. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മല്ലപ്പള്ളി 2
126 പി.സി.എച്ച്.എസ്. റാന്നി പുല്ലൂപ്രം 2
127 ഗവ.ഹയർ സെക്കൻററി സ്ക്കൂൾ അയിരുർ 2
128 ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഇലന്തൂർ 2
129 ഗവ.എൽ.പി.എസ് വെട്ടിപ്പുറം 2
130 ഗവ. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കോയിപ്പുറം 2
131 ഗവ. എൽ.പി.ബി.എസ്.മണ്ണടി 2
132 ഗവ:എൽ പി എസ്സ് പെരുമ്പെട്ടി 2
133 എസ്സ്. വി. എൻ. എസ്സ്. എസ്സ്. യു. പി. എസ്. കുന്നം 2
134 എസ്.എൻ.എസ് വി.എം.യു.പി.എസ് വെട്ടിപ്പുറം 2
135 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചൂരക്കോട് 2
136 എൻ. എസ്. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ കുന്നം 2
137 എച്ച്.എസ്. മണിയാർ 2
138 എം.പി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുമ്പഴ 2
139 എ.എസ്.ആർ. വി.ജി..യു.പി.എസ് ഐക്കാട് 2
140 എം. ടി. ഹൈസ്കൂൾ അയിരൂർ 2
141 എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് കടമ്മനിട്ട 2
142 ഇളമണ്ണൂർ എച്ച്.എസ്. ഇളമണ്ണൂർ 2
143 മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്ക്കൂൾ, പത്തനംതിട്ട 1
144 ജി.പി.എം..യു.പി.എസ് ഭൂതംകര 1
145 ജി.എൽ.പി.എസ്.കുളത്തൂർ 1
146 ഗവ.എസ്സ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.എസ്സ് ളാഹ 1
147 ഗവ.എൽ.പി.ജി..എസ്.മണ്ണടി 1
148 ഗവ.എൽ.പി.എസ്. ചന്ദനപ്പള്ളി 1
149 ഗവ.എൽ.പി.എസ്. കരുവാറ്റ 1
150 ഗവ.എൽ.പി.എസ് പത്തനംതിട്ട 1
151 ഗവ. യു.പി.ജി.എസ്. തിരുവല്ല 1
152 ഗവ:എൽ പി എസ്സ് അയിരൂർ 1
153 കെ.എച്ച്.എം.എൽ.പി.എസ് മലയാലപ്പുഴ 1
154 കെ വി എം എൽ പി എസ്സ് കുമ്പളന്താനം 1
155 എസ്.സി. വി.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമൺ 1
156 എൻ.എസ്.എസ്. എൽ .പി. എസ്. തട്ടയിൽ 1
157 എൻ. എസ്. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ തടിയൂർ 1
158 എം.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തുമ്പമൺ 1
159 എം ടി എൽ പി എസ്സ് പെരുമ്പെട്ടി 1
ആകെ 1365"https://schoolwiki.in/index.php?title=അക്ഷരവൃക്ഷം/പത്തനംതിട്ട&oldid=1049689" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്