അക്ഷരവൃക്ഷം/പാലക്കാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അക്ഷരവൃക്ഷം

പാലക്കാട് - ജില്ലാതല പങ്കാളിത്തം
ജില്ല - ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
   തരം    താളുകളുടെ എണ്ണം
അക്ഷരവൃക്ഷം കഥകൾ 473
അക്ഷരവൃക്ഷം കവിതകൾ 1,199
അക്ഷരവൃക്ഷം ലേഖനങ്ങൾ 911
അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ 2,583
രചനകൾ ഉപജില്ലതിരിച്ച്
ഉപജില്ല   കഥ   കവിത ലേഖനം ആകെ സൃഷ്ടികൾ
ആലത്തൂർ 89 177 111 377
ചെർപ്പുളശ്ശേരി 29 56 55 140
ചിറ്റൂർ 36 102 91 229
കുഴൽമന്ദം 29 130 47 206
കൊല്ലങ്കോട് 34 58 53 145
മണ്ണാർക്കാട് 35 156 79 270
ഒറ്റപ്പാലം 21 61 37 119
പാലക്കാട് 20 30 27 77
പറളി 41 143 116 300
പട്ടാമ്പി 53 143 115 311
ഷൊർണ്ണൂർ 13 34 20 67
തൃത്താല 73 110 163 346
ആകെ 473 1,199 911 2,583
രചനകൾ സ്കൂൾ തിരിച്ച്
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് രചനയുടെ എണ്ണം
1 എച്.എസ്.പെരിങ്ങോട് 94
2 സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി 88
3 സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ 64
4 ജി.യു.പി.എസ്.എടത്തറ 53
5 എച്ച്.എസ്.മുണ്ടൂർ 44
6 ജി.എച്ച്.എസ്. തിരുവഴിയാട് 43
7 എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ 41
8 ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. നെന്മാറ 40
9 എച്ച്. എസ്. എസ് ചളവറ 39
10 ഗവ. യു.പി.എസ് പുതിയങ്കം 38
11 ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ 37
12 എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേംകോട് 36
13 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട 35
14 പി.എച്ച്.എസ്സ്. എസ് പറളി 34
15 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വട്ടേനാട് 31
16 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാലിശ്ശേരി 31
17 കെ. വി. എം. യു. പി. എസ് പൊൽപ്പുള്ളി 31
18 സർവ്വജന.എച്ച്.എസ്സ്.പുതുക്കോട് 30
19 ജി.യു. പി. എസ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി 30
20 എ.യു.പി.എസ്.മാങ്കുറുശ്ശി 30
21 പി.കെ.എച്ച്.എസ്സ്.മഞ്ഞപ്ര 29
22 ഡയറ്റ്.ലാബ്.സ്കൂൾ.ആനക്കര 29
23 ജി.എൽ.പി.എസ്.ചാത്തന്നൂർ 29
24 ജി.വി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ 28
25 ജി.യു. പി. എസ്. കടമ്പഴിപ്പുറം 28
26 ജി.എൽ.പി.എസ്.വട്ടേനാട് 28
27 എ.കെ.എൻ.എം.എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്. കാട്ടുകുളം 25
28 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് 24
29 കെ.സി.പി.എച്ച്.എസ്സ്.കാവശ്ശേരി 24
30 എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട് 24
31 ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി 22
32 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട് 22
33 ജി.ജി.എച്ച് .എസ്.എസ്. ആലത്തൂർ 22
34 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.നന്ദിയോട് 22
35 എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പഴമ്പാലക്കോട് 22
36 എച്ച് എസ് അനങ്ങനടി 22
37 ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി 22
38 ജി.യു.പി.എസി.പുതൂർ 20
39 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര 20
40 ജി.എച്ച്.എസ്.വല്ലപ്പുഴ 20
41 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് 20
42 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കാരാക്കുറുശ്ശി 18
43 എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ. പാടൂർ 18
44 ആർ.കെ.എം.എൽ.പി.എസ്. കല്യാണപേട്ട 18
45 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ 17
46 എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ 17
47 മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി 16
48 ജി.എൽ.പി.എസ്.മുണ്ടൂർ 16
49 ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ-അലനല്ലൂർ 16
50 കെ. എ. യു. പി. എസ് എലമ്പുലാശ്ശേരി 16
51 എസ്.വി.എം.എ.എൽ.പി.എസ്.നാമ്പുള്ളിപ്പുര 16
52 എൻ. എൻ. എൻ. എം. യു.പി.എസ്. ചെത്തല്ലുർ 16
53 എ.യു.പി.എസ്.കേരളശ്ശേരി 16
54 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ 16
55 എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി 16
56 എ വി എം എച്ച് എസ്, ചുനങ്ങാട് 16
57 ജി.യു.പി.എസ്.കോങ്ങാട് 15
58 ജി.എൽ.പി.എസ്.പൂത്തന്നൂർ 15
59 വി.പി.എ.യു.പി.എസ്. കുണ്ടൂർകുന്ന് 14
60 യു.ജെ.ബി.എസ് കുഴൽമന്ദം 14
61 ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് 14
62 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിമ്പടാരി 14
63 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ 14
64 ജി.യു. പി. എസ്.തത്തമംഗലം 13
65 ജി.ജി.എച്.എസ്.എസ് കല്ലടത്തുർ 13
66 ജി.എച്ച്.എസ്.നാഗലശ്ശേരി 13
67 ജി.എച്.എസ്.എസ് പട്ടാമ്പി 13
68 എൽ.എം.എച്ച്.എസ്. മംഗലം ഡാം 13
69 സി.എ.എച്ച്.എസ്. പെരുവെമ്പ 12
70 ജി.വി.എൽ.പി.എസ് ചിറ്റൂർ 12
71 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാത്തനൂർ 12
72 ജി. ബി. യു. പി. എസ്. തത്തമംഗലം 12
73 എ.യു.പി.എസ്.വേലിക്കാട് 12
74 എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടക്കുന്ന് 12
75 സി.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വണ്ടാഴി 11
76 എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ 11
77 വൈ.എം.ജി.എച്ച്.എസ്. കൊല്ലങ്കോട് 10
78 പുളിയപ്പറമ്പ് .എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്, കൊടുന്തിരപ്പുള്ളി 10
79 ജി.എച്ച്.എസ്.കൂടല്ലൂർ‍‍ 10
80 ജി.എച്ച്.എസ്.കുഴൽമന്നം 10
81 ജി. ബി. എൽ. പി. എസ്. കൊടുവായൂർ 10
82 എ.യു.പി.എസ്.മനിശ്ശേരി 10
83 എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പന്തലാംപാടം 10
84 സെന്റ് തോമസ് മിഷൻ എൽ.പി.എസ് എരിമയൂർ 9
85 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.കുഴൽമന്ദം 9
86 പി ടി എം എച്ച് എസ്, തൃക്കടീരി 9
87 ടി ആർ കെ എച്ച് എസ് എസ്, വാണിയംകുളം 9
88 ജി.എൽ.പി.എസ്.പിലാക്കാട്ടിരി 9
89 എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കളൂർ അമ്പലപ്പാറ 9
90 എം.എം.യു.പി.എസ്.പുതുപ്പരിയാരം 9
91 സി. യു. പി. എസ്. പുലാപ്പറ്റ 8
92 ജി.ഡബ്ലി.എൽ.പി.എസ്. എഴക്കാട് 8
93 ജി.എൽ.പി.എസ്.ആലൂർ 8
94 ജി.എൽ.പി.എസ്.അരിക്കാട് 8
95 ജി.എൽ.പി.എസ് മോയൻ പാലക്കാട് 8
96 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കരിമ്പ 8
97 ജി എച്ച് എസ് എസ് ഈസ്റ്റ്, ഒറ്റപ്പാലം 8
98 കെ.എ.എച്ച്.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം 8
99 പി.എസ്.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ 7
100 ജെ.ബി.എസ് മലഞ്ചട്ടി 7
101 ജി.യു.പി.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് 7
102 ജി.എൽ.പി.എസ് എടത്തനാട്ടുകര 7
103 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പെരിങ്ങോട്ടൂകുറിശ്ശി 7
104 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചുണ്ടമ്പറ്റ 7
105 എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം 7
106 എച്.എസ്.എസ് വല്ലപ്പുഴ 7
107 എച്.എഫ്.സി.യു.പി.എസ്. മുണ്ടക്കുന്ന് 7
108 എ.യു.പി.എസ്.വള്ളിക്കോട് 7
109 എ.എം.യു.പി.എസ്സ്.ആല‍ൂർ 7
110 ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട് 6
111 പരുതൂർ ഹൈസ്ക്കൂൾ പള്ളിപ്പുറം 6
112 ജി.എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്. തത്തമംഗലം 6
113 ജി.എസ്.ബി.എസ്.അകലൂർ‍‍‍ 6
114 ജി.എൽ.പി.എസ്.മാരാർകുളം 6
115 ജി.എൽ.പി.എസ്. വാക്കടപ്പുറം 6
116 ജി.എൽ.പി.എസ്. പള്ളാത്തേരി 6
117 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എരിമയൂർ 6
118 ജി.എച്ച്.എസ്. പട്ടഞ്ചേരി 6
119 ജി.എച്ച്.എസ്. നെച്ചുള്ളി 6
120 ജി. ബി. യു പി. എസ്. എത്തനൂർ 6
121 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ് കുനിശ്ശേരി 6
122 കെ.എച്ച് എസ് എസ്, തോട്ടര 6
123 എസ്. ബി. എസ്. ഓലശ്ശേരി 6
124 എ.എൽ.പി.എസ്. കുറുവട്ടൂർ 6
125 എം.എൻ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചിറ്റിലഞ്ചേരി 6
126 ടി.എ.ജെ.ബി.എസ്.പറളി 5
127 ജി.യു.പി.എസ്. അയലൂർ 5
128 ജി.എൽ.പി.എസ്. പോക്കാൻതോട് 5
129 ജി.എ.പി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.എലപ്പുള്ളി 5
130 എ.യുപി.എസ്.മുതുതല 5
131 എ.യു.പി.എസ്.ആമയൂർ 5
132 എ.യു പി. എസ്. ചമ്പ്രകുളം 5
133 എ.എൽ.പി.എസ്.പേരടിയൂർ 5
134 എ.എൽ.പി.എസ്.കയറാട്ട് 5
135 എം.എച്ച്എസ്. പുതുനഗരം 5
136 എ.എം.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ‍‍ 5
137 എം.ഇ.എസ്.എൽ.പി.എസ്.മുണ്ടൂർ 5
138 സെന്റ് സ്ററീഫൻ എൽ.പി.എസ് കള്ളമല 4
139 സി.പി.എ.യു.പി.എസ്. തിരുവിഴാംകുന്ന് 4
140 സി.എ.എച്ച്.എസ്സ്.ആയക്കാട് 4
141 വി.കെ.എം.യു.പി.എസ്. വേങ്ങശ്ശേരി 4
142 പി.ടി.എം.എ.എൽ..പി.എസ് നാട്ടുകൽ 4
143 ഡോ.കെ.ബി.മേനോൻ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ 4
144 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കഞ്ചിക്കോട് 4
145 ജി.എസ്.എം.എൽ.പി.എസ്. തത്തമംഗലം 4
146 ജി.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട 4
147 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരിങ്കുന്നം 4
148 ജി.എൽ.പി.എസ് കളപ്പെട്ടി 4
149 ജി.എച്ച്.എസ്.തേനാരി 4
150 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോട്ടായി 4
151 ജി വി എച്ച് എസ് എസ്, കൂനത്തറ 4
152 എസ് എസ് ഒ എച്ച് എസ്, ലക്കിടി 4
153 എൻ എസ് എസ് കെ പി ടി വി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം 4
154 എച്ച്.എസ്സ്.കുത്തന്നൂർ 4
155 എച്.എ.യു.പി.എസ് അക്കര 4
156 എ.ബി.യു.പി.എസ് മങ്കര വെസ്റ്റ് 4
157 എ.ജെ.ബി.എസ് മനംകുളമ്പ് 4
158 എ.എൽ.പി.എസ്.അച്ചനംകോട് 4
159 എ.എൽ.പി.എസ്. കാട്ടുകുളം അലനല്ലൂർ 4
160 ശബരി.പി ടി ബി എസ് എച്ച് എസ്, അടക്കാപുത്തൂർ 3
161 മൗണ്ട് കാർമൽ എൽ.പി.എസ് മാമണ്ണ 3
162 ബി.വി.യു.പി.എസ്.ചുണ്ടമ്പറ്റ 3
163 പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പെരുമാട്ടി 3
164 പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.പൊൽപുള്ളി 3
165 ജെ.ബി.എസ് വെമ്പല്ലൂർ 3
166 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പത്തിരിപ്പാല 3
167 ജി.യു.പി.എസ്. ചളവ 3
168 ജി.യു.പി.എസ്. കൂക്കംപാളയം 3
169 ജി.യു. പി. എസ്. അത്തിക്കോട് 3
170 ജി.എൽ.പി.എസ്.പടിഞ്ഞാറെമുറി 3
171 ജി.എൽ.പി.എസ്.തിരുമിറ്റക്കോട് 3
172 ജി.എച്ച്.എസ്.വിളയൂർ 3
173 ജി.എച്.എസ്.എസ് കുമരനെല്ലൂർ 3
174 ജി.എച്.എസ്.ആനക്കര 3
175 ജി എച്ച് എസ് എസ്, മുന്നൂർ ക്കോട് 3
176 ജി എച്ച് എസ് എസ്, ചേർപ്പുളശ്ശേരി 3
177 എസ്.വി.എ.എൽ.പി.എസ്. കുലിക്കിലിയാട് 3
178 എസ്.ബി.എസ്.തണ്ണീർക്കോട് 3
179 എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്. അകത്തേത്തറ 3
180 എച്ച്.എഫ്.എ.യു.പി.എസ്.തടുക്കശ്ശേരി 3
181 എ.യു.പി.എസ്.കുലുക്കല്ലൂർ 3
182 എ.എൽ.പി.എസ്. കീഴാത്തൂർ 3
183 എ.എൽ.പി.എസ് കരാടിയംപാറ 3
184 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.നാട്യമംഗലം 3
185 എ. യു. പി. എസ്. അടക്കാപുത്തൂർ ‍ 3
186 സി.ബി.കെ.എം.പഞ്ചായത്ത്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുതുപ്പരിയാരം 2
187 വി.ബി.എസ്. വിളയന്നൂർ 2
188 പുളിയപ്പറമ്പ് .എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്, കൊടുന്തിരപ്പുള്ളി 2
189 പി.ടി. എം. വൈ.എച്.എസ്.എടപ്പലം 2
190 പി.കെ.എൻ.എം.ജെ.ബി.എസ് കണ്ണംപരിയാരം 2
191 ജി.വി.എച്.എസ്.എസ് കൊപ്പം 2
192 ജി.യു. പി. എസ്. നെല്ലിപ്പുള്ളി 2
193 ജി.ജെ.ബി.എസ് പാലപ്പുറം 2
194 ജി.ജെ.എച്.എസ്.എസ്. നടുവട്ടം 2
195 ജി.എൽ.പി.എസ് കാവിൽപാട് 2
196 ജി.എൽ.പി.എസ് അരണ്ടപള്ളം 2
197 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.തോലന്നൂർ 2
198 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.കൊടുവായൂർ 2
199 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.കിഴക്കഞ്ചേരി 2
200 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മുതലമട 2
201 ജി.എച്ച്.എസ്.നെല്ലിക്കുറിശ്ശി 2
202 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൊറ്റശ്ശേരി 2
203 ജി.എം.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പാലക്കാട് 2
204 കർണ്ണകിയമ്മൻ എച്ച്.എസ്സ്. മൂത്താൻതറ 2
205 എസ്.ആർ.വി.ജെ.ബിഎസ്.പിലാക്കാട്ടുതൊടി 2
206 എൻ.ടി.പി.യു.പി.എസ്.പാലക്കാട് 2
207 എ.യു.പി.എസ്. മൂലൻകോട് 2
208 എ.യു.പി.എസ്. പയ്യനടം 2
209 എ.യു.പി.എസ്. പനമണ്ണ 2
210 എ.ബി.യു.പി.എസ്.പാറശ്ശേരി(പേരിങ്ങോട്) 2
211 എ.എൽ.പി.എസ്.വിളത്തൂർ 2
212 എ.എൽ.പി.എസ്.അമ്മന്നൂർ 2
213 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ 2
214 ഹോളി ഫാമിലി കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ മുണ്ടക്കുന്ന് 1
215 സെന്റ് മേരീസ് യു.പി.എസ്. പുല്ലശ്ശേരി 1
216 സെന്റ് ജോർജ്.എൽ.പി.എസ് അട്ടപ്പാടി 1
217 സി.ബി.കെ.എം.പഞ്ചായത്ത്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുതുപ്പരിയാരം 1
218 സി.ജെ.ബി.എസ് കിണാശ്ശേരി 1
219 സി. ഡി. എ. യു പി. എസ് ഒലീവ്മൗണ്ട് 1
220 വി.വി.എൽ.പി.എസ്.ചുനങ്ങാട് 1
221 വി.ഐ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. പല്ലശ്ശന 1
222 ലെഗസി എ.യു.പി.എസ്. തച്ചനാട്ടുകര 1
223 ജെ.ബി.എസ് കണ്ണനൂർ 1
224 ജി.യു.പി.എസ്.കീഴായൂർ 1
225 ജി.യു.പി.എസ്. കാരറ 1
226 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. നെന്മാറ 1
227 ജി.എൽ.പി.എസ്.വാടാനാംകുറിശ്ശി 1
228 ജി.എൽ.പി.എസ്. തോണിപ്പാടം 1
229 ജി.എൽ.പി.എസ്. കരുമാനാംകുറിശ്ശി 1
230 ജി.എൽ.പി.എസ് ചുണ്ടോട്ടുകുന്ന് 1
231 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കോഴിപ്പാറ 1
232 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മങ്കര 1
233 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മാണിക്കപ്പറമ്പ 1
234 ജി.എച്.എസ്.കൊടുമുണ്ട 1
235 ജി. എൽ. പി. എസ്. പുതുനഗരം (സെന്റ്രൽ) 1
236 ജി. എൽ. പി. എസ്. ചാല 1
237 ജി എം ആർഎസ് തൃത്താല 1
238 ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററിസ്കൂൾ കടമ്പൂർ 1
239 കെ.പി.ആർ.പി.എച്ച്.എസ്. കോങ്ങാട് 1
240 എസ്.എൻ.യു.പി.എസ്.കൊടുന്തരപ്പുള്ളി 1
241 എച്ച്.എസ്.കേരളശ്ശേരി 1
242 എ.ജെ.ബി.എസ്.മുച്ചീരി 1
243 എ.ജെ.ബി.എസ് കുത്തനൂർ 1
244 എ.എസ്.ബി.എസ്. പേരൂർ 1
245 എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ നോർത്ത് 1
246 എ.എൽ.പി.എസ്.അമ്പലപ്പാറ 1
247 എ.എൽ.പി.എസ്. വലമ്പിരിമംഗലം 1
248 എ.എൽ.പി.എസ്. മാങ്ങോട് 1
249 എ.എൽ.പി.എസ് കിണവല്ലൂർ 1
250 എ.എൽ.പി.എസ് കഞ്ഞിക്കുളം 1
251 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കുളമുക്ക് 1
252 എ.എം.എൽ.പി.എസ് ചാമപ്പറമ്പ 1
253 എ.എം.എൽ.പി.എസ് കർക്കിടാംകുന്ന് 1
254 എ. യു. പി. എസ്. പൊമ്പ്ര 1
255 ആരോഗ്യമാത എച്ച്.എസ്. കോട്ടത്തറ 1
ആകെ 2572
"https://schoolwiki.in/index.php?title=അക്ഷരവൃക്ഷം/പാലക്കാട്&oldid=994735" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്