സഹായം Reading Problems? Click here

അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊല്ലം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷംകൊല്ലം ജില്ലാതല പങ്കാളിത്തം
കൊല്ലം ജില്ല ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
   തരം    താളുകളുടെ എണ്ണം
അക്ഷരവൃക്ഷം കഥകൾ 415
അക്ഷരവൃക്ഷം കവിതകൾ 1,224
അക്ഷരവൃക്ഷം ലേഖനങ്ങൾ 1,061
അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ 2,700
രചനകൾ ഉപജില്ല തിരിച്ച്
ഉപജില്ല   കഥ   കവിത ലേഖനം ആകെ സൃഷ്ടികൾ
കൊല്ലം 67 174 182 423
ചവറ 28 72 54 154
കരുനാഗപ്പള്ളി 58 111 122 291
കുണ്ടറ 11 33 31 75
ചാത്തന്നൂർ 29 87 102 218
കൊട്ടാരക്കര 45 136 136 317
ശാസ്താംകോട്ട 27 76 54 157
കുളക്കട 22 40 30 92
വെളിയം 36 155 62 253
പുനലൂർ 39 97 120 256
അഞ്ചൽ 18 61 54 133
ചടയമംഗലം 35 182 130 347
ആകെ 415 1,224 1,061 2,700
രചനകൾ സ്കൂൾ തിരിച്ച്
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് രചനയുടെ എണ്ണം"
1 വിമലാഹൃദയ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം 87
2 ഗവ. യു.പി.എസ്സ് വെല്ലൂപ്പാറ 81
3 എം.റ്റി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്,പുലമൺ 76
4 എം.ടി എച്ച് എസ്സ് പത്തനാപുരം 75
5 സെന്റ്.മേരീസ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,കിഴക്കേക്കര 72
6 യു.പി.എസ്സ് മങ്കാട് 68
7 ഗവ.മോഡൽ എച്ച്. എസ്.എസ്. കരുനാഗപ്പള്ളി 55
8 വിമലാംബിക എൽ. പി. എസ്. കൊട്ടാരക്കര 50
9 ഗേൾസ് എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ 49
10 എം ജി ഡി ഗേൾസ് സ്കൂൾ കുണ്ടറ 47
11 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മങ്ങാട് 44
12 ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.അഞ്ചാലുംമൂട് 40
13 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഇരവിപുരം 39
14 ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കടക്കൽ 39
15 മരുതൂർകുളങ്ങര എസ്സ്.എൻ.യു.പി.എസ്സ് 32
16 എൽ. പി. എസ്. മാലയിൽ 32
17 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വയല 31
18 യു.പി.എസ്സ് മുരുക്കുമൺ 30
19 ഗവ.എൽ.വി.എൽ. പി. എസ്. മുതുപിലാക്കാട് 30
20 എം ജി റ്റി എച്ച് എസ്സ് മുഖത്തല 29
21 സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് കോൺവെന്റ് എൽ. പി. എസ് തുയ്യം 27
22 സെന്റ് ഗോരററി എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് പുനലൂർ 26
23 ഗവ. ജെ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഇടമുളക്കൽ 26
24 എസ്.സി.വി.യു.പി.സ്കൂൾ മൈനാഗപ്പള്ളി 26
25 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചവറതെക്കുംഭാഗം 24
26 ക്രിസ്തുരാജ്.എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം 24
27 സെന്റ് സ്ററീഫൻസ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പത്തനാപുരം 23
28 കോഴിക്കോട് എസ്സ്.കെ.വി.യു.പി.എസ്സ് 22
29 ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .മുട്ടറ 21
30 കെ വി എസ് എൻ ഡി പി യു. പി. എസ് ഉളിയക്കോവിൽ 21
31 മണപ്പള്ളി എസ്സ്.വി.പി.എം എൻഎസ്സ്എസ്സ് യു.പി.എസ്സ് 20
32 ജെ എഫ് കെ എം വി എച്ച് എസ് എസ് അയണിവേലിക്കുളങ്ങര 20
33 ഗവ. എം.ജി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചടയമംഗലം 20
34 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കോയിക്കൽ 20
35 ആദിത്യവിലാസം ഗവ.എച്ച്.എസ്. തഴവ 20
36 ഡി.വി.വിഎച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ്.തലവൂർ 19
37 ഗവ. യു.പി.എസ്സ് കടയ്കൽ 19
38 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശൂരനാട് 18
39 ജി.യു.പി.എസ്.ഇളമ്പൽ 17
40 ഗവ.റീജണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി 17
41 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് തേവന്നൂർ 17
42 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ ചിറക്കര 17
43 കെ.ആർ‍‍‍.കെ.പി.എം.ബി.എച്ച്.എസ്സ്. കടമ്പനാട് 17
44 എം. എസ്. സി. എൽ പി. എസ്. കലയപുരം 17
45 സെന്റ്. അലോഷ്യസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം 16
46 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മീനം 16
47 എച്ച്.എസ്സ്. അർക്കന്നൂർ 16
48 എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ പാലക്കൽ 16
49 ഡി.കൃഷ്ണൻ പോറ്റി മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ് കൂൾ കോട്ടവട്ടം 15
50 ജി.എച്ച്.എസ്. തലച്ചിറ 15
51 ഗവ.എൽ. വി. എച്ച്. എസ്.കടപ്പ 15
52 ഗവ.എൽ. പി. എസ്.നെടിയവിള 15
53 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പോരുവഴി 15
54 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ 15
55 യു. പി. എസ്. ഇളമാട് 14
56 ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി 14
57 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊട്ടപ്പുറം 14
58 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഭൂതക്കുളം 14
59 എ. എം. വി. എൽ. പി. എസ്. വെങ്ങൂർ 14
60 സെന്റ്.ജോൺസ്.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്,ഉമ്മന്നൂർ 13
61 സെന്റ്. ജോസഫ്സ്. എച്ച്.എസ് . ശക്തികുളങ്ങര. 13
62 ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട് 13
63 തഴവ നോർത്ത് കുതിരപന്തി ജി.എൽ.പി.എസ്സ് 13
64 ഗവൺമെന്റ് എസ് എൻ ഡി പി യു. പി. എസ് പട്ടത്താനം 13
65 ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം. 13
66 ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുലശേഖരപുരം. 13
67 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. അവന്നൂർ 13
68 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് ശാസ്താംകോട്ട 13
69 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഏരൂർ 13
70 എൻ. എസ്സ്. വി.എച്ച് എസ്സ് വാളക്കോട് 13
71 വി.ജി.എസ്സ്.എസ്സ്.എ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് നെടിയവിള 12
72 എസ്. എൻ. വി. യു. പി. എസ്. മരുതമൺപള്ളി 12
73 എം. എൻ. യു. പി. എസ്. നെടുമ്പായിക്കുളം 12
74 ഉളിയക്കോവിൽ എൽ. പി. എസ് 12
75 ബോയ്സ് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് പുനലൂർ 11
76 ഗുഹാനന്ദപുരം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ചവറ സൗത്ത് 11
77 എം. ടി. എച്ച് എസ്സ് ചണ്ണപ്പേട്ട 11
78 ബി ജെ എസ് എം വി എച്ച് എസ് എസ് മഠത്തിൽ 10
79 ജി.ഡബ്ളു.യു.പി.എസ്.ഒറ്റക്കൽ 10
80 ചെമ്പകശ്ശരി യു.പി.സ്കൂൾ പൂതകുളം 10
81 കെ.എൻ.എൻ.എം വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പവിത്രേശ്വരം 10
82 എസ്.കെ.വി.എൽ.പി.എസ്സ്.കുുറിയോട് 10
83 എൽ. പി. എസ്. കോഴിക്കോട് 10
84 റ്റി.കെ. ഡി.എം.ഗവ. വി.എച്ച്. എസ്. എസ്. ഉളിയക്കോവിൽ 9
85 വി.വി. വി.എച്ച്.എസ് എസ്. അയത്തിൽ 9
86 ഡി.വി.എൻ.എസ്സ്.എസ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ് പൂവറ്റൂർ 9
87 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ചിറ്റൂർ 9
88 ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പരവൂർ 9
89 ഗവ. മോ‍ഡൽ. ബോയ്സ്.വി എച്ച്. എസ്.എസ്. &എച്ച്. എസ്.എസ്. കൊല്ലം 9
90 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. വെട്ടിക്കവല 9
91 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുമ്മിൾ 9
92 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചാത്തന്നൂർ 9
93 യു.പി.സ്കൂൾ കല്ലുവാതക്കൽ 8
94 തൃക്കരുവ പഞ്ചായത്ത് എൽ. പി. എസ് 8
95 ജി. ഡബ്ള്യു. യു. പി. എസ്. വെളിയം 8
96 ജി. എൽ. പി. എസ്. ഉമ്മന്നൂർ 8
97 ഗവ.എൽ. പി. എസ്. ഇരവിച്ചിറ 8
98 ഗവ. യു.പി.എസ്സ്.ചടയമംഗലം 8
99 കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചെറിയവെളിനല്ലൂർ 8
100 കെ.ആർ.ജി.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഓടനാവട്ടം 8
101 എസ്സ് എൻ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചിതറ 8
102 എൽ. പി. എസ്. പാറൻകോട് 8
103 എൻ. എസ്. എസ്. കെ. എൽ. പി. എസ്. പള്ളിക്കൽ 8
104 എം.റ്റി.എച്ച്.എസ്സ്,വാളകം 8
105 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ്.മൈനാഗപ്പള്ളി 8
106 എ. എം. എം.എച്ച് എസ്സ് കരവാളൂർ 8
107 അമൃതാ യു.പി.എസ്സ്. പാവുമ്പ 8
108 സെൻറ് ജോർജ്ജെസ് യു.പി.സ്കൂൾ ചാത്തന്നൂർ 7
109 യു.പി.എസ്സ്.കൊറ്റുക്കൽ 7
110 മുസ്ലിം യു.പി.സ്കൂൾ തഴുത്താല 7
111 ജി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. കൊട്ടാരക്കര 7
112 ജി. എൽ. പി. എസ്. ചെപ്ര 7
113 ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. വള്ളിക്കീഴ് 7
114 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പുത്തൂർ 7
115 ഗവ വൊക്കേ‍ഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചെറിയഴീക്കൽ 7
116 എസ്. എൻ.ഡി. പി. വൈ.എച്ച്. എസ്. എസ്.നീരാവിൽ 7
117 എൽ.പി.എസ്സ്.പറയാട് 7
118 ഇ. വി. യു. പി. എസ്. മടന്തക്കോട് 7
119 അമൃത എസ് എച്ച് എസ് എസ് പാരിപ്പള്ളി 7
120 ബി. എം. ജി.എച്ച് എസ്സ് കുളത്തൂപുഴ 6
121 ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് . വാളത്തുംഗൽ 6
122 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ വെറ്റിളതാഴം 6
123 ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ ഈസ്റ്റ് 6
124 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. അയ്യൻ കോയിക്കൽ 6
125 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ വെസ്റ്റ് 6
126 ഗവ ഹൈസ്കൂൾ ഉളിയനാട് 6
127 ഗവ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തഴവ 6
128 എസ്സ് എൻ. ട്രസ്റ്റ് എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ 6
129 എസ് വി പി എം എച്ച് എസ് വടക്കുംതല 6
130 എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. മൈലാപ്പൂർ 6
131 എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്സ്. ചെങ്ങമനാട് 6
132 എം എസ് എം എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചാത്തിനാംകുളം 6
133 സെന്റ് ജോസഫ്സ് യു. പി. എസ് വലിയകട 5
134 സി. പി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുറ്റിക്കാട് 5
135 വയല എൻ.വി.യു.പി.എസ്. 5
136 മാതാ വി.എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് വിളക്കുപാറ 5
137 പഞ്ചായത്ത് യു.പി.എസ്.,മൈലക്കാട് 5
138 ഠൗൺ യു. പി. എസ്. കൊട്ടാരക്കര 5
139 ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പൂയപ്പള്ളി 5
140 ജി. എൽ. പി. എസ്. തേവന്നൂർ 5
141 ഗവ.മുഹമ്മദൻ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഇടത്തറ 5
142 ഗവ. മോ‍ഡൽ. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം 5
143 എം.എസ്സ്.സി. എൽ.പി.എസ്സ്.മാലേപ്പേരൂർ 5
144 എം കെ എൽ എം എച്ച് എസ് എസ് കണ്ണനല്ലുർ 5
145 ഇ.വി.എച്ച്.എസ്സ്. നെടുവത്തൂർ 5
146 ആർ എസ് എം എച്ച് എസ് പഴങ്ങാലം 5
147 റ്റി.ഇ.എം.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് മൈലോട് 4
148 സെന്റ്. ആഗ്നസ്. എച്ച്.എസ് .ഫോർ ഗേൾസ് നീണ്ടകര. 4
149 വടമൺ ജി.യു.പി.എസ്. 4
150 ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് .പുന്നല 4
151 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .പട്ടാഴി 4
152 ഐ.ഐ.യു.പി.സ്കൂൾ നടുവിലക്കര 4
153 എസ്സ്.വി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് താമരക്കുടി 4
154 എസ്. എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ്. പരവൂർ 4
155 എസ് വി എച്ച് എസ് എസ് ക്ളാപ്പന 4
156 എൽ.പി.എസ്സ്.വയ്യാനം 4
157 എൽ.പി.എസ്സ്. ചിതറ 4
158 എൽ.​​​എം എസ്സ്എൽ.പി എസ്സ് ചാത്തന്നൂർ 4
159 എൻ. എം. എൽ. പി. എസ്. വിലങ്ങറ 4
160 എച്ച്. എസ്.പാവുമ്പ. 4
161 എം.റ്റി.എച്ച്.എസ്സ്, കുണ്ടറ 4
162 റ്റി.വി.റ്റി.എം.എച്ച്.എസ്സ്. വെളിയം 3
163 ഹരിജൻ എൽ. പി. എസ് കിളികൊല്ലൂർ 3
164 യു. പി. എസ്. കോട്ടാത്തല 3
165 മരുതൂർകുളങ്ങര ജി.എൽ.പി.എസ്സ് 3
166 ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി 3
167 പടനായർകുളങ്ങര ഡബ്ല്യു. യു.പി.എസ്സ് 3
168 ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചവറ 3
169 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുനലൂർ 3
170 ജി. ഡി. എച്ച് എസ്സ് പിറവന്തൂർ 3
171 ജി. എൽ. പി. എസ്. ചെറിയവെളിനല്ലൂർ 3
172 ഗവൺമെന്റ് യു. പി. എസ് കുരീപ്പുഴ 3
173 ഗവൺമെന്റ് എൽ. പി. എസ് നീരാവിൽ 3
174 ഗവ.വി. എച്ച്. എസ്.കൊറ്റംകുളങ്ങര. 3
175 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മൈലക്കാട് 3
176 ഗവ. യു. പി. എസ്. മേലില 3
177 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .വാക്കനാട് 3
178 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് നെട്ടയം 3
179 ഗവ ഫി‍ഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കുഴിത്തുറ 3
180 ഗവ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ചവറ 3
181 ഖാദിരിയ്യ ഹൈസ്കൂൾ കൊട്ടുകാട് 3
182 ക്രേവൻ‍ എൽ‍‍‍‍.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊല്ലം 3
183 എസ്സ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്സ് തൃക്കണ്ണമംഗൽ 3
184 എസ്സ്.എൻ.വി.. എൽ.പി.എസ്സ്.പുല്ലൂപന 3
185 എസ്സ്.എൻ.ജി.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ് കടയ്ക്കോട് 3
186 എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കൊട്ടറ 3
187 എസ്.എൻ.വി. സംസ്കൃത ഹൈസ്കൂൾ തൃക്കരുവ 3
188 എൻ എസ്സ് എസ്സ് ‍‍യൂ പി സ്കുൾ മുഖത്തല 3
189 എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് മൈനാഗപ്പള്ളി 3
190 എം എം എച്ച് എസ് എസ് ഉപ്പൂട് 3
191 സെന്റ്. ആന്റണീസ്. എച്ച്.എസ് എസ്. കോയിവിള. 2
192 വിവേകോദയം യു. പി. എസ്. വെളിയം 2
193 വി.എം.എച്ച്.എസ്സ് അമ്പലപ്പുറം 2
194 വയനകം വി എച്ച് എസ് എസ് ‍ഞക്കനാൽ 2
195 പത്തടി പി.പി.റ്റി.എം. എൽ.പി.എസ്. 2
196 ജി.എൽ.പി.എസ്. മീയന്നൂർ 2
197 ജി.എൽ.പി.എസ്. പടപ്പക്കര 2
198 ജി. എൽ. പി. എസ്. അമ്പലക്കര 2
199 ജംസ് എച്ച് എസ്സ് പൂങ്കോട് 2
200 ചെമ്മന്തൂർ എച്ച് എസ്സ് പുനലൂർ 2
201 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ അയ്യൻകോയിക്കൽ 2
202 ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ് അച്ചൻകോവിൽ 2
203 ഗവ. യു. പി. എസ്. പഴയതെരുവ് 2
204 ഗവ. മോ‍ഡൽ എൽ. പി. എസ്. പട്ടാഴി 2
205 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .കുഴിമതിക്കാട് 2
206 ഗവ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്, വെസ്റ്റ് കല്ലട 2
207 ഗവ. എ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തൻത്തുറ 2
208 ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ തൊടിയൂർ 2
209 ഗവ എൽ. പി. എസ്. കോട്ടവട്ടം 2
210 കുളത്തൂപ്പുഴ ഇ.എസ്.എം.കോളനി. എൽ.പി.എസ്. 2
211 കണ്ടൻചിറ ഡബ്ലു. എൽ.പി.എസ്. 2
212 എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് പതാരം 2
213 എസ് ബി വി എസ് ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പൻമനമനയിൽ 2
214 എസ് എൻ ട്രസ്ട് എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കൊല്ലം 2
215 എൽ.​​​എം എസ്സ്എൽ.പി എസ്സ് കുരിപ്പള്ളി 2
216 എൻ.എസ്സ്.എൻ.എസ്സ്.പി.എം.യു. പി. എസ്. പതാരം 2
217 എച്ച്.എസ്സ്.കരുവാമല 2
218 എ.പി.പി.എം.വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 2
219 ആലപ്പാട് ജി.എൽ.പി.എസ്സ് 2
220 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ്സ് ആര്യങ്കാവ് 1
221 യു.പി.എസ്സ് പേഴുമൂഡ് 1
222 മൗണ്ട് കാർമൽ ആർ സി എൽ. പി. എസ് തങ്കശ്ശേരി 1
223 മൂങ്കോടു.എസ്.എം.യു.പി.എസ്. 1
224 മണപ്പള്ളി ജി.എൽ.പി.എസ്സ് 1
225 മഠത്തിൽകാരാഴ്‌മ എൽ.പി.എസ്സ് 1
226 ബാലിക മറിയം എൽ. പി. എസ് പട്ടത്താനം 1
227 നിത്യസഹായമാതാ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കൊട്ടിയം 1
228 തൊടിയൂർ എസ്സ്.പി.എസ്സ്.എസ്സ് യു.പി.എസ്സ് 1
229 ഡി.കൃഷ്ണൻ പോറ്റി മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ് കൂൾ കോട്ടവട്ടം 1
230 ജെ.എം.എച്ച്.എസ്സ് .ശാസ്താംകോട്ട 1
231 ജെ എഫ് കെ എം വി എച്ച് എസ് എസ് അയണിവേലിക്കുളങ്ങര 1
232 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കുളക്കട 1
233 ജി.എൽ.പി.എസ്. പെരുമ്പുഴ 1
234 ജി.എച്ച്.എസ്. ചക്കുവരയ്ക്കൽ 1
235 ജി. എൽ. പി. എസ്. പാലക്കോട് 1
236 ജി. എൽ. പി. എസ്. നെട്ടയം 1
237 ചരിപ്പറമ്പ് ജി.യു.പി.എസ്. 1
238 ഗവ.റീജണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി 1
239 ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ ആദിച്ചനല്ലൂർ 1
240 ഗവ.യു.പി.എസ്സ് അയിറകുുഴി 1
241 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കോവൂർ‍ 1
242 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കോയിപ്പാട് 1
243 ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കല്ലുവാതക്കൽ 1
244 ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്.പെരിനാട്. 1
245 ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. വാളത്തുംഗൽ 1
246 ഗവ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ മുകുന്ദപുരം 1
247 ഗവ. ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ പാണ്ടിത്തിട്ട 1
248 ഗവ. പി.വി.എച്ച്.എസ്സ് പെരുംകുളം 1
249 ഗവ. എച്ച്.എസ് എസ്.വെസ്റ്റ് കൊല്ലം 1
250 കെ.ആർ‍‍‍.കെ.പി.എം.ബി.എച്ച്.എസ്സ്. കടമ്പനാട് 1
251 എസ്സ്.വി.എം.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് വെണ്ടാർ 1
252 എസ്. കെ. വി. യു. പി. എസ്. കായില 1
253 എൻ.എസ്. എസ്. എച്ച്. എസ്. പ്രാക്കുളം 1
254 എച്ച്.എസ്.മണ്ണടി 1
255 എം എം. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് വിളക്കുടി 1
256 ആദിനാട് യു.പി.എസ്സ് 1
257 ആദിനാട് യു.പി.എസ് 1
ആകെ 2688"https://schoolwiki.in/index.php?title=അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊല്ലം&oldid=1044650" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്