അക്ഷരവൃക്ഷം/തൃശ്ശൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അക്ഷരവൃക്ഷംതൃശ്ശൂർ ജില്ലാതല പങ്കാളിത്തം
ജില്ല - ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
   തരം    താളുകളുടെ എണ്ണം
അക്ഷരവൃക്ഷം കഥകൾ 336
അക്ഷരവൃക്ഷം കവിതകൾ 786
അക്ഷരവൃക്ഷം ലേഖനങ്ങൾ 577
അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ 1,699
രചനകൾ ഉപജില്ലതിരിച്ച്
ഉപജില്ല   കഥ   കവിത ലേഖനം ആകെ സൃഷ്ടികൾ
ചാലക്കുടി 33 78 79 190
ചാവക്കാട് 58 164 136 358
ചേർപ്പ് 41 79 45 165
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 30 81 55 166
കൊടുങ്ങല്ലൂർ 20 60 19 99
തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് 2 5 8 15
തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് 25 30 21 76
കുന്നംകുളം 46 80 79 205
മാള 30 82 49 161
മുല്ലശ്ശേരി 0 1 0 1
വലപ്പാട് 41 86 71 198
വടക്കാഞ്ചേരി 8 42 26 76
ആകെ 336 786 577 1,699
രചനകൾ സ്കൂൾ തിരിച്ച്
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് രചനയുടെ എണ്ണം
1 സെന്റ് മേരീസ് ജി എച്ച് എസ് ചൊവ്വന്നൂർ 137
2 കോൺകോട് ഇ എച്ച് എസ് ചിറമനേങ്ങാട് 53
3 എൽ.എഫ്. എൽ. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരി 41
4 ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം 34
5 എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം 32
6 എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട 32
7 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ 30
8 എൽ.എഫ്.സി.യു.പി.എസ് മമ്മിയൂർ 30
9 ജി യു പി എസ് അന്നമനട 27
10 ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി 27
11 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള 26
12 ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര 23
13 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുശേരി 22
14 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. ഊരകം 22
15 ജി എസ് ആർ വി എച് എസ് വേലൂർ 22
16 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി 22
17 സെന്റ് ജോസഫ് & സെന്റ് സിറിൽ എച്ച് എസ് വെസ്റ്റ് മങ്ങാട് 20
18 നിർമ്മല ഇം.എം.യു.പി.എസ് എരുമപ്പെട്ടി 19
19 ജി.യു.പി.എസ് ചെറായി 19
20 സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി 18
21 എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട 18
22 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് 16
23 എസ്.എച്ച്.സി.എൽ.പി.എസ് വൈലത്തൂർ 16
24 എൻ എൽ പി എസ് പൂവത്തുശ്ശേരി 16
25 എച്ച്.സി.സി.യു.പി.എസ് ചെർളയം 16
26 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി 15
27 എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി 15
28 ജി.എൽ.പി.എസ് ഓട്ടുപാറ 14
29 ബി.സി.എൽ.പി.എസ് കോട്ടപ്പടി 13
30 എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം 13
31 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് 12
32 ശ്രീ കൃഷ്ണ എച്ച് എസ് ഗുരുവായൂർ 12
33 ബി സി ജി എച്ച് എസ് കുന്നംകുളം 12
34 ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം 12
35 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ 12
36 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര 12
37 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട 11
38 സെന്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച് എസ് എൽതുരുത്ത് 11
39 ലേബർ എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് 11
40 പഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി 11
41 ജി. യു. പി. എസ്. പനംകുറ്റിച്ചിറ 11
42 ജി യു പി എസ് കോണത്തുകുന്ന് 11
43 ജി എൽ പി എസ് കൊടകര 11
44 ജി എൽ പി എസ് കുറ്റിച്ചിറ 11
45 എച്ച് എസ് പെങ്ങാമുക്ക് 11
46 എ.ഡി.എൽ.പി.എസ് കൊരഞ്ഞിയൂർ 11
47 ആർ.സി.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം 11
48 സെന്റ്.ആന്റണീസ് സി.യു.പി.എസ് പാലുവായ് 10
49 ടി. എച്ച്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ 10
50 എസ് എൻ ബി എസ് എസ് എൽ പി എസ് പുല്ലൂർ 10
51 ജി.യു.പി.എസ് ആറ്റൂർ 9
52 ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം(നോർത്ത്) 9
53 ജി എച്ച് എസ് മണത്തല 9
54 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് കൊരട്ടി 9
55 എൽ എ ഐ യു പി എസ് കാടുകുറ്റി 9
56 എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി 9
57 സെൻറ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി 8
58 സെന്റ് ക്ലേയേഴ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ 8
59 വി ബി യു പി എസ് പൂലാനി 8
60 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നന്തിക്കര 8
61 ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മേലടൂർ 8
62 ജി എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് 8
63 എ.എം.യു.പി.എസ് അകലാട് 8
64 എ.എം.എൽ.പി.എസ് പാപ്പാളി 8
65 പി. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര 7
66 തിരുമംഗലം യു.പി.എസ് 7
67 ഡി ബി ഇ പി എസ് പി എസ് പടിയൂർ 7
68 ജി.യു.പി.എസ് മായന്നൂർ 7
69 ജി.എൽ.പി.എസ് എരുമപ്പെട്ടി 7
70 ജി.എം.എൽ.പി.എസ് ചെമ്മണ്ണൂർ 7
71 ജി. യു. പി. എസ്. വല്ലച്ചിറ 7
72 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. ആനന്ദപുരം 7
73 എം ആർ ആർ എം എച്ച് എസ് ചാവക്കാട് 7
74 സെന്റ്. സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് കുറ്റിക്കാട് 6
75 സെന്റ് ആന്റണിസ് യു പി എസ് പേരാമ്പ്ര 6
76 സി. എൻ. എൻ. ജി. എൽ. പി. എസ്. ചേർപ്പ് 6
77 വി ആർ എ എം എച്ച് എസ് തൈക്കാട് 6
78 ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് കടപ്പുറം 6
79 ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് പള്ളിപ്പുറം 6
80 ജി. യു. പി. എസ്. അരിമ്പൂർ 6
81 ജി. ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട 6
82 ജി എൽ പി എസ് പൈങ്ങോട് 6
83 ജി എച് എസ് എരുമപ്പെട്ടി 6
84 എസ് കെ എം എൽ പി എസ് ആറ്റപ്പാടം 6
85 എസ് ആർ കെ ജി വി എം എച്ച് എസ് എസ് പുറണാട്ടുകര 6
86 എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പനങ്ങാട് 6
87 എ.എൽ.പി.എസ് വൈലത്തൂർ (ഈസ്റ്റ്) 6
88 എ എൽ പി എസ് കൊറ്റനെല്ലൂർ 6
89 സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. കരാഞ്ചിറ 5
90 സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച് എസ് എസ് പറപ്പൂർ 5
91 സെന്റ് . സെബാസ്ററ്യൻസ് . ആർ.സി.എൽ.പി. സ്കൂൾ വലപ്പാട് 5
92 ശങ്കര യു. പി. എസ്. ആലങ്ങാട് 5
93 വിവേകോദയം ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ 5
94 വി വി എസ് എച്ച് എസ് മണ്ണുത്തി 5
95 ജി. കെ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എറിയാട് 5
96 ജി എച്ച് എസ് എസ് ചാവക്കാട് 5
97 കെ.എം.യു.പി.എസ് നാട്ടിക വെസ്റ്റ് 5
98 ഐ എം യു പി എസ് അഴിക്കോട് 5
99 എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പാലിശ്ശേരി 5
100 എസ്.വി.എ.എൽ.പി.എസ് കപ്പിയൂർ 5
101 എസ് വി എച്ച് എസ് എസ് ആര്യംപാടം 5
102 എസ് പി കെ സി എം എം ജി യു പി എസ് മാടായിക്കോണം 5
103 എസ് എസ് എം എച്ച് എസ് എടക്കഴിയൂർ 5
104 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 5
105 എഫ് എൽ പി എസ് പുഷ്പഗിരി 5
106 എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് മുണ്ടത്തിക്കോട് 5
107 എൻ എം എൽ പി എസ് കൂളിമുട്ടം 5
108 എ എൽ പി സി എസ് കൊറ്റനെല്ലൂർ 5
109 ആർ.സി.സി.എൽ.പി.എസ് ഈസ്റ്റ് മങ്ങാട് 5
110 സെന്റ്.തോമസ് എൽ.പി.എസ് പാലയൂർ 4
111 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി 4
112 സെന്റ് മേരീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി 4
113 സെന്റ് മേരീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി 4
114 സെന്റ് ജോസഫ് & സെന്റ് സിറിൽ എച്ച് എസ് വെസ്റ്റ് മങ്ങാട് 4
115 വി ബി എൽ പി എസ് പൂലാനി 4
116 യു. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാമ്പ്ര 4
117 മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട 4
118 പി.എം.എം.യു.പി.എസ് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി 4
119 ജി.എൽ.പി.എസ് വരവൂർ 4
120 ജി. എൽ. പി. എസ്. കുറുമ്പിലാവ് 4
121 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഐരാണിക്കുളം 4
122 ജി എൽ പി എസ് പാലിയംതുരുത്ത് 4
123 ഒ. എൽ. എഫ്. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. മതിലകം 4
124 ഐ. ജെ. ജി. എൽ. പി. എസ്. അരണാട്ടുകര 4
125 എസ്സ്. എസ്സ്. എം. എച്ച്. എസ്സ്. അഴീക്കോട് 4
126 എസ്.എൻ.യു.പി.എസ് കുണ്ടഴിയൂർ 4
127 എസ്. എച്ച് ഓഫ് മേരീസ് സി.‍ എൽ. പി. എസ് കണ്ടശ്ശാംകടവ് 4
128 എൽ എഫ് ജി എച്ച് എസ് എസ് ചേലക്കര 4
129 എ.യു.പി.എസ് ഗുരുവായൂർ 4
130 എ.എം.എൽ.പി.എസ് തൊഴിയൂർ 4
131 ഈസ്റ്റ് യു.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ 4
132 സെന്റ്.ജോസഫ്സ് യു.പി.എസ് പങ്ങാരപ്പിള്ളി 3
133 സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ 3
134 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. മൂർക്കനാട് 3
135 സെന്റ് ആൻസ് എച്ച്. എസ്സ്. കോട്ടപ്പുറം 3
136 സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം 3
137 സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം 3
138 സി.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് അകംപാടം 3
139 സി ജെ എം എ എച്ച് എസ് എസ് വരന്തരപ്പിള്ളി 3
140 സി എം ജി എച്ച് എസ് എസ് കുറ്റൂർ 3
141 പി.വി.എം.എ.എൽ.പി.എസ് ബ്ലാങ്ങാട് 3
142 ഡി.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ് പഴുന്നാന 3
143 ജി.എൽ.പി.എസ് കുന്നംകുളം 3
144 ജി.എച്ച്.ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.എസ് മണ്ടംപറമ്പ് 3
145 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ 3
146 ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി 3
147 ജി. യു. പി. എസ്. ഒളരിക്കര 3
148 ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ 3
149 ജി. എൽ. പി. എസ്. അന്തിക്കാട് 3
150 ജി വി എച്ച് എസ് വലപ്പാട് 3
151 ജി യു പി എസ് വള്ളിവട്ടം 3
152 ജി യു പി എസ് നന്ദിപുലം 3
153 ജി എൽ പി എസ് എടവിലങ്ങ് 3
154 ജി എച് എസ് തിരുവില്വാമല 3
155 എസ് എൻ ഡി പി എൽ പി എസ് വലിയപാടം 3
156 എൽ ഐ ജി എച്ച് എസ് ചൂണ്ടൽ 3
157 എ.എൻ.എം.എം.യു.പി.എസ് തിച്ചൂർ,തളി 3
158 എം.എം.എ.എൽ.പി.എസ് പുന്നയൂർകുളം 3
159 എ എൽ പി എസ് കടമ്പോട് 3
160 ആർ.പി.എം.എം.യു.പി.എസ് എടക്കഴിയൂർ 3
161 സെന്റ്.തോമസ് യു.പി.എസ് പാറന്നൂർ 2
162 സി. എ. എൽ. പി. എസ്. ചെവ്വൂർ 2
163 ശാന്ത എച്ച് എസ് എസ് അവണൂർ 2
164 വി.വി.യു.പി.എസ് പള്ളിപ്രം 2
165 യു.പി.എസ് നാട്ടിക ഈസ്റ്റ് 2
166 ബി.എം.എൽ.പി.എസ് തിരുത്തിക്കാട് 2
167 പി.കെ.എം.എച്ച്.എം.യു.പി.എസ് വട്ടേക്കാട് 2
168 ഡി വി എൽ പി എസ് വടമ 2
169 ജ്ഞാനോദയം യു.പി.എസ് ചിറ്റണ്ട 2
170 ജി.‍ഡി.എം.എൽ.പി.എസ് വലപ്പാട് 2
171 ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി 2
172 ജി. യു. പി. എസ്. വരടിയം 2
173 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വിജയരാഘവപുരം 2
174 ജി എച്ച് എസ് കടവല്ലൂർ 2
175 ജി എച് എസ് എസ് വടക്കാഞ്ചേരി 2
176 ഗവ എച്ച് എസ് കന്നാറ്റുപാടം 2
177 കെ എൻ എം വി എച്ച് എസ് വാടാനപ്പള്ളി 2
178 എസ്.വി.യു.പി.എസ് തൃപ്രയാർ 2
179 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.എസ് നാട്ടിക സൗത്ത് 2
180 എസ്. ഡി. വി. എൽ. പി. എസ്. പേരാമംഗലം 2
181 എസ്. എച്ച് ഓഫ് മേരീസ് സി.‍ എൽ. പി. എസ് കണ്ടശ്ശാംകടവ് 2
182 എസ് എൻ വി യു പി എസ് മൂലംകുടം 2
183 എസ് എൻ ജി യു പി എസ് കാക്കതുരുത്തി 2
184 എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് കാരമുക്ക് 2
185 എൽ പി എസ് കഴിവിലങ്ങ് 2
186 എൻ. സി. യു. പി. എസ്. അയ്യന്തോൾ 2
187 എച്ച്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. മാപ്രാണം 2
188 എ.യു.പി.എസ് പേരകം 2
189 എ.യു.പി.എസ് ഒരുമനയൂർ 2
190 എ.എൽ.പി.എസ് വെന്നൂർ 2
191 എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കണായ 2
192 എ.എം.എൽ.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ 2
193 എം ഐ ടി യു പി എസ് പി. വെമ്പല്ലൂർ 2
194 ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി 2
195 ആർ.എം.എൽ.പി.എസ് വേലൂർ 2
196 സെന്റ്. റാഫേൽ യു. പി. എസ്.കല്ലൂർ 1
197 സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് എടകുളം 1
198 സെൻറ്. പയസ് ടെൻത് സി. യു. പി. എസ്. . വരന്തരപ്പിള്ളി 1
199 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് മാന്നാമംഗലം 1
200 സെന്റ് മേരീസ് ജി എച്ച് എസ് ചൊവ്വന്നൂർ 1
201 സെന്റ് ജൂഡ് എൽ പി എസ് കരിങ്ങച്ചിറ 1
202 സെന്റ് ആൻസ് എച്ച് എസ് തൃശ്ശൂർ 1
203 സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. തൃശ്ശൂർ 1
204 സി കെ സി ജി എച്ച് എസ് പാവർട്ടി 1
205 യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ഈസ്റ്റ് 1
206 ജെ യു പി എസ് പന്തല്ലൂർ 1
207 ജി.എൽ.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ 1
208 ജി.എൽ.പി.എസ് കടങ്ങോട് 1
209 ജി.എൽ.പി.എസ് ഇരട്ടപ്പുഴ 1
210 ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം 1
211 ജി. കെ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എറിയാട് 1
212 ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മുപ്ലിയം 1
213 ജി യു പി എസ് പുത്തെൻചിറ 1
214 ജി ജി എച് എസ് വടക്കാഞ്ചേരി 1
215 ഗവ മോഡൽ ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് തൃശ്ശൂർ 1
216 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് മണത്തല 1
217 കെ എസ് യു പി എസ് തൊട്ടിപ്പാൾ 1
218 എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള 1
219 എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പാലിശ്ശേരി 1
220 എസ്സ്. എച്ച്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി 1
221 എസ്.വി.യു.പി.എസ് എടമുട്ടം 1
222 എസ്.ആർ.വി.യു.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ 1
223 എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം വെസ്റ്റ് 1
224 എൽ.പി.എസ് തളിക്കുളം സൗത്ത് 1
225 എൽ പി എസ് ആല ഗോതുരുത്ത് 1
226 എച്ച്.എ.എ.എം.എൽ.പി.എസ് മാട് 1
227 എ.എൽ.പി.എസ് ഞമനേങ്ങാട്ട് (ഓൾഡ്) 1
228 എ.എൽ.പി.എസ് ഞമങ്ങാട്ട് (ഓൾഡ്) 1
229 എ.എം.എൽ.പി.എസ് കറുകമാട് 1
230 എ. യു. പി. എസ്. പല്ലിശ്ശേരി 1
231 എ കെ എം എൽ പി എസ് പൊയ്യ 1
232 ആർ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ആളൂർ 1
ആകെ 1689


"https://schoolwiki.in/index.php?title=അക്ഷരവൃക്ഷം/തൃശ്ശൂർ&oldid=994736" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്