സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/തൃശ്ശൂർ/കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പനങ്ങാട് കഥ
2 എൻ എം എൽ പി എസ് കൂളിമുട്ടം ഇന്നത്തെ വൃത്തി നാളത്തെ ആരോഗ്യം
3 എൻ എം എൽ പി എസ് കൂളിമുട്ടം കൊറോണകാലത്തെ എൻെറ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും
4 ഒ. എൽ. എഫ്. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. മതിലകം ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ അപാരത
5 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് കുഞ്ഞനുജനോട് കഥ
6 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് കൊറോണ -കഥ
7 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് രാമുവിന്റെ പാഠം -കഥ
8 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് വേനലവധി കഥ
9 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് വേനലിൽ ഒരു തുള്ളി -കഥ
10 ജി എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് കൊറോണയെ കാണാനില്ല
11 ജി എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് ടുട്ടുവും മിമിയും
12 ജി എൽ പി എസ് പൈങ്ങോട് കാക്ക കുളിച്ചാൽ കൊക്കാകുമോ ?
13 ജി എൽ പി എസ് പൈങ്ങോട് കോവിഡ് 19
14 ജി യു പി എസ് കോണത്തുകുന്ന് അമ്മേ അച്ഛനു സുഖല്ലേ?
15 ജി യു പി എസ് കോണത്തുകുന്ന് കുറിഞ്ഞിയും കൊറോണയും
16 ജി യു പി എസ് കോണത്തുകുന്ന് കൊറോണക്കാലം
17 ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ കാട് നശിച്ച കഥ
18 ലേബർ എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് അച്ചുവിന്റെ കൊറോണ കാലം
19 ലേബർ എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് ചിന്നുവിന്റെ അവധിക്കാലം
20 സെന്റ് ആൻസ് എച്ച്. എസ്സ്. കോട്ടപ്പുറം ജീവൻ തിരിച്ചു നൽകിയ കണ്ണുകൾ
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എം ഐ ടി യു പി എസ് പി. വെമ്പല്ലൂർ പൊരുതാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച്
2 എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പനങ്ങാട് കോറോണ
3 എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പനങ്ങാട് ഭ്രാന്തൻ
4 എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പനങ്ങാട് സ്വത്വത്തിലേയ്ക്ക്
5 എൻ എം എൽ പി എസ് കൂളിമുട്ടം കൊറോണ
6 എൻ എം എൽ പി എസ് കൂളിമുട്ടം പരിസരമാലിന്യം
7 എൻ എം എൽ പി എസ് കൂളിമുട്ടം വൃത്തിയാണ് ആരോഗ്യം
8 എൽ പി എസ് ആല ഗോതുരുത്ത് കൊറോണ
9 എൽ പി എസ് കഴിവിലങ്ങ് മഹാമാരി
10 എൽ പി എസ് കഴിവിലങ്ങ് കോവിഡിനെ തുരത്തീടാം
11 ഐ എം യു പി എസ് അഴിക്കോട് എന്റെ കേരളം
12 ഐ എം യു പി എസ് അഴിക്കോട് കോവിഡിന്റെ ഭീഷണി
13 ഐ എം യു പി എസ് അഴിക്കോട് ജീവനെ മാടിവിളിക്കുന്ന കൊറോണ
14 ഐ എം യു പി എസ് അഴിക്കോട് മഹാമാരി
15 ഐ എം യു പി എസ് അഴിക്കോട് ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ മഹാമാരി
16 ഒ. എൽ. എഫ്. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. മതിലകം അവധിക്കാലം
17 ഒ. എൽ. എഫ്. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. മതിലകം കൊറോണയോട്
18 ഒ. എൽ. എഫ്. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. മതിലകം മഹാമാരി
19 ജി എൽ പി എസ് എടവിലങ്ങ് അക്ഷരമഹിമ
20 ജി എൽ പി എസ് എടവിലങ്ങ് പരിസ്ഥിതി
21 ജി എൽ പി എസ് എടവിലങ്ങ് പ്രതിരോധം
22 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് അനുഭവങ്ങൾ -കവിത
23 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് BE SAFE-POEM
24 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് കൊറോണ -കവിത
25 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് കൊറോണയെന്ന സഞ്ചാരി
26 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് കോവിഡു -കവിത
27 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ട കോവിഡിനെ -കവിത
28 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് മഹാമാരി
29 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് വൈറസ്
30 ജി എൽ പി എസ് പാലിയംതുരുത്ത് കാറ്റ്
31 ജി എൽ പി എസ് പാലിയംതുരുത്ത് പൂച്ചമ്മ
32 ജി എൽ പി എസ് പാലിയംതുരുത്ത് മഴ
33 ജി എൽ പി എസ് പാലിയംതുരുത്ത് മാമ്പഴം
34 ജി എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് കീടാണു
35 ജി എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് കൊറോണ
36 ജി എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് കൊറോണപ്പാട്ട്
37 ജി എൽ പി എസ് പൈങ്ങോട് അയ്യോ കൊറോണ
38 ജി എൽ പി എസ് പൈങ്ങോട് കരുതലോടെ പ്രവർത്തിക്കുക നാം
39 ജി എൽ പി എസ് പൈങ്ങോട് മറക്കില്ല നമ്മൾ
40 ജി എൽ പി എസ് പൈങ്ങോട് പൊരുതാം പോരാടാം
41 ജി യു പി എസ് കോണത്തുകുന്ന് കൊന്നൊടുക്കണം കൊറോണയെ
42 ജി യു പി എസ് കോണത്തുകുന്ന് കൊറോണ ഭീകരൻ
43 ജി യു പി എസ് കോണത്തുകുന്ന് കോവിഡ് 19
44 ജി യു പി എസ് കോണത്തുകുന്ന് പോരാട്ടം
45 ജി യു പി എസ് കോണത്തുകുന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം
46 ജി യു പി എസ് കോണത്തുകുന്ന് വേണ്ടത്
47 ജി യു പി എസ് വള്ളിവട്ടം കൊറോണ
48 ജി യു പി എസ് വള്ളിവട്ടം കൊറോണ വൈറസ്
49 ജി യു പി എസ് വള്ളിവട്ടം കോവിഡ് 19
50 ജി. കെ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എറിയാട് മഹാവിപത്ത്
51 ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ കാറ്റും മഴയും കഥയും
52 ലേബർ എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് COVID-19
53 ലേബർ എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് കൊറോണ
54 ലേബർ എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് കൊറോണയിലെ അവധിക്കാലം
55 ലേബർ എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് കോവിഡ്-19
56 ലേബർ എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് പൂമ്പാറ്റ
57 ലേബർ എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് മഹാമാരി
58 ലേബർ എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് വൈറസ്
59 ലേബർ എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് ശുചിത്വം
60 സെന്റ് ആൻസ് എച്ച്. എസ്സ്. കോട്ടപ്പുറം CLEAN
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എം ഐ ടി യു പി എസ് പി. വെമ്പല്ലൂർ ഒരു കൊറോണക്കാലം
2 എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പനങ്ങാട് THROWCORONA
3 എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പനങ്ങാട് ലേഖനം
4 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് കൂട്ടുകാർക്കൊരു കത്ത്-ലേഖനം
5 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് നിശ്ചല ജീവിതം ലേഖനം
6 ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് പരിസര ശുചിത്വം
7 ജി എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് അതിജീവനം
8 ജി എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് കൊറോണ വ്യാപനം തടയാം
9 ജി എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് കൊറോണക്കാലം
10 ജി യു പി എസ് കോണത്തുകുന്ന് കൊറോണ
11 ജി യു പി എസ് കോണത്തുകുന്ന് ശുചിത്വം
12 ജി. കെ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എറിയാട് കൊറോണക്കാല ചിന്തകൾ.
13 ജി. കെ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എറിയാട് കൊറോണക്കാലം
14 ജി. കെ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എറിയാട് ലോകമഹാമാരികളിലൂടെ
15 ജി. കെ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എറിയാട് ലോകമഹാമാരികളിലൂടെ ....ഒരു അവലോകനം
16 ജി. കെ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എറിയാട് ലോകമഹാമാരികളിലൂടെലോകമഹാമാരികളിലൂടെ
17 ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രതിരോധത്തിലൂടെ നേരിടാം
18 ലേബർ എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് കൊറോണ - അതിജീവനം
19 സെന്റ് ആൻസ് എച്ച്. എസ്സ്. കോട്ടപ്പുറം മാറുന്ന പരിസ്ഥിതി