സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/വയനാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷംവയനാട് - ജില്ലാതല പങ്കാളിത്തം
ജില്ല - ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
   തരം    താളുകളുടെ എണ്ണം
അക്ഷരവൃക്ഷം കഥകൾ 211
അക്ഷരവൃക്ഷം കവിതകൾ 494
അക്ഷരവൃക്ഷം ലേഖനങ്ങൾ 481
അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ 1,187
രചനകൾ ഉപജില്ലതിരിച്ച്
ഉപജില്ല   കഥ   കവിത ലേഖനം ആകെ സൃഷ്ടികൾ
വൈത്തിരി 57 125 116 299
സുൽത്താൻ ബത്തേരി 66 160 141 367
മാനന്തവാടി 88 208 224 520
ആകെ 211 494 481 1,187
രചനകൾ സ്കൂൾ തിരിച്ച്
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് രചനയുടെ എണ്ണം
1 ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂൾ,കാട്ടിക്കുളം 82
2 അസംപ്ഷൻ യു പി എസ് ബത്തേരി 51
3 ഫാദർ ജികെഎംഎച്ച്എസ് കണിയാരം 43
4 സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ് മുള്ളൻകൊല്ലി 42
5 സർവോദയാ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഏച്ചോം 41
6 ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ 41
7 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വെളളാർമല 36
8 ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വാളാട് 35
9 ഗവ. എച്ച് എസ് തേറ്റമല 33
10 സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു പി എസ് മേപ്പാടി 29
11 ഗവ.വിഎച്ച്എസ്എസ് മാനന്തവാടി 27
12 ഗവ. എച്ച് .എസ് .ഇരുളത്ത് 23
13 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് യു പി എസ് പാടിച്ചിറ 22
14 എസ് എ എൽ പി എസ് കോട്ടത്തറ 22
15 എൻ എം യു പി എസ് വള്ളിയൂർക്കാവ് 22
16 എ യു പി എസ് ദ്വാരക 22
17 അസംപ്ഷൻ എച്ച് എസ് ബത്തേരി 22
18 സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് യു പി എസ് കല്ലോടി 19
19 ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് കാക്കവയൽ 19
20 എൻ എ എൽ പി എസ് എടവക 19
21 സെന്റ്തോമസ് എച്ച്എസ്എസ് നടവയൽ 18
22 സി എം എസ് എച്ച് എസ് അരപ്പറ്റ 18
23 ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് നീർവാരം 18
24 ജി യു പി എസ് പൂതാടി 16
25 ഗവ. എച്ച് എസ് തൃക്കൈപ്പറ്റ 14
26 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പെരിക്കല്ലൂർ 14
27 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ആനപ്പാറ 14
28 ഡി സി എം യു പി എസ് തിരുനെല്ലി 13
29 ഡബ്ല്യു.ഒ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുട്ടിൽ 13
30 ഡബ്ല്യൂ ഒ യു പി എസ് മുട്ടിൽ 12
31 ഗവ. എച്ച് എസ് കുഞ്ഞോം 11
32 സേക്രട് ഹാർട്ട് എച്ച്.എസ്.എസ്. ദ്വാരക 10
33 സെന്റ്ജോസഫ്സ് എച്ച്എസ്എസ് കല്ലോടി 10
34 സെന്റ്കാതറിൻസ് എച്ച്എസ് പയ്യമ്പള്ളി 10
35 സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് നടവയൽ 10
36 ജി എൽ പി എസ് പഴുപ്പത്തൂർ‍ 10
37 ഗവ.മോഡൽ എച്ച്എസ്എസ് വെള്ളമുണ്ട 10
38 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മീനങ്ങാടി 10
39 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് തരുവണ 10
40 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കണിയാമ്പറ്റ 10
41 എസ് എ എൽ പി എസ് തരിയോട് 10
42 ഗവ. എച്ച് എസ് മേപ്പാടി 9
43 എ എൻ എം യു പി എസ് ഗോഖലെ നഗർ 9
44 ജി യു പി എസ് കോട്ടനാട് 8
45 ജി എൽ പി എസ് അമ്പലവയൽ 8
46 ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് ആറാട്ടുതറ 8
47 ഗവ. എച്ച് എസ് കുറുമ്പാല 8
48 നിർമ്മല ഹൈസ്കൂൾ കബനിഗിരി 7
49 ജി യു പി എസ് തലപ്പുഴ 7
50 ജി എൽ പി എസ് പടിഞ്ഞാറത്തറ 7
51 ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് വൈത്തിരി 7
52 സെന്റ് ജോർജ് യു പി എസ് പുൽപ്പള്ളി 6
53 ജി എൽ പി എസ് ചീക്കല്ലൂർ 6
54 ജി എൽ പി എസ് ക​​ണ്ടത്തുവയൽ 6
55 ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് തലപ്പുഴ 6
56 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വാകേരി 6
57 ഗവ. എച്ച് എസ് പരിയാരം 6
58 ഗവ. എച്ച് എസ് നെല്ലറച്ചാൽ 6
59 ഗവ. എച്ച് എസ് അതിരാറ്റുകുന്ന് 6
60 ക്രസന്റ് എൽ.പി. സ്കൂൾ പനമരം 6
61 എസ്​ കെ എം ജെ എച്ച്എസ്എസ് കല്പറ്റ 6
62 എ യു പി എസ് വാഴവറ്റ 6
63 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് എസ് മുളളൻകൊല്ലി 5
64 ജി എൽ പി എസ് അച്ചൂരാനം 5
65 ഗവ. എച്ച് എസ് പേരിയ 5
66 ഗവ. എച്ച് എസ് തോൽപ്പെട്ടി 5
67 ഗവ. എച്ച് എസ് കുപ്പാടി 5
68 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പനമരം 5
69 എസ് ജെ ടി ടി ഐ മാനന്തവാടി 5
70 എ എം എം ആർ‍ ജി എച്ച് എസ് എസ് നല്ലൂർനാട് 5
71 സെന്റ്. ജോസഫ്സ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ മേപ്പാടി 4
72 ദേവമാതാ എൽ പി എസ് ആടിക്കൊല്ലി 4
73 ജി യു പി എസ് കൊളഗപ്പാറ 4
74 ജി എൽ പി എസ് നെല്ലിയമ്പം 4
75 ജി എൽ പി എസ് ചെമ്പിലോട് 4
76 ജി എൽ പി എസ് ആണ്ടൂർ 4
77 ഗവ.എച്ച്എസ് അച്ചൂർ 4
78 ഗവ. എച്ച് എസ് വാളവയൽ 4
79 ഗവ. എച്ച് എസ് ചേനാട് 4
80 ഗവ. എം ആർ എസ് പൂക്കോട് 4
81 ആർസിഎച്ച്എസ് ചുണ്ടേൽ 4
82 അസ്സീസി എൽ പി എസ് ചെലൂർ 4
83 ജി എൽ പി എസ് പേരാൽ 3
84 ജി എൽ പി എസ് എടയൂർകുന്ന് 3
85 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് വടുവൻചാൽ 3
86 എ യു പി എസ് പടിഞ്ഞാറത്തറ 3
87 ഡബ്ല്യുഒഎച്ച്എസ്എസ് പിണങ്ങോട് 2
88 ജി യു പി എസ് മാനന്തവാടി 2
89 ജി എൽ പി എസ് വടക്കനാട് 2
90 ജി എൽ പി എസ് മക്കിമല 2
91 ജി എൽ പി എസ് കുറിച്യാർമല 2
92 ഗവ. റ്റി എച്ച് എസ് എസ് എടത്തന 2
93 ഗവ. എച്ച് എസ് പുളിഞ്ഞാൽ 2
94 ഗവ. എച്ച് എസ് കോട്ടത്തറ 2
95 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് കോളേരി 2
96 എം ജി എം എച്ച് എസ് എസ് മാനന്തവാടി 2
97 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് എസ് മുളളൻകൊല്ലി 1
98 സെന്റ് തോമസ് എ എൽ പി എസ് പുത്തൻകുന്ന് 1
99 ജി യു പി എസ് കണിയാമ്പറ്റ 1
100 ജി എൽ പി എസ് വിളമ്പുകണ്ടം 1
101 ജി എൽ പി എസ് പാൽവെളിച്ചം 1
102 ജി എൽ പി എസ് കുന്താണി 1
103 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പടിഞ്ഞാറത്തറ 1
104 കുസുമഗിരി എൽ പി എസ് പുതിയെടം 1
105 എസ് എൻ എച്ച് എസ് എസ് പൂതാടി 1
106 എൽ എഫ് യു പി എസ് മാനന്തവാടി 1
107 എ യു പി എസ് വെള്ളമുണ്ട 1
108 ആർ സി എൽ പി എസ് ചുണ്ടേൽ 1
ആകെ 1187"https://schoolwiki.in/index.php?title=അക്ഷരവൃക്ഷം/വയനാട്&oldid=953857" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്