അക്ഷരവൃക്ഷം/ഇടുക്കി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അക്ഷരവൃക്ഷംഇടുക്കി - ജില്ലാതല പങ്കാളിത്തം
ജില്ല - ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
   തരം    താളുകളുടെ എണ്ണം
അക്ഷരവൃക്ഷം കഥകൾ 108
അക്ഷരവൃക്ഷം കവിതകൾ 291
അക്ഷരവൃക്ഷം ലേഖനങ്ങൾ 265
അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ്ടികൾ 664
രചനകൾ ഉപജില്ലതിരിച്ച്
ഉപജില്ല   കഥ   കവിത ലേഖനം ആകെ സൃഷ്ടികൾ
അടിമാലി 16 61 57 134
അറക്കുളം 28 60 67 155
കട്ടപ്പന 30 61 42 133
മൂന്നാർ 1 7 2 10
നെടുങ്കണ്ടം 6 15 11 32
പീരുമേട് 8 14 14 36
തൊടുപുഴ 19 64 70 153
ആകെ 108 291 265 664
രചനകൾ സ്കൂൾ തിരിച്ച്
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് രചനയുടെ എണ്ണം
1 ജി.എച്ച്.എസ് തങ്കമണി 50
2 എഫ്.എം.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കൂമ്പൻപാറ 49
3 എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് അറക്കുളം 39
4 ജി. എച്ച്.എസ്. പൂച്ചപ്ര 35
5 എസ്.ജെ എച്ച്.എസ്.എസ് കരിമണ്ണൂർ 31
6 ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ കരിങ്കുന്നം 28
7 എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് മുതലക്കോടം 27
8 സെന്റ് ജോർജ് യൂ പി സ്കൂൾ മൂലമറ്റം 26
9 ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുഞ്ചിത്തണ്ണി 24
10 സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള 21
11 എസ്.എച്ച്.ജി.എച്ച്.എസ് മുതലക്കോടം 20
12 എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് പുന്നയാർ 19
13 എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കട്ടപ്പന 18
14 എസ്.എൻ.എം.എച്ച്.എസ് വണ്ണപ്പുറം 16
15 ഐ.എച്ച്.ഇ.പി.ജി. എച്ച് എസ് കുളമാവ് 15
16 ജി.എച്ച്.എസ് ചെമ്പകപ്പാറ 12
17 ജി. എച്ച്.എസ്. പഴയരിക്കണ്ടം 12
18 ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ 10
19 എം.എ.ഐ.എച്ച്.എസ് മുരിക്കടി 10
20 എസ് എൻ എൽ പി എസ് വെൺമണി 9
21 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് രാജാക്കാട് 8
22 എസ്. എ. എച്ച്.എസ്. എസ് കരിങ്കുന്നം 8
23 സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരട്ടയാർ 7
24 ജി.എച്ച്.എസ് വട്ടവട 7
25 ഗവ.എൽ പി സ്കൂൾ മോർക്കാട് 7
26 എസ്.പി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഉപ്പുതറ 7
27 പി.എൽ.പി.എസ്സ് കരടിക്കുഴി 6
28 ജി. എച്ച്.എസ്.എസ് .,മുട്ടം 6
29 എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് തുടങ്ങനാട് 6
30 എ.കെ.എം.യു.പി.എസ്സ്, കൊച്ചറ 6
31 സി.എച്ച്.എസ് കാൽവരിമൗണ്ട് 5
32 സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ് 5
33 ജി.എച്ച്.എസ്സ് ബൈസൺവാലി 5
34 എസ്.എം.യു.പി.എസ്സ്, ഉദയഗിരി 5
35 എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് വെളളാരംകുന്ന് 5
36 എസ്.എം.എച്ച്.എസ് മേരികുളം 5
37 എസ്. എൽ. പി. എസ്. പൊട്ടൻകാട് 5
38 എം.എം.എച്ച്.എസ് നരിയംപാറ 5
39 ജി.എച്ച്. എസ് ചിത്തിരപുരം 4
40 ജി. എച്ച്.എസ്. മന്നാംക​ണ്ടം 4
41 എസ്.ജി.എച്ച് .എസ് കല്ലാനിക്കൽ 4
42 എൽ.പി.എസ്സ്. മേരികുളം 4
43 എം.കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് കുമാരമംഗലം 4
44 ഡി.എച്ച്.എസ് കുഴിത്തൊളു 3
45 ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ് കട്ടപ്പന 3
46 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് തട്ടക്കുഴ 3
47 ജി.എച്ച്.എസ് .എസ് കല്ലാർ 3
48 ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് തൊടുപുഴ 3
49 ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ശാന്തിഗ്രാം 3
50 ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ശാന്തിഗ്രാം 3
51 എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് പുളളിക്കാനം 3
52 എസ്.ജെ.എച്ച്.എസ്.എസ് വെളളയാംകുടി 3
53 എസ്.ജെ.എച്ച്.എസ് ചിന്നാർ 3
54 എസ്.എച്ച്.എച്ച്.എസ് രാമക്കൽമേട് 3
55 എസ്.എക്സ്.എച്ച്.എസ്.എസ് ചെമ്മണ്ണാർ 3
56 എം.ബി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് സേനാപതി 3
57 പി.യു.പി.എസ്സ്,നെടുംങ്കണ്ടം 2
58 ജി.എച്ച്. എസ് കല്ലാർകുട്ടി 2
59 ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ പാറത്തോട് 2
60 ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ യൂ പി എസ് പതിപ്പളളി 2
61 എസ്.ജെ.യു.പി. സ്കൂൾ പെരുമ്പിള്ളിച്ചിറ 2
62 എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് വാഴത്തോപ്പ് 2
63 എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് പുറപ്പുഴ 2
64 എഫ്.എച്ച്.എസ് മ്ളാമല 2
65 പി എൽ പി എസ് ഇടപ്പളളി 1
66 ജി.എച്ച്.എസ് അണക്കര 1
67 ജി.എച്ച്.എസ് .എസ് ദേവികുളം 1
68 ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ പെരിഞ്ചാംകുട്ടി 1
69 ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ചിന്നക്കനാൽ 1
70 എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ് നെയ്യശ്ശേരി 1
71 എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ് നങ്കിസിറ്റി 1
72 എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മുരിക്കാശ്ശേരി 1
73 എൽ.എഫ്.ജി.എച്ച്.എസ് മൂന്നാർ 1
74 എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് വണ്ടൻമേട് 1
ആകെ 664"https://schoolwiki.in/index.php?title=അക്ഷരവൃക്ഷം/ഇടുക്കി&oldid=994771" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്