സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/ആലപ്പുഴ/മാവേലിക്കര ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
മാവേലിക്കര ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എൻ എസ് എസ് യു പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം(കഥ)
2 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് ഗോപുവും ശുചിത്വവും
3 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുറത്തികാട് 6 മാസം ഒരു വർഷം
4 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുറത്തികാട് Dream and Destiny
5 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുറത്തികാട് The cup of life
6 എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം കൊറോണയെ തിരിച്ചറിയാം
7 ഗവ എസ് വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് രോഗപ്രതിരോധം
8 ഗവ എസ് വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് സുന്ദരിപശു
9 ഗവ. എൽ പി ഗേൾസ് സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര കാക്കയ‍ുടെ ബ‍ുദ്ധി(കഥ)
10 ഗവ. എൽ പി ഗേൾസ് സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര ചെത്രനും മൈത്രനും(കഥ)
11 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി കൊറോണ നൽകീ ജീവിതം
12 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി വികൃതിമാറി
13 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി സൂത്രശാലിയായ കുറുക്കൻ
14 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കളരിയ്ക്കൽ ഉണർവ്
15 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കളരിയ്ക്കൽ ഒരു ലോക‍്ഡൗൺ അനുഭവക്കുറിപ്പ്
16 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കളരിയ്ക്കൽ ശുചിത്വം
17 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കാരാഴ്മ ഈസ്റ്റ് കൊറോണക്കാലം
18 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര ഒരു ലോക് ഡൗൺ അപാരത
19 ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം പൊങ്ങച്ചം നന്നല്ല
20 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം അതിജീവനം
21 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം മാണിക്യനും മരമുത്തച്ഛനും
22 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം ശുചിത്വ കേരളം സുന്ദര കേരളം
23 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്(കഥ)
24 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചുനക്കര അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ
25 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, പയ്യ നല്ലൂർ ചില്ലുപാത്രത്തിലെ കുഞ്ഞുമീനുകൾ
26 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, പയ്യ നല്ലൂർ ഞങ്ങളുടെ ലോകം
27 പടനിലം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, നൂറനാട് അതിജീവനം
28 ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര സ്നേഹസമ്മാനം.
29 മഹാത്മാ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, ചെന്നിത്തല ശുചിത്വം
30 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് ക്ഷണിക്കാതെ എത്തിയ അതിഥി
31 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം What Did God Done To Man?
32 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം ആനൃശംസ്യം
33 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം ഈ=എം സി സ്ക്വയർ
34 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം കുസൃതിയുടെ വേനൽക്കാലം
35 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം കൊറോണ രാജകുമാരന്റെ വികൃതികൾ
36 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം കോവിഡ് കാലത്തെ വെളിച്ചം
37 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം മനസ്സ്
38 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര *നല്ല നാളേയ്ക്ക് കരുതലോടെ...*
39 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര ആ നീലവേളിച്ചത്തിലേക്ക്
40 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര പാപപരിഹാരം
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എം എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, തഴക്കര കൊറോണ
2 എം എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, തഴക്കര കൊറോണ വൈറസ്
3 എം എസ് സി എൽ പി സ്കൂൾ, കടവൂർ നേരമില്ല(കവിത)
4 എച്ച് ഐ എസ് ജെ എൽ പി സ്കൂൾ, ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര കൊറോണ കവിത
5 എച്ച് ഐ എസ് ജെ എൽ പി സ്കൂൾ, ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര മഹാമാരിയിൽ(കവിത)
6 എച്ച് ഐ എസ് ജെ എൽ പി സ്കൂൾ, ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര കൊറോണ കവിത
7 എച്ച് ഐ എസ് ജെ എൽ പി സ്കൂൾ, ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര മഹാമാരിയിൽ
8 എൻ എസ് എസ് യു പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര ഏകയാം ജീവിത നൗക(കവിത)
9 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട
10 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
11 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് പ്രതീക്ഷയോടെ
12 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് മഹാമാരി
13 എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം കൊറോണയെ തുരത്താം
14 എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം പുനർജനിക്കാൻ
15 എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം വ്യാധി
16 ഗവ എസ് വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് അതിജീവനം
17 ഗവ എസ് വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് BREAK THE CHAIN
18 ഗവ എസ് വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് കൊറോണ ദുരന്തം
19 ഗവ എസ് വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് ജാഗ്രത
20 ഗവ എസ് വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് പരിസ്ഥിതി
21 ഗവ എസ് വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് മഹാമാരി
22 ഗവ. എൽ പി ഗേൾസ് സ്കൂൾ, തെക്കേക്കര കൊറോണ(കവിത)
23 ഗവ. എൽ പി ഗേൾസ് സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര എന്റെ വീട്(കവിത)
24 ഗവ. എൽ പി ഗേൾസ് സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര കുഞ്ഞിപ്പൂച്ച(കവിത)
25 ഗവ. എൽ പി ഗേൾസ് സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര പ‍ൂമ്പാറ്റ(കവിത)
26 ഗവ. എൽ പി ഗേൾസ് സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര മുല്ലപ്പൂവ്(കവിത)
27 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, അറന്നൂറ്റിമംഗലം ഭീകരാ കൊറോണെ
28 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, അറന്നൂറ്റിമംഗലം Tiny Miny Devil
29 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, അറന്നൂറ്റിമംഗലം കൊറോണ
30 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, അറന്നൂറ്റിമംഗലം ഭീകരാ കോറോണേ
31 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ഇറവങ്കര കൊറോണ( കവിത )
32 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ഇറവങ്കര ക്ഷണിക്കാത്ത അതിഥി ( കവിത )
33 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ഈരേഴ കോവിഡ്(കവിത)
34 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, എരുമക്കുഴി കൊറോണക്കാലം(കവിത)
35 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി പൂന്തോട്ടം
36 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി അതിജീവിക്കാം കോറോണയെ
37 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാം
38 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി ഓർമ്മയിൽ ആദ്യം
39 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി കൊറോണ
40 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി കൊറോണ കവിത
41 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി കൊറോണയെ കുറിച്ചുള്ള കവിത
42 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി കോവിഡ് - 19
43 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി ഗണിതപ്പാട്ട്
44 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി മുറ്റത്തുണ്ടൊരു പൂന്തോട്ടം
45 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം നാടിന്റെ ക‍ൂപ്പ‍ു കൈ(കവിത)
46 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം കൊറോണ (കവിത)
47 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കളരിയ്ക്കൽ പച്ചക്കറികൾ
48 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കളരിയ്ക്കൽ ശുചിത്വപ്പാട്ട്
49 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കാരാഴ്മ ഈസ്റ്റ് കൊറോണക്കാലം
50 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, ചെറുമുഖ മുല്ലപ്പൂവ്(കവിത)
51 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, തെക്കേക്കര കൊറോണ
52 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര തിരിച്ചറിവ്
53 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ
54 ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, പള്ളിയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് ഒരുമയോടെ നേരിടാം(കവിത)
55 ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, പള്ളിയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് ഒരുമോടെ നേരിടാം(കവിത)
56 ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം കൊറോണയെ നേരിടാം
57 ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം ജാഗ്രതയിൽ മുന്നോട്ട്
58 ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, വള്ളികുന്നം സുന്ദരി കൊറോണ
59 ഗവ. ന്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, കല്ലിമേൽ അതിജീവിക്കാം(കവിത)
60 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം (പതിരോധം
61 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം ഒന്നായി നിന്നീടാം ഒന്നിച്ചു നിന്നീടാം
62 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം പതിരോധം
63 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ആഞ്ഞിലിപ്രാ കൊറോണ
64 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം Butterfly(കവിത)
65 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം ഭൂമി(കവിത)
66 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം മഴ(കവിത)
67 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര എന്റെ വിദ്യാലയം (കവിത)
68 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര കൊറോണ മാരി(കവിത)
69 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര കൊറോണക്കാലം (കവിത)
70 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര പോ..പോ..കൊറോണ(കവിത)
71 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര ബൈബൈ കൊറോണ(കവിത)
72 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചുനക്കര അമ്മ
73 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചുനക്കര ഒന്നായ് അതിജീവിക്കാം
74 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചുനക്കര കൊറോണ വൈറസ്
75 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചുനക്കര നിദ്ര
76 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചുനക്കര മഹാമാരി
77 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചുനക്കര ജന്മഭൂമി
78 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചുനക്കര മഴ
79 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചുനക്കര സത്യത്തിൻ മുഖമെത്ര വികൃതം
80 ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുന്നം ആര് ജയിക്കും?
81 ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുന്നം കൂടിനുള്ളിൽ
82 ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുന്നം ഗുരുനാഥൻ
83 ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുന്നം പൊരുതാം ഒന്നായ്
84 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, പയ്യ നല്ലൂർ എന്റെ ഭാവനയിൽ കൊറോണ വൈറസ്
85 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, പയ്യ നല്ലൂർ കോവിഡ് 19
86 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, പയ്യ നല്ലൂർ മോഹനഷ്ടം
87 ജി എസ് എം എൽ പി സ്കൂൾ, പുലിമേൽ കണിക്കൊന്ന
88 ഡി വി എൽ പി സ്കൂൾ, വെട്ടിയാർ കൊറോണ(കവിത)
89 ഡി വി എൽ പി സ്കൂൾ, വെട്ടിയാർ കോവിഡ് 19(കവിത)
90 പടനിലം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, നൂറനാട് നിശബ്ദം
91 പടനിലം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, നൂറനാട് കാലനൊരു താക്കീത്
92 പടനിലം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, നൂറനാട് കാലനൊരു താക്കീത് കാലനൊരു താക്കീത്
93 പടനിലം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, നൂറനാട് കൊറോണ
94 പടനിലം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, നൂറനാട് പ്രത്യാശ
95 ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര ഓർക്കുക.
96 ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര ഓർമ
97 ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര കൗതുകം നിറഞ്ഞ ദിനങ്ങൾ.
98 ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര ജാഗ്രത.
99 ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര നിസ്സാരൻ
100 മഹാത്മാ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, ചെന്നിത്തല എന്റെ പരിസ്ഥിതി
101 മഹാത്മാ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, ചെന്നിത്തല നൊമ്പരപ്പൂക്കൾ
102 മഹാത്മാ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, ചെന്നിത്തല പരിസ്ഥിതി
103 യു പി സ്കൂൾ, അറന്നൂറ്റിമംഗലം കൊറോണ വൈറസ്
104 റ്റി.എം.വി.എം.എച്ച്.എസ്. വെട്ടിയാർ കണിക്കൊന്ന
105 റ്റി.എം.വി.എം.എച്ച്.എസ്. വെട്ടിയാർ മാതൃവിലാപം
106 വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ Sorrow Of The World
107 വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ പൂക്കൾ
108 വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ E- അറിവ്
109 വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ കോവിഡ് 19
110 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് Beyond of Isolate
111 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് FRIENDS
112 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് അമ്പാടി കണ്ണൻ
113 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് കാലത്തിന്റെ വിത‍ുമ്പൽ
114 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് താണ്ഡവം
115 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് പരിണിതഫലം
116 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് ഭയം
117 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം
118 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് സ്വപ്നം
119 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം കൗശലക്കാരി
120 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം കോവിഡിനെതിരെ
121 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം തുരത്താം നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം
122 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം ഭീകരൻ കൊറോണ
123 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം Death Came to See Me
124 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം The Paddy Fields Which Turned to Cities
125 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം അതിജീവനം 2.0
126 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം കൊറോണക്കാലം
127 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം കൊറോണാഥിതി
128 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം ദാനമായി കിട്ടിയ ദിനങ്ങൾ
129 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം നേരിടാം ഒരുമയായ്
130 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം മഴയും രാവും
131 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം മഴവില്ല്
132 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം വിഷുക്കണി
133 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര Corona And Lost Paradise
134 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര Lockdown makes cool down
135 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര मन में है विश्वास
136 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര അണുവ്യാധി
137 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര അതിജീവനം
138 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര അദ്വൈതശക്തി
139 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര എന്റെ വിദ്യാലയം
140 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര പാപമെന്ന കറ
141 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര ഭാരതം
142 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര മന്നിലെ മനിതൻ
143 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര മറവി
144 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര വിശ്വദീപം
145 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര വർണ്ണോജ്ജ്വലം
146 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഖിക്കേണ്ട
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനങ്ങളുടെ പേര്
1 എം എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, തഴക്കര PEACE IS FLOWING LIKE A RIVER
2 എം എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, തഴക്കര കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
3 എം എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, തഴക്കര കൊറോണ ക്വിസ്
4 എം എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, തഴക്കര കൊറോണ വൈറസ് :ഒരു ലേഖനം
5 എം എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, തഴക്കര കോവിഡ് -19
6 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് രോഗപ്രതിരോധം
7 എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് രോഗപ്രതിരോധം നമ്മുടെ കൈകളിൽ
8 എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ
9 എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം ആകാശവാണിയിലൂടെ
10 എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം എൻറെ നഷ്ട സ്വപ്നം
11 എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം കൊറോണയുടെ വരവ്
12 എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം മഹാമാരി
13 ഗവ എസ് വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് കൊറോണ വൈറസ് നമുക്കു നൽകുന്നപാഠങ്ങൾ
14 ഗവ എസ് വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് കോവിഡ്19
15 ഗവ എസ് വി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുടശ്ശനാട് ശുചിത്വം
16 ഗവ. എൽ പി ഗേൾസ് സ്കൂൾ, തെക്കേക്കര നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി(ലേഖനം)
17 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി കൊറോണയെ തുരത്താം
18 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി പ്രസംഗം
19 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി അനുഭവക്കുറിപ്പ്
20 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
21 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി കൊറോണയെ അതിജീവിച്ച ഒരു ദിനം
22 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി പ്രസംഗം
23 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, കണ്ണനാംകുഴി ലേഖനം
24 ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, മുള്ളിക്കുളങ്ങര ക‍ുറിപ്പ് - കൊറോണ
25 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര A Letter to corona
26 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര ഇരുളിന്റെ നാളുകൾ
27 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര ഇരുളിന്റെനാളുകൾ
28 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര നാം പ്രകൃതിയുടെ കാവൽക്കാർ
29 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര പരിതസ്ഥിതി
30 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
31 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര പ്രകൃതി എന്ന അമ്മ
32 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര രോഗ പ്രതിരോധം
33 ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര ശുചിത്വം
34 ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി സ്കൂൾ, പള്ളിയ്ക്കൽ ഈസ്റ്റ് നമ്മെ തോൽപിക്കാനാവില്ല കൊറോണയ്‍ക്ക്
35 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും രോഗപ്രതിരോധവും
36 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം കാവുകൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകർ
37 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം കൊറോണയിലെ പ്രകൃതി
38 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം കൊറോണയെ അറിയാം
39 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം കൊറോണയെ കരുതലോടെ
40 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം
41 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം പ്രകൃതി അമ്മയാണ്
42 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം രോഗപ്രതിരോധം
43 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം രോഗപ്രതിരോധം ഭയമല്ല വേണ്ടത് കരുതൽ മതി
44 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം ശുചിത്വം
45 ഗവ. യു പി ജി സ്കൂൾ, കണ്ണമംഗലം കൊറോണയിലെ പ്രകൃതി
46 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ആഞ്ഞിലിപ്രാ കോവിഡ് 19
47 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര രോഗ പ്രതിരോധം(ലേഖനം)
48 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, ചുനക്കര വൈറസ്(സിനിമാസ്വാദനക്കുറിപ്പ്)
49 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ഇറവങ്കര STEPS TO PREVENT COVID-19
50 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ഇറവങ്കര കൊറോണ തന്ന പാഠം
51 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ഇറവങ്കര കോവിഡ്-19
52 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചുനക്കര COMBAT AGAINST CORONA- 2020
53 ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചുനക്കര ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ കൊറോണ
54 ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, പയ്യ നല്ലൂർ . കൊറോണക്കാലത്തെവായന
55 പടനിലം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, നൂറനാട് ആരാണ് വില്ലൻ
56 ബിഷപ്പ് ഹോഡ്ജസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര എന്റെ കോവിഡ് കാലം
57 മഹാത്മാ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, ചെന്നിത്തല ജീവിക്കാം പ്രകൃതിയെ നോവിക്കാതെ
58 റ്റി.എം.വി.എം.എച്ച്.എസ്. വെട്ടിയാർ Corona
59 റ്റി.എം.വി.എം.എച്ച്.എസ്. വെട്ടിയാർ Coronavirus
60 റ്റി.എം.വി.എം.എച്ച്.എസ്. വെട്ടിയാർ My Experience On Lock-down Days
61 റ്റി.എം.വി.എം.എച്ച്.എസ്. വെട്ടിയാർ ‘മാസ്കുകൾ’ മറച്ച പുഞ്ചിരികൾ
62 വി എച്ച് യു പി സ്കൂൾ, വഴുവാടി പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം
63 വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ Corona virus
64 വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ An Article about Corona virus
65 വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ Each Moment
66 വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ HEALTH AND HYGIENE
67 വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ Nature
68 വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ അതിജീവനത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ
69 വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ പരിസ്ഥിതിശുചിത്വവും രോഗപ്രതിരോധവും
70 വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ ലോകം വിഴുങ്ങി കൊറോണ
71 വി.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. കൊയ്പള്ളികാരാഴ്മ ലോക് ഡൗൺ കാലം
72 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് A VIRUS BOUGHT JUSTICE FOR ENVIRONMENT
73 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് CORONA
74 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് ഒരു പേടി സ്വപ്‍നം കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിൽ 19
75 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് ഓർക്ക‍ുക തമാശ അല്ല കൊറോണ.
76 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് കിരീടം എന്ന കൊറോണയെ ഭയന്ന് മഹാലോകം
77 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് കൊറോണയെ അതിജീവിച്ച നാം
78 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് കോവിഡിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ ഇന്ത്യ
79 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് കോവിഡ് 19
80 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് കോവിഡ് 19 (ലോകജനതയെ വീട്ടിലെത്തിയ മഹാമാരി)
81 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് മൊബൈൽ വര‍ുത്തിവെച്ച പൊല്ലാപ്പ്
82 സി ബി എം ഹൈസ്കൂൾ, നൂറനാട് ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം വ്യാപിച്ച മഹാവ്യാധി - കൊറോണ
83 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം അവധിക്കാല സന്തോഷങ്ങൾ
84 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം എന്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ ദിനങ്ങൾ
85 സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി സ്കൂൾ, വാത്തികുളം ടീച്ചറിനൊരു കത്ത്
86 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം Corona Virus, A case study in the state
87 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം ENVIRONMENT
88 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം Man And His Environment
89 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം Mother Nature
90 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം St john's and corona
91 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം കേരളം സുന്ദരം
92 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
93 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം കൊറോണക്കാലത്തെ ചില വർണ്ണപ്പൊട്ടുകൾ
94 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം കൊറോണാ എന്ന മഹാവിപത്ത്
95 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം താഴ്മതാനഭ്യുന്നതി
96 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം രണ്ട് മഹാമാരികൾ
97 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം ലോക്ക്ഡൗൺകാലം
98 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം സംരക്ഷണവും പ്രതിരോധവും
99 സെന്റ്. ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മറ്റം ഹരിത കേരളം സുന്ദര കേരളം
100 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര Vaccine The Light of Hope
101 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര How To Make A Mask
102 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര Make The Chain of Decision Vs Break The Chain of Crisis
103 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര Malaria Drugs For Covid 19 Treatment
104 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര അതിജിവികാം കൊറോണയെ
105 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര അതിജീവിക്കാം കൊറോണയെ
106 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര കൊറോണ ഒരു ഓർമപ്പെടുത്തൽ
107 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര കോവിഡ്19
108 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര ജീവിതം നന്ദിപൂർവം
109 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര പരിസ്ഥിതി
110 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര പ്രത്യാശ
111 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര ഭയം വേണ്ട ജാഗ്രത മതി
112 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര മഹാമാരികളും കേരളം ജനതയും
113 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര ലോക പുസ്തകദിനം
114 ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര ലോകം കൊറോണയിലൂടെ