സഹായം Reading Problems? Click here


ഹൈസ്കൂൾ, ചെട്ടികുളങ്ങര/അക്ഷരവൃക്ഷം/Corona And Lost Paradise

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Corona And Lost Paradise

I born in a Paradise
I was conscientious
But Gud I was

Corona which ran to us
Made many changes
The lost paradise now is a pale memory

I want to regain my world;
My Paradise
I will give up everything

Don't takeaway my friends, family and
Relations from me

I can't give up my earth
I want to regain it
Lost paradise must be regained

We will regain it
Our voice will be heard
In unison:WE KILLED CORONA


 

നന്ദനാ സുനിൽ
Xl.Commerce എച്ച്.എസ്.എസ് ചെട്ടികുളങ്ങര
മാവേലിക്കര ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 29/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത