സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കളൂർ അമ്പലപ്പാറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ജാഗ്രതയോടെ നമ്മുക്ക് മുന്നേറാം.

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ജാഗ്രതയോടെ നമ്മുക്ക് മുന്നേറാം.

കുറയരുത് ജാഗ്രത
ഭയം ഉപേക്ഷിക്കണം
കോവിഡ് കൊറോണയെ
ഒന്നായി തുരത്തണം
ക്ഷമയു സഹനവു
കൈമുതൽ ആക്കണം
ക്ഷതംമേറ്റിടാതെ ഈ
രാജ്യത്തെ കാക്കണം
ചൈനയു ഇറ്റലിയു തന്നുള്ള പാഠങൾ
ഇനിയുള്ള ദിവസങളിൽ ചിന്തയിൽ കരുതണം
ആരോഗ്യം പാലകർ പറയുന്ന കാര്യങൾ അക്ഷരംപ്രതി നാം
അനുസരിചിടേണം
കൈകൾ കഴുകി നാം ശുദ്ധിയാക്കിടണം
രോഗം മറച്ചു വെക്കാതെ പറയണം

Sanjana krishna. C
3 A എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കളൂർ അമ്പലപ്പാറ
മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 17/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത