സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എൽ.പി.എസ് തൃക്കളൂർ അമ്പലപ്പാറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കാണുക ജനങ്ങളെ .

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കാണുക ജനങ്ങളെ


കാണുക ജനങ്ങളെ കൺ തുറന്നു നോക്കുക നിങ്ങൾ
 ലോകമെങ്ങും നോക്കി ഇടുക
 ലോകം ഇതാ എങ്ങും നശിക്കുന്നു
 പ്രാണനായ് ഓടിയിരുന്നു എല്ലാരും ജീവനായി കൊതിച്ചിടുന്നു
 ഓരോ ദിനം കഴിയുമ്പോഴും
 കൊറോണ എന്ന വൈറസിന്ന് ലോകത്തെ കാർന്നു തിന്നിടുമ്പോൾ
ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സോദരരാനിങ്ങൾ
 ലോക സുഖങ്ങൾ തേടി ഓടി ഇടുമ്പോൾ
 ഓർത്തില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ കാരുണ്യത്തെ
 നമ്മുടെ പാപത്തിൻ പ്രതിഫലമല്ലോ ഇന്ന് നാം നേരിടുന്ന കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നാകെ ഇന്ന് നിശബ്ദരായി ഇരിക്കുന്നു എല്ലാം ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു
 

ദിയ ഫാത്തിമ
3 B എ എൽ പി സ്കൂൾ ത്രിക്കളൂർ അമ്പലപ്പാറ
മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 25/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത