സഹായം Reading Problems? Click here


ആരോഗ്യമാത എച്ച്.എസ്. കോട്ടത്തറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരിച്ചറിവ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരിച്ചറിവ്

 
സ്വപ്നങ്ങളസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന രാവിൽ പനിക്കിടക്കയിൽ തിളയ്ക്കുന്ന പകലുകൾ
ഭിത്തിയിലെങ്ങോ തറച്ചൊരു നഷ്ടബോധമുണർത്തുന്ന കണ്ണുകൾ
പൊതുജന സമ്പർക്ക മല്പകാലം
അരുതാത്തതാണു നല്ലതെന്നറികിലും
കവർന്നുവെന്നെ നിരന്തരം
സ്വാർത്ഥത മൂടിയ ചിന്തകൾ
 രോഗലക്ഷണം കണ്ടിട്ടും
അവഗണിച്ചു ഞാനവയെ
എന്തോ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല
ചുറ്റിലുമരങ്ങേറിയ ദുരന്തങ്ങൾ.
രോഗവാഹകനായ്
ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊത്തു നടന്നു.
ആനന്ദമേറുമാഘോഷങ്ങളുമായ്
സന്തോഷം കവർന്നു ഞാൻ
പലരുടെയുമൊടുവിലെ ന്റെയും.
പിന്നെ ആതുരാലയത്തിലെ
ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഏകാകിയായ് രോഗശയ്യയിൽക്കിടന്നു പഠിച്ചു ജീവിത പാoങ്ങൾ
നഷ്ടബോധത്താൽ, പശ്ചാത്താപത്താൽ
പാടുന്നൊരു രാപ്പക്ഷിയാണു ഞാൻ
ഇരിക്കുവിൻ അകത്തളങ്ങളിൽ പുതുജീവൻ പടുക്കുവാനുപകരിക്കുന്നൊരു
കല്പനയിതു പാലിക്ക നിങ്ങൾ.
മണൽക്കാടു വെള്ളിക്കടലാക്കി
വെണ്ണിലാവാളുന്ന രാവിൽ
പകലൊടുങ്ങിയ ദുഃഖത്തിൽ
പാടുന്നൊരു രാപ്പക്ഷി തൻ സംഗീതമിത് തിരിച്ചറിയുക.


ഗ്ലിറ്റി സിബി
ക്ലാസ് 10 ആരോഗ്യമാത എച്ച്.എസ്. കോട്ടത്തറ
മണ്ണാർക്കാട് ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത