സഹായം Reading Problems? Click here


അക്ഷരവൃക്ഷം/എറണാകുളം/വടക്കൻ പറവൂർ ഉപജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Tree-logo.png അക്ഷരവൃക്ഷം
വടക്കൻ പറവൂർ ഉപജില്ലയിലെ രചനകൾ
കഥകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കഥയുടെ പേര്
1 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.കൊട്ടുവള്ളിക്കാട് കാട്ടിലും കൊറോണ
2 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.കൊട്ടുവള്ളിക്കാട് ധിക്കാരത്തിന് കിട്ടിയ സമ്മാനം
3 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര കൊറോണയെ അതിജീവിച്ച രണ്ട് വികൃതി കുട്ടൻമാർ
4 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര നന്മയുടെ കൃഷിപ്പാടം
5 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര വീണ്ടും ഒരു തേൻവരിക്കകാലം
6 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര വൈറസും മനുഷ്യനും
7 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര കൊറോണ വെക്കേഷൻ
8 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര ജാഗ്രത
9 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര മീനൂട്ടിയുടെ മാവ്
10 എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ കൊറോണക്കാലം
11 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ THE POWER OF A DETERMINED MIND
12 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ കാടിന്റെ ഒരുമ
13 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ നന്മയുടെ ഫലം
14 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ ബാബു എന്ന വികൃതികുട്ടൻ
15 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ
16 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ മരം വെട്ടുകാരനും കുട്ടിയും
17 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ വൈറസിനു സ്വീകരണം
18 ഗവ ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ മരടേ ഞങ്ങളെ എന്തിന് ...
19 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ഏഴിക്കര തിരോധാനം
20 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ഏഴിക്കര വിരുന്നുകാരൻ കോവിഡ്
21 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുതിയകാവ് അവൻ കൊറോണ
22 ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ Ravana's trick
23 ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിജീവിക്കാം
24 ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ കാളയുടെ കുതിരശക്തി
25 ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ കോവി‍‍ഡ് 19 എന്ന മാരകരോഗം
26 ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ ക്ഷണിക്കാതെ വന്ന മഴ
27 ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ ചിന്ത
28 ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ സ്നേഹബന്ധം
29 ഗവ. യു പി എസ് കോട്ടുവള്ളി *ടിങ്കുവിന്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ ദിനം*
30 ഗവ. യു പി എസ് കോട്ടുവള്ളി ചിണ്ടൻ്റെ ചെണ്ട
31 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം ഗോപുവിൻ്റ മണ്ടത്തരം
32 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം നാടകം
33 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം പനിനീർച്ചെടി
34 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം REAL FRIEND
35 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം അഹങ്കാരം
36 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം നാളെയുടെ കരുതൽ
37 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം മുൾപ്പടർപ്പുകൾ പുഷ്പിക്കുമ്പോൾ
38 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം അതിജീവനത്തിന്റെ നിഴൽ
39 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം അനുഭവപാഠം
40 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം എന്റെ യാത്ര
41 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം കർമ്മ ഫലം വിധി തൻ രൂപത്തിൽ
42 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം ത്യാഗത്തിന്റെ വെളളിനക്ഷത്രം
43 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം വെള്ളരിപ്രാവുകൾ
44 പി.എസ്.​എം.ഗവ.എൽ.പി.എസ് പുത്തൻവേലിക്കര അപ്പുവും കൂട്ടുകാരും
45 പി.എസ്.​എം.ഗവ.എൽ.പി.എസ് പുത്തൻവേലിക്കര അഹങ്കാരിമത്സ്യം
46 പി.എസ്.​എം.ഗവ.എൽ.പി.എസ് പുത്തൻവേലിക്കര ഞാൻ കൊറോണ
47 വി.സി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.പ‍ുത്തൻവേലിക്കര അഭിമാനം
48 വി.സി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.പ‍ുത്തൻവേലിക്കര ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞി
49 സമൂഹം.എച്ച്.എസ്.എൻ .പറവൂർ താൻ പാതി ദൈവം പാതി
50 സമൂഹം.എച്ച്.എസ്.എൻ .പറവൂർ അടച്ചിടലിൽ തുറന്ന ലോകം
51 സമൂഹം.എച്ച്.എസ്.എൻ .പറവൂർ ഒരു കൊറോണ കാഴ്ച
52 സമൂഹം.എച്ച്.എസ്.എൻ .പറവൂർ കിച്ചു നൽകുന്ന പാഠം
53 സെന്റ് ജോസഫ്സ് യു പി എസ് കൂനമ്മാവ് ഗോ കൊറോണ ഗോ
54 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് എസ് ഗോതുരുത്ത് സൂത്രനും ചിന്നനും
55 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.ചാത്തേടം ഇതെന്താണിങ്ങനെ!!!
56 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.ചാത്തേടം പുരസ്‌കാരം
57 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് Horrible night...
58 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് THE GREATEST HAPPINESS
59 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് THE MYSTERIOUS GIRL
60 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് नई राह
61 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് മൂന്ന് മണി
62 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് ശത്രുവിനെ രക്ഷിച്ച മിത്രം
63 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് സൗഹൃദം
കവിതകൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് കവിതയുടെ പേര്
1 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.കൊട്ടുവള്ളിക്കാട് കൊറോണ
2 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.കൊട്ടുവള്ളിക്കാട് ഗുരു
3 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.കൊട്ടുവള്ളിക്കാട് പുതുജീവൻ
4 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.കൊട്ടുവള്ളിക്കാട് മായുന്നു
5 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.കൊട്ടുവള്ളിക്കാട് കോവിഡ് -19
6 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.കൊട്ടുവള്ളിക്കാട് കോവിഡ്- 19
7 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.കൊട്ടുവള്ളിക്കാട് മായുന്നു
8 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര ഉത്സവ താളുകൾ
9 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര കൊറോണ
10 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര തളർന്നിടില്ല നാം
11 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര നാടിനെ വിറപ്പിച്ച കൊറോണ
12 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര പൂട്ടും താക്കോലും
13 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര ഒരു കൊറോണക്കാലം
14 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര കൊറോണക്കാലം
15 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര നാം മുന്നോട്ട്
16 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും
17 എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ കുട്ടനുംലോക്ഡൗണും
18 എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ മൃതസഞ്ജീവനി
19 എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി
20 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ ഇടിമുഴക്കം
21 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ കണ്ണീർ പൊൻപക്ഷി
22 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ പ്രതിരോധിക്കാം
23 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ രോഗപ്രതിരോധം
24 ഗവ ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ അതിജീവനം
25 ഗവ ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ പ്രളയം
26 ഗവ ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ മതം നോക്കാതെ
27 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ഏഴിക്കര മടങ്ങുക നീ..
28 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുതിയകാവ് അമ്മയാം ഭൂമി
29 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുതിയകാവ് ആത്മഗതം
30 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുതിയകാവ് ആൾ ദൈവം
31 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുതിയകാവ് ഓടിക്കോ കൊറോണേ
32 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുതിയകാവ് കാത്തിരിപ്പ്
33 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുതിയകാവ് കൊറോണ
34 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുതിയകാവ് തിരക്ക്
35 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുതിയകാവ് മാതൃക
36 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുതിയകാവ് മാസ്ക്
37 ഗവ. എച്ച് എസ് തത്തപ്പിള്ളി (G.H.S. THATHAPPILLY) കൊറോണ വാഴും കാലം
38 ഗവ. എച്ച് എസ് തത്തപ്പിള്ളി (G.H.S. THATHAPPILLY) മഴയോർമ്മ
39 ഗവ. എസ് എൻ എം എൽ പി എസ് കോട്ടുവള്ളിക്കാട് ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട്
40 ഗവ. എസ് എൻ എം എൽ പി എസ് കോട്ടുവള്ളിക്കാട് ഓ‍ർമ്മക്കാലം
41 ഗവ. എൽ പി എസ് കരുമാല്ലൂർ അകറ്റി നിർത്താം കൊറോണയെ
42 ഗവ. എൽ പി എസ് കരുമാല്ലൂർ അകലം
43 ഗവ. എൽ പി എസ് കരുമാല്ലൂർ കൊറോണ
44 ഗവ. എൽ പി എസ് കരുമാല്ലൂർ കോവിഡ്കാലം
45 ഗവ. എൽ പി എസ് കരുമാല്ലൂർ പട്ടിണി
46 ഗവ. എൽ പി എസ് കരുമാല്ലൂർ ലോക്ക്ഡൗൺ
47 ഗവ. എൽ പി എസ് കരുമാല്ലൂർ ശീലങ്ങൾ
48 ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ My shadow
49 ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ മഹാമാരി
50 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം Recounting Pesah – The passing over
51 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം Wild Flower – A Trivial Story
52 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം കാത്തിരിപ്പ്
53 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം കൊറോണ
54 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം കൊറോണേ നന്ദി
55 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം ജാഗരണമന്ത്രം
56 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം തോൽവി
57 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം വന്നൊരു മഹാമാരി
58 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം First Arrival
59 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം എന്റെ കൊറോണ കേരളം
60 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം കൊറോണ ഭൂതം
61 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം തൻ കർമ്മഫലം താൻ തൻ വിധി
62 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം നല്ലൊരു നാളെയ്ക്കായ്
63 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം മരണം വിതച്ച കൊറോണ
64 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം യുദ്ധമാരി
65 പാലിയം ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ചേന്ദമംഗലം കേരളം : ഇന്ന് ലോകത്തിനു മാതൃക
66 പി.എസ്.​എം.ഗവ.എൽ.പി.എസ് പുത്തൻവേലിക്കര ഒരു കൊറോണക്കാലം
67 പി.എസ്.​എം.ഗവ.എൽ.പി.എസ് പുത്തൻവേലിക്കര ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി
68 വി.സി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.പ‍ുത്തൻവേലിക്കര കുഞ്ഞുകവിത
69 വി.സി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.പ‍ുത്തൻവേലിക്കര Corona-The Unexpected Villain
70 വി.സി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.പ‍ുത്തൻവേലിക്കര Lonely Memory
71 വി.സി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.പ‍ുത്തൻവേലിക്കര അതിജീവനം
72 വി.സി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.പ‍ുത്തൻവേലിക്കര ഒരു നാൾ
73 വി.സി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.പ‍ുത്തൻവേലിക്കര കൊറോണ കനൽ
74 വി.സി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.പ‍ുത്തൻവേലിക്കര ഞാനെന്ന ഭാവം
75 സമൂഹം.എച്ച്.എസ്.എൻ .പറവൂർ അതിജീവനം
76 സമൂഹം.എച്ച്.എസ്.എൻ .പറവൂർ കൊറോണ
77 സമൂഹം.എച്ച്.എസ്.എൻ .പറവൂർ ജീവിക്കണം പ്രകൃതിയായ്
78 സമൂഹം.എച്ച്.എസ്.എൻ .പറവൂർ പ്രകൃതിയുടെ വികൃതി
79 സമൂഹം.എച്ച്.എസ്.എൻ .പറവൂർ ലോകം
80 സമൂഹം.എച്ച്.എസ്.എൻ .പറവൂർ ശുചിത്വം എന്ന സുഹൃത്ത്
81 സെന്റ് ജോസഫ്സ് യു പി എസ് കൂനമ്മാവ് ആരോഗ്യ ലോകം
82 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് എസ് ഗോതുരുത്ത് സമയം
83 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ CORONA,A GOOD TEACHER
84 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ കൊറോണ
85 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ നാട‍ുക‍‍ുല‍ുക്കിയമഹാമാരി
86 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ പക്ഷിയ‍ുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം
87 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ പോരാളികൾക്ക് വന്ദനം
88 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ മറികടക്കണം മഹാ മാരിയെ
89 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ റോസാപ്പൂ
90 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ ലോകത്തിൻറെ മക്കൾ
91 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ ലോകത്തിൻ്റെ മക്കൾ
92 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ ലോക്ക്ഡൌൺ
93 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ ലോക്ക്ഡൌൺ ചിന്തകൾ
94 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ വീട്ടിലിരുന്ന് ജയം നേടാം
95 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.ചാത്തേടം Corona
96 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.ചാത്തേടം അമ്മുമ്മ
97 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.ചാത്തേടം ആരാമക്കാഴ്‌ചകൾ
98 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.ചാത്തേടം എന്റെ നാടിന്റെ ഭംഗി
99 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.ചാത്തേടം കാറ്റിന്റെ കുസൃതി
100 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.ചാത്തേടം കുഞ്ഞുപൂവ്
101 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് BELIEVE
102 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് COVID -19
103 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് LONELINESS
104 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് My Journey Continues..
105 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് Nature
106 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് THE BROKEN CHAIN
107 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് THE JOURNEY Of A REFUGEE
108 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് TIME
109 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് Wind
110 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് अभिलाषा
111 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് कठिनायियाँ
112 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് कोरोना
113 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് नारी
114 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് भविष्य
115 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് सही रास्ता
116 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് അമ്മ
117 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് കൊറോണ നൽകിയ തിരിച്ചറിവ‍ുകൾ
118 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് ജീവിതം
119 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് ബാല്യം
120 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് മനുഷ്യ മാലാഖമാർ
121 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് മഴ
122 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് മുറ്റത്തെ തൈച്ചെടി
123 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് ലോക കാഴ്ചകൾ
ലേഖനങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പേര് ലേഖനത്തിന്റെ പേര്
1 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.കൊട്ടുവള്ളിക്കാട് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
2 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.കൊട്ടുവള്ളിക്കാട് പരിസരശുചിത്വം രോഗപ്രതിരോധം
3 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.കൊട്ടുവള്ളിക്കാട് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ
4 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.കൊട്ടുവള്ളിക്കാട് മഹാമാരി
5 എച്ച്.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.കൊട്ടുവള്ളിക്കാട് പൊരുതാം കൊറോണക്കെതിരെ
6 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര CORONA VIRUS - symptoms and precautions
7 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര എന്റെ ജീവിതം
8 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര ഒരു ലോക്ക് ഡൗൺ ഡയറിക്കുറിപ്പ്
9 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച 100 ദിനങ്ങൾ
10 എച്ച്.എസ്.എളന്തിക്കര ലോകം വിറപ്പിച്ച വൈറസ് കോവിഡ്-19
11 എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ എന്റെ അവധിക്കാലം തകർത്ത കോവിഡ്
12 എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ തോൽപ്പിക്കാം കൊറോണയെ
13 എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ ലോക്ക്ഡൗൺ
14 എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ ലോക്ഡൗൺ കാല വിശേഷങ്ങൾ.....
15 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ we shall overcome corona
16 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ We shall Overcome Corona
17 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
18 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ നല്ല നാളേക്കായി കാത്തിരിക്കാം
19 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ നഷ്ടപെട്ട അവധിക്കാലം
20 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ നേരിടാം ഒന്നായി
21 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ രോഗവും രോഗപ്രതിരോധവും
22 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ സുഹൃത്തുക്കളെ, ശ്രദ്ധിക്കൂ
23 ഗവ ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ Merchant Of Venice
24 ഗവ ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ ഒറ്റാൽ-സിനിമാനിരൂപണം
25 ഗവ ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ വാങ്ക
26 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ഏഴിക്കര ലോക്ക് ഡൗൺ
27 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുതിയകാവ് കേരളം ലോകത്തിന് മാതൃക
28 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുതിയകാവ് Corona virus (COVID-19)
29 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുതിയകാവ് കൊറോണയും പ്രകൃതിയും
30 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പുതിയകാവ് കോറോണയും അല്പം ചിന്തയും
31 ഗവ. എസ് എൻ എം എൽ പി എസ് കോട്ടുവള്ളിക്കാട് രോഗം പ്രതിരോധം
32 ഗവ. എൽ പി എസ് കരുമാല്ലൂർ തിരിച്ചു വരും നല്ല നാളുകൾ
33 ഗവ. എൽ പി എസ് കരുമാല്ലൂർ പരിസ്ഥിതി
34 ഗവ. എൽ പി എസ് കരുമാല്ലൂർ പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യം
35 ഗവ. എൽ പി എസ് കരുമാല്ലൂർ പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വം ആരോഗ്യം
36 ഗവ. എൽ പി എസ് കരുമാല്ലൂർ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
37 ഗവ. എൽ പി എസ് കരുമാല്ലൂർ രോഗപ്രതിരോധം
38 ഗവ. എൽ പി എസ് കരുമാല്ലൂർ ശുചിത്വം
39 ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ ആസ്വാദനകുറിപ്പ്
40 ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ കൊറോണ
41 ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് എൻ പറവൂർ കൊറോണ വൈസ് പടരുമ്പോൾ
42 ഗവ. യു പി എസ് കോട്ടുവള്ളി അതിജീവനം
43 ഗവ. യു പി എസ് കോട്ടുവള്ളി കൊറോണയ്ക്ക്
44 ഗവ. യു പി എസ് കോട്ടുവള്ളി പ്രകൃതി യുടെ കഥ.
45 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം ലോക്ക് ഡൗൺ ദിനങ്ങൾ
46 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം അതിജീവനം
47 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം കൊറോണ- ലേഖനം
48 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം ടീച്ചർക്കൊരുകത്ത്
49 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം ശുചിത്വം ശീലമാക്കാം ആരോഗ്യമുള്ള ജനതയ്ക്കായ്
50 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം `പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
51 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം ആരോഗ്യവും മലയാളിയും
52 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
53 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം കൊറോണയ്ക്കെതിരായ്
54 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം പോരാടാം നമ്മുക്ക് ഒരുമിച്ച്
55 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം മതിലുകൾ ഭേദിച്ച മഹാമാരി
56 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം മനുഷ്യനും പരിസ്ഥിതിയും
57 ഡി.ഡി.എസ്.എച്ച്.എസ്.കരിമ്പാടം ശുചിത്വം
58 പി.എസ്.​എം.ഗവ.എൽ.പി.എസ് പുത്തൻവേലിക്കര അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിൽ
59 പി.എസ്.​എം.ഗവ.എൽ.പി.എസ് പുത്തൻവേലിക്കര അയ്യോ ഞാനില്ല
60 പി.എസ്.​എം.ഗവ.എൽ.പി.എസ് പുത്തൻവേലിക്കര പരിസ്ഥിതി
61 പി.എസ്.​എം.ഗവ.എൽ.പി.എസ് പുത്തൻവേലിക്കര പരിസ്ഥിതിയും മനുഷ്യനും
62 പി.എസ്.​എം.ഗവ.എൽ.പി.എസ് പുത്തൻവേലിക്കര പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം
63 വി.സി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.പ‍ുത്തൻവേലിക്കര LET'S MAKE A CHANGE
64 വി.സി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.പ‍ുത്തൻവേലിക്കര അതിജീവിക്കാം ഒന്നായ് കൊറോണയെ
65 വി.സി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.പ‍ുത്തൻവേലിക്കര കോവിഡ് ഓർമകൾ
66 വി.സി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.പ‍ുത്തൻവേലിക്കര മടങ്ങാം പ്രകൃതിയിലേക്ക്
67 വി.സി.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.പ‍ുത്തൻവേലിക്കര ശുചിത്വ ബോധം.
68 സമൂഹം.എച്ച്.എസ്.എൻ .പറവൂർ പരിസ്ഥിതി
69 സമൂഹം.എച്ച്.എസ്.എൻ .പറവൂർ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ
70 സമൂഹം.എച്ച്.എസ്.എൻ .പറവൂർ മഹാമാരിയും മലയാളവും
71 സെന്റ് ജോസഫ്സ് യു പി എസ് കൂനമ്മാവ് പരിസ്ഥിതിയും ശുചിത്വവും
72 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് എസ് ഗോതുരുത്ത് TRAVELOGUE MY TRIP TO ATHIRAPPALLY
73 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് എസ് ഗോതുരുത്ത് കനോലി പ്ലോട്ട് യാത്രാ വിവരണം
74 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് എസ് ഗോതുരുത്ത് പുസ്തകപരിചയം നാറാണത്ത്ഭ്രാന്തൻ
75 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് എസ് ഗോതുരുത്ത് പുസ്തകപരിചയം വേതാളം പറഞ്ഞ കഥകൾ
76 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ COVID 19
77 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ കൊറോണ ഒരു മഹാമാരി
78 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ കൊറോണാ വൈറസ്
79 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ രാഗം മോഹനം
80 സെന്റ്.അലോഷ്യസ്.എച്ച്.എസ്.എൻ.പറവൂർ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഒരു വിപത്ത് :-കോവിഡ് 19
81 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.ചാത്തേടം കൊറോണ
82 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.ചാത്തേടം കൊറോണ കാലത്തെ കുഞ്ഞു ചിന്തകൾ
83 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.ചാത്തേടം ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം
84 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് Book Review
85 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് CORONAVIRUS PANDEMIC
86 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് Faults
87 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് The Challenge with CORONA
88 സെന്റ്.ഫിലോമിനാസ് എച്ച്.എസ്. കൂനമ്മാവ് കൃഷി കേരളത്തിൽ