സ്കൂൾവിക്കി ഉപജില്ലാ കാര്യനിർവാഹകർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

2023 -24 സ്കൂൾവിക്കിയുടെ ഉപജില്ലാതലത്തിലെ കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ പട്ടിക:

ക്രമനമ്പർ ജില്ല ഉപജില്ല ഉപജില്ലയിലെ

വിദ്യാലയങ്ങളുടെ എണ്ണം

ഉപജില്ലയുടെ സ്കൂൾവിക്കി കാര്യനിർവ്വാഹകൻ Contact Number
1 തിരുവനന്തപുരം വർക്കല 75 Muraleedharan KK മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9400623979
2 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ 89 Pooja U മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9446475261
3 തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂർ 87 Rachana S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9061806399
4 തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് 79 Anija B S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9946350832
5 തിരുവനന്തപുരം പാലോട് 76 Abhilash K V Prabhakar മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9809862036
6 തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് 100 Priya N മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9746489857
7 തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് 89 Bijin N

Sreeja S

മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447325932

9447102382

8 തിരുവനന്തപുരം കണിയാപുരം 90 Suragi B S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9496154531
9 തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരം 69 Rema devi M S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9496101106
10 തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട 99 Arun C Vijayan മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 7736118595
11 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര 75 Mohankumar S S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447427424
12 തിരുവനന്തപുരം പാറശാല 78 Jinesh H U മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9446015625
13 കൊല്ലം കൊല്ലം 88 KARTHIK S, Shobha Antony J മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447965544,6238689243
14 കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര 90 ABHISHEK G മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9947247380
15 കൊല്ലം വെളിയം 82 SOMASEKHARAN G മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9446277618
16 കൊല്ലം കുളക്കട 72 HARIKUMAR K K മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 94955106255
17 കൊല്ലം ശാസ്താംകോട്ട 60 GIREESH KUMAR S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9961213466
18 കൊല്ലം ചടയമംഗലം 55 PRADEEP P മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 8547314863
19 കൊല്ലം അഞ്ചൽ 75 JAGADEESH BYJU G മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9400574307
20 കൊല്ലം പുനലൂർ 79 NIXON C K മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 7558832662
21 കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി 77 MUHAMMED SHEFEEK മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447966656
22 കൊല്ലം ചവറ 66 PRAMOD S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447864844
23 കൊല്ലം ചാത്തന്നൂർ 83 VIKRAMAN PILLAI R മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 8921633218
24 കൊല്ലം കുണ്ടറ 76 ANILKUMAR A മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447304667
25 പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല 78 Sindhu P Nair മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9495937822
26 പത്തനംതിട്ട പുല്ലാട് 60 P C SUPRIYA മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9946668628
27 പത്തനംതിട്ട ആറന്മുള 39 P C SUPRIYA മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9946668628
28 പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി 69 Blessy Philip മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9495835734
29 പത്തനംതിട്ട വെണ്ണിക്കുളം 52 Sindhu P Nair മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9495937822
30 പത്തനംതിട്ട അടൂർ 98 Tharachandran R മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9947782064
31 പത്തനംതിട്ട പന്തളം 38 Tharachandran R മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9947782064
32 പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരി 62 praveen Kumar C മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9961248906
33 പത്തനംതിട്ട റാന്നി 74 Jayesh C K മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447092948
34 പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട 78 Manu Mathew മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9747592115
35 പത്തനംതിട്ട കോന്നി 68 Thomas M David മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9446666139
36 ആലപ്പുഴ ചേർത്തല 80 Sajit T മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9895047597
37 ആലപ്പുഴ തുറവൂർ 66 George Kutty B മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9847434203
38 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ 69 ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം ജി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9633346400
39 ആലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ 59 Sheeba S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9400483191
40 ആലപ്പുഴ ഹരിപ്പാട് 61 Sheeba S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9400483191
41 ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര 108 Dinesh T R മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9446342264
42 ആലപ്പുഴ ചെങ്ങന്നൂർ 98 അഭിലാഷ് കെ ജി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 7025325670
43 ആലപ്പുഴ കായംകുളം 98 Asha Nair S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9497357459
44 ആലപ്പുഴ മങ്കൊമ്പ് 38 Pradeep S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9446335160
45 ആലപ്പുഴ തലവടി 44 Naseeb A മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9809630904
46 ആലപ്പുഴ വെളിയനാട് 32 Pradeep S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9446335160
47 കോട്ടയം രാമപുരം 60 Anoop G Nair മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9400421717
48 കോട്ടയം കൊഴുവനാൽ 32 Sreekumar P R മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9495308448
49 കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ 57 Preetha G Nair മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 8921444607
50 കോട്ടയം പാലാ 57 Anoop G Nair മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9400421717
51 കോട്ടയം ഈരാറ്റുപേട്ട 69 Manu M Pillai മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447515445
52 കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 114 Sebin Sebastian മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9495849094
53 കോട്ടയം കറുകച്ചാൽ 78 Manu M Pillai മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447515445
54 കോട്ടയം കോട്ടയം വെസ്റ്റ് 80 Anish P R മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9744859969
55 കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി 99 R Balachandran മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9544390090
56 കോട്ടയം കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് 81 Thomas Varghese മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447776575
57 കോട്ടയം പാമ്പാടി 44 Sajan Samuel മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9497822900
58 കോട്ടയം വൈക്കം 71 Jayakumar S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9947772862
59 കോട്ടയം കുറവിലങ്ങാട് 92 Rengini M S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 8075939269
60 ഇടുക്കി അറക്കുളം 43 Nazeema C S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9496189212
61 ഇടുക്കി തൊടുപുഴ 96 Joseph Mathew മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447347577
62 ഇടുക്കി അടിമാലി 66 Aby George മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447314634
63 ഇടുക്കി കട്ടപ്പന 71 Abhayadev S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9400359040
64 ഇടുക്കി മൂന്നാർ 77 Arun Prasad S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9495455078
65 ഇടുക്കി പീരുമേട് 72 Shiju K Das മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 8281940095
66 ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം 54 Bijesh Kuriakose മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447918973
67 എറണാകുളം ആലുവ 121 Unni K G മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9846016900
68 എറണാകുളം അങ്കമാലി 93 Elby T A മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9895942347
69 എറണാകുളം കോലഞ്ചേരി 57 Michael Angelo മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 7012010495
70 എറണാകുളം നോർത്ത് പറവൂർ 75 Rajesh T G മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9446585089
71 എറണാകുളം എറണാകുളം 92 Razeena P Z മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447574301
72 എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി 73 Deepa K മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9446718581
73 എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറ 79 Sijo Chacko മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9446990738
74 എറണാകുളം വൈപ്പിൻ 57 Devarajan G മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9895128700
75 എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂർ 77 Aji John മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447188116
76 എറണാകുളം കോതമംഗലം 99 Ajeesh K S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9995228108
77 എറണാകുളം കല്ലൂർകാട് 31 Nixon D Cotha മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9846878295
78 എറണാകുളം കൂത്താട്ടുകുളം 34 Maneesh Mohan മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 7907422623
79 എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ 54 Rojesh John മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9947729775
80 എറണാകുളം പിറവം 46 Nixon D Cotha മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9846878295
81 തൃശ്ശൂർ ചേർപ്പ് 79 DILEEP KUMAR T മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 7907582740
82 തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് 91 Praseeda P Marar മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 7012792269
83 തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് 96 JASELIN GEORGE K മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9388224443
84 തൃശ്ശൂർ ചാലക്കുടി 86 Sindhumol K മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9446345238
85 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 87 JINO T G മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9496869139
86 തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 77 HASIN JOSEPH മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9497656262
87 തൃശ്ശൂർ മാള 76 Vinod C മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9745134477
88 തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാട് 99 R0BIN K K മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9061162621
89 തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളം 96 DHANYA E V മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9895220076
90 തൃശ്ശൂർ മുല്ലശ്ശേരി 41 R0BIN K K മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9061162621
91 തൃശ്ശൂർ വലപ്പാട് 95 VIJUMON P G മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9495320781
92 തൃശ്ശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി 96 ANILA P മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9037993095
93 പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം 78 ANOOP K R മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9946231531
94 പാലക്കാട് ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി 78 Dr ABDUL LATHEEF മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9745618816
95 പാലക്കാട് ഷൊർണൂർ 75 SUSHERN M മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9020719400
96 പാലക്കാട് തൃത്താല 67 RAJEEV R WARRIER മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447674149
97 പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി 73 SIMRAJ K S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9961538961
98 പാലക്കാട് ആലത്തൂർ 90 ABDUL MAJEED P മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9495229693
99 പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ 82 PRASAD R മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9446240315
100 പാലക്കാട് കുഴൽമന്ദം 57 ASHA K M മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9946249292
101 പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് 77 SWANI K മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447364843
102 പാലക്കാട് പാലക്കാട് 73 SINDU Y മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9496717290
103 പാലക്കാട് പറളി 52 ASHA K M മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9946249292
104 പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് 119 IQBAL M K മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447266464
LIVEN PAUL V ARACKAL മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447927781
105 മലപ്പുറം കിഴിശ്ശേരി 55 MAHESH VV മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447952811
106 മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി 121 DIVAKARAN C മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9995951339
107 മലപ്പുറം മലപ്പുറം 102 KUTTY HASSAN P K മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9497350170
108 മലപ്പുറം മഞ്ചേരി 117 YASAR ARAFATH P K മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9400900987
109 മലപ്പുറം മങ്കട 102 SAKKEER HUSSAIN N മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447370095
110 മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ 81 Muhammed Basheer Chemmala മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9995965346
111 മലപ്പുറം എടപ്പാൾ 99 Mohamed Sherif K മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9446154535
112 മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം 111 Lal S മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9562650081
113 മലപ്പുറം പരപ്പനങ്ങാടി 80 Bindu P മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9746337425
114 മലപ്പുറം പൊന്നാനി 67 Radhika C V മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 8606552700
115 മലപ്പുറം താനൂർ 124 Praveen Kumar V മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9605009977
116 മലപ്പുറം തിരൂർ 114 Mohammed Irshad C മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9895535059
117 മലപ്പുറം വേങ്ങര 106 Mohammed Rafi MK മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9567399072
118 മലപ്പുറം അരീക്കോട് 73 Shihabudheen T മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9496845049
119 മലപ്പുറം മേലാറ്റൂർ 50 Sumi Krishnan K മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9544976995
120 മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ 108 Jafarali M മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9846768037
121 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ 86 Gokulnath A മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 7559051463
122 കോഴിക്കോട് ചോമ്പാല 84 ജയ്ദീപ് കെ മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9496416363
123 കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി 79 നാരായണൻ ടി കെ മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9495076275
124 കോഴിക്കോട് കുന്നുമ്മൽ 87 മഹേശൻ കെ ജി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9495686710
125 കോഴിക്കോട് മേലടി 86 മനോജ് കുമാർ കെ മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 8547376903
126 കോഴിക്കോട് നാദാപുരം 82 ആഘോഷ് എൻ എം മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9645104240
127 കോഴിക്കോട് തോടന്നൂർ 73 ശ്രീജിത്ത് കൊയിലോത്ത് മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9745002412
128 കോഴിക്കോട് വടകര 84 രമേശൻ ഇ ടി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9961086617
129 കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് സിറ്റി 96 സുലൈമാൻ ജെ എം മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 8848514165
130 കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് റൂറൽ 90 ജവാദ് അലി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9747074738
131 കോഴിക്കോട് ചേവായൂർ 90 രാജേഷ് പി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9633333456
132 കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് 90 അജിത് പ്രസാദ് എം മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 8547041420
133 കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലം 49 പ്രജീഷ് എ മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9846750857
134 കോഴിക്കോട് മുക്കം 70 ഷാജി വി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9961086614
135 കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി 43 ജയൻ കയനട്ടത്ത് മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9446792689
136 കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരി 82 അനുപമ പി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9495084639
137 കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര 84 ബിജു ബി എം മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9446693160
138 കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി 57 നൗഫൽ കെ പി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9745573774
139 വയനാട് വൈത്തിരി 85 ബിന്ദു എം സി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 7356244249
140 വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി 84 മനോജ് കെ എം മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9847406068
141 വയനാട് മാനന്തവാടി 80 ഹസീന സി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9497650470
142 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ സൗത്ത് 84 മക‍്ബൂൽ കെ എം മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 8547321158
143 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ നോർത്ത് 106 നളിനാക്ഷൻ പി പി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9496360909
144 കണ്ണൂർ ഇരിക്കൂർ 90 സുരേന്ദ്രൻ കെ, അജിത്ത് കുമാർ സി പി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9947749399, 9447391181
145 കണ്ണൂർ മാടായി 94 സരിത എ മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9497421518
146 കണ്ണൂർ പാപ്പിനിശ്ശേരി 85 സിന്ധു എ മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 8547188751
147 കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് 94 ദിനേശൻ വി, നജുമുന്നീസ എ പി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9388207787, 9633156929
148 കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത് 61 ജ്യോതിഷ് എം മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9995737728
149 കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ 97 ജയദേവൻ സി, ബിനു ജോൺ മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9961491683, 9447541023
150 കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി നോർത്ത് 78 അഞ്ജലി സദാനന്ദൻ സി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9895870917
151 കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി സൗത്ത് 76 രമ്യ സി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9846190151
152 കണ്ണൂർ ചൊക്ലി 75 ജലീൽ കെ മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447950095
153 കണ്ണൂർ പാനൂർ 74 രമേഷ് പി എ മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447413080
154 കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ 80 സജിത്ത് കെ മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 7561850550
155 കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ 80 രജിത്ത് ടി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9847654692
156 കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി 103 മുഹമ്മദ് നിസ്സാമി ടി പി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9946210360
157 കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം 99 PRIYA C H മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9496137846
158 കാസർഗോഡ് കുമ്പള 88 PRAVEEN KUMAR മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 8848345206
159 കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് 113 ABDUL KADER N A മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9447323031
160 കാസർഗോഡ് ബേക്കൽ 63 അബ്ദുൽ ജമാൽ എൻ ഇ മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 8289880231
161 കാസർഗോഡ് ഹോസ്‌ദുർഗ് 80 BABU N K മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9061145151
162 കാസർഗോഡ് ചിറ്റാരിക്കൽ 67 മനോജ് കെ. വി മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 9961493650
163 കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ 77 ANIL KUMAR P M മാസ്റ്റർട്രെയിനർ, കൈറ്റ് 8075246252