സഹായം Reading Problems? Click here


പത്തനംതിട്ട/എഇഒ അടൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പത്തനംതിട്ടഡിഇഒ പത്തനംതിട്ടഅടൂർകോന്നികോഴഞ്ചേരിപത്തനംതിട്ടപന്തളംറാന്നി
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
38251 Govt. U.P School Enathu ഗവ.യു.പി.എസ്.ഏനാത്ത് Government
38252 Govt U.P S Kunnida ഗവ.യു.പി.എസ് കുന്നിട Government
38253 Govt U. P .S .Manakala ഗവ.യു.പി.എസ് മണക്കാല Government
38254 A.S.R.V.G.U.P.S Aickad എ.എസ്.ആർ. വി.ജി.യു.പി.എസ് ഐക്കാട് Government
38255 St.Mary`s M.M U.P.S Adoor സെന്റ്.മേരീസ്.എം.എം.യു.പി.എസ്.അടൂർ Aided
38256 G.P.M.U.P.S.Bhoothamkara ജി.പി.എം.യു.പി.എസ്.ഭൂതംകര Aided
38258 Govt. U.P School Adoor ഗവ.യു.പി.എസ്.അടൂർ Government
38259 D.B.U.P.S Angadical ഡി.ബി.യു.പി.എസ്.അങ്ങാടിക്കൽ Aided
38260 St. George Ashram U.P.S Chayalode സെന്റ്.ജോർജ്.ആശ്രമംയു.പി.എസ് ചായലോട് Aided
38261 K.P.P.M.U.PS Elamannoor കെ.പി.പി.എം.യു.പി.എസ്.ഇളമണ്ണൂർ Aided
38262 N.M.U.P.S Kalanjoor എൻ.എം.യു.പി.എസ്.കല‍‍ഞ്ഞൂർ Aided
38252 Govt U.P S Kunnida ഗവ.യു.പി.എസ് കുന്നിട Government
38263 U.P.S Kurumpakara യു.പി.എസ്.കുറുമ്പകര Aided
38264 V.T.M. U.P.S Mannady വി.റ്റി.എം.യു.പി.എസ്.മണ്ണടി Aided
38252 Govt U.P S Kunnida ഗവ.യു.പി.എസ് കുന്നിട Government
38265 S.K.V U.P.S Mundappally എസ്.കെ.വി.യു.പി.എസ്.മുണ്ടപ്പള്ളി Aided
38266 St. George U.P.S Nedumon സെന്റ്.ജോർജ് യു.പി.എസ്.നെടുമൺ Aided
38267 N.S U.P.S Parakode എൻ.എസ്.യു.പി.എസ്.പറക്കോട് Aided
38268 T.K.M.V U.P.S Pannivizha റ്റി.കെ.എം.വി.യു.പി.എസ്.പന്നിവിഴ Aided
38269 K.V.U.P.S Pazhamkulam കെ.വി.യു.പി.എസ്.പഴകുളം Aided
38270 U.P.S Thengamom യു.പി.എസ്.തെങ്ങമം Aided
38271 St. Peter`s U.P.S Kodumon സെന്റ്.പീറ്റേഴ്സ് യു.പി.എസ്.കൊടുമൺ Aided
38272 N.S.S U.P.S Thuvayoor South എൻ.എസ്.എസ് യു.പി.എസ്.തുവയൂർ സൗത്ത് Aided
38273 N.D.M.U.P.S Vayala എൻ.ഡി.എം. യു.പി.എസ്.വയല Aided
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
38201 Govt L.P S Adoor ഗവ.എൽ.പി.എസ്. അടൂർ Government
38202 Govt .L.P.S Edathitta ഗവ.എൽ.പി.എസ്.ഇടത്തിട്ട Government
38203 Govt.L.P.S Elangamangalam ഗവ.എൽ.പി.എസ്.ഇളങ്ങമംഗലം Government
38204 Govt.L.P.S Elangamangalam (w) ഗവ.എൽ.പി.എസ്.ഇളങ്ങമംഗലം ( വെസ്റ്റ്) Government
38205 Govt L.P.S Elamannoor ഗവ.എൽ.പി.എസ്.ഇളമണ്ണൂർ Government
38206 Govt.S.V.L.P.S.Enathu ഗവ.എസ്.വി.എൽ.പി.എസ്.ഏനാത്ത് Government
38207 Govt L.P.S Kadampanad ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കടമ്പനാട് Government
38208 L.V.L.P.S Kadampanad എൽ.വി.എൽ.പി.എസ്.കടമ്പനാട് Government
38209 N.M.L.P.S Kalanjoor എൻ.എം.എൽ.പി.എസ്.കലഞ്ഞൂർ Government
38210 Govt.S. L.P.S Kodumon ഗവ. എസ്.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമൺ Government
38211 S.C.V.L.P.S Kodumon എസ്.സി. വി.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമൺ Government
38212 Govt. L.P.B.S Mannady ഗവ.എൽ.പി.ബി.എസ്.മണ്ണടി Government
38213 Govt L.P.G.S Mannady ഗവ.എൽ.പി.ജി.എസ്.മണ്ണടി Government
38214 Govt.W.L.P.S Mannadikala ഗവ.ഡബ്ള്യു.എൽ.പി.എസ്.മണ്ണടിക്കാല Government
38215 Govt L.P.S Moonnalam ഗവ.എൽ.പി.എസ്.മൂന്നാ​ളം Government
38216 Govt.L.P.S Mundappally ഗവ.എൽ.പി.എസ്.മുണ്ടപ്പള്ളി Government
38217 Govt L.P.S Nedumoncavu ഗവ.എൽ.പി.എസ്.നെടുമൺകാവ് Government
38218 Govt L.P.S Nedumon ഗവ.എൽ.പി.എസ്.നെടുമൺ Government
38219 Govt. L.P.S Nellimukkal ഗവ.എൽ.പി.എസ്.നെല്ലിമുകൾ Government
38220 Govt.L.P.S Pallickal ഗവ.എൽ.പി.എസ്.പള്ളിക്കൽ Government
38221 Govt L.P.S Pannivizha ഗവ.എൽ.പി.എസ്.പന്നിവിഴ Government
38222 Govt L.P.S Pannivizha East ഗവ.എൽ.പി.എസ്.പന്നിവിഴ (ഈസ്റ്റ്) Government
38223 Govt.L.P.S Parakode ഗവ.എൽ.പി.എസ്.പറക്കോട് Government
38224 Govt W.L.P.S Parakode ഗവ. ഡബ്ള്യൂ.എൽ.പി.എസ്.പറക്കോട് Government
38225 Govt L.P.S Pazhakulam ഗവ.എൽ.പി.എസ്.പഴകുളം Government
38226 Govt L.P.S. Puthenpurackal ഗവ.എൽ.പി.എസ്.പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ Government
38227 Govt L.P.S Peringanad North ഗവ.എൽ.പി.എസ്.പെരിങ്ങനാട് നോർത്ത് Government
38228 Govt L.P.S Puthusseribhagom ഗവ.എൽ.പി.എസ്.പുതുശ്ശേരിഭാഗം Government
38229 Govt L.P.S Thengamam ഗവ.എൽ.പി.എസ്.തെങ്ങമം Government
38230 Govt L.P.S Thottuva ഗവ.എൽ.പി.എസ്.തോട്ടുവ Government
38231 Govt L.P.S Thuvayoor ഗവ.എൽ.പി.എസ്.തുവയൂർ Government
38232 Govt L.P.S Thuvayoor North ഗവ.എൽ.പി.എസ്.തുവയൂർ നോർത്ത് Government
38233 Govt.L.P.S Vayala ഗവ.എൽ.പി.എസ്.വയല Government
38234 Govt.L.P.S Angadical ഗവ.എൽ.പി.എസ്.അങ്ങാടിക്കൽ Government
38235 Govt L.P.S Aranthakulangara ഗവ.എൽ.പി.എസ്.അറന്തകുളങ്ങര Government
38236 Govt L.P.S Arukalickal ഗവ.എൽ.പി.എസ്.അറുകാലിക്കൽ Government
38237 Govt L.P.S Chandanappally ഗവ.എൽ.പി.എസ്. ചന്ദനപ്പള്ളി Government
38238 Govt L.P.S Choorakode ഗവ.എൽ.പി.എസ്. ചൂരക്കോട് Government
38239 N.S L.P.S Parakode എൻ.എസ്.എൽ.പി.എസ്. പറക്കോട് Aided
38240 P.V.L.P.S Adoor പി.വി.എൽ.പി.എസ്. അടൂർ Aided
38241 N.S.S.L.P.S Adoor എൻ.എസ്.എസ്.എൽ.പി.എസ്. അടൂർ Aided
38242 E.A.L.P.S Mannadikala ഇ.എ.എൽ.പി.എസ്. മണ്ണടിക്കാല Aided
38243 St. Brocards L.P.S Kurumpakara സെന്റ്.ബ്റൊക്കേഡ്സ് എൽ.പി.എസ്. കുറുമ്പകര Aided
38244 M.S.C L.P.S Thuvayoor എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ്.തുവയൂർ Aided
38248 Govt.L.P.S Ezhamkulam ഗവ.എൽ.പി.എസ്. ഏഴംകുളം Government
38249 Govt.L.P.S Karuvatta ഗവ.എൽ.പി.എസ്. കരുവാറ്റ Government
38250 M.S.C.L.P.S Ezhamkulam എം.എസ്. സി. എൽ.പി.എസ്. ഏഴംകുളം Aided
38275 G.W.L.PS.Thuvayoor South ഗവ.എൽ.പി.എസ് തുവയൂർ സൗത്ത് Government
"https://schoolwiki.in/index.php?title=പത്തനംതിട്ട/എഇഒ_അടൂർ&oldid=1691634" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്