സഹായം Reading Problems? Click here


പത്തനംതിട്ട/എഇഒ പന്തളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പത്തനംതിട്ടഡിഇഒ പത്തനംതിട്ടഅടൂർകോന്നികോഴഞ്ചേരിപത്തനംതിട്ടപന്തളംറാന്നി
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38323 Govt.U.P.S Mangaram ഗവ. യു.പി. എസ്. മങ്ങാരം Government
38324 Govt. U.P.S Panthalam ഗവ. യു.പി. എസ്. പന്തളം Government
38325 Govt.U.P.S Poozhikkadu ഗവ. യു.പി. എസ്. പൂഴിക്കാട് Government
38326 Govt.U.P.S Thumpamom ഗവ. യു.പി. എസ്. തുമ്പമൺ Government
38327 S.K.V. U.P.S Thattayil എസ്.കെ. വി. യു.പി. എസ്.തട്ടയിൽ Aided
38328 M.G..U.P.S Thumpamom എം.ജി. യു.പി. എസ്. തുമ്പമൺ Aided
38329 N.S.S E. M. U.P.S Pandalam എൻ.എസ്.എസ് ഇ. എം. യു.പി. എസ്.പന്തളം Unaided Recognised
38330 S.R.V.UPS Perumpulickal എസ്.ആർ. വി. യു.പി. എസ്.പെരുംപുളിയ്കൽ Aided
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38301 Govt. S.V.L.P.S. Kadakkad ഗവ. എസ്.വി. എൽ .പി. എസ്. കടയ്കാട് Government
38302 Govt. L.P.S. Kurumpala ഗവ. എൽ .പി. എസ്. കുരമ്പാല Government
38303 Govt. L.P.S. Muttom ഗവ. എൽ .പി. എസ്. മുട്ടം Government
38304 Govt.L.P.S. Noombizhi ഗവ. എൽ .പി. എസ്. നൂമ്പുഴി Government
38305 Govt.L.P.S. Perumpulickal ഗവ. എൽ .പി. എസ്. പെരുംപുളിയ്കൽ Government
38306 Govt. L.P.S. Thattayil ഗവ. എൽ .പി. എസ്. തട്ടയിൽ Government
38307 Govt. L.P.G.S. Thattayil ഗവ. എൽ .പി. .ജി .എസ്. തട്ടയിൽ Government
38308 Govt.L.P.S. Thottakonam ഗവ. എൽ .പി. എസ്. തോട്ടകോണം Government
38309 M.T L.P.S. Mudiyoorkonam എം.ടി . എൽ .പി. എസ്. മുടിയൂർകോണം Aided
38310 M.S.M. L.P.S. Pandalam എം.എസ്.എം എൽ .പി. എസ്.പന്തളം Aided
38311 N.S.S. L.P.S. Parakkara എൻ.എസ്.എസ്. എൽ .പി. എസ്. പാറക്കര Aided
38312 S.V.L.P.S. Perumpulickal എസ്.വി. എൽ .പി. എസ്. പെരുംപുളിയ്കൽ Aided
38313 M.S.C.L.P.S. Pongalagy എം. എസ്. സി. എൽ .പി. എസ്. പൊങ്ങലടി Aided
38314 N.S.S L.P.S. Thattayil എൻ.എസ്.എസ്. എൽ .പി. എസ്. തട്ടയിൽ Aided
38315 M.S.C L.P.S. Thumpamon Kaleeckal എം. എസ്. സി. എൽ .പി. എസ്. തുമ്പമൺ കളീയ്കൽ Aided
38316 S.K.V E.M.L.P.S. Thattayil എസ്.കെ.വി. ഇ. എം. എൽ .പി. എസ്.തട്ടയിൽ Aided
38317 St.Paul's E.M..LP.S. Nariyapuram സെൻറ് പോൾസ്. ഇ. എം. എൽ .പി. എസ്.നരിയാപുരം Unaided Recognised
38318 St.Mary's E.M.L.P.S. Thumpamon സെൻറ് മേരിസ്. ഇ. എം. എൽ .പി. എസ്.തുമ്പമൺ Unaided Recognised
38319 Govt. S.V.L.P.S Cherickal ഗവ. എസ്. വി. എൽ .പി. എസ്. ചേരിയ്കൽ Government
38320 Govt.L.P.S Kadakkad ഗവ. എൽ .പി. എസ്. കടയ്കാട് Government
38321 Govt. L.P.S Edayadiyil ഗവ. എൽ .പി. എസ്. ഇടയാടിയിൽ Government
38322 Govt.L.P.S Pongalady ഗവ. എൽ .പി. എസ്. പൊങ്ങലടി Government


"https://schoolwiki.in/index.php?title=പത്തനംതിട്ട/എഇഒ_പന്തളം&oldid=1055268" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്