പത്തനംതിട്ട/എഇഒ റാന്നി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പത്തനംതിട്ടഡിഇഒ പത്തനംതിട്ടഅടൂർകോന്നികോഴഞ്ചേരിപത്തനംതിട്ടപന്തളംറാന്നി

റാന്നി- അങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത്

ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38509 Govt. L.P.S. Pulloopram ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പുല്ലൂപ്രം Govt.
38541 N.M.L.P.S. Mannarathara എൻ. എം. എൽ. പി. എസ്. മണ്ണാറത്തറ Aided
38524 N.M.L.P.S. Oottupara എൻ. എം. എൽ. പി. എസ്. ഊട്ടുപാറ Aided
38516 M.T.L.P.S. Kadavupuzha എം.റ്റി. എൽ. പി. എസ്. കടവുപുഴ Aided
38543 M.T.L.P.S. Poovanmala എം.റ്റി. എൽ. പി. എസ്. പൂവൻമല Aided
38528 M.T.L.P.S. Pullampally എം.റ്റി. എൽ. പി. എസ്. പുല്ലംപള്ളി Aided
38533 M.T.L.P.S. Valakodikav എം.റ്റി. എൽ. പി. എസ്. വളകൊടികാവ് Aided
38515 E.A.L.P.S. Ezholy ഇ.എ. എൽ. പി. എസ്. ഏഴോലി Aided
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38550 Govt. U.P.S. Varavoor ഗവ. യു. പി. എസ്. വരവൂർ Govt.
38552 St. Thomas U.P.S. Angadi-Ranni സെന്റ്.തോമസ് യു.പി. എസ്. അങ്ങാടി-റാന്നി Aided

റാന്നി- പഴവങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത്

ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38535 Govt. L.P.S. Karikulam ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കരികുളം Govt.
38536 Govt. L.P.S. Makkappuzha ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മക്കപ്പുഴ Govt.
38513 Govt. L.P.S. Vattarkayam ഗവ. എൽ. പി. എസ്. വട്ടാർകയം Govt.
38529 C.M.S.L.P.S. Ranny സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. റാന്നി Aided
38526 C.M.S.L.P.S. Peruveli സി. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്.പെരുവേലി‍ Aided
38538 Holyfamily.L.P.S. Chethakkal ഹോളിഫാമിലി എൽ. പി. എസ്. ചേത്തക്കൽ Aided
38527 M.D.L.P.S. Poozhikunnu എം. ഡി. എൽ. പി. എസ്. പൂഴിക്കുന്ന് Aided
38517 M.S.C.L.P.S. Kanjirathamala എം.എസ്.സി. എൽ. പി. എസ്. കാഞ്ഞിരത്താമല Aided
38520 N.M.L.P.S. Mannamaruthy എൻ. എം. എൽ. പി. എസ്. മന്ദമരുതി Aided
38542 S.N.D.P.L.P.S. Mukkalumon എസ്. എൻ. ഡി. പി. എൽ. പി. എസ്. മുക്കാലുമൺ Aided
38537 St. Thomas.L.P.S. Chellakkad സെന്റ് തോമസ് എൽ. പി. എസ്. ചെല്ലക്കാട് Aided
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38548 Govt. U.P.S. Ranni- Pazhavangadi ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി- പഴവങ്ങാടി Govt.
38556 C.M.S Community U.P.S. Pazhavangadi സി. എം.എസ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി യു.പി. എസ്. പഴവങ്ങാടി Aided
38553 M.C.U.P.S. Chethakkal എം. സി. യു.പി.ചേത്തക്കൽ Aided
അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38671 Santa Maria Public School, Mannamaruthi സാന്റാ മറിയ പബ്ലിക് സ്കൂൾ മന്ദമരുതി Un-Aided.
38559 M.C.C.M.B.E.M. U.P.S. Ranni എം. സി. സി. എം. ബി. ഇ.എം.യു.പി. എസ്. പഴവങ്ങാടി Un-Aided
38558 S.C.E.M.U.P.S. Ranny എസ്. സി. ഇംഗ്ലീഷ്. മീഡിയം യു. പി. എസ്.റാന്നി Un-Aided

റാന്നി പഞ്ചായത്ത്

ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38510 Govt. L.P.G.S. Ranny ഗവ. എൽ. പി. ജി. എസ്. റാന്നി Govt.
38512 Govt. M.S.L.P.S. Ranny-Vaikom ഗവ. എം. എസ്. എൽ. പി. എസ്. റാന്നി-വൈക്കം Govt.
38522 H.H.P.V.N.S.S.L.P.S. Mundapuzha എച്.എച്.പി.വി.എൻ.എസ്.എസ്.എൽ. പി. എസ്. മുണ്ടപ്പുഴ Aided
38531 M.T.L.P.S. Uthimood എം.റ്റി.എൽ. പി. എസ്.ഉതിമൂട് Aided
38532 N.M.L.P.S. Uthimood എൻ.എം. എൽ. പി. എസ്. ഉതിമൂട് Aided
38521 M.D.L.P.S. Mekozhoor എം.‍ ‍ഡി. എൽ. പി. എസ്. മേക്കൊഴൂർ Aided
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38547 Govt. U.P.S. Puthusserimala ഗവ. യു. പി. എസ്. പുതുശ്ശേരിമല Govt.
38549 Govt. U.P.S. Ranny-Vaikom ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി-വൈക്കം Govt.
38555 S.N.D.P.U.P.S. Mekozhoor എസ്. എൻ.ഡി.പി. യു. പി. എസ്. മേക്കൊഴൂർ Aided
38557 S.N.T.U.P.S. R-VAIKOM എസ്.എൻ.റ്റി. യു. പി. എസ്. റാന്നി-വൈക്കം Aided.

നാറാണംമൂഴി പഞ്ചായത്ത്

ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38507 Govt. L.P.S. Naranamoozhy ഗവ. എൽ. പി. എസ്. നാറാണമൂഴി Govt.
38506 Govt. L.P.S. Madamon-North ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മാടമൺ നോർത്ത് Govt.
38523 M.T.L.P.S. Naranamoozhy എം.റ്റി.എൽ. പി. എസ്.നാറാണംമൂഴി Aided
38540 St. Mathew's L.P.S. Kannampally സെന്റ് മാത്യൂസ് എൽ. പി. എസ്. കണ്ണംപള്ളി Aided
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38545 Govt. U.P.S. Kudamurutti ഗവ. യു. പി. എസ്. കുടമുരുട്ടി Govt.

റാന്നി-പെരുനാട് പഞ്ചായത്ത്

ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38501 Govt. L.P.S. Arayanjilimon ഗവ. എൽ. പി. എസ്. അരയാഞ്ഞിലിമൺ Govt.
38504 Govt. L.P.S. Kakkad ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കക്കാട് Govt.
38511 Govt. L.P.S. Ranny-Perunad ഗവ. എൽ. പി. എസ്. റാന്നി-പെരുനാട് Govt.
38560 Attathodu Tribal L.P.S. അട്ടത്തോട് ട്രൈബൽ എൽ. പി. എസ്. Govt.
38525 Perunad Estate L.P.S. Maniyar പെരുനാട് എസ്റ്റേറ്റ് എൽ. പി. എസ്. മണിയാർ Aided
38530 St. George's L.P.S. Thulapally സെന്റ് ജോർജ്സ് എൽ. പി. എസ്. തുലാപ്പള്ളി Aided
38544 Thevervelil L.P.S. Koonamkara തേവർവേലിൽ എൽ. പി. എസ്. കൂനംകര Aided
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38546 Govt. U.P.S.Madamon ഗവ. യു. പി. എസ്. മാടമൺ Govt.
38554 St. Thomas U.P.S. Kakkad സെന്റ് തോമസ് യു പി. എസ്. കക്കാട് Aided

വെച്ചൂച്ചിറ പഞ്ചായത്ത്

ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38508 Govt. L.P.S. Paruva ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പരുവ Govt.
38503 Govt. L.P.S. Chathanthara ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ചാത്തൻതറ Govt.
38505 Govt. L.P.S. Kunnam ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കുന്നം Govt.
38514 Govt. L.P.S. Vattukkunnu ഗവ. എൽ. പി. എസ്. വാറ്റുകുന്ന് Govt.
38518 E.A.L.P.S. Arayanpara ഇ.എ.എൽ. പി. എസ്.അരയൻപാറ Aided
38534 St. Geroge E.A. L.P.S. Venkurinji സെന്റ് ജോർജ് ഇ.എ. എൽ. പി. എസ്. വെൺകുറിഞ്ഞി Aided
38519 P.T.P.M.L.P.S. Kurunpanmmoozhy പി.റ്റി.പി.എം എൽ. പി. എസ്. കുരുമ്പൻമൂഴി Aided
38539 C.M.S.L.P.S. ENNOORAMVAYAL സി.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ്. എണ്ണൂറാംവയൽ Aided
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38551 U.P.S. Kollamula യു. പി. എസ്.കൊല്ലമുള Aided
"https://schoolwiki.in/index.php?title=പത്തനംതിട്ട/എഇഒ_റാന്നി&oldid=2221780" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്