സഹായം Reading Problems? Click here


പാലക്കാട്/എഇഒ ചിറ്റൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
21357 A. U. P. S. Appupillayur എ.യു. പി. എസ്. അപ്പുപിള്ളയൂർ Aided
21358 S. P. A. U. P. S. Eruthenpathy എസ്.പി. യു. പി. എസ്. എരുത്തേൻപതി Aided
21359 A. G. M. A. U. P. S. Kodumbu എ.ജി. എം. യു. പി. എസ്. കൊടുമ്പ് Aided
21360 S. N. U. P. S. Nallamadanchalla എസ്. എൻ. യു. പി. എസ് നല്ലമാടൻചള്ല Aided
21361 S. B. S. Olassery എസ്. ബി. എസ്. ഓലശ്ശേരി Aided
21362 S. V. S. M. U. P. S. Pudussery എസ്. വി. എസ്. എം. യു. പി. എസ്. പുതുശ്ശേരി Aided
21363 K. V. M. U. P. S. Polpully കെ. വി. എം. യു. പി. എസ് പൊൽപ്പുള്ളി Aided
21364 S. S. K. A. S. N. U. P. S. Thekkegramam എസ്. എസ്. കെ. എ. എസ്. എൻ. യു. പി. എസ്. തെക്കെഗ്രാമം Aided
21345 G. U. P. S. Athicode ജി.യു. പി. എസ്. അത്തിക്കോട് Government
21346 G. U. P. S. Chittur ജി.യു. പി. എസ്. ചിറ്റുർ Government
21347 G. U. P. S. Elappully ജി.യു. പി. എസ്. എലപ്പുള്ളി Government
21348 G. U. P. S. Kozhinjamparai ജി.യു. പി. എസ്. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ Government
21349 G. U. P. S. Menonparai ജി.യു. പി. എസ്. മേനോൻപാറ Government
21350 G. U. P. S. Nallepplilly ജി.യു. പി. എസ്. നെല്ലിപ്പുള്ളി Government
21351 G. U. P. S. Nanniyode ജി.യു. പി. എസ്. നന്ദിയോട് Government
21352 G. U. P. S. RVP Pudur ജി.യു. പി. എസ്. ആർ. വി.പി പുതൂർ Government
21353 G. B. U. P. S. Thattamangalam ജി. ബി. യു. പി. എസ്. തത്തമംഗലം Government
21354 G. U. P. S. Thattamangalam ജി.യു. പി. എസ്.തത്തമംഗലം Government
21355 G. U. P. S. Meenakshipuram ജി.യു. പി. എസ്. മീനാക്ഷിപുരം Government
21356 G. U. P. S. Thenari ജി.യു. പി. എസ്. തേനാരി Government
21365 Karuna C. U. P. S. Vandithavalam സി. യു. പി. എസ്. വണ്ടിത്താവളം Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
21330 A. L. P. S. Attayampathy എ.എൽ.പി.എസ്.ആറ്റായംപതി Aided
21331 C. K. L. P. S. Chunnambukkalthode സി.കെ.എൽ.പി.എസ്.ചുണ്ണാമ്പുക്കൽതോട് Aided
21332 R. C. A. L. P. S. Chandrapuram ആർ.സി.എ.എൽ.പി.എസ്.ചന്ദ്രപുരം Aided
21333 A. L. P. S. Elappully എ.എൽ.പി.എസ്. എലപ്പുള്ളി Aided
21334 V. P. L. P. S. Karinkarappulli വി.പി.എൽ.പി.എസ് കരിങ്കറപ്പുള്ളി Aided
21335 A. L. P. S. Kongamparai എ.എൽ.പി.എസ്. കോങ്ങാംപാറ Aided
21336 A. M. L. P. S. Kuttippallam എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കുറ്റിപ്പള്ളം Aided
21337 R. K. M. L. P. S. Kalyanapetta ആർ.കെ.എം.എൽ.പി.എസ്. കല്യാണപേട്ട Aided
21338 C. A. L. P. S. Pannipperumthala സി.എ.എൽ.പി.എസ്. പന്നിപ്പെരുംതല Aided
21339 C. L. V. A. L. P. S. Ozhalappathy സി.എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്. ഒഴലപ്പതി Aided
21340 B. E. M. L. P. S. Panayur ബി.ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്. പനയൂർ Aided
21341 A. L. P. S. Ramassery എ.എൽ.പി.എസ്. രാമശ്ശേരി Aided
21342 K. K. M. L. P. S. Vandithavalam കെ.കെ.എം.എൽ.പി.എസ്. വണ്ടിത്താവളം Aided
21343 S. P. A. L. P. S. Villooni എസ്.പി.എ.എൽ.പി.എസ്. വില്ലൂനി Aided
21301 G. L. P. S. Ambattupalayam ജി.എൽ.പി.എസ് അമ്പാട്ടുപാളയം Government
21302 G. V. L. P. S. Chittur ജി.വി.എൽ.പി.എസ് ചിറ്റൂർ Government
21303 G. L. P. S. Arandapallam ജി.എൽ.പി.എസ് അരണ്ടപള്ളം Government
21304 G. L. P. S. Chullimadai ജി.എൽ.പി.എസ്. ചുള്ളിമടായി Government
21305 G. L. P. S. Elappully ജി.എൽ.പി.എസ്. എലപ്പുള്ളി Government
21306 G. W. L. P. S. Elappully ജി.ഡബ്ലു.എൽ.പി.എസ് എലപ്പുള്ളി Government
21307 G. L. P. S. Ennappadam ജി.എൽ.പി.എസ് എണ്ണപ്പാടം Government
21308 G. L. P. S. Kalliamparai ജി.എൽ.പി.എസ് കള്ളിയാംപാറ Government
21309 G. L. P. S. Kozhipparai ജി.എൽ.പി.എസ് കോഴിപ്പാറ Government
21310 G. L. P. S. Kanjikkode ജി.എൽ.പി.എസ് കഞ്ചിക്കോട് Government
21311 G. L. P. S. Kallandichalla ജി.എൽ.പി.എസ് കള്ളാടിച്ചള്ള Government
21312 G. L. P. S. Kunnankattupathy ജി.എൽ.പി.എസ് കുന്നൻകാട്ടുപതി Government
21313 G. L. P. S. Manchira ജി.എൽ.പി.എസ് മാ‍ഞ്ചിറ Government
21314 G. L. P. S. Nallepilly ജി.എൽ.പി.എസ് നല്ലേപ്പിള്ളി Government
21315 G. L. P. S. Nattukal ജി.എൽ.പി.എസ്. നാട്ടുകൽ Government
21316 G. L. P. S. Nombicode ജി.എൽ.പി.എസ്.നോമ്പികോട് Government
21317 G. L. P. S. Nellimedu ജി.എൽ.പി.എസ്. നെല്ലിമേട് Government
21318 G. L. P. S. Palathulli ജി.എൽ.പി.എസ്. പലതുള്ളി Government
21319 G. L. P. S. Pampampallam ജി.എൽ.പി.എസ്.പാമ്പംപാലം Government
21320 G. L. P. S. Pokkanthode ജി.എൽ.പി.എസ്. പോക്കാൻതോട് Government
21321 G. L. P. S. Pallatheri ജി.എൽ.പി.എസ്. പള്ളാത്തേരി Government
21322 G. L. P. S. Parakkalam ജി.എൽ.പി.എസ്. പാറക്കളം Government
21323 G. L. P. S. Sowriyarpalayam ജി.എൽ.പി.എസ്. സൗരിയാർപാലം Government
21324 G. L. P. S. Perumparachallai ജി.എൽ.പി.എസ്.പെരുംപാറച്ചാല Government
21325 G. S. M. L. P. S. Thattamangalam ജി.എസ്.എം.എൽ.പി.എസ്. തത്തമംഗലം Government
21326 G. L. P. S. Thiruvalathur ജി.എൽ.പി.എസ്. തിരുവാലത്തൂർ Government
21327 G. L. P. S. Vengodi ജി.എൽ.പി.എസ്. വെങ്ങേടി Government
21328 G. T. W. L. P. S. Naduppathy ജി.ടി.ഡബ്ലു.എൽ.പി.എസ്. നടുപ്പതി Government
21329 G. L. P. S. Keramparai ജി.എൽ.പി.എസ്. കേരംപാറ Government
21344 C. C. S. E. M. L. P. S. Menonpara സി.സി.എസ്.ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്. മേനോൻപാറ Unaided Recognised
21368 GoodNewsEMHS,Kozhinjampara ഗുഡ് ന്യൂസ് ഇ.എം.എൽ.പി.എസ് കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ Unaided Recognised


"https://schoolwiki.in/index.php?title=പാലക്കാട്/എഇഒ_ചിറ്റൂർ&oldid=1065326" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്