സഹായം Reading Problems? Click here

കോട്ടയം/എഇഒ കുറവിലങ്ങാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കോട്ടയംഡിഇഒ കടുത്തുരുത്തികുറവിലങ്ങാട്വൈക്കം
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
school code school_name Name in Malayalam Category
45355 S.K.V.G.U.P.S. Elackade എസ്സ്.കെ വി ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് എലക്കാട് Government
45356 Govt.U.P.S.Ezhumanthuruth ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് എഴുമാന്തുരുത്ത് Government
45357 Govt.U.P.S.Kalathoor ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് കളത്തൂർ Government
45358 Govt.U.P.S.Kattampack ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് കാട്ടാമ്പാക്ക് Government
45359 Govt.U.P.S.Mannakkanadu ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് മണ്ണയ്ക്കനാട് Government
45360 Govt.U.P.S.Mulakkulam ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് മുളക്കുളം Government
45361 S.K.V. G. U.P.S.Perumthuruthu എസ്സ കെ വി ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് പെരുന്തുരുത്ത് Government
45362 Govt.U.P.S.Vempalli ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് വെമ്പള്ളി Government
45365 Govt.U.P.S. Muttuchira ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് മുട്ടുചിറ Government
45348 St.Antony`s U.P. S. Arunoottimangalam സെന്റ് ആന്റണീസ് യു പി എസ്സ് അറു നൂറ്റിമംഗലം Aided
45349 K.A.M. U.P. S.Karikkode കെ എ എം യു പി എസ്സ് കാരിക്കോട് Aided
45350 C.M.S. U.P. S Kattampack സി എം എസ്സ് യു പി എസ്സ് കാട്ടാമ്പാക്ക് Aided
45351 S.S.V. U.P. S.Kallara എസ്സ് എസ്സ് വി യു പി എസ്സ് കല്ലറ Aided
45352 St.Mary`s U.P.S. Kalathoor സെന്റ് മേരീസ് യു പി എസ്സ് കളത്തൂർ Aided
45353 St.Thomas U.P.S.Kurumulloor സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ്സ് കുറുമള്ളൂർ Aided
45354 St. Boniface U..P.S. Pattithanam സെന്റ് ബോണിഫേസ് യു പി എസ്സ് പട്ടിത്താനം Aided
45363 St. George U.P.S. Manvettom സെന്റ് ജോർജ് യു പി എസ്സ് മാൻവെട്ടം Aided
45364 St. Martha`s U.P.S. Poozhikole സെന്റ് മാർത്താസ് യു പി എസ്സ് പൂഴിക്കോൽ Aided
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
45323 Govt.L.P.S.Andoor ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് ആണ്ടൂർ Government
45324 Harigan Welfare L.P.S.Appanchira ഹരിജൻ വെൽഫെയർ എൽ പി എസ്സ് ആപ്പാഞ്ചിറ Government
45325 N.S.S.G. L.P.S.Averma എൻ എസ്സ് എസ്സ് ജി എൽ പി എസ്സ അവർമ്മ Government
45326 Govt L.P.S.Ayamkudy ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് ആയാംകുടി Government
45327 Govt.L.P.S. Kattampack ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് കാട്ടാമ്പാക്ക് Government
45328 Govt.L.P.S. Kanakkary ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് കാണക്കാരി Government
45329 Govt.S.M.V. L.P.S. Kallara ഗവൺമെന്റ് എസ്സ് എം വി എൽ പി എസ്സ് കല്ലറ Government
45330 Govt.H.W. L.P.S. Kallara ഗവൺമെന്റ് എച്ച് ഡബ്ല്യു എൽ പി എസ്സ് കല്ലറ Government
45331 Govt. L.P.S. Kallara ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് കല്ലറ Government
45332 Govt.L.P.S.Kulasekarapuram ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് കുലശേഖരപുരം Government
45333 K.R. Narayanan G. L.P.S.Kurichithanam കെ ആർ നാരായണൻ ജി എൽ പി എസ്സ് കുറിച്ചിത്താനം Government
45334 Govt.L.P. S.Mannar ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് മാന്നാർ Government
45335 Govt.L.P. S.Manjoor ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് മാഞ്ഞൂർ Government
45336 S.N.V.G. L.P. S.Manjoor എസ്സ് എൻ വി ജി എൽ പി എസ്സ് മാഞ്ഞൂർ Government
45337 Govt.L.P. S. Marangoli ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് മരങ്ങോലി Government
45338 Govt.L.P. S. Peruva ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് പെരുവ Government
45339 Govt.L.P. S. Vayala East ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് വയല ഈസ്റ്റ് Government
45340 Govt. Harigan L.P. S.Vayala ഗവൺമെന്റ് ഹരിജൻ എൽ പി എസ്സ് വയല Government
45345 Govt.L.P. S. Keezhoor ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് കീഴൂർ Government
45346 Govt.L.P. S. Memury ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് മേമുറി Government
45347 Govt.L.P. S. Pavackal ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് പാവയ്ക്കൽ Government
45301 St.Joseph`s L.P.S. Eravimangalam സെന്റ് ജോസഫ്‍സ് എൽ പി എസ്സ് ഇരവിമംഗലം Aided
45302 St.George`s L.P.S. Kaduthuruthy സെന്റ് ജോർജ് എൽ പി എസ്സ് കടുത്തുരുത്തി Aided
45304 Holy Cross L.P.S.Kalathoor ഹോളി ക്രോസ് എൽ പി എസ്സ് കളത്തൂർ Aided
45305 St.Mary`s L.P.S.Kalathoor സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ്സ് കളത്തൂർ Aided
45306 St.Mary`s L.P.(Girls) S.Kuravilangadu സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി (ഗേൾസ്)എസ്സ് കുറവിലങ്ങാട് Aided
45307 St.Mary`s L.P.(Boys) S.Kuravilangadu സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി (ബോയ്സ്)എസ്സ് കുറവിലങ്ങാട് Aided
45308 St.Thomas L.P. S.Kuruppanthara സെന്റ് തോമസ് സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ്സ് കുറുപ്പന്തറ Aided
45309 St.Xavier`s L.P. S.Kuruppanthara സെന്റ് സേവ്യേഴ്‌സ് എൽ പി എസ്സ് കുറുപ്പന്തറ Aided
45310 Infant Jesus L.P. S.Maduraveli ഇൻഫന്റ് ജീസസ് എൽ പി എസ്സ് മധുരവേലി Aided
45311 Santa Cruz L.P. S. Mannakkanad സാന്താക്രൂസ് എൽ പി എസ്സ് മണ്ണക്കനാട് Aided
45312 St.Thomas L.P. S. Marangattupilly സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ്സ് മരങ്ങാട്ടുപള്ളി Aided
45313 St.Mary`s L.P. S. Palackattumala സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ്സ് പാലക്കാട്ടുമല Aided
45314 St.Antony`s L.P. S. Palakara സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ്സ് പാലകര Aided
45315 St.Savio`s L.P. S. Paravanthuruth സെന്റ് സാവിയോസ് എൽ പി എസ്സ് പറവൻതുരുത്ത് Aided
45316 St.Luke`s L.P. S. Poozhikol സെന്റ് ലൂക്ക്‌സ് എൽ പി എസ്സ് പൂഴിക്കോൽ Aided
45317 St.George L.P. S. Thuruthippalli സെന്റ് ജോർജ് എൽ പി എസ്സ് തുരുത്തിപ്പള്ളി Aided
45318 St.Cruz L.P. S.Valachira സെന്റ് ക്രൂസ് എൽ പി എസ്സ് വാലാച്ചിറ Aided
45319 O.L.F. L.P. S.Vilayamkode ഒ എൽ എഫ് എൽ പി എസ്സ് വിളയംകോട് Aided
45320 C.M.S.L.P. S.Vilayamkode സി എം എസ് എൽ പി എസ്സ് വിളയംകോട് Aided
45321 St.Joseph`s L.P. S.Neezhoor സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽ പി എസ്സ് ഞീഴൂർ Aided
45322 St. Agnes L.P.S. Muttuchira സെന്റ് ആഗ്നസ് എൽ പി എസ്സ് മുട്ടുചിറ Aided
45344 St. John`s L.P. S. Chamakala സെന്റ് ജോൺസ് എൽ പി എസ്സ് ചാമക്കാല Aided
45343 St. Anne`s English Medium L. P. Kurianade സെന്റ് ആൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽ പി കുര്യനാട്‍‍ Unaided Recognised


"https://schoolwiki.in/index.php?title=കോട്ടയം/എഇഒ_കുറവിലങ്ങാട്&oldid=1582831" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്