സഹായം Reading Problems? Click here


തൃശ്ശൂർ/എഇഒ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തൃശ്ശൂർഡിഇഒ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടചാലക്കുടിഇരിഞ്ഞാലക്കുടകൊടുങ്ങല്ലൂർമാള
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
23343 S N G S U P S KAKKATHURUTHY എസ് എൻ ജി യു പി എസ് കാക്കതുരുത്തി Aided
23344 ST. GEORGE`S C U P S KARANCHIRA സെന്റ്. ജോർജ്സ് സി യു പി എസ് കാരാഞ്ചിറ Aided
23345 J U P S PANTHALLUR ജെ യു പി എസ് പന്തല്ലൂർ Aided
23346 A U P S PARAPPUKKARA എ യു പി എസ് പറപ്പൂക്കര Aided
23347 K S U P S THOTTIPPAL കെ എസ് യു പി എസ് തൊട്ടിപ്പാൾ Aided
23348 M K M U P S NENMANIKKARA എം കെ എം യു പി എസ് നെൻമണിക്കര Aided
23350 S N G S S U P S EDAKULAM എസ് എൻ ജി എസ് എസ് യു പി എസ് എടംകുളം Aided
23351 S S A I U P S PADIYOOR എസ് എസ് എ ഐ യു പി എസ് പടിയൂർ Aided
23355 A U P S MURIYAD എ യു പി എസ് മുരിയാട് Aided
23356 L C U P S IRINJALAKUDA എൽ സി യു പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട Aided
23358 M U P S PORATHISSERY എം യു പി എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി Aided
23359 ST. XAVIER`S C U P S PUTHUKKAD സെന്റ്. സേവ്യർസ് യു പി എസ് പുതുക്കാട് Aided
23349 G U P S VELLANGALLUR ജി യു പി എസ് വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ Government
23352 G U P S VADAKKUMKARA ജി യു പി എസ് വടക്കുംകര Government
23353 G U P S ANANDAPURAM ജി യു പി എസ് ആനന്ദപുരം Government
23354 G U P S KADUPPASSERY ജി യു പി എസ് കടുപ്പശ്ശേരി Government
23357 S P K C M M G U P S MADAIKONAM എസ് പി കെ സി എം എം ജി യു പി എസ് മാടായിക്കോണം Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
23301 L F C L P S IRINJALAKUDA എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട Aided
23302 N H S L P S IRINJALAKUDA എൻ എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട Aided
23303 ST. ANTONY`S L P S MURKANAD സെന്റ്. ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് മൂർക്കനാട് Aided
23304 L F L P S THANISSERY എൽ എഫ് എൽ പി എസ് താണിശ്ശേരി Aided
23305 R I S L P S EDATHIRINJY ആർ ഐ എസ് എൽ പി എസ് എടത്തിരിഞ്ഞി Aided
23306 ST. MARY`S L P S EDATHIRINJY സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് എടത്തിരിഞ്ഞി Aided
23308 S N V L P S PADIYOOR എസ് എൻ വി എൽ പി എസ് പടിയൂർ Aided
23309 U M L P S THURAVANKADU യു എം എൽ പി എസ് തുറവൻകാട് Aided
23310 A L P S KARALAM എ എൽ പി എസ് കാറളം Aided
23311 P S M L P S KATTOOR പി എസ് എം എൽ പി എസ് കാട്ടൂർ Aided
23312 R M L P S KIZHUTHANY ആർ എം എൽ പി എസ് കീഴുത്താണി Aided
23313 A L P S VELLANY എ എൽ പി എസ് വെല്ലാനി Aided
23314 J L P S CHERUVAL ജെ എൽ പി എസ് ചെറുവാൾ Aided
23316 A L P S PONKOTHRA എ എൽ പി എസ് പൊങ്കോത്ര Aided
23317 K L P S RAPPAL കെ എൽ പി എസ് രാപ്പാൾ Aided
23318 A L P S ALATHUR എ എൽ പി എസ് ആലത്തൂർ Aided
23319 H F L P S AVITTATHUR എച്ച് എഫ് എൽ പി എസ് അവിട്ടത്തൂർ Aided
23320 I J L P S KALLETTUMKARA ഐ ജെ എൽ പി എസ് കല്ലേറ്റുംകര Aided
23321 S N B S S L P S PULLUR എസ് എൻ ബി എസ് എസ് എൽ പി എസ് പുല്ലൂർ Aided
23322 A L P S CHENGALOOR എ എൽ പി എസ് ചെങ്ങാലൂർ Aided
23324 O M S L P S ERAVAKKAD ഒ എം എസ് എൽ പി എസ് എറവക്കാട് Aided
23325 R K L P S PAZHAI ആർ കെ എൽ പി എസ് പാഴായ് Aided
23326 H F L P S PULAKKATTUKARA എച്ച്എഫ് എൽ പി എസ് പുലക്കാട്ടുകര Aided
23327 ST. ANTONY`S L P S PUTHUKKAD സെന്റ്. ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് പുതുക്കാട് Aided
23328 C M S L P S IRINJALAKUDA സി എം എസ് എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട Aided
23331 A L P S VELOOKARA എ എൽ പി എസ് വേലൂക്കര Aided
23332 A M L P S ARIPALAM എ എം എൽ പി എസ് അരിപ്പാലം Aided
23333 S N G S S L P S EDAKULAM എസ് എൻ ജി എസ് എസ് എൽ പി എസ് എടകുളം Aided
23334 ST. MARY`S L P S EDAKULAM സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് എടകുളം Aided
23335 D B E P S PADIYOOR ഡി ബി ഇ പി എസ് പി എസ് പടിയൂർ Aided
23336 S H C L P S KADUPPASSERY എസ് എച്ച് സി എൽ പി എസ് കടുപ്പശ്ശേരി Aided
23337 S N L P S IRINJALAKUDA എസ് എൻ എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട Aided
23338 H F L P S KUZHIKKATTUKONAM എച്ച് എഫ് എൽ പി എസ് കുഴിക്കാട്ടുകോണം Aided
23339 ST. XAVIER`S C L P S MAPRANAM സെന്റ്. സേവ്യർസ് സി എൽ പി എസ് മാപ്രാണം Aided
23307 G G H S S L P S IRINJALAKUDA ജി ജി എച്ച് എസ് എസ് എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട Government
23315 G L P S PARAPPUKKARA ജി എൽ പി എസ് പറപ്പൂക്കര Government
23323 G L P S CHENGALOOR ജി എൽ പി എസ് ചെങ്ങാലൂർ Government
23329 G L P S MUKUNDAPURAM ജി എൽ പി എസ് മുകുന്ദപുരം Government
23330 G L P S NADAVARAMBA ജി എൽ പി എസ് നടവരമ്പ് Government
23340 D B E M L P S IRINJALKUDA ഡി ബി ഇ എം എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട Unaided Recognised
23341 VIDYODAYA E M L P S IRINJALKUDA വിദ്യോദയ ഇ എം എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട Unaided Recognised
23342 H C C L P S KALPARAMBA എച്ച് സി സി എൽ പി എസ് കൽപ്പറമ്പ് Unaided Recognised