തൃശ്ശൂർ/എഇഒ ചാലക്കുടി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തൃശ്ശൂർഡിഇഒ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടചാലക്കുടിഇരിഞ്ഞാലക്കുടകൊടുങ്ങല്ലൂർമാള
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
23242 ST. ANTONY`S C U P S ELINJIPRA സെന്റ് ആന്റണീസ് സി യു പി എസ് എലിഞ്ഞിപ്ര Aided
23243 S N U P S KUNDUKUZHIPADAM എസ് എൻ യു പി എസ് കുണ്ടുകുഴിപ്പാടം Aided
23245 K E C U P S POTTA കെ ഇ സി യു പി എസ് പോട്ട Aided
23246 ST.GEORGE U P S VELOOKARA സെന്റ് ജോർജ്ജ് യു പി എസ് വേലൂക്കര Aided
23247 S N U P S KUNNAPPILLY എസ് എൻ യു പി എസ് കുന്നപ്പിള്ളി Aided
23248 V B U P S POOLANY വി ബി യു പി എസ് പൂലാനി Aided
23249 ST. JOHN`S C U P S MELOOR സെന്റ് ജോൺസ് സി യു പി എസ് മേലൂർ Aided
23250 R U P S MELOOR ആർ യു പി എസ് മേലൂർ Aided
23251 N U P S KORATTY എൻ യു പി എസ് കൊരട്ടി Aided
23252 M S U P S KORATTY എം എസ് യു പി എസ് കൊരട്ടി Aided
23253 K V U P S MANAKULANGARA കെ വി യു പി എസ് മനകുളങ്ങര Aided
23254 ST. ANTONY`S U P S PERAMBRA സെന്റ് ആന്റണിസ് യു പി എസ് പേരാമ്പ്ര Aided
23255 S N V U P S MOOLAMKUDAM എസ് എൻ വി യു പി എസ് മൂലംകുടം Aided
23256 A U P S THESSERY എ യു പി എസ് തെശ്ശെരി Aided
23257 ST. JOSEPH`S U P S MATTATHUR സെന്റ് ജോസഫ്സ് യു പി എസ് മറ്റത്തൂർ Aided
23240 G U P S MALAKKAPPARA ജി യു പി എസ് മലക്കപ്പാറ Government
23241 G U P S CHAIPANKUZHY ജി യു പി എസ് ചായ്പ്പൻകുഴി Government
23244 G U P S NAYARANGADY ജി യു പി എസ് നായരങ്ങാടി Government
23258 G U P S VELLIKKULANGARA ജി യു പി എസ് വെള്ളിക്കുളങ്ങര Government
23259 G U P S LOURDUPURAM ജി യു പി എസ് ലൂർദ്ദ്പുരം Government
23260 G U P S NANDIPULAM ജി യു പി എസ് നന്ദിപുലം Government
23237 SREE SANKARA E M S CHETTARICKAL ശ്രീ ശങ്കര ഇ എം എസ് ചെറ്റാരിക്കൽ Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
23201 G L P S PERINGALKUTH ജി എൽ പി എസ് പെരിങ്ങൽകുത്ത് Government
23202 G W L P S VAZHACHAL ജി ഡബ്ലിയു എൽ പി എസ് വാഴച്ചാൽ Government
23203 G L P S KUTTICHIRA ജി എൽ പി എസ് കുറ്റിച്ചിറ Government
23204 G T S RANDUKAI ജി ടി എസ് രണ്ടുകൈ Government
23205 S N D P L P S VALIYAPADAM എസ് എൻ ഡി പി എൽ പി എസ് വലിയപാടം Aided
23206 S N D P L P S KALIKKAL എസ് എൻ ഡി പി എൽ പി എസ് കളിക്കൽ Aided
23207 V B L P S NAYARANGADY വി ബി എൽ പി എസ് നായരങ്ങാടി Aided
23208 I R M L P S CHALAKKUDY ഐ ആർ എം എൽ പി എസ് ചാലക്കുടി Aided
23209 G L P S (B T S) CHALAKUDY ജി എൽ പി എസ്(ബി ടി എസ്) ചാലക്കുടി Government
23210 G L P S KONNAKKUZHY ജി എൽ പി എസ് കൊന്നക്കുഴി Government
23211 S K M L P S ATTAPPADAM എസ് കെ എം എൽ പി എസ് ആറ്റപ്പാടം Aided
23212 J Y L P S MELOOR ജെ വൈ എൽ പി എസ് മേലൂർ Aided
23213 ST. JOSEPH`S L P S MELOOR സെന്റ്. ജോസഫ്‍‌സ് എൽ പി എസ് മേലൂർ Aided
23214 ST. JOSEPH`S L P S MURINGOOR സെന്റ്. ജോസഫ്‍‌സ് എൽ പി എസ് മുരിങ്ങൂർ Aided
23215 V B L P S POOLANY വി ബി എൽ പി എസ് പൂലാനി Aided
23216 F L P S PUSHPAGIRY എഫ് എൽ പി എസ് പുഷ്പഗിരി Aided
23217 G L P S EAST CHALAKUDY ജി എൽ പി എസ് ഈസ്റ്റ് ചാലക്കുടി Government
23218 S H C G L P S CHALAKUDY എസ് എച്ച് സി ജി എൽ പി എസ് ചാലക്കുടി Aided
23219 ST. MARY`S L P S CHALAKUDY സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് ചാലക്കുടി Aided
23220 G L P S KODAKARA ജി എൽ പി എസ് കൊടകര Government
23221 A L P S KADAMBOD എ എൽ പി എസ് കടമ്പോട് Aided
23222 ST. ANN`S C L P S KOPLIPPLIPPADAM സെന്റ്. ആൻസ് സി എൽ പി എസ് കൊപ്ലിപ്ലിപാടം Aided
23223 G L P S KODALY ജി എൽ പി എസ് കോടാലി Government
23224 G L P S MATTATHUR ജി എൽ പി എസ് മറ്റത്തൂർ Government
23225 G W L P S PULIPPARAKKUNNU ജി ഡബ്ലിയു എൽ പി എസ് പുലിപ്പാറകുന്ന് Government
23226 B B L P S MANJOOR ബി ബി എൽ പി എസ് മാഞ്ഞൂർ Aided
23227 CHURCH L P S KORATTY ചർച്ച് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി Aided
23228 L F C L P S KORATTY എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് കൊരട്ടി Aided
23229 ST. MARY`S L P S KORATTY സെന്റ്. മേരീസ് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി Aided
23230 PANCHAYATH L P S KORATTY പഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി Government
23231 ST. S S L P S KORATTY സെന്റ്. എസ് എസ് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി Aided
23232 H M L P S THIRUMUDIKKUNNU എച്ച് എം എൽ പി എസ് തിരുമുടിക്കുന്ന് Aided
23233 ST.JOSEPH`S L P S NALUKETTU സെന്റ്. ജോസഫ്‌സ് എൽ പി എസ് നാലുകെട്ട് Aided
23234 ST. SEBASTIAN`S L P S KUTTIKKAD സെന്റ്. സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് കുറ്റിക്കാട് Aided
23235 ST. J B C L P S PARIYARAM സെന്റ്. ജെ ബി സി എൽ പി എസ് പരിയാരം Aided
23236 ST. GEORGE`S L P S PARIYARAM സെന്റ് ജോർജ്സ് എൽ പി എസ് പരിയാരം Aided
23238 HOLY ANGEL'S CLPS AROORMUZHY ഹോളി ഏ‍ഞ്ചൽസ് സി എൽ പി എസ് അരൂർമുഴി Unaided Recognised
23239 LOURD MATHA E M S INCHAKUNDU ലൂർദ് മാത ഇ എം എസ് ഇഞ്ചക്കാട് Unaided Recognised
23262 LFCEMLPS KORATTY എൽഎഫ് സി ഇ എം എൽ പി എസ് കൊരട്ടി Unaided Recognised
23934 JYOTHI ENGLISH MEDIUM SCHOOL, KONOOR ജ്യോതി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ കൊനൂർ Unaided Recognised
23935 ST.CLELIA ENGLISH SCHOOL,VALLAPADY സെന്റ്. ക്ലെലിയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ വല്ലപ്പടി Unaided


"https://schoolwiki.in/index.php?title=തൃശ്ശൂർ/എഇഒ_ചാലക്കുടി&oldid=1584588" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്