തൃശ്ശൂർ/എഇഒ കൊടുങ്ങല്ലൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തൃശ്ശൂർഡിഇഒ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടചാലക്കുടിഇരിഞ്ഞാലക്കുടകൊടുങ്ങല്ലൂർമാള
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
23441 K P M U P S T.K.S. PURAM കെ പി എം യു പി എസ് ടി.കെ.എസ് പുരം Aided
23442 V D U P S PALIYAMTHURUTHU വി ഡി യു പി എസ് പാലിയംതുരുത്ത് Aided
23443 S N V U P S ELTHURUTH എസ് എൻ വി യു പി എസ് എൽതുരുത്ത് Aided
23444 U P S PULLUT യു പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് Aided
23445 I M U P S AZHIKODE ഐ എം യു പി എസ് അഴിക്കോട് Aided
23446 A M I U P S ERIYAD എ എം ഐ യു പി എസ് എറിയാട് Aided
23447 H U P S POILINGAPARAMBU എച്ച് യു പി എസ് പൊയ് ലിങ്കപ്പറമ്പ് Aided
23449 V V U P S KOTHAPARAMBU വി വി യു പി എസ് കോതപറമ്പ് Aided
23450 U P S EMMAD യു പി എസ് എമ്മാട് Aided
23451 U P S KALARIPARAMBU യു പി എസ് കളരിപ്പറമ്പ് Aided
23452 U P S ALA യു പി എസ് ആല Aided
23453 A M U P S PAPPINIVATTAM എ എം യു പി എസ് പാപ്പിനിവട്ടം Aided
23454 A M U P S KOOLIMUTTAM എ എം യു പി എസ് കൂളിമുട്ടം Aided
23455 B B U P S METHALA ബി ബി യു പി എസ് മേത്തല Aided
23459 M E S FATHIMA REHMAN U P SCHOOL VEKKODE എം ഇ എസ് ഫാത്തിമ റഹ്മാൻ യു പി സ്കൂൾ വേക്കോട് Aided
23460 S N K U P S P. VEMBALLUR എസ് എൻ കെ യു പി എസ് പി. വെമ്പല്ലൂർ Aided
23461 M.I.T. U P School P. VEMBALLUR എം ഐ ടി യു പി എസ് പി. വെമ്പല്ലൂർ Aidedmiddle
23439 G U P S ANAPPUZHA ജി യു പി എസ് ആനാപ്പുഴ Government
23440 G U P S METHALA ജി യു പി എസ് മേത്തല Government
23448 G U P S AZHIKODE ജി യു പി എസ് അഴിക്കോട് Government
23456 G U P S KARUMATHRA ജി യു പി എസ് കാരുമാത്ര Government
23457 G U P S KONATHUKUNNU ജി യു പി എസ് കോണത്തുകുന്ന് Government
23458 G U P S VALLIVATTAM ജി യു പി എസ് വള്ളിവട്ടം Government
23462 M E M U P S AZHIKODE എം ഇ എം യു പി എസ് അഴിക്കോട് Unaided Recognised
23463 M I T U P S ERIYAD എം ഐ ടി യു പി എസ് എറിയാട് Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
23402 C M M O L P S KODUNGALLUR സി എം എം ഒ എൽ പി എസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ Aided
23404 S S L P S V.P THURUTH എസ് എസ് എൽ പി എസ് വി പി തുരുത്ത് Aided
23408 L F L P S LOKAMALESWARAM എൽ എഫ് എൽ പി എസ് ലോകമലേശ്വരം Aided
23409 UNION L P S NARAYANAMANGALAM യൂണിയൻ എൽ പി എസ് നാരായണമംഗലം Aided
23410 LABOUR L P S PULLUT ലേബർ എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് Aided
23413 S V P L P S ERIYAD എസ് വി പി എൽ പി എസ് എറിയാട് Aided
23415 K M L P S KOOLIMUTTAM കെ എം എൽ പി എസ് കൂളിമുട്ടം Aided
23417 ST.ALBANA L P S KARA സെന്റ് ആൽബന എൽ പി എസ് കാര Aided
23418 A M L P S VEMBALLUR എ എം എൽ പി എസ് വെമ്പല്ലൂർ Aided
23423 L P S ALA GOTHURUTHI എൽ പി എസ് ആല ഗോതുരുത്ത് Aided
23424 ST. GEORGE'S MIXED L P S PANANGAD സെന്റ് ജോർജ്സ് മിക്സെഡ് എൽ പി എസ് പനങ്ങാട് Aided
23427 L P S KAZHIVILANGU എൽ പി എസ് കഴിവിലങ്ങ് Aided
23428 N M L P S KOOLIMUTTAM എൻ എം എൽ പി എസ് കൂളിമുട്ടം Aided
23429 L P S ONACHAMMAVU എൽ പി എസ് ഓണച്ചമ്മാവ് Aided
23430 ST. MARY`S L P S MATHILAKAM സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് മതിലകം Aided
23431 A M L P S PAPPINIVATTAM EAST എ എം എൽ പി എസ് പാപ്പിനിവട്ടം Aided
23432 ST. MICHAEL`S L P S KOTTAPURAM സെന്റ് മൈക്കിൾസ് എൽ പി എസ് കോട്ടപ്പുറം Aided
23401 G L P S PALIAMTHURUTHU ജി എൽ പി എസ് പാലിയംതുരുത്ത് Government
23403 G L P S KODUNGALLUR ജി എൽ പി എസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ Government
23405 G L P S (B.H.S.) KODUNGALLUR ജി എൽ പി എസ് (ബി. എച്ച്. എസ്) കൊടുങ്ങല്ലൂർ Government
23406 G L P S (G.H.S.) KODUNGALLUR ജി എൽ പി എസ് (ജി. എച്ച്. എസ്) കൊടുങ്ങല്ലൂർ Government
23407 V V K M M L P S THIRUVALLOOR വി വി കെ എം എം എൽ പി എസ് തിരുവള്ളൂർ Government
23411 G L P S PULLUT ജി എൽ പി എസ് പുല്ലൂറ്റ് Government
23412 G L P S K V H S S ERIYAD ജി എൽ പി എസ് കെ വി എച്ച് എസ് എസ് എറിയാട് Government
23414 G L P S EDAVILANGU ജി എൽ പി എസ് എടവിലങ്ങ് Government
23416 G M L P S ALA KOTHAPARAMBU ജി എം എൽ പി എസ് ആല കോതപറമ്പ് Government
23419 G M L P S AMANDOOR ജി എം എൽ പി എസ് ആമണ്ടൂർ Government
23420 G L P S AMANDOOR ജി എൽ പി എസ് ആമണ്ടൂർ Government
23421 G F L P S EDAVILANGU ജി എഫ് എൽ പി എസ് എടവിലങ്ങ് Government
23422 G L P S P. VEMBALLUR ജി എൽ പി എസ് പി. വെമ്പല്ലൂർ Government
23425 G L P S PANANGAD NORTH ജി എൽ പി എസ് പനങ്ങാട് നോർത്ത് Government
23426 G L P S PAPPINIVATTAM ജി എൽ പി എസ് പാപ്പിനിവട്ടം Government
23433 G L P S (H S) KAROOPADANNA ജി എൽ പി എസ് (എച്ച് എസ്) കരൂപ്പടന്ന Government
23434 G L P S PAINGODE ജി എൽ പി എസ് പൈങ്ങോട് Government
23435 G F L P S VEKKODE ജി എഫ് എൽ പി എസ് വേക്കോട് Government
23437 S M L P S T.K.S. PURAM എസ് എം എൽ പി എസ് ടി.കെ.എസ്. പുരം Unaided Recognised
23438 AVILA C L P S SRINGAPURAM ആവില സി എൽ പി എസ് ശൃംഗപുരം Unaided Recognised
23933 St. Josephs E.M.L.P.School, Kodungaloor, Thrissur സെന്റ് ജോസഫ് സ് ഇ. എം. എൽ പി സ്കൂൾ Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=തൃശ്ശൂർ/എഇഒ_കൊടുങ്ങല്ലൂർ&oldid=1704062" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്