മലപ്പുറം/എഇഒ മഞ്ചേരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
മലപ്പുറംഡിഇഒ മലപ്പുറംകിഴിശ്ശേരികൊണ്ടോട്ടിമലപ്പുറംമഞ്ചേരിമങ്കടപെരിന്തൽമണ്ണ
മഞ്ചേരി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
18570 A.U.P.S. Chembrasseri estate എ.യു.പി.എസ്. ചെമ്പ്രശ്ശേരി എസ്റ്റേറ്റ് Aided
18571 A.U.P.S. Chembrasseri എ.യു.പി.എസ്. ചെമ്പ്രശ്ശേരി Aided
18573 A.U.P.S. Karakunnu എ.യു.പി.എസ്. കാരക്കുന്ന് Aided
18577 A.M.U.P.S. Mullampara എ.എം.യു.പി.എസ്. മുള്ളമ്പാറ Aided
18579 A.U.P.S. Patterkulam എ.യു.പി.എസ്. പട്ടർകുളം Aided
18580 M.U.P.S. Thrikkalangode എം.യു.പി.എസ്. തൃക്കലങ്ങോട് Aided
18581 H.M.S.A.U.P.S. Thurakkal എച്ച്.എംഎസ്.എ.യു.പി.എസ്. തുറക്കൽ Aided
18582 A.M.U.P.S. Vadakkangara എ.എം.യു.പി.എസ്. വടക്കാങ്ങര Aided
18584 A.M.U.P.S. Kunduthode എ.എം.യു.പി.എസ്. കുണ്ടുതോട് Aided
18585 H.I.M.U.P.S. Manhapatta എച്ച്.ഐ.എം.യു.പി.എസ്. മഞ്ഞപ്പറ്റ Aided
18587 H.S.A.U.P.S. Pappinippara എച്ച്.എസ്.എ.യു.പി.എസ്. പാപ്പിനിപ്പാറ Aided
18562 G.U.P.S. Vettekkode ജി.യു.പി.എസ്. വെട്ടക്കോട് Government
18569 G.U.P.S. Anakkayam ജി.യു.പി.എസ്. ആനക്കയം Government
18572 G.U.P.S. Elankur ജി.യു.പി.എസ്. എളങ്കൂർ Government
18574 G. U. P. S. Pulloor ജി. യു. പി. എസ് പുല്ലൂർ Government
18575 G.U.P.S. Manjeri ജി.യു.പി.എസ്. മഞ്ചേരി Government
18576 G.M.U.P.S. Melakkam ജി.എം.യു.പി.എസ്. മേലാക്കം Government
18578 G.U.P.S. Pathappiriyam ജി.യു.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം Government
18583 G.U.P.S. Veembur ജി.യു.പി.എസ്. വീമ്പൂർ Government
18586 Anakkayam GP Govt. UP School Pandallur ആനക്കയം ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ പന്തലൂർ Government
18588 G.M.U.P.S. Vettikattiri ജി.യു.പി.എസ്. വെട്ടിക്കാട്ടിരി Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
18504 A.M.L.P.S. Arukizhaya എ.എം.എൽ.പി.എസ്. അരുകീഴായ Aided
18509 A.L.P.S. Cherupallikkal എ.എൽ.പി.എസ്. ചെറുപള്ളിക്കൽ Aided
18511 A.L.P.S. Chittathupara എ.എൽ.പി.എസ്. ചിറ്റത്തുപാറ Aided
18512 E.O.L.P.S. Edavanna ഇ.ഒ.എൽ.പി.എസ്. എടവണ്ണ Aided
18513 I.O.L.P.S. Edavanna ഐ ഒ എൽ പി എസ് എടവണ്ണ Aided
18516 A.L.P.S. Kandalapetta എ എൽ പി എസ് കണ്ടാലപ്പറ്റ Aided
18518 A.L.P.S. Karayil എ എൽ പി എസ് കാരയിൽ Aided
18519 S.V.A.L.P.S. Karikkad എസ് വി എ എൽ പി എസ് കരിക്കാട് Aided
18520 A.M.L.P.S. Karuthedath എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കറുത്തേടത്ത് Aided
18522 A.M.L.P.S. Kidangayam എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കിടങ്ങയം Aided
18526 A.M.L.P.S. Kuttasseri എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കുട്ടശ്ശേരി Aided
18527 A.L.P.S. Mandakakunnu എ എൽ പി എസ് മണ്ടകക്കുന്ന് Aided
18530 B.E.M.L.P.S. Manjeri ബി ഇ എം എൽ പി എസ് മഞ്ചേരി Aided
18536 A.L.P.S. Mullampara എ.എൽ.പി.എസ്. മുള്ളമ്പാറ Aided
18537 A.M.L.P.S. Muttipalam എ എം എ​ൽ പി എസ് മുട്ടിപ്പാലം Aided
18543 St. Joseph A.L.P.S. Pandallur സെന്റ് ജോസഫ് എ എൽ പി എസ് പന്തല്ലൂർ Aided
18544 C.M.A.L.P.S. Pandikkad സി എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് Aided
18545 A.L.P.S. Pandikkad North എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാട് നോർത്ത് Aided
18546 S.M.M.A.L.P.S. Pandikkad എസ് എം എം എ എൽ പി എസ് പാണ്ടിക്കാ‌ട് Aided
18547 A.M.L.P.S. Pappinippara എ എം എൽ പി എസ് പാപ്പിനിപ്പാറ Aided
18549 A.L.P.S. Pazhedam എ എൽ പി എസ് പഴേടം Aided
18550 A.L.P.S. Peramkulam എ എൽ പി എസ് പെരംകുളം Aided
18552 A.M.L.P.S. Pullencheri എ എം എൽ പി എസ് പുല്ലഞ്ചേരി Aided
18556 M.M.L.P.S. Vadakkuparamba എം എം എൽ പി എസ് വടക്കുപറമ്പ​ Aided
18558 A.M.L.P.S. Vallikaparamba എ എം എൽ പി എസ് വള്ളിക്കാപ്പറമ്പ് Aided
18560 A.M.L.P.S. Valluvangad (North) എ എം എൽ പി എസ് വള്ളുവങ്ങാട്(നോർത്ത് Aided
18561 A.M.L.P.S. Valluvangad എ എം എൽ പി എസ് വള്ളുവങ്ങാട് Aided
18564 A.M.L.P.S. Vettikattiri Podiyad എ എം എൽ പി സ്കൂൾ വെട്ടിക്കാട്ടിരി പൊടിയാട് Aided
18589 ALPS Amayur എ എൽ പി എസ് ആമയൂർ Aided
18505 G.L.P.S. Arukizhaya ജി എൽ പി എസ് അരുകിഴായ Government
18506 G.L.P.S. Chalippadam ജി എൽ പി എസ് ചളിപ്പാടം Government
18507 G.L.P.S. Chembakuth ജി എൽ പി എസ് ചെമ്പക്കുത്ത് Government
18508 G.L.P.S. Cherukulam ജി എൽ പി എസ് ചെറുകുളം Government
18510 G.L.P.S. Cheruvannur ജി.എൽ.പി.എസ്. ചെറുവണ്ണൂർ Government
18514 G.M.L.P.S. Edavanna ജി എം എൽ പി എസ് എടവണ്ണ Government
18515 G.M.L.P.S. Eranhikode ജി എം എൽ പി എസ് എരഞ്ഞിക്കോട് ‍‍ Government
18517 G.M.L.P.S. Karakunnu ജി എം എൽ പി എസ് കാരക്കുന്ന് Government
18521 G.L.P.S. Karuvambrum West ജി എൽ പി എസ് കരുവമ്പ്രം വെസ്റ്റ് Government
18523 G.M.L.P.S. Kidangazhi ജി എം എൽ പി എസ് കിടങ്ങഴി Government
18524 G.L.P.S. Kizhakkuparamba ജി എൽ പി എസ് കിഴക്കുപറമ്പ Government
18525 G.M.L.P.S. Kodasseri ജി എം എൽ പി എസ് കൊടശ്ശേരി Government
18528 G.M.L.P.S. Mangalasseri ജി എം എൽ പി എസ് മംഗലശ്ശേരി Government
18529 G.M.L.P.S. Manhapatta ജി എം എൽ പി എസ് മഞ്ഞപ്പറ്റ Government
18531 G.M.L.P.S. Manjeri East ജി എം എൽ പി എസ് മഞ്ചേരി ഈസ്റ്റ് Government
18532 G.L.P.S. Manjeri ജി.എൽ.പി.എസ്. മഞ്ചേരി Government
18533 G.M.L.P.S. Manjeri ജി എം എൽ പി എസ് മഞ്ചേരി Government
18534 G.M.L.P.S. Manjeri South ജി എം എൽ പി എസ് മഞ്ചേരി സൗത്ത് Government
18535 G M L P S Mariyad ജി എം എൽ പി എസ് മാരിയാട് Government
18538 G.L.P.S. Narukara ജി എം എൽ പി എസ് നറുകര Government
18539 G.M.L.P.S. Nellikuth North ജി എം എൽ പി എസ് നെല്ലിക്കുത്ത് നോർത്ത് Government
18540 G.M.L.P.S. Odompatta ജി എം എൽ പി എസ് ഒടോമ്പറ്റ Government
18541 G.L.P.S. Pandallur ജി.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ Government
18542 G M L P S Pandallur ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പന്തലൂർ Government
18548 G.M.L.P.S. Pathappiriyam ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പത്തപ്പിരിയം Government
18551 G.L.P.S. Pulath ജി എൽ പി എസ് പുലത്ത് Government
18553 G.L.P.S. Ramankulam ജി എൽ പി എസ് രാമൻകുളം Government
18554 G.L.P.S. Theyyampadikuth ജി.എൽ.പി.എസ്. തെയ്യമ്പാടിക്കത്ത് Government
18555 G.L.P.S. Thottupoyil ജി.എൽ.പി.എസ്. തോട്ടുപൊയിൽ Government
18557 G.L.P.S. Valarad ജി എൽ പി എസ് വളരാട് Government
18563 G.L.P.S. Vettikkattiri ജി.എൽ.പി.എസ്. വെട്ടിക്കാട്ടിരി Government
18565 G.L.P.S. Cherankuth ജി.എൽ.പി.എസ്. ചേരൻകുത്ത് Government
18566 G.M.L.P.S. Mundengara കെ.എം മുസ്തഫ മെമ്മോറിയൽ ജി.എൽ.പി.എസ്. മുണ്ടേങ്ങര Government
18567 G.M.L.P.S. Pandikkad ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പാണ്ടിക്കാട് Government
18568 G.L.P.S. Pookkuth ജി എൽ പി എസ് പൂക്കുത്ത് Government
18590 GLPS ANAKKOTTUPURAM ജി എൽ പി എസ് ആനക്കോട്ടുപുറം Government
18592 GMLP School ANAKKAYAM ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. ആനക്കയം Government
18596 MGLC KOODAKARA എം.ജി.എൽ.സി. കൂടകര Government
18597 MGLC THARIKULAM എം.ജി.എൽ.സി. തൃക്കുളം Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=മലപ്പുറം/എഇഒ_മഞ്ചേരി&oldid=2515025" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്