മലപ്പുറം/എഇഒ മലപ്പുറം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
മലപ്പുറംഡിഇഒ മലപ്പുറംകിഴിശ്ശേരികൊണ്ടോട്ടിമലപ്പുറംമഞ്ചേരിമങ്കടപെരിന്തൽമണ്ണ
മലപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
18462 A.M.U.P.S. Kodur West എ.എം.യു.പി.എസ്. കോഡൂർ വെസ്റ്റ് Aided
18463 A.M.U.P.S. Kooriyad എ.എം.യു.പി.എസ്. കൂരിയാട് Aided
18464 A.M.U.P.S. Mangattupulam എ.എം.യു.പി.എസ്. മങ്ങാട്ടുപുലം Aided
18465 A.M.U.P.S. Munduparamba എ.എം.യു.പി.എസ്. മുണ്ടുപറമ്പ Aided
18466 A.M.U.P.S. Ummathur എ.എം.യു.പി.എസ്. ഉമ്മത്തൂർ Aided
18467 A.M.U.P.S. Valluvambrum എ.എം.യു.പി.എസ്. വള്ളുവമ്പ്രം Aided
18468 A.U.P.S. Malappuram എ.യു.പി.എസ്. മലപ്പുറം Aided
18469 A.U.P.S. Mannazhi എ.യു.പി.എസ്. മണ്ണഴി Aided
18478 P.K.M.U.P.S. Alpattukulamba പി.കെ.എം.യു.പി.എസ്. ആൽപറ്റകുളമ്പ Aided
18479 A.U.P.S. Pookottur എ.യു.പി.എസ്. പൂക്കോട്ടൂർ Aided
18480 B.M.M.U.P.S. Chappanangadi ബി.എം.എം.യു.പി.എസ്. ചാപ്പനങ്ങാടി Aided
18481 C.A.U.P.S. Perimbalam സി.എ.യു.പി.എസ്. പെരിമ്പലം Aided
18482 M.U.A.U.P.S. Panakkad എം.യു.എ.യു.പി.എസ്. പാണക്കാട് Aided
18471 G.M.U.P.S. Chemmankadavu ജി.എം.യു.പി.എസ്. ചെമ്മങ്കടവ്‍‍ Government
18472 G.M.U.P.S. Irumbuzhi ജി.എം.യു.പി.എസ്. ഇരുമ്പുഴി Government
18473 G.M.U.P.S. Kottakkal ജി.എം.യു.പി.എസ്. കോട്ടക്കൽ Government
18474 G.M.U.P.S. Melmuri ജി.എം.യു.പി.എസ്. മേൽമുറി Government
18475 G.U.P.S. Kottakkal ജി.യു.പി.എസ്. കോട്ടക്കൽ Government
18476 G.U.P.S. Muthiriparamba ജി.യു.പി.എസ്. മുതിരിപ്പറമ്പ Government
18477 G.U.P.S. Ponmala ജി.യു.പി.എസ്. പൊൻമള Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
18401 A.L.P.S. Kavathikalam എ.എൽ.പി.എസ്. കാവതികളം Aided
18402 A.L.P.S. Kuttippuram എ.എൽ.പി.എസ്. കുറ്റിപ്പുറം Aided
18403 A.L.P.S. Muthuvathuparamba എ.എൽ.പി.എസ്. മുതുവത്തുപറമ്പ Aided
18404 A.L.P.S. Noorangalmukku എ.എൽ.പി.എസ്. നൂറേങ്ങൽമുക്ക് Aided
18405 A.L.P.S. Thokkampara എ.എൽ.പി.എസ്. തോക്കാംപാറ Aided
18406 A.L.P.S. Vattaparamba എ.എൽ.പി.എസ്. വട്ടപറമ്പ Aided
18407 A.L.P.S. Vellur എ.എൽ.പി.എസ്. വെള്ളൂർ Aided
18408 A.M.L.P.S. Akkaparamba എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ആക്കപറമ്പ Aided
18409 A.M.L.P.S. Chammankadavu എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചെമ്മൻകടവ് Aided
18410 A.M.L.P.S. Chammankadavu East എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചെമ്മൻകടവ് ഈസ്റ്റ് Aided
18411 A.M.L.P.S. Chengottur എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചേങ്ങോട്ടൂർ Aided
18412 A.M.L.P.S. Cheppur എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചേപ്പൂർ Aided
18413 A.M.L.P.S. Indianoor എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ഇന്ത്യനൂർ Aided
18414 A.M.L.P.S. Kodur West എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കോഡൂർ വെസ്റ്റ് Aided
18415 A.M.L.P.S. Kottur എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കോട്ടൂർ Aided
18416 A.M.L.P.S. Kunnummal എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കുന്നുമ്മൽ Aided
18417 A.M.L.P.S. Kuttippuram North എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കുറ്റിപ്പുറം നോർത്ത് Aided
18418 A.M.L.P.S. Mailappuram എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മൈലപ്പുറം Aided
18419 A.M.L.P.S. Paithiniparamba എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പൈത്തിനിപറമ്പ Aided
18420 A.M.L.P.S. Panikkerkundu എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പണിക്കർകുണ്ട് Aided
18421 A.M.L.P.S. Pattuparakulamba എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പാട്ടുപാറക്കുളമ്പ Aided
18422 A.M.L.P.S. Perimbalam എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പെരിമ്പലം Aided
18423 A.M.L.P.S. Ponmala എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പൊൻമള Aided
18424 A.M.L.P.S. Poottikuzhi എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പൊട്ടിക്കുഴി Aided
18425 A.M.L.P.S. Poovat എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പൂവ്വാട്ട് Aided
18426 A.M.L.P.S. Pulikkode South എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പുലിക്കോട് സൗത്ത് Aided
18427 A.M.L.P.S. Puliyattukulam എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പുളിയാട്ടുകുളം Aided
18428 A.M.L.P.S. Puthiyamaliyekkal എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പുതിയമാളിയക്കൽ Aided
18429 A.M.L.P.S. Thalappil എ.എം.എൽ.പി.എസ്. തലാപ്പിൽ Aided
18430 A.M.L.P.S. Vengalur എ.എം.എൽ.പി.എസ്. വെങ്ങാളൂർ Aided
18431 A.M.L.P.S. Villur എ.എം.എൽ.പി.എസ്. വില്ലൂർ Aided
18433 C.K.M.M.A.L.P.S. Panakkad സി.കെ.എം.എം.എ.എൽ.പി.എസ്. പാണക്കാട് Aided
18445 G.M.A.L.P.S. Irumbuzhi ജി.എം.എ.എൽ.പി.എസ്. ഇരുമ്പുഴി Aided
18453 M.A.L.P.S. Muthiriparamba West എം.എ.എൽ.പി.എസ്_വെസ്റ്റ്_മുതിരിപ്പറമ്പ Aided
18454 M.I.C.L.P.S. Athanikkal എം.ഐ.സി.എൽ.പി.എസ്. അത്താണിക്കൽ Aided
18455 M.K.H.M.A.M.L.P.S. Maravattom എം.കെ.എച്ച്.എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മരവട്ടം Aided
18456 P.M.S.A.L.P.S. Chattiparamba പി.എം.എസ്.എ.എൽ.പി.എസ്. ചട്ടിപ്പറമ്പ Aided
18457 P.M.S.A.P.T.M.L.P.S. Changuvetty പി.എം.എസ്.എ.പി.ടി.എം.എൽ.പി.എസ്. ചങ്കുവെട്ടി Aided
18458 U.A.H.M.L.P.S. Valiyad യു.എ.എച്.എം. എൽ.പി. സ്‌കൂൾ, വലിയാട് Aided
18459 A.M.L.P.S. Kuttippuram എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കുറ്റിപ്പുറം Aided
18460 A.M.L.P.S. Pattarkadavu എ.എം എൽ.പി സ്ക്കൂൾ,പട്ടർകടവ് Aided
18434 G.L.P.S. Choonur ജി.എൽ.പി.എസ്. ചൂനൂർ Government
18435 G.L.P.S. Kodur ജി.എൽ.പി.എസ്. കോഡൂർ Government
18436 G.L.P.S. Kottakkal ജി.എൽ.പി.എസ്. കോട്ടക്കൽ Government
18437 G.L.P.S. Malappruam ജി.എൽ.പി.എസ്. മലപ്പുറം Government
18438 G.L.P.S. Melmuri North ജി.എൽ.പി.എസ്. മേൽമുറി നോർത്ത് Government
18439 G.L.P.S. Melmuri South ജി.എൽ.പി.എസ്. മേൽമുറി സൗത്ത് Government
18440 G.L.P.S. Paranki Moochikkal ജി.എൽ.പി.എസ്. പറങ്കി മൂച്ചിക്കൽ Government
18441 G.L.P.S. Peringottupulam ജി.എൽ.പി.എസ്. പെരിങ്ങോട്ടുപുലം Government
18442 G.L.P.S. Pookottur New ജി.എൽ.പി.എസ്. പൂക്കോട്ടൂർ ന്യു Government
18443 G.L.P.S. Pookottur Old ജി.എൽ.പി.എസ്. പൂക്കോട്ടൂർ ഓൾഡ് Government
18444 G.L.P.S. Vadakkemanna ജി.എൽ.പി.എസ്. വടക്കെമണ്ണ Government
18446 G.M.L.P.S. Athanikkal ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. അത്താണിക്കൽ Government
18447 G.M.L.P.S. Chappanangadi ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. ചാപ്പനങ്ങാടി Government
18448 G.M.L.P.S. Irumbuzhi ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. ഇരുമ്പൂഴി Government
18449 G.M.L.P.S. Kolmanna ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. കോൽമണ്ണ Government
18450 G.M.L.P.S. Kuttasserikulamba ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. കുട്ടശ്ശേരികുളമ്പ Government
18451 G.M.L.P.S. Melmuri Central ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. മേൽമുറി സെൻട്രൽ Government
18452 G.M.L.P.S. Ponmala ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പൊൻമള Government
18461 G.M.L.P.S. Pookottur ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പൂക്കോട്ടൂർ Government
"https://schoolwiki.in/index.php?title=മലപ്പുറം/എഇഒ_മലപ്പുറം&oldid=1729732" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്