സഹായം Reading Problems? Click here

മലപ്പുറം/എഇഒ നിലമ്പൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
മലപ്പുറംഡിഇഒ വണ്ടൂർഅരീക്കോട്മേലാറ്റൂർനിലമ്പൂർവണ്ടൂർ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
48452 Amarambalam South GUPS ജി.യു.പി.എസ് അമരമ്പലം Government
48455 Eranhimangad GUPS ജി.യു.പി.എസ് എരഞ്ഞിമങ്ങാട് Government
48457 Kurumbalangode GUPS ജി.യു.പി.എസ് കുറുമ്പലങ്ങോട് Government
48463 Myladi GUPS ജി.യു.പി.എസ് മൈലാടി Government
48466 Nilambur GMUPS ജി.എം.യു.പി.എസ് നിലമ്പൂർ Government
48468 Pallikuth GUPS ജി.യു.പി.എസ് പള്ളിക്കുത്ത് Government
48469 Paramba GUPS ജി.യു.പി.എസ് പറമ്പ Government
48478 Kattumunda East GUPS ജി.യു.പി.എസ് കാട്ടുമുണ്ട Government
48479 Konnamanna GUPS ജി.യു.പി.എസ് കൊന്നമണ്ണ Government
48482 Pulliyil GUPS ജി.യു.പി.എസ് പുള്ളിയിൽ Government
48454 Chelode SAUPS എസ്.എ.യു.പി.എസ് ചേലോട് Aided
48456 Karakkode RMAUPS ആർ.എം.എ.യു.പി.എസ് കാരക്കോട് Aided
48458 Mampad AMUPS എ.എം.യു.പി.എസ് മമ്പാട് Aided
48462 Muthukad Bharath Matha AUPS ഭാരതമാതാ എ.യു.പി.എസ് മുതുകാട് Aided
48465 Nettikulam AUPS എ.യു.പി.എസ് നെട്ടിക്കുളം Aided
48470 Pookottumpadam AUPS എ.യു.പി.എസ് പൂക്കോട്ടുംപാടം Aided
48471 Thalippadam PMMUPS പി.എം.എം.യു.പി.എസ് താളിപ്പാടം Aided
48472 Thannikadavu AUPS എ.യു.പി.എസ് തണ്ണിക്കടവ് Aided
48473 Uppada N S S U P S എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് ഉപ്പട Aided
48474 Vazhikkadavu AUPS എ.യു.പി.എസ് വഴിക്കടവ് Aided
48475 Chandakunnu AUPS എ.യു.പി.എസ് ചന്തക്കുന്ന് Aided
48476 Edivanna St. Thomas AUPS സെന്റ് തോമസ്എ.യു.പി.എസ് ഇടിവണ്ണ Aided
48477 Karappuram CUPS സി.യു.പി.എസ് കാരപ്പുറം Aided
48480 Mamankara St. Mary`s AUPS സെന്റ് മേരിസ് എ.യു.പി.എസ് മാമാങ്കര Aided
48481 Munda MOUPS എം.ഒ.യു.പി.എസ് മുണ്ട Aided
48483 Ramankuth PMSAUPS പി.എം.എസ്.എ.യു.പി.എസ് രാമൻകുത്ത് Aided
48484 Vadapuram M.C.U.P.S. എം.സി.യു.പി.എസ് വടപുറം Aided
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
48401 Amarambalam G.L.P.S ജി.എൽ.പി.എസ് അമരമ്പലം Government
48406 Cholamunda G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് ചോളമുണ്ട Government
48407 Chungathara G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് ചുങ്കത്തറ Government
48408 Chungathara Panchayat A.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് ചുങ്കത്തറ പഞ്ചായത്ത് Government
48410 Edivanna Estate G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് ഇടിവണ്ണ എസ്റ്റേറ്റ് Government
48411 Karimbuzha G.M.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് കരിമ്പുഴ Government
48413 Kattumunda G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് കാട്ടുമുണ്ട Government
48414 Kattumunda East G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് കാട്ടുമുണ്ട ഈസ്റ്റ് Government
48415 Kavalamukkatta G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് കവളമുക്കട്ട Government
48416 Konamunda G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് കോണമുണ്ട Government
48419 Mamankara G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് മാമാങ്കര Government
48420 Mampad North G.M.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് മമ്പാട് നോർത്ത് Government
48422 Mankuth G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് മാങ്കുത്ത് Government
48423 Meppadam G.L.P.S ജി.എൽ.പി.എസ് മേപ്പാടം Government
48425 Mooleppadam G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് മൂലേപ്പാടം Government
48426 Mukkatta G.M.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് മുക്കട്ട Government
48429 Naduvakkad G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് നടുവക്കാട് Government
48430 Nedungayam G.T.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് നെടുങ്കയം Government
48431 Nilambur G.M.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് നിലമ്പൂർ Government
48435 Pathirippadam G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് പാതിരിപ്പാടം Government
48436 Payampadam G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് പായംമ്പാടം Government
48437 Perumbathur G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് പെരുമ്പത്തൂർ Government
48439 Poolappadam G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് പൂളപ്പാടം Government
48441 Pullippadam G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് പുള്ളിപ്പാടം Government
48445 Vadapuram G.M.L.P.S ജി.എൽ.പി.എസ് വടപുറം Government
48446 Valanthole G.T.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് വാളാംത്തോട് Government
48447 Varikkal G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് വാരിക്കൽ Government
48448 Veettikuth G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് വീട്ടിക്കുത്ത് Government
48450 Vendekkumpotty G.L.P.S. ജി.എൽ.പി.എസ് വെണ്ടേക്കുംപൊട്ടി Government
48402 Bhoodan Colony A.L.P.S. എ.എൽ.പി.എസ് ഭൂദാൻകോളനി Aided
48403 Chempankolly A.M.L.P.S. എ.എം.എൽ.പി.എസ് ചെമ്പൻകൊല്ലി Aided
48404 Chempankolly St.Pauls A.L.P.S. സെന്റ് പോൾസ് എ.എൽ.പി.എസ് ചെമ്പൻകൊല്ലി Aided
48405 Chettiyangadi A.L.P.S. എ.എൽ.പി.എസ് ചെട്ടിയങ്ങാടി Aided
48409 East Kalkulam M.M.M.L.P.S. എം.എം.എം എൽ.പി.എസ് ഈസ്റ്റ് കൽക്കുളം Aided
48412 Karulai D.A.L.P.S. ഡി.എ.എൽ.പി.എസ് കരുളായി Aided
48417 Konnamanna A.L.P.S. എ.എൽ.പി.എസ് കൊ​‌ന്നമ​ണ്ണ Aided
48418 Koottampara A.K.M.M.L.P.S. എ.കെ.എം.എം.എൽ.പി.എസ് കൂറ്റമ്പാറ Aided
48421 Manimooli C.K.L.P.S. സി.കെ.എൽ.പി.എസ് മണിമൂളി Aided
48424 Modapoika A.L.P.S. എ.എൽ.പി.എസ് മൊടപ്പൊയ്ക Aided
48427 Munda M.O.L.P.S. എം.ഒ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ട Aided
48428 Mundapadam A.L.P.S. എ.എൽ.പി.എസ് മുണ്ടപ്പാടം Aided
48432 Odayikkal P.U.M.L.P.S. പി.യു.എം.എൽ.പി.എസ് ഓടായിക്കൽ Aided
48433 Palemad S.V.L.P.S. എസ്.വി.എൽ.പി.എസ് പാലേമാട് Aided
48434 Palengara U.M.A.L.P.S. യു.എം.എ.എൽ.പി.എസ് പാലാങ്കര Aided
48438 Pongallur A.K.M.L.P.S. എ.കെ.എം.എൽ.പി.എസ് പൊങ്ങല്ലൂർ Aided
48442 Pulliyil D.A.L.P.S. ഡി.എ.എൽ.പി.എസ് പുള്ളിയിൽ Aided
48443 Pullode A.M.L.P.S. എ.എം.എൽ.പി.എസ് പുല്ലോട് Aided
48444 Thelpara N.A.A.M.A.L.P.S. എൻ.എ.എ.എം.എ.എൽ.പി.എസ് തേൾപ്പാറ Aided
48449 Velimbiyampadam M.K.M.M.L.P.S. എം.കെ.എം.എം..എൽ.പി.എസ് വെളിമ്പിയംപാടം Aided
48451 Karunechi L.F.A.L.P.S. എൽ.എഫ്.എ.എൽ.പി.എസ് കരുനെച്ചി Aided
48142 Mareena L.P.S. Mamamkara മരീനാ എൽപിഎസ് മാമാങ്കര Unaided
48145 Mar Philoxouos E.M.S. Chungathara മാർ ഫിലിക്സിനോസ് ഇഎംഎസ് ചുങ്കത്തറ Unaided
"https://schoolwiki.in/index.php?title=മലപ്പുറം/എഇഒ_നിലമ്പൂർ&oldid=1733182" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്