സഹായം Reading Problems? Click here


മലപ്പുറം/എഇഒ മേലാറ്റൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലപ്പുറംഡിഇഒ വണ്ടൂർഅരീക്കോട്മേലാറ്റൂർനിലമ്പൂർവണ്ടൂർ
മേലാറ്റൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
48331 D.N.M.A.U.P.S. Edayattur ഡി.എൻ.എം.എ.യു.പി.എസ്.എടയാറ്റൂർ Aided
48334 A.U.P.S. Pacheeri എ.യു.പി.എസ്.പാച്ചീരി Aided
48335 K.A.U.P.S. Thachingadam കെ.എ.യു.പി.എസ്.തച്ചിങ്ങനാടം Aided
48336 A.U.P.S. Velliyancheri എ.യു.പി.എസ്.വെള്ളിയഞ്ചേരി Aided
48337 A.M.U.P.S. Vetathur എ.എം.യു.പി.എസ്.വെട്ടത്തൂർ Aided
48338 P.T.M.U.P.S. Chemmaniyode പി.ടി.എം.യു.പി.എസ്. ചെമ്മാനിയോട് Aided
48340 P.S.A.U.P.S. Kizhattur പി.എസ്.എ.യു.പി.എസ്.കീഴാറ്റൂർ Aided
48341 P.T.M.U.P.S. Mannarmala പി.ടി.എം.യു.പി.എസ്.മണ്ണാർമല Aided
48342 P.T.M.U.P.S. Mulliyakurssi പി.ടി.എം.യു.പി.എസ്.മുള്ളിയാകുറിശ്ശി Aided
48343 V.J.U.P.S. Nenmini വി.ജെ.യു.പി.എസ്.നെന്മിനി Aided
48333 G.M.U.P.S. Oravambram ജി.എം.യു.പി.എസ്.ഒറവമ്പ്രം Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
48301 I.M.A.L.P.S. Anappamkuzhi ഐ.എം.എ.എൽ.പി.എസ്.ആനപ്പംകുഴി Aided
48302 P.T.M.A.L.P.S. Areechola പി.ടി.എം.എ.എൽ.പി.എസ്.അരീച്ചോല Aided
48303 A.M.L.P.S. Chemmaniyode എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചെമ്മാണിയോട് Aided
48305 T.M.JACOB MEMORIAL LOWER PRIMARY SCHOOL, CHOLAKKULAM ടി.എം.ജേക്കബ് മെമ്മോറിയൽ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ,ചോലക്കുളം Aided
48307 A.M.L.P.S. OLIPPUZHA എ.എം.എൽ.പി.എസ്.ഒലിപ്പുഴ Aided
48308 A.M.L.P.S. Eppikkad എ.എം.എൽ.പി.എസ്.എപ്പിക്കാട് Aided
48311 A.L.P.S.Kizhattur എ.എൽ.പി.എസ്.കീഴാറ്റൂർ Aided
48312 A.M.L.P.S. Mannarmala എ.എം.എൽ.പി.എസ്.മണ്ണാർമല Aided
48313 A.L.P.S. Melattur എ.എൽ.പി.എസ്.മേലാറ്റൂർ Aided
48314 A.M.L.P.S. Melattur എ.എം.എൽ.പി.എസ്.മേലാറ്റൂർ Aided
48316 A.M.L.P.S. Mulliakurssi എ.എം.എൽ.പി.എസ് മുള്ള്യാകുർശ്ശി Aided
48322 D.M.L.P.S. Pattikkad West ഡി.എം.എൽ.പി.എസ്.പട്ടിക്കാട് വെസ്റ്റ് Aided
48324 A.M.L.P.S. Poomthavanam എ.എം.എൽ.പി.എസ്.പൂന്താവനം Aided
48325 A.L.P.S. Puliyacode എ.ൽ.പി.എസ്.പുളിയക്കോട് Aided
48304 G.L.P.S. Cheriparamba ജി.എൽ.പി.എസ്.ചെറിയപറമ്പ Government
48309 G.L.P.S. Kara ജി.എൽ.പി.എസ്.കാര Government
48310 G.L.P.S. Kizhakkumpuram ജി.എൽ.പി.എസ്.കിഴക്കുംപുറം Government
48315 G.L.P.S. Melkulangara ജി.എൽ.പി.എസ്.മേൽകുളങ്ങര Government
48317 G.M.L.P.S. Nenmini ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.നെന്മിനി Government
48318 G.M.L.P.S. Pallikuth ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.പള്ളിക്കുത്ത് Government
48319 G.L.P.S. Pathirikode ജി.എൽ.പി.എസ്.പതിരിക്കോട് Government
48320 G.M.L.P.S. Pathirikode ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.പതിരിക്കോട് Government
48321 G.L.P.S. Pattikkad ജി.എൽ.പി.എസ്.പട്ടിക്കാട് Government
48323 G.L.P.S. Pezhumthara ജി.എൽ.പി.എസ്.പെഴുംതറ Government
48326 M.P.G.L.P.S. Puthanpally എം.പി.ജി.എൽ.പി.എസ്.പുത്തൻപള്ളി Government
48328 G.L.P.S. Thelakkad ജി.എൽ.പി.എസ്.തലേക്കാട് Government
48329 G.L.P.S. Valayapuram ജി.എൽ.പി.എസ്.വലയപുരം Government
48330 G.L.P.S. Chemmaniyode ജി.എൽ.പി.എസ്. ചെമ്മാണിയോട് Government
48339 G.L.P.S. Edappatta ജി.എൽ.പി.എസ്.എടപ്പറ്റ Government
48327 Model School Santhapuram മോഡൽ സ്കൂൾ ശാന്തപുരം Unaided Recognised


"https://schoolwiki.in/index.php?title=മലപ്പുറം/എഇഒ_മേലാറ്റൂർ&oldid=1590611" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്