പാലക്കാട്/എഇഒ പട്ടാമ്പി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പാലക്കാട്ഡിഇഒ ഒറ്റപ്പാലംഒറ്റപ്പാലംതൃത്താലപട്ടാമ്പിഷൊർണൂർ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
20631 V. V. A. U. P. School Karakkuthangadi, Muthuthala വി.വി.എ.യു.പി.സ്കൂൾ.കരക്കുത്തങ്ങാടി,മുതുതല Aided
20657 A. U. P. S. Amayur South എ.യു.പി.എസ്.ആമയൂർ Aided
20658 C. U. P. S. Chembra സി.യു.പി.എസ്.ചേമ്പ്ര Aided
20659 A. M. U. P. S. Karakkad എ.എം.യു.പി.എസ്.കാരക്കാട് Aided
20660 A. U. P. S. Karambathur എ.യു.പി.എസ്.കാരമ്പത്തൂർ Aided
20661 A. U. P. S. Mannengode എ.യു.പി.എസ്.മണ്ണേങ്ങോട് Aided
20662 A. U. P. S. Muthuthala എ.യുപി.എസ്.മുതുതല Aided
20663 C. E. U. P. S. Paruthur സി.ഈ.യു.പി.എസ്.പരുതൂർ Aided
20664 A. U. P. S. Rayiranellur എ.യു.പി.എസ്.രായിരനെല്ലൂർ Aided
20665 B. V. U. P. S. Chundampetta ബി.വി.യു.പി.എസ്.ചുണ്ടമ്പറ്റ Aided
20651 G. U. P. S. Chundampatta ജി.യു.പി.എസ്.ചുണ്ടമ്പറ്റ Government
20652 G. U. P. S. Kizhayur ജി.യു.പി.എസ്.കീഴായൂർ Government
20653 G. U. P. S. Kodumunda ജി.യു.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട Government
20654 G. U. P. S. Naripparamba ജി.യു.പി.എസ്.നരിപ്പറമ്പ് Government
20655 G. U. P. S. Pattambi ജി.യു.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി Government
20656 G. M. U. P. S. Vilayur ജി.എം.യു.പി.എസ്.വിളയൂർ Government
20666 Darul Athfal U. P. S. Koppam ദാരുൽ അത്ഫാൽ യു.പി.എസ്.കൊപ്പം Unaided Recognised
20667 Safa E M School,Pallipuram,Pattambi സഫ ഇ എം സ്കൂൾ പള്ളിപ്പുറം Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
20611 A. M. L. P. S. Amayur എ.എം.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ Aided
20612 L. V. A. L. P. S. Amayur എൽ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ Aided
20613 A. L. P. S. Ammannur എ.എൽ.പി.എസ്.അമ്മന്നൂർ Aided
20614 S. V. A. L. P. S. Chembalangad എസ്.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ചെമ്പലങ്കാട് Aided
20615 A. M. L. P. S. Chembra എ.എം.എൽ.പി.എസ്.ചെമ്പ്ര Aided
20616 B. V. A. L. P. S. Cherukode ബി.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.ചെറുകോട് Aided
20617 A. L. P. S. Chundampetta South എ.എൽ.പി.എസ്.ചുണ്ടമ്പറ്റ സൗത്ത് Aided
20618 A. M. L. P. S. Edappalam എ.എം.എൽ.പി.എസ്.എടപ്പലം Aided
20619 H. A. L. P. S. Edappalam എച്.എ.എൽ.പി.എസ്.എടപ്പലം Aided
20620 A. M. L. P. S. Kaipuram എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൈപ്പുറം Aided
20621 A. L. P. S. Karinganad എ.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് Aided
20622 A. M. L. P. S. Karinganad South എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത് Aided
20623 K. M. L. P. S. Karinganad കെ.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് Aided
20624 B. K. M. L. P. S. Kudallur ബി.കെ.എം.എൽ.പി.എസ്.കുടല്ലൂർ Aided
20625 A. M. L. P. S. Kodumunda എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട Aided
20626 A. M. L. P. S. Kundurkara എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കൊണ്ടൂർക്കര Aided
20627 A. L. P. S. Kozhikkottiri എ.എൽ.പി.എസ്.കോഴിക്കാട്ടിരി Aided
20628 A. L. P. S. Maruthur എ.എൽ.പി.എസ്.മരുതൂർ Aided
20629 A. M. L. P. S. Maruthur എ.എം.എൽ.പി.എസ്.മരുതൂർ Aided
20630 A. L. P. S. Melmuri എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി Aided
20632 A. M. L. P. S. Naduvattam എ.എം.എൽ.പി.എസ്.നടുവട്ടം Aided
20633 A. M. L. P. S. Naduvattam Kizhumuri എ.എം.എൽ.പി.എസ്.നടുവട്ടം കിഴുമുറി Aided
20634 A. M. L. P. S. Nattiyamangalam എ.എം.എൽ.പി.എസ്.നാട്യമംഗലം Aided
20635 A. L. P. S. Nedungottur എ.എൽ.പി.എസ്.നെടുങ്ങോട്ടുർ Aided
20636 C. E. L. P. S. Pallipuram സി.ഇ.എൽ.പി.എസ്.പള്ളിപ്പുറം Aided
20637 A. M. L. P. S. Sankaramangalam എ.എം.എൽ.പി.എസ്.ശങ്കരമംഗലം Aided
20638 A. M. L. P. S. Thiruvegappura എ.എം.എൽ.പി.എസ്.തിരുവേഗപ്പുറ Aided
20639 A. L. P. S. Vilathur എ.എൽ.പി.എസ്.വിളത്തൂർ Aided
20640 A. L. P. S. VILAYUR എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ Aided
20641 A. L. P. S. VILAYUR UNION എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ Aided
20642 A. L. P. S. Amayur North എ.എൽ.പി.എസ്.ആമയൂർ നോർത്ത് Aided
20643 A. M. L. P. S. Pattambi എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പട്ടാമ്പി Aided
20644 A. L. P. S. Peradiyur എ.എൽ.പി.എസ്.പേരടിയൂർ Aided
20645 A. M. L. P. S. Pulassery എ.എം.എൽ.പി.എസ്.പുലാശ്ശേരി Aided
20646 A. L. P. S. Perumudiyur എ.എൽ.പി.എസ്.പെരുമുടിയൂർ Aided
20648 B. S. A. L. P. S. Karinganad ബി.എസ്.എ.എൽ.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് Aided
20649 A. M. L. P. S. Kulamukku എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കുളമുക്ക് Aided
20650 A. L. P. S. Thekkummala എ.എൽ.പി.എസ്.തെക്കുമല Aided
20601 G. L. P. S. Cherukode ജി.എൽ.പി.എസ്.ചെറുകോട് Government
20602 G. W. L. P. S. Chundampetta ജി.ഡബ്ള്യൂ.എൽ.പി.എസ്.ചുണ്ടമ്പറ്റ Government
20603 G. M. L. P. S. Kandenkavu ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കണ്ടേങ്കാവ് Government
20604 G. M. L. P. S. Kariyanoor ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.കരിയന്നൂർ Government
20605 G. L. P. S. Parathur ജി.എൽ.പി.എസ്.പരുതൂർ Government
20606 G. M. L. P. S. Pattambi ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി Government
20607 G. L. P. S. Perumudiyur ജി.എൽ.പി.എസ്.പെരുമുടിയൂർ Government
20608 S. N. G. L. P. S. Pattambi എസ്.എൻ.ജി.എൽ.പി.എസ്.പട്ടാമ്പി Government
20609 G. L. P. S. Vallur ജി.എൽ.പി.എസ്.വള്ളൂർ Government
20610 G. L. P. S. Kodumunda ജി.എൽ.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട Government
20647 G. W. L. P. S. Pulassery ജി.ഡബ്ല്യൂ.എൽ.പി.എസ്.പുലാശ്ശേരി Government
20668 Al Hidaya Central School,Pattambi അൽ ഹിദായ സെന്റ്രൽ.സ്കൂൾ.പട്ടാമ്പി Unaided Recognised
20670 Darusalam EM School,Kadavu ദാരുസ്സലാം ഇ.എം.സ്കൂൾ .കടവ് Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=പാലക്കാട്/എഇഒ_പട്ടാമ്പി&oldid=2138075" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്