കണ്ണൂർ/എഇഒ പാനൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കണ്ണൂർഡിഇഒ തലശ്ശേരിചൊക്ലിഇരിട്ടികൂത്തുപറമ്പമട്ടന്നൂർപാനൂർതലശ്ശേരി നോർത്ത്തലശ്ശേരി സൗത്ത്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
14551 ABDURAHIMAN SMARAKAM UPS അബ്ദുറഹിമാൻ സ്മാരകം യു. പി. സ്‍‍കൂൾ ചെണ്ടയാട് Aided
14552 CHENDAYAD UPS ചെണ്ടയാട് യു.പി.എസ് Aided
14553 GURUDEVA SMARAKAM UPS ഗുരുദേവസ്മാരക യു.പി.എസ് Aided
14554 EAST VALLIYAI UPS ഈസ്റ്റ് വള്ള്യായി യു,പി.എസ് Aided
14555 KADAVATHUR V.V UPS കടവത്തൂർ വി.വി.യു.പി.എസ് Aided
14556 KADAVATHUR WEST.UPS കടവത്തൂർ വെസ്റ്റ് യു.പി.എസ് Aided
14557 TPGM UPS KANNAMCODE ടി.പി.ജി.എം യു.പി.എസ് കണ്ണാംകോഡ് Aided
14558 MOKERI EAST UPS മൊകേരി ഈസ്റ്റ് യു.പി.എസ് Aided
14559 PALAKKOOL UPS പാലക്കൂൽ യു.പി.എസ് Aided
14560 PALATHAYI UPS പാലത്തായി യു.പി.എസ് Aided
14561 PANOOR EAST UPS പാനൂർ ഈസ്റ്റ് യു.പി.എസ് Aided
14562 PANOOR UPS പാനൂർ യു.പി.എസ് Aided
14563 PANOOR WEST UPS പാനൂർ വെസ്റ്റ് യു.പി.എസ് Aided
14564 PARAMMAL UPS പാറമ്മൽ യു.പി.എസ് Aided
14565 SARASWATHIVIJAYAM UPS സരസ്വതിവിജയം യു.പി.എസ് Aided
14566 THIRUVAL UPS തിരുവാൽ യു.പി.എസ് Aided
14567 VALLIAYI UPS വള്ള്യായി യു.പി.എസ് Aided
14569 KOLAVALLOOR UPS കൊളവല്ലൂർ യു.പി.എസ് Aided
14570 VILAKKOTTUR UPS വിളക്കോട്ടൂർ യു.പി.എസ് Aided
14550 GUPS MOKERI EAST ജി.യു.പി.എസ് മൊകേരി Government
14572 Sree Narayana English Medium UP School, Panoor ശ്രീ നാരായണ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം യു.പി.എസ് പാനൂർ Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
14507 KADAVATHUR LPS കടവത്തൂർ എൽ.പി.എസ് Aided LP
14508 SREERAMA GURUKULAM LPS ശ്രീ രാമാ ഗുരുകുലം എൽ.പി.എസ് Aided LP
14509 KANNAMVELLI LPS കണ്ണംവെള്ളി എൽ.പി.എസ് Aided LP
14510 KOLAVALLOOR LPS കൊളവല്ലൂർ എൽ.പി.എസ് Aided LP
14511 KOLAVALLUR EAST LPS കൊളവല്ലൂർ ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് Aided LP
14512 KUNIPARAMBA LPS കുനിപ്പറമ്പ എൽ.പി.സ്കൂൾ കടവത്തൂർ Aided LP
14513 SREE NARAYANA VILASAM LPS ശ്രീ നാരായണവിലാസം കൊളവല്ലൂർ എൽ.പി.എസ് Aided LP
14514 NADAKKAKAM LPS നടക്കകം എൽ. പി. സ്കൂൾ Aided LP
14515 NILLANGAL LPS നിള്ളങ്ങൽ എൽ.പി.എസ് Aided LP
14516 PUTHUR EAST LPS പുത്തൂർ ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് Aided LP
14517 SREE KRISHNAVILASAM LPS ശ്രീകൃഷ്ണ വിലാസം എൽ.പി.എസ് Aided LP
14518 THEKKUMMURI LPS തെക്കും മുറി എൽ.പി.എസ് Aided LP
14520 CENTRAL PUTHUR LPS സെൻട്രൽ പുത്തൂർ എൽ.പി.എസ് Aided LP
14521 LAKSHMI VILASAM LPS CHENDAYAD ലക്ഷ്മി വിലാസം എൽ.പി.എസ് ചെണ്ടയാഡ് Aided LP
14522 GURUDEVA SMARAKAM. LPS ഗുരുദേവ സ്മാരക എൽ.പി.എസ് Aided LP
14523 ELAMCODE CENTRAL LPS എലാങ്കോട് സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ് Aided LP
14524 ELAMCODE EAST LPS എലാങ്കോട് ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് Aided LP
14525 ELAMCODE LPS എലാങ്കോട് എൽ.പി.എസ് Aided LP
14526 ERANHIKULANGARA LPS ഇരഞ്ഞിക്കുളങ്ങര എൽ.പി.എസ് Aided LP
14527 KADAVATHUR EAST LPS കടവത്തൂർ ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് Aided LP
14528 KANNAMCODE WEST LPS കണ്ണങ്കോട് വെസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് Aided LP
14529 KAZHUNGUMVELLI LPS കഴുങ്ങുംവെള്ളി എൽ.പി.എസ് Aided LP
14530 KOLAVALLUR WEST LPS കൊളവല്ലൂർ വെസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് Aided LP
14531 KOORARA LPS കൂരാറ എൽ.പി.എസ് Aided LP
14532 SIVA VILASAM LPS ശിവവിലാസം എൽ.പി.എസ് Aided LP
14533 KUNNOTHUPARAMBA LPS കുന്നോത്ത് പറമ്പ എൽ.പി.എസ് Aided LP
14534 GURUDEVA VILASAM LPS ഗുരുദേവ വിലാസം എൽ.പി.എസ് Aided LP
14535 DEVI VILASAM LPS ദേവീവിലാസം എൽ.പി.എസ് Aided LP
14536 BHASHAPOSHNI LPS POYILOOR ഭാഷാപോഷിണി എൽ.പി.എസ് പൊയിലൂർ Aided LP
14537 POYILOOR CENTRAL LPS പൊയിലൂർ സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ് Aided LP
14538 POLIYOOR EAST LPS പൊയിലൂർ ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് Aided LP
14539 POLIYOOR LPS പൊയിലൂർ എൽ.പി.എസ് Aided LP
14540 POYILOOR NORTH LP SCHOOL പൊയിലൂർ നോർത്ത് എൽ.പി.എസ് Aided LP
14541 PUTHUR LPS പുത്തൂർ എൽ.പി.എസ് Aided LP
14542 PUTHUR V V LPS പുത്തൂർ വി.വി എൽ.പി.എസ് Aided LP
14543 PUTHUR WEST LPS പുത്തൂർ വെസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് Aided LP
14544 THENDAPARAMBA LPS തെണ്ടപ്പറമ്പ് എൽ.പി.എസ് Aided LP
14545 THUVAKKUNNU LPS തൂവക്കുന്ന് എൽ.പി.എസ് Aided LP
14546 TRIPRANGOTTOOR LPS തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ എൽ.പി.എസ് Aided LP
14547 VAGDEVIVILASAM LPS വാഗ്‌ദേവി വിലാസം എൽ.പി.എസ് Aided LP
14548 VIJNANODAYAM LPS വിജ്ഞാനോദയം എൽ.പി.എസ് Aided LP
14549 VILAKKOTTUR LPS വിളക്കോട്ടൂർ എൽ.പി.എസ് Aided LP
14501 GLPS KALLARAKKAL ജി. എൽ. പി. എസ് കല്ലറക്കൽ Government LP
14502 GLPS KOLAVALLOOR ജി.എൽ.പി.എസ് കൊളവല്ലൂർ Government LP
14503. G.L.P.S KOORARA ജി.എൽ.പി.എസ് കൂരാറ. Government LP
14504 GLPS PANOOR ജി.എൽ.പി.എസ് പാനൂർ Government LP
14505 GLPS NARIKKOTTUMALA LPS ജി.എൽ.പി.എസ് നരിക്കോട്ട്മല Government LP
14506 GLPS PUTHUR ജി.എൽ.പി.എസ് പുത്തുർ Government LP
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കണ്ണൂർ/എഇഒ_പാനൂർ&oldid=2401701" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്