കണ്ണൂർ/എഇഒ മട്ടന്നൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കണ്ണൂർഡിഇഒ തലശ്ശേരിചൊക്ലിഇരിട്ടികൂത്തുപറമ്പമട്ടന്നൂർപാനൂർതലശ്ശേരി നോർത്ത്തലശ്ശേരി സൗത്ത്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
14756 BEMUPS Anjarakandy ബി ഇ എം യു പി എസ് അഞ്ചരക്കണ്ടി Aided
14757 Kallur New UPS കല്ലൂർ ന്യു യു പി എസ് Aided
14758 Kayani UPS കയനി യു പി എസ്‍‍ Aided
14759 Koodali UPS കൂടാളി യു പി എസ്‍‍‍‍ Aided
14760 Kunnirikka UPS കുന്നിരിക്ക യു പി എസ്‍‍ Aided
14761 Kunnoth UPS കുന്നോത്ത് യു പി എസ്‍‍ Aided
14762 Malur UPS മാലൂർ യു പി എസ്‍‍ Aided
14763 Meruvambayi Mopila UPS മെരുവമ്പായി യു പി എസ്‍‍ Aided
14764 Muttannur UPS മുട്ടന്നൂർ യു പി എസ്‍‍ Aided
14765 Neerveli UPS നീർവേലി യു പി എസ്‍‍ Aided
14766 Panambatta New UPS പനമ്പറ്റ ന്യൂ യു പി എസ്‍‍ Aided
14767 Pariyaram UPS പരിയാരം യു പി എസ്‍‍ Aided
14768 Pattannur UPS പട്ടാനൂർ യു പി എസ്‍‍ Aided
14769 Pazhassi West UPS പഴശ്ശി വെസ്റ്റ് യു പി എസ്‍‍ Aided
14770 Porara UPS പൊറോറ യു പി എസ്‍‍ Aided
14771 Therur UPS തെരൂർ യു പി എസ്‍‍ Aided
14772 Thoalambra UPS തോലമ്പ്ര യു പി എസ്‍‍ Aided
14773 Vengad Mopla UPS വേങ്ങാട് മാപ്പിള യു പി എസ്‍‍ Aided
14774 Vengad South UPS വേങ്ങാട് സൗത്ത് യു പി എസ്‍‍ Aided
14775 Kanhileri UPS കാഞ്ഞിലേരി യു പി എസ്‍‍‍‍ Aided
14776 Keezhallur UPS കീഴല്ലൂർ യു പി എസ്‍‍ Aided
14754 GUPS Ayippuzha ജി യു പി എസ് ആയിപ്പുഴ Government
14755 Madhusoodhanan Thangal Smaraka GUPS Mattannur മധുസൂദനൻ തങ്ങൾ സ്മാരക ജി.യു.പി.എസ്. മട്ടന്നൂർ Government
14780 Al. Irshad English Medium School, Mattannur അൽ- ഇർഷാദ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ മട്ടനൂർ Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
14708 Ayithara North LPS ആയിത്തറ നോർത്ത് എൽ പി എസ് Aided
14709 Chambad LPS ചമ്പാട്എൽ പി എസ് Aided
14710 Kaitheri ALPS കൈതേരി എ എൽ പി എസ് Aided
14711 Kaitheri West LPS കൈതേരി വെസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
14712 Kallayi ALPS കല്ലായി എ എൽ പി എസ് Aided
14713 MMILPS Kallayi എം എം ഐഎൽ പി എസ് കല്ലായി Aided
14714 Kallerikkara LPS കല്ലേരിക്കര എൽ പി എസ് Aided
14715 Kanhileri West LPS കാഞ്ഞിലേരി വെസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
14716 Kara LPS കാര എൽ പി എസ് Aided
14717 Karetta LPS കരേറ്റ എൽ പി എസ് Aided
14718 Keecheri LPS ‍‍‍കീച്ചേരി എൽ പി എസ് Aided
14719 NISLPS Venmanal ‍‍എൻ ഐ എസ് എൽ പി എസ് വെൺമണൽ Aided
14720 Keezhallur North LPS കീഴല്ലൂർ നോർത്ത് എൽ പി എസ് Aided
14721 Kolari LPS കോളാരി എൽ പി എസ് Aided
14722 Kolari New LPS കോളാരി ന്യൂ എൽ പി എസ് Aided
14723 Durgavilasam LPS ദുർഗ്ഗ വിലാസം എൽ പി എസ് Aided
14724 Kovoor LPS കോവൂർഎൽ പി എസ് Aided
14725 SKVLPS Kunnirikka എസ് കെ വി എൽ പി എസ് കുന്നിരിക്ക Aided
14726 Mannur LPS മണ്ണൂർ എൽ പി എസ് Aided
14727 Maruthayi LPS മരുതായി എൽ പി എസ് Aided
14728 Neerveli LPS നീർവേലി എൽ പി എസ് Aided
14729 Oorpalli LPS ഊർപ്പള്ളി എൽ പി എസ് Aided
14730 Paduvilayi LPS പടുവിലായി എൽ പി എസ് Aided
14731 Palayode LPS പാലയോട് എൽ പി എസ് Aided
14732 N I S L P S PALOTTUPALLI എൻ ഐ എസ്എൽ പി എസ് പാലോട്ടുപള്ളി Aided
14733 Pazhassi East LPS പഴശ്ശി ഈസ്റ്റ് എൽ പി എസ് Aided
14734 SRVLPS Peravoor എസ് ആർ വി എൽ പി എസ് പേരാവൂർ Aided
14735 Therur Mopla LPS തെരൂർ മാപ്പിള എൽ പി എസ് Aided
14736 Velliyanparamba LPS വെള്ളിയാംപറമ്പ എൽ പി എസ് Aided
14737 Vengad LPS വേങ്ങാട് എൽ പി എസ് Aided
14739 Ayithara LPS ആയിത്തറ എൽ പി എസ് Aided
14740 Ayyallur LPS അയ്യല്ലൂർ എൽ പി എസ് Aided
14741 Desamithram LPS ദേശമിത്രം എൽ പി എസ് Aided
14742 Elampara LPS ഏളമ്പാറ എൽ പി എസ് Aided
14743 Kanad LPS കാനാട് എൽ പി എസ് Aided
14744 Kuriyot LPS കുരിയോട് എൽ പി എസ് Aided
14745 Kavumthazha LPS കാവുംതാഴ എൽ പി എസ് Aided
14746 Kotheri LPS കൊതേരി എൽ പി എസ് Aided
14747 Kovoor Central LPS കോവൂർ സെൻട്രൽഎൽ പി എസ് Aided
14748 Kunderipoil LPS കുണ്ടേരിപ്പൊയിൽഎൽ പി എസ് Aided
14749 Kuzhikkal LPS കുഴിക്കൽ എൽ പി എസ് Aided
14750 Mettadi LPS മേറ്റടി എൽ പി എസ് Aided
14751 Palad LPS പാളാട് എൽ പി എസ് Aided
14752 Panayathamparamba LPS പനയത്താമ്പറമ്പ് എൽ പി എസ് Aided
14753 Thattiode North LPS തറ്റിയോട് നോർത്ത് എൽ പി എസ് Aided
14701 GLPS Kandamkunnu ജി എൽ പി എസ് കണ്ടങ്കുന്ന് Government
14702 GLPS Kanhilery ജി എൽ പി എസ് കാഞ്ഞിലേരി Government
14703 GLPS Kodolipram ജി എൽ പി എസ് കൊടോളിപ്രം Government
14704 GLPS Muthukuttipoyil ജി എൽ പി എസ് മുതുകുറ്റിപ്പൊയിൽ Government
14705 GLPS Pazhassi ജി എൽ പി എസ് പഴശ്ശി Government
14706 GLPS Poovampoyil ജി എൽ പി എസ് പൂവമ്പൊയിൽ Government
14707 GLPS Sivapuram ജി എൽ പി എസ് ശിവപുരം Government
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കണ്ണൂർ/എഇഒ_മട്ടന്നൂർ&oldid=2507708" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്