സഹായം Reading Problems? Click here


കോഴിക്കോട്/എഇഒ കുന്ദമംഗലം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോഴിക്കോട്ഡിഇഒ താമരശ്ശേരിബാലുശ്ശേരികൊടുവള്ളികുന്ദമംഗലംമുക്കംപേരാമ്പ്രതാമരശ്ശേരി
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
47229 AUPS Choolur എ യു പി എസ് ചൂലൂർ
47230 AUPS Koozhakode എ യു പി എസ് കൂഴക്കോട്
47231 AUPS Kunnamangalam എ യു പി എസ് കുന്ദമംഗലം
47232 AUPS Kunnamangalam East എ യു പി എസ് കുന്ദമംഗലം ഈസ്റ്റ്
47233 AUPS Kuruvattur എ യു പി എസ് കുരുവട്ടൂർ
47234 AMUPS Makkoottam എ എം യു പി എസ് മാക്കൂട്ടം
47235 AUPS Malayamma എ യു പി എസ് മലയമ്മ
47236 MAMUPS Parambilkadave എം എ എം യു പി എസ് പറമ്പിൽകടവ്
47237 AUPS Pazhur എ യു പി എസ് പാഴൂർ
47238 AUPS Pilassery എ യു പി എസ് പിലാശ്ശേരി
47239 AUPS Chathamangalam എ യു പി എസ് ചാത്തമംഗലം
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam
47211 AMLPS Cheruvatta എ.എം.എൽ.പി.എസ് ചെറുവറ്റ
47212 ALPS Choolur ചൂലൂർ എ.എൽ.പി.എസ്
47213 SGM ALPS Karanthur എസ്.ജി.എം.എ.എൽ.പി.എസ് കാരന്തൂർ
47214 ALPS Kizhur എ.എൽ.പി.എസ് കിഴൂർ
47215 ALPS Kolai എ.എൽ.പി.എസ് കൊളായ്
47216 ALPS Konott എ.എൽ.പി.എസ് കോണോട്ട്
47217 AMLPS Kunnamangalam എ.എം.എൽ.പി.എസ് കുന്ദമംഗലം
47218 ALPS Kuruvattur West എ.എൽ.പി.എസ് കുരുവട്ടൂർ വെസ്റ്റ്
47219 AMLPS Kuruvattur West എ.എം.എൽ.പി.എസ് കുരുവട്ടൂർ വെസ്റ്റ്
47220 ALPS Mavoor എ.എൽ.പി.എസ് മാവൂർ
47221 ALPS Payambra എ.എൽ.പി.എസ് പയമ്പ്ര
47222 ALPS Peruvazhikadave എ.എൽ.പി.എസ് പെരുവഴിക്കടവ്
47223 AMLPS Polur എ.എം.എൽ.പി.എസ് പോലൂർ
47224 AMLPS Thathur എ.എം.എൽ.പി.എസ് താത്തൂർ
47225 ALPS Kalarikandy എ.എൽ.പി.എസ് കളരിക്കണ്ടി
47226 AMLPS Karanthur എ.എം.എൽ.പി.എസ് കാരന്തൂർ
47227 AMLPS Parambil എ.എം.എൽ.പി.എസ് പറമ്പിൽ
47228 ALPS Polur എ.എൽ.പി.എസ് പോലൂർ
47201 GLPS Chathamangalam ജി.എൽ.പി.എസ് ചാത്തമംഗലം
47202 GWLPS Chathamangalam ജി.ഡബ്യു.എൽ.പി.എസ് ചാത്തമംഗലം
47203 GLPS Chenoth ജി.എൽ.പി.എസ് ചേനോത്ത്
47204 GLPS Earimala ജി.എൽ.പി.എസ് ഏരിമല
47205 GLPS Padanilam ജി.എൽ.പി.എസ് പടനിലം
47206 GWLPS Payambra ജി.ഡബ്യു.എൽ.പി.എസ് പയമ്പ്ര
47207 GLPS Poolakode ജി.എൽ.പി.എസ് പൂളക്കോട്
47208 GLPS Pullannur ജി.എൽ.പി.എസ് പുള്ളന്നൂർ‌
47209 GLPS Pullannur New ജി.എൽ.പി.എസ് പുള്ളന്നൂർ ന്യൂ
47210 GLPS Vellannur ജി.എൽ.പി.എസ് വെള്ളന്നൂർ
47241 St. Aloysious E.M.L.P. School സെന്റ് അലോഷ്യസ് ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്
47242 AL NAJATH LP SCHOOL EM KALANTHODE അൽ നജാത്ത് എൽ.പി.എസ് കളന്തോട്
47243 AL JAUHAR PUBLIC SCHOOL EM PATHIMANGALAM അൽ ജൗഹർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ പതിമംഗലം
47244 Sri Aravinda Vidya Nikethan ശ്രീ അരവിന്ദ വിദ്യാ നികേതൻ