സഹായം Reading Problems? Click here


കോഴിക്കോട്/എഇഒ കോഴിക്കോട് റൂറൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോഴിക്കോട്ഡിഇഒ കോഴിക്കോട്ചേവായൂർകോഴിക്കോട് സിറ്റികോഴിക്കോട് റൂറൽഫറോക്ക്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
17335 A. M. U. P. S. Kambliparamba എ എം യു പി എസ് കമ്പിളിപറമ്പ Aided
17336 A. M. U. P. S. Kunnamkulangara എ എം യു പി എസ് കുന്ദംകുളങ്കര Aided
17337 A. M. U. P. S. Puthurmadam എ എം യു പി എസ് പുത്തൂർമഠം Aided
17338 A. U. P. S. Pantheerankavu എ യു പി എസ് പന്തീരാങ്കാവ് Aided
17339 K. C. M. U. P. S. Kachilatt കെ സി എം യു പി എസ് കാച്ചിലാട്ട് Aided
17340 St. Xavier`s U. P.S. Peruvayal സെയ് സേവിയേഴ്സ് യു പി എസ് പെരുവയൽ Aided
17332 G. U. P. S. Kodal ജി യു പി എസ് കൊടൽ Government
17333 G. U. P. S. Manakkad ജി യു പി എസ് മണക്കാട് Government
17334 G. M. U. P. S. Mavoor ജി യു പി എസ് മാവൂർ Government
17346 Hidaya E M School , Palazhi ഹിദായ ഇ എം സ് കൂൾ ,പാലാഴി Unaided Recognised
17707 PRASANTHI SCHOOL FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS പ്രശാന്തി സ്കൂൾ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പഷ്യൽ നീഡ്സ് Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
17310 A. L. P. S. Aduvad എ എൽ പി എസ് അടുവാട് Aided
17311 A. L. P. S. Cherukulathur East എ എൽ പി എസ് ചെറുകുളത്തൂർ Aided
17312 A. L. P. S. Kanniparamba എ എൽ പി എസ് കണ്ണിപറമ്പ് Aided
17313 A. L. P. S. Kayalam എ എൽ പി എസ് കായലം Aided
17314 A. L. P. S. Kunnamkulangara എ എൽ പി എസ് കുന്ദംകുളങ്കര Aided
17315 A. L. P. S. Kuttikattur എ എൽ പി എസ് കുറ്റിക്കാട്ടൂർ Aided
17316 A. L. P. S. Moorkkanad എ എൽ പി എസ് മൂർക്കനാട് Aided
17317 A. L. P. S. Naduvattom എ എൽ പി എസ് നടുവട്ടം Aided
17318 A. L. P. S. Odumbra എ എൽ പി എസ് ഒടുമ്പ്ര Aided
17319 A. L. P. S. Olavanna എ എൽ പി എസ് ഒളവണ്ണ Aided
17321 A. L. P. S. Paingottupuram എ എൽ പി എസ് പൈങ്ങോട്ടുപുറം Aided
17322 A. L. P. S. Perumanna എ എൽ പി എസ് പെരുമണ്ണ Aided
17323 A. L. P. S. Poovattuparamba എ എൽ പി എസ് പൂവ്വാട്ടുപറമ്പ് Aided
17324 A. L. P. S. Savio Devagiri എ എൽ പി എസ് ദേവഗിരി Aided
17325 A. M. L. P. S. Arathilparamba എ എം എൽ പി എസ് അറത്തിൽ പറമ്പ Aided
17326 A. M. L. P. S. Kailamadam എ എം എൽ പി എസ് കൈലമഠം Aided
17327 A. M. L. P. S. Kuttikattur എ എം എൽ പി എസ് കുററിക്കാട്ടൂർ Aided
17328 A. M. L. P. S. Thumbayil എ എം എൽ പി എസ് തുമ്പയിൽ Aided
17329 A. M. L. P. S. Vellayicode എ എം എൽ പി എസ് വെളളായിക്കോട് Aided
17330 A. M. L. P. S. Velliparamba എ എം എൽ പി എസ് വെളളിപറമ്പ് Aided
17331 A. L. P. S. Kovoor എ എൽ പി എസ് കോവൂർ Aided
17301 G. L. P. S. Cheruppa ജി എൽ പി എസ് ചെറൂപ്പ Government
17302 G. L. P. S. Cherukulathur ജി എൽ പി എസ് ചെറൂകുളത്തൂർ Government
17303 G. L. P. S. Kanniparmba ജി എൽ പി എസ് കണ്ണിപറമ്പ് Government
17304 G. L. P. S. Koodathumpara ജി എൽ പി എസ് കൂടത്തുംപാറ Government
17305 G. L. P. S. Mundakkal ജി എൽ പി എസ് മുണ്ടക്കൽ Government
17306 G. L. P. S. Olavanna ജി എൽ പി എസ് ഒളവണ്ണ Government
17307 G. L. P. S. Payyadimeethal ജി എൽ പി എസ് പയ്യടിമീത്തൽ Government
17308 G. L. P. S. Valayannur ജി എൽ പി എസ് വളയന്നൂർ Government
17309 G. L. P. S. Velliparamba ജി എൽ പി എസ് വെളളിപറമ്പ് Government
17320 A. L. P. S. Olavanna Panchayath എ എൽ പി എസ് ഒളവണ്ണ പ‍ഞ്ചായത്ത് Government
17344 Emerald EM School, Palazhi എമറാൾഡ് ഇ എം സ്കൂൾ, പാലാഴി Unaided Recognised
17345 Gayathri Vidyanikethan, Peruvayal ഗായത്രി വിദ്യാനികേതൻ ,പെരുവയൽ Unaided Recognised
17347 ICC English Medium School ഐ സി സി ഇംഗ്ലീ‍‍‍ഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ Unaided Recognised