സഹായം Reading Problems? Click here


കോഴിക്കോട്/എഇഒ ചേവായൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോഴിക്കോട്ഡിഇഒ കോഴിക്കോട്ചേവായൂർകോഴിക്കോട് സിറ്റികോഴിക്കോട് റൂറൽഫറോക്ക്
ചേവായൂർ ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പട്ടിക
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ കോഡ് വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
17453 A. U. P. S. Makkancheri എ.യു.പി.എസ്. മാക്കഞ്ചേരി‍‍ Aided
17454 A. U. P. S. Puthur എ.യു.പി.എസ്. പുത്തൂർ‍‍ Aided
17455 B. E. M. U. P. S. Puthiyangadi ബി.ഇ.എം.യു.പി.എസ്. പുതിയങ്ങാടി Aided
17456 Certified U. P. S. Merikkunnu സെർട്ടിഫൈഡ് യു.പി. സ്കൂൾ മേരിക്കുന്ന് Aided
17457 A. U. P. S. Chevayur എ.യു.പി.എസ്. ചെവായൂർ Aided
17458 A. U. P. S. Cholappurath എ.യു.പി.എസ്.ചോലപ്പുറത്ത് Aided
17459 Ganapath. A. U. P. S. Kuthiravattom ഗണപത് എ.യുപി.എസ്. കുതിരവട്ടം Aided
17460 A. U. P. S. Ichannur. എ.യു.പി.എസ്. ഇച്ചന്നൂർ Aided
17461 A. U. P. S. Kirallur എ.യു.പി.എസ്. കിരാലൂർ Aided
17462 A. U. P. S. Kottooli എ.യു.പി.എസ്. കോട്ടൂളി. Aided
17463 A.U.P.S Mayanad എ.യു.പി.എസ്. മായനാട്. Aided
17464 Sreenarayana vilasam A.U.P.S ശ്രീ നാരായണ വിലാസം എ.യു.പി.എസ്. Aided
17465 A.U.P.S. Vengery എ.യു.പി.എസ്. വേങ്ങേരി. Aided
17470 A. U. P. S. Chelannur എ.യു.പി.എസ്. ചേളന്നൂർ Aided
17471 Janatha A. U. P. S. Palath ജനത എ.യു.പി.എസ്. പാലത്ത് Aided
17473 Karannur U. P School കാരന്നൂർ എ.യു.പി. സ്കൂൾ. Aided
17474 MATHRUBANDHU VIDYASALA A.U.P SCHOOL മാത‍ൃബന്ധു വിദ്യാശാല എ.യു.പി.സ്കൂൾ Aided
17475 R. A. K. M. A. U. P. S. ആർ.എ.കെ.എം.എ.യു.പി.എസ് Aided
17476 Vijayalakshmi A. U. P. S. വിജയലക്ഷ്മി എ.യു.പി.എസ്. Aided
17449 G. M. U. P. S. Puthiyangadi ജി.എം.യു.പി.എസ്. പുതിയങ്ങാടി. Government
17450 G. U. P. S. Iruvallur ജി.യു.പി.എസ്. ഇരുവെള്ളൂർ Government
17451 G. U. P. S. Padinhattummuri ജി.യു.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി Government
17452 G. U. P. S. Westhill ജി.യു.പി.എസ്. വെസ്റ്റ് ഹിൽ Government
17472 Kakkodi Panchayath A. U. P. S. കക്കോടി പഞ്ചായത്ത് എ.യു.പി.എസ്. Government
17467 Eden U. P. S. ഏദൻ യു.പി.എസ്. Unaided Recognised
17468 Guardian`s E. M. S. Athanikkal ഗാർഡിയൻസ് ഇ.എം.എസ്. അത്താണിക്കൽ Unaided Recognised
17469 S. D. S. M. E. M. School എസ്. ഡി. എസ്. എം. ഇ. എം. സ്കൂൾ Unaided Recognised
17477 ST.JOSEPH'S ENGLISH MEDIUM SCHOOL MARIKUNNU സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ മേരിക്കുന്ന്. Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
17413 A. L. P. S. Muthuvad എ.എൽ.പി.എസ്. മുതുവാട്. Aided
17414 A. L. P. S. Palath എ.എൽ.പി.എസ്. പാലത്ത് Aided
17415 A. M. L. P. S. Kottamparamba എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കോട്ടാംപറമ്പ Aided
17416 A. P. L. P. S. Elathur എ. പി. എൽ. പി. എസ്. എലത്തൂർ Aided
17417 A. L. P. S. Badirur എ.എൽ.പി.എസ്. ബദിരൂർ Aided
17418 B. E. M. A. L. P. S. Annasseri ബി. ഇ. എം. എ. എൽ. പി. എസ്. അന്നശ്ശേരി Aided
17419 A. L. P. S. Chelannur എ.എൽ.പി.എസ്.ചേളന്നൂർ Aided
17420 A. M. L. P. S. Chelavur Muzhikkal എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചെലവൂർമൂഴിക്കൽ Aided
17421 Edakkad Union A. L. P. S. എടക്കാട് യൂനിയൻ എ.എൽ.പി.എസ്. Aided
17422 National A. L. P. S. Elathur നേഷനൽ എ.എൽ.പി.എസ്.എലത്തൂർ Aided
17423 H. I. L. P. S. Eranhikal എച്ച്.ഐ.എൽ.പി.എസ്. എരഞ്ഞിക്കൽ Aided
17424 J. D. T. Islam .A.L. P. S. Merikkunnu ജെ.‍ഡി.റ്റി.ഇസ്ലാം. എ.എൽ.പി.എസ്. Aided
17425 A. M. L. P. S. Kandannur എ.എം.എൽ.പി.എസ് കണ്ടന്നൂർ Aided
17426 A. L. P. S. Karannur എ.എൽ.പി.എസ്. കാരന്നൂർ Aided
17427 A. L. P. S. Makkada എ.എൽ.പി.എസ്. മക്കട Aided
17428 A. L. P. S. Makkada Perinchila എ.എൽ.പി.എസ്. മക്കട പെരിഞ്ചില Aided
17429 A. L. P. S. Makkada West എ.എൽ.പി.എസ്. മക്കട വെസ്റ്റ് Aided
17430 A. L. P. S. Manathanath എ.എൽ.പി.എസ്. മനത്താനത്ത് Aided
17431 A. M. L. P. S. Mayanad എ.എം.എൽ.പി.എസ്. മായനാട് Aided
17432 M. I. L. P. S. Annasseri എം.ഐ..എൽ.പി.എസ്. അന്നശ്ശേരി Aided
17433 M. I. L. P. S. Kakkodi എം. ഐ. എൽ. പി. എസ്. കക്കോടി Aided
17434 A. L. P. S. Mokavoor എ.എൽപി.എസ്. മൊകവൂർ Aided
17435 A. L. P. S. Morikkara എ. എൽ. പി. എസ്. മോരിക്കര Aided
17436 A. M. L. P. S. Puthiyanirathu എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പുതിയനിരത്ത് Aided
17437 St. Filomina's A. L. P. S. സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് എ. എൽ. പി. എസ് Aided
17438 Sethu Sitharam A. L. P. S. സേതു സീതാറാം എ.എൽ.പി.എസ്. Aided
17439 Sreekrishna Sahayam A .L. P. S ശ്രീകൃഷ്ണ സഹായം എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍ Aided
17440 Sreekumarasram A. L. P. S. ശ്രീകുമാരാശ്രം എ.എൽ.പി.എസ്. Aided
17441 Sreevidyamandiram A. L. P. S. ശ്രീവിദ്യാ മന്ദിരം എ.എൽ.പി.എസ്. Aided
17442 Union A. L. P. S. Palath യൂനിയൻ എ.എൽ.പി.എസ്. പാലത്ത് Aided
17445 A. L. P. S. Gurudevavilasam എ.എൽ.പി.എസ്. ഗുരുദേവവിലാസം Aided
17446 A. M. L. P. S. Poolakkadavu എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പൂളക്കടവ്. Aided
17447 A. L. P. S. Gnanodayam എ.എൽ.പി.എസ്. ജ്ഞാനോദയം Aided
17448 A. L. P. S. Prabhakaravilasam എ.എൽപി.എസ്. പ്രഭാകര വിലാസം. Aided
17401 G. L. P. S. Annassery ജി.എൽ.പി.എ.സ്. അന്നശ്ശേരി. Government
17402 G. L. P. S. Chelannur Thamarassery ജി.എൽ.പി.എ.സ്.ചേളന്നൂർ താമരശ്ശേരി. Government
17403 G. L. P. S. Chevayur ജി.എൽ.പി.എ.സ്. ചേവായൂർ Government
17404 G. L. P. S. Kakkodi ജി.എൽ.പി.എ.സ്. കക്കോടി. Government
17405 G. L. P. S. Kottooli ജി.എൽ.പി.എ.സ്. കോട്ടൂളി. Government
17406 G. L. P. S. Parayancheri ജി.എൽ.പി.എ.സ്. പറയഞ്ചേരി. Government
17407 G. L. P. S. Vengeri ജി.എൽ.പി.എ.സ്. വേങ്ങേരി. Government
17408 G. L. P. S Chelavur ജി.എൽ.പി.എ.സ്. ചെലവൂർ Government
17409 K. T Muhammad Smaraka G. L. P. S. Puthiyangady കെ. ടി മുഹമ്മദ് സ്മാരക ജി. എൽ. പി. എസ് പുതിയങ്ങാടി Government
17410 G. M. L. P. S. Elathur ജി.എം.എൽ.പി.എ.സ്. എലത്തൂർ Government
17411 G. M. L. P. S. Thalakkulathur ജി.എം.എൽ.പി.എ.സ് തലക്കുളത്തൂർ Government
17412 G. W. L. P. S. Palath ജി.ഡബ്ലിയു.എൽ.പി.എസ്. പാലത്ത് Government
17443 G. L. P. S. Eranhikkal ജി.എൽ.പി.എസ്. എരഞ്ഞിക്കൽ Government
17444 G. L. P. S. Varuthur ജി. എം. എൽ. പി. എസ് വരുതൂർ Government
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കോഴിക്കോട്/എഇഒ_ചേവായൂർ&oldid=1810424" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്