കോഴിക്കോട്/എഇഒ കോഴിക്കോട് സിറ്റി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കോഴിക്കോട്ഡിഇഒ കോഴിക്കോട്ചേവായൂർകോഴിക്കോട് സിറ്റികോഴിക്കോട് റൂറൽഫറോക്ക്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
17246 G. U. P. S. Malapparamba ജി. യു. പി. എസ്. മലാപ്പറമ്പ് Government
17247 Atma A. U. P. S. Karaparamba ആത്മ എ. യു. പി. എസ്. കാരപ്പറമ്പ് Aided
17248 B. E. M. U. P. S Bilathikulam ബി. ഇ. എം. യു. പി. എസ്. ബിലാത്തിക്കുളം Aided
17249 B. E. M. U. P. S Puthiyara ബി. ഇ. എം. യു. പി. എസ്. പുതിയറ Aided
17250 Govindapuram A. U. P. S ഗോവിന്ദപുരം എ. യു. പി. എസ്. Aided
17251 M. I. U. P. S. Mooriyad എം. ഐ. യു. പി. എസ്. മൂരിയാട് Aided
17252 N. M. U. P. S. Kallai എൻ. എം. യു. പി. എസ്. കല്ലായി Aided
17253 St. Angelas A. U. P. S. സെന്റ്. എയ്ഞ്ചലാസ് എ. യു. പി എസ്. Aided
17254 St.Antonys A. U. P. S. സെന്റ്. ആന്റണീസ് എ. യു. പി. എസ് Aided
17258 Palat A. U. P. S. പാലാട്ട് എ. യു. പി. എസ്. Aided
17234 G. G. U. P. S. Pokkunnu ജി. ജി. യു. പി. എസ്. പൊക്കുന്ന് Government
17235 G. U. P. S. Bilathikulam ജി. യു. പി. എസ്. ബിലാത്തിക്കുളം Government
17236 G. U. P. S. Chindhavalappu ജി. യു. പി. എസ്. ചിന്താവളപ്പ് Government
17237 G. U. P. S. Civil Station ജി. യു. പി. എസ്. സിവിൽസ്റ്റേഷൻ Government
17238 G. U. P. S. Kallai ജി. യു. പി. എസ്. കല്ലായി Government
17239 G. U. P. S. Kundungal ജി. യു. പി. എസ്. കുണ്ടുങ്ങൽ Government
17240 G. U. P. S. Nadakkavu East ജി. യു. പി. എസ്. നടക്കാവ് ഈസ്റ്റ് Government
17241 G. U. P. S. Panniyankara ജി. യു. പി. എസ്. പന്നിയങ്കര Government
17242 G. U. P. S. Thali ജി. യു. പി. എസ്. തളി Government
17243 G. U. P. S. Thiruvannur ജി. യു. പി. എസ്. തിരുവണ്ണൂർ Government
17244 G. F. U. P. S. Vellayil ജി. എഫ്. യു. പി. എസ്. വെള്ളയിൽ Government
17245 G. U. P. S. Vellayil West ജി. യു. പി. എസ്. വെള്ളയിൽ വെസ്റ്റ് Government
17261 GTTI(Men) Kozhikode ജി. ടി. ടി. ഐ. (മെൻ) കോഴിക്കോട് Government
17233 N. S. S. E. M. School Chalappuram എൻ. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇ. എം. സ്കൂൾ ചാലപ്പുറം Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
17216 B. E. M. Girls L. P. S ബി. ഇ. എം. ഗേൾസ് എൽ. പി. എസ്. Aided
17217 B. E. M. L. P. School Kozhikode ബി. ഇ. എം. എൽ. പി. സ്കൂൾ കോഴിക്കോട് Aided
17218 Christuraja L. P. S ക്രിസ്തുരാജ എൽ. പി. എസ്. Aided
17219 Francis Road A. L. P. S ഫ്രാൻസിസ് റോഡ് എ. എൽ. പി. എസ്. Aided
17220 Ganapath L. P. S. West Kallai ഗണപത് എൽ. പി. എസ്. വെസ്റ്റ് കല്ലായി Aided
17221 Ganapath L. P. S. Chalappuram ഗണപത് എൽ. പി. എസ്. ചാലപ്പുറം Aided
17222 IHYA UL ULOOM M L P SCHOOL ഇഹ്‍യ ഉൽ ഉലൂം എം. എൽ. പി. സ്കൂൾ Aided
17223 Kommeri. A. L. P. S കൊമ്മേരി ​എ. എൽ. പി. എസ്. Aided
17224 M. C. C. L. P. S എം. സി. സി. എൽ. പി. എസ്. Aided
17225 M. M. L. P. S Parappil എം. എം. എൽ. പി. എസ്. പരപ്പിൽ Aided
17226 Mathrubhandhu V. S. L. P. S മാതൃബന്ധു വി. ​എസ്. എൽ. പി. എസ്. Aided
17227 Muneerul Islam L. P. S. മുനീറുൽ ഇസ്ലാം എൽ. പി. എസ്. Aided
17228 Providence L. P. S പ്രൊവിഡൻസ് എൽ. പി. എസ്. Aided
17229 S. R. K. M. L. P. S എസ്. ആർ. കെ. എം. എൽ. പി. എസ്. Aided
17230 Sankaravilasam A. L. P. S ശങ്കരവിലാസം ​എ. എൽ. പി. എസ്. Aided
17231 St.Josephs L. P. S. സെന്റ്. ജോസഫ്‍സ് എൽ. പി. എസ്. Aided
17232 Talikulangara A. L. P. S തളിക്കുളങ്ങര ​എ. എൽ. പി. എസ്. Aided
17263 St.Vincent Colony T T I Calicut സെന്റ്. വിൻസന്റ് കോളനി ടി. ടി. ഐ. കാലിക്കറ്റ് Aided
17201 G. G. L. P. S. East Kallai ജി. ജി. എൽ. പി. എസ്. ഈസ്റ്റ് കല്ലായി Government
17202 G. A. G .L. P. S. Chalappuram ജി. എ. ജി. എൽ. പി. എസ്. ചാലപ്പുറം Government
17203 G. L. P. S. Azhchavattam ജി. എൽ. പി. എസ്. ആഴ്ചവട്ടം Government
17204 G. L. P. S. Byraikulam ജി. എൽ. പി. എസ്. ബൈരായിക്കുളം Government
17205 G. L. P. S. Kacheri ജി. എൽ. പി. എസ്. കച്ചേരി Government
17206 G. L. P. S. Kacherikkunnu ജി. എൽ. പി. എസ്. കച്ചേരിക്കുന്ന് Government
17207 G. L. P. S. Kannancheri ജി. എൽ. പി. എസ്. കണ്ണഞ്ചേരി Government
17208 G. L. P. S. Kappakkal ജി. എൽ. പി. എസ്. കപ്പാക്കൽ Government
17209 G. L. P. S. Karaparamba ജി. എൽ. പി. എസ്. കാരപ്പറമ്പ് Government
17210 G. L. P. S. Kinasseri ജി. എൽ. പി. എസ്. കിണാശ്ശേരി Government
17211 G. L. P. S. Kottummal ജി. എൽ. പി. എസ്. കോട്ടുമ്മൽ Government
17212 G. L. P. S. Pallikandi ജി. എൽ. പി. എസ്. പള്ളിക്കണ്ടി Government
17213 G. L. P. S. Vellayil East ജി. എൽ. പി. എസ്. വെള്ളയിൽ ഈസ്റ്റ് Government
17214 G. L. P. S.Thoppayil ജി. എൽ. പി. എസ്. തോപ്പയിൽ Government
17215 G. L. P.S. Parappil ജി. എൽ. പി. എസ്. പരപ്പിൽ Government
17262 GTTI(Women) Nadakkavu ജി. ടി. ടി. ഐ. (വിമൻ) നടക്കാവ് Government
17255 C. S. I. E. M. School സി. എസ്. ഐ. ഇ. എം. സ്കൂൾ Unaided Recognised
17264 St.Michael's EM School Westhill സെന്റ്. മൈക്കിൾസ് ഇ. എം. സ്കൂൾ വെസ്റ്റ്ഹിൽ Unaided Recognised
17266 St. George's English Medium School സെന്റ്. ജോർജസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ Unaided Recognised
17267 Providence Junior School, Kozhikode പ്രൊവിഡൻസ് ജൂനിയർ സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട് Unaided Recognised
17116 Markaz International School ,Eranhipalam മർക്കസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ, എരഞ്ഞിപ്പാലം Unaided Recognised