സഹായം Reading Problems? Click here


കോഴിക്കോട്/എഇഒ ഫറോക്ക്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോഴിക്കോട്ഡിഇഒ കോഴിക്കോട്ചേവായൂർകോഴിക്കോട് സിറ്റികോഴിക്കോട് റൂറൽഫറോക്ക്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
17543 A. E. A. U. P. B. S. Ramanattukara എ. ഇ. യു. പി. ബി. സ്ക്കൂൾ രാമനാട്ടുകര Aided
17544 Athmavidya Sangham U. P .S., Cheruvannur ആത്മവിദ്യാസംഘം യുപി. സ്ക്കൂൾ ചെറുവണ്ണൂർ Aided
17545 B. E. M. U. P. S. Feroke ബി.ഇ.എം. യു പി. സ്ക്കൂൾ ഫറോക്ക് Aided
17546 Kadalundi Sreedevi A. U. P. S. Chaliyam (PO) കടലുണ്ടി ശ്രീദേവി എ.യു.പി.സ്ക്കൂൾ ചാലിയം Aided
17547 Little Flower A. U. P. S. Cheruvannur ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ എ യു പി സ്ക്കൂൾ Aided
17548 Mannur Krishna A. U. P. S. Kadalundi മണ്ണൂർ കൃഷ്ണ എ യു പി സ്ക്കൂൾ Aided
17549 Mannur North A. U. P. S. മണ്ണൂർ നോർത്ത് എ യു പി സ്ക്കൂൾ Aided
17550 Nallur East A. U. P. S. Perumugham നല്ലൂർ ഈസ്റ്റ് എ യു പി സ്ക്കൂൾ Aided
17551 B. M. O. U. P. S. Karuvanthuruthi ബി.എം.ഒ.യു പി സ്ക്കൂൾ കരുവൻതിരുത്തി Aided
17554 Nallalam A. U P S. നല്ലളം എ യു പി സ്ക്കൂൾ Aided
17555 Ganapat A. U. P. S. Karinkallai ഗണപത്എ യു പി സ്ക്കൂൾ, കരിങ്കല്ലായി Aided
17556 Ganapat A. U. P. S. Ramanattukara ഗണപത്എ യു പി സ്ക്കൂൾ, രാമനാട്ടുകര Aided
17538 G. G. U. P. S. Feroke ജി.ജി.യു പി സ്ക്കൂൾ, ഫറോക്ക് Government
17539 G. M. U. P. S. Feroke ജി.എം.യു പി സ്ക്കൂൾ, ഫറോക്ക് Government
17541 G. U. P. S. Ramanattukara ജി. യു പി സ്ക്കൂൾ, രാമനാട്ടുകര Government
17542 G. U. P. S. Naduvattam ജി. യു പി സ്ക്കൂൾ, നടുവട്ടം Government
17552 Hajee P. B. M. K. U. P. S. Chaliyam ഹാജി പി.ബി.എം.കെ.യു.പി.സ്ക്കൂൾ ,ചാലിയം Unaided Recognised
17553 N. S. S. U. P. S. Beypore എൻ.എസ്.എസ്.യു പി. സ്ക്കൂൾ, ബേപ്പൂർ Unaided Recognised
17557 M. M. J. U. P. School Kadalundi എം.എം.ജെ.യു പി. സ്ക്കൂൾ, കടലുണ്ടി Unaided Recognised
17565 I.E.M.U.P. School, Thumbappadam ഐ.ഇ.എം.യു പി. സ്ക്കൂൾ, തുമ്പപ്പാടം Unaided Recognised
17567 MIFTHAHUL ULOOM ENGLISH MEDIUM SCHOOL മിഫ്‌താഹുൽ ഉലൂം ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം സ്ക്കൂൾ Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
17510 Calicut Orphanage A. L. P. S. Kolathara കാലിക്കറ്റ് ഓർഫനേജ് എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊളത്തറ Aided
17512 Cheruvannur West A.L.P.S ചെറുവണ്ണൂർ വെസ്റ്റ് എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ Aided
17513 Farook A. L. P. S. Farook College (PO) ഫറൂക്ക്എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ, ഫറൂക്ക് കോളേജ് Aided
17514 I. E. M. L. P. S. Thumbapadam ഐ. ഇ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ തുമ്പപ്പാടം Aided
17515 Jinarajadas A. L. P. S. Naduvattam ജിനരാജദാസ്എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ നടുവട്ടം Aided
17516 Kacheripparamba A. M. L. P. S. Kolathara കച്ചേരിപറമ്പ എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ കൊളത്തറ Aided
17517 Kadalundi A. L. P. S. കടലുണ്ടി എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ Aided
17518 Kadalundi A. M. L. P. S. കടലുണ്ടി എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ Aided
17519 Karinkallai A. L. P. S. കരിങ്കല്ലായി എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ Aided
17520 M. I. A. M. L. P. S. Perumugham എം.ഐ.എ.എം.എൽ .പി.സ്കൂൾ പെരുമുഖം Aided
17521 M. K. A. M. L. P. S. Mannur എം.കെ.എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ മണ്ണൂർ Aided
17522 M. M. L. P. S. Chaliyam എം.എം എൽ .പി സ്കൂൾ ചാലിയം Aided
17523 Nallalam A. L. P. S. Areekkad നല്ലളം എ. എൽ .പി സ്കൂൾ അരീക്കാട് Aided
17524 Nallur Narayana L. P. B. S., Feroke നല്ലൂർ നാരായണ എൽ പി ബേസിക് സ്കൂൾ, ഫറോക്ക് Aided
17525 Padmaraj A. L. P. S. Mannur പദ്‌മരാജ്എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ മണ്ണൂർ Aided
17526 Puttekkad A. M. L. P. S., Feroke പുറ്റേക്കാട് എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഫറോക്ക് Aided
17527 Mannur St. Pauls A. L. P. S. മണ്ണൂർ സെന്റ്പോൾസ് എ. എൽ .പി സ്കൂൾ Aided
17528 T.M.Madrassa A.L.P.S. Kolathara ടി.എം.മദ്‌റസ എ. എൽ .പി സ്കൂൾ കൊളത്തറ Aided
17529 Thattadathumkave A. M. L. P. S. Naduvattam തട്ടാടത്തുംകാവ് എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ നടുവട്ടം Aided
17530 Karinkallai V. P. A. L. P. S. കരിങ്കല്ലായി വി.പി.എ. എൽ .പി സ്കൂൾ Aided
17537 Govindavilas A. L. P. S Naduvattam ഗോവിന്ദവിലാസ് എ. എൽ .പി സ്കൂൾ നടുവട്ടം Aided
17502 G. L. P. S. Beypore South ജി എൽ പി എസ്.ബേപ്പൂർ സൗത്ത് Government
17503 G. L. P. S. Mukkathukadavu ജി എൽ പി എസ് മുക്കത്തുംകടവ് Government
17504 G. L. P. S. West Nallur ജി.എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ,വെസ്റ്റ് നല്ലൂർ Government
17505 G. L. P. S. Beypore West ജി എൽ പി എസ് ബേപ്പൂർവെസ്റ്റ് Government
17506 G. L. P. S. Chaliyam ജി.എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ ചാലിയം Government
17507 G. L. P. S. Nallur ജി.എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ നല്ലൂർ Government
17508 G. M. L. P. S. Karinkallai ജി.എം.എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ കരിങ്കല്ലായി Government
17509 G. M. L. P. S. Karuvanthuruthi ജി.എം.എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ കരുവൻതിരുത്തി Government
17532 Govt. Fisheries L. P. S. Chaliyam ഗവ.ഫിഷറീസ്.എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ ചാലിയം Government
17533 G. F. L. P. S. Naduvattam ജി.എഫ്.എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ നടുവട്ടം Government
17534 G. L. P. S. Kadalundi ജി.എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ കടലുണ്ടി Government
17535 G. L. P. S. Beypore ജി.എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ ബേപ്പൂർ Government
17536 G. W. L. P. S. Feroke ജി.ഡബ്ളിയു.എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ ഫറോക്ക് Government
17558 GLPS KARINKALLAI ജി.എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ കരിങ്കല്ലായി Government
17531 Salafi E. M. L. P. School Mathottam സലഫി ഇ.എം.എൽ.പി സ്കൂൾ മാന്തോട്ടം Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കോഴിക്കോട്/എഇഒ_ഫറോക്ക്&oldid=1644206" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്