സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ കോഴിക്കോട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കോഴിക്കോട്ഡിഇഒ കോഴിക്കോട്ചേവായൂർകോഴിക്കോട് സിറ്റികോഴിക്കോട് റൂറൽഫറോക്ക്
കോഴിക്കോട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷ്) സ്കൂളിന്റെ പേര് ഉപജില്ല ഭരണവിഭാഗം
17001 Govt.Ganapat B.H.S Chalapuram ജി.ജി.ബി.എച്ച്.എസ്. ചാലപ്പുറം കോഴിക്കോട് സിറ്റി സർക്കാർ
17002 G. G. H. S. S Kallai ജി. ജി. എച്ച്. എസ്. എസ് കല്ലായി കോഴിക്കോട് സിറ്റി സർക്കാർ
17003 G. V. H. S. S Meenchantha ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ് മീഞ്ചന്ത കോഴിക്കോട് സിറ്റി സർക്കാർ
17004 G. V. H. S. S Payyanakkal ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ് പയ്യാനക്കൽ കോഴിക്കോട് സിറ്റി സർക്കാർ
17005 G.H.S.S Azhchavattom ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആഴ്ചവട്ടം കോഴിക്കോട് സിറ്റി സർക്കാർ
17006 Pantheerankave H. S. S പന്തീരാങ്കാവ് എച്ച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കോട് റൂറൽ എയ്ഡഡ്
17007 G. V. H. S. S Kinassery ജി. വി .എച്ച്. എസ്. എസ് കിണാശ്ശേരി കോഴിക്കോട് സിറ്റി സർക്കാർ
17008 Ramakrishna Mission H. S. S രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ എച്ച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി എയ്ഡഡ്
17009 N. S. S. H. S. S Meenchanda എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മീഞ്ചന്ത കോഴിക്കോട് സിറ്റി അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17010 G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.ഫോർ ഗേൾസ് നടക്കാവ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി സർക്കാർ
17011 Providence Girls H. S. S പ്രൊവിഡൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോഴിക്കോട് സിറ്റി എയ്ഡഡ്
17012 St. Vincents Colony Girls H. S. S സെന്റ് വിൻസെന്റ് കോളനി ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി എയ്ഡഡ്
17013 G. H. S. S. Easthill ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ഈസ്റ്റ് ഹിൽ കോഴിക്കോട് സിറ്റി സർക്കാർ
17014 St. Michaels H. S. S Westhill സെന്റ് മൈക്കിൾസ് എച്ച്. എസ്. എസ് വെസ്റ്റ്ഹിൽ കോഴിക്കോട് സിറ്റി എയ്ഡഡ്
17015 G. H. S. S Karaparamba ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കാരപ്പറമ്പ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി സർക്കാർ
17016 B. E. M. G. H. S. S. Calicut ബി. ഇ. എം. ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി എയ്ഡഡ്
17017 G. G. Model G. H. S. S. Chalappuram ജി. ജി. എം. ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ചാലപ്പുറം കോഴിക്കോട് സിറ്റി സർക്കാർ
17018 St. Josephs Boys H. S. S. Calicut സെന്റ് ജോസഫ്സ് ബോയ്സ് എച്ച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി എയ്ഡഡ്
17019 Sree Gujarathi Vidyalaya H. S. S ശ്രീ ഗുജറാത്തി വിദ്യാലയ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17020 St. Josephs Anglo Indian Girls H. S. S സെന്റ് ജോസഫ്സ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി എയ്ഡഡ്
17021 Govt Model H. S. S. Kozhikode ഗവ. മോഡൽ എച്ച്. എസ്. എസ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് സിറ്റി സർക്കാർ
17022 M. M. V. H. S.S Kozhikode എം.എം.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പരപ്പിൽ കോഴിക്കോട് സിറ്റി എയ്ഡഡ്
17023 CALICUT ISLAMIC RESIDENTIAL H. S. S സി.ഐ.ആർ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മാത്തറ കോഴിക്കോട് റൂറൽ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17024 G. V. H. S. S Kuttichira ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുറ്റിച്ചിറ കോഴിക്കോട് സിറ്റി സർക്കാർ
17028 Zamorin's H. S. S. Kozhikode സാമൂതിരി എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് സിറ്റി എയ്ഡഡ്
17029 Dr.Ayyathan Gopalan M. E. M. H. S ഡോ. അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ മെമ്മോറിയൽ ഇ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോഴിക്കോട് സിറ്റി അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17030 Govt. Boys H. S.S. Parayanchery & G.V.H.S.S Puthiyara ജി.ബി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പറയഞ്ചേരി ചേവായൂർ സർക്കാർ
17032 Chinmaya E. M. H. S. S. ചിൻമയ വിദ്യാലയ ഇ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചേവായൂർ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17033 Govt. Girls H. S. S Parayancheri ഗവ. ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്. എസ് പറയഞ്ചേരി ചേവായൂർ സർക്കാർ
17034 G. H. S. S Iringallur ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങല്ലൂർ കോഴിക്കോട് റൂറൽ സർക്കാർ
17035 G. H. S. S. Beypore ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ബേപ്പൂർ ഫറോക്ക് സർക്കാർ
17036 G. R. F. T. H. S. And V. H. S. S. Beypore ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്. എസ്സ്. & വി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ബേപ്പൂർ ഫറോക്ക് സർക്കാർ
17037 Govt. Achuthan G. H. S. S Chalappuram ഗവ. അച്യുതൻ ഗേൾസ് ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചാലപ്പുറം കോഴിക്കോട് സിറ്റി സർക്കാർ
17038 M. C. C. H. S. S. Calicut എം. സി. സി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് സിറ്റി എയ്ഡഡ്
17048 J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu ജെ.ഡി.ടി.ഇസ്ലാം എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ചേവായൂർ എയ്ഡഡ്
17049 N G O Quarters H S S Vellimadukunnu ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എൻ. ജി. ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് ചേവായൂർ സർക്കാർ
17051 Silver Hills H. S. S. സിൽവർ ഹിൽസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചേവായൂർ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17052 SAVIO H. S. S. Devagiri സാവിയോ എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോഴിക്കോട് റൂറൽ എയ്ഡഡ്
17053 Presentation H. S. S. പ്രസന്റേഷൻ എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചേവായൂർ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17054 G. H. S. S. Kuttikattur ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുറ്റിക്കാട്ടൂർ കോഴിക്കോട് റൂറൽ സർക്കാർ
17055 C. M. C. Boys. H. S. Elathur സി.എം.സി.ബോയ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. എലത്തൂർ ചേവായൂർ എയ്ഡഡ്
17056 C. M. C. Girls. H. S. Elathur സി. എം. സി ഗേൾസ് എച്ച്. എസ് എലത്തൂർ ചേവായൂർ എയ്ഡഡ്
17057 G. F. H. S. S. Puthiyappa ജി.എഫ്.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുതിയാപ്പ ചേവായൂർ സർക്കാർ
17058 P. V. S. H. S. S. Eranhikkal പി. വി. എസ്. എച്ച്. എസ്. എസ്. എരഞ്ഞിക്കൽ ചേവായൂർ എയ്ഡഡ്
17059 G. H. S. S. Medical College Campus ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ് മെഡിക്കൽ കോളജ് കാമ്പസ് കോഴിക്കോട് റൂറൽ സർക്കാർ
17062 G. H. S. S Peringolam ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പെരിങ്ങൊളം കോഴിക്കോട് റൂറൽ സർക്കാർ
17073 A. K. K. R. Boys. H. S. Chelannur എ.കെ.കെ.ആർ. ബോയ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. ചേവായൂർ എയ്ഡഡ്
17074 A.K.K.R Girls H.S.S Chelannur എ.കെ.കെ.ആർ. ഗേൾസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചേവായൂർ എയ്ഡഡ്
17075 G. G. V. H. S. S. Feroke ജി.ജി.വി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫറോക്ക് ഫറോക്ക് സർക്കാർ
17076 Farook H.S.S. Farook College ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്. ഫറോക്ക് എയ്ഡഡ്
17077 Venerini E. M. H. S. S. വെനെറിനി ഇ. എം. ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫറോക്ക് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17078 Umbichy Hajee HSS Chaliyam ഉമ്പിച്ചി ഹാജി എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലിയം ഫറോക്ക് എയ്ഡഡ്
17079 Sevamandir Post Basic School, Ramanattukara സേവാമന്ദിർ പോസ്റ്റ് ബേസിക്ക് സ്കൂൾ ഫറോക്ക് എയ്ഡഡ്
17081 G.H.S.S KAKKODI ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കക്കോടി ചേവായൂർ സർക്കാർ
17083 G. H. S. S. Mavoor ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാവൂർ കോഴിക്കോട് റൂറൽ സർക്കാർ
17086 C M M H S S Thalakkulathur സി.എം.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് തലക്കുളത്തൂർ ചേവായൂർ എയ്ഡഡ്
17091 Himayathul Islam H. S. S ഹിമായത്തുൾ ഇസ്ലാം എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോഴിക്കോട് സിറ്റി എയ്ഡഡ്
17092 Calicut Girls H.S.S. കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് വി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോഴിക്കോട് സിറ്റി എയ്ഡഡ്
17093 G. V. H. S. S. Cheruvannur ജി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. ചെറുവണ്ണൂർ ഫറോക്ക് സർക്കാർ
17097 C. M. High School Mannur സി.എം.എച്ച്. എസ്സ്. മണ്ണൂർ ഫറോക്ക് എയ്ഡഡ്
17100 G. H. S. S. Kunduparamba ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുണ്ടൂപ്പറമ്പ് ചേവായൂർ സർക്കാർ
17106 JDT ISLAM IQRAA ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL ജെ.ഡി.ടി.ഇസ്ലാം ഇഖ്റ ഇ.എം. എച്ച്.എസ്സ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17107 Sree narayana Trusts. H. S. S. എസ്. എൻ. ട്രസ്റ്റ്സ് എച്ച്. എസ്. എസ്. ചേളന്നൂർ ചേവായൂർ എയ്ഡഡ്
17108 Calicut Orphanage High School Kolathara കാലിക്കറ്റ് ഓർഫനേജ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊളത്തറ ഫറോക്ക് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17109 Crescent Public School Mavoor ക്രസന്റ് പബ്ലിക്ക് സ്കൂൾ മാവൂർ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17110 E. M. S. G. H. S. S Perumanna ഇ. എം. എസ്. ജി. എച്ച്. എസ്. എസ് പെരുമണ്ണ സർക്കാർ
17111 G. H. S. Nallalam ജി.എച്ച്.എസ്. നല്ലളം ഫറോക്ക് സർക്കാർ
17112 QADISIYA ENGLISH SCHOOL ഖ്വാദിസിയ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17113 Saraswathi Vidyamandiram E M H S Kottooli സരസ്വതി വിദ്യാമന്ദിരം ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. കോട്ടൂളി ചേവായൂർ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17114 NIVEDITHA VIDYA PEEDAM ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL നിവേദിത വിദ്യാപീഠം ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. രാമനാട്ടുകര അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17115 Saraswathi Vidya Nikethan English Medium High School, Pantheerankavu സരസ്വതി വിദ്യാനികേതൻ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. പന്തീരാങ്കാവ് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17116 Markaz International School മർകസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട് അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17117 OLIVE ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL ഒലീവ് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
17501 Technical HS Kozhikode ടെക്നിക്കൽ എച്ച്. എസ്സ് കോഴിക്കോട് സർക്കാർ
17603 Karuna Speach and Hearing School,Eranhipalam കരുണ സ്കൂൾ ഫോർ സ്പീച്ച് & ഹിയറിങ്ങ് എയ്ഡഡ്
17801 RAHMANIYA SCHOOL FOR HANDICAPPED, CALICUT റഹ്മാനിയ സ്കൂൾ ഫോർ ഹാന്റി കാപ്ഡ് എയ്ഡഡ്
17802 Calicut H. S. S. For Handicapped, Kolathara കാലിക്കറ്റ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫോർ ഹാന്റികാപ്ഡ് കൊളത്തറ എയ്ഡഡ്
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_കോഴിക്കോട്&oldid=1880628" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്