തിരുവനന്തപുരം/എഇഒ ബാലരാമപുരം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തിരുവനന്തപുരംഡിഇഒ നെയ്യാറ്റിൻകരകാട്ടാക്കടനെയ്യാറ്റിൻകരപാറശാലബാലരാമപുരം
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര് വർഗം
44242 Govt. U. P. S. Athiyannoor ഗവ. യൂ.പി.എസ്.അതിയന്നൂർ Government
44243 Govt U.P.S Mulloor Panavila ഗവ. യൂ.പി.എസ്.മുല്ലൂർ പനവിള Government
44244 Govt. U. P. S. Nemom ഗവ. യൂ.പി.എസ്.നേമം Government
44245 Govt. U. P. S. Puthichal ഗവ. യൂ.പി.എസ്. പുതിച്ചൽ Government
44246 Govt. U. P. S. Venganoor Bagavathinada ഗവ. യൂ.പി.എസ്. വെങ്ങാനൂർ ഭഗവതിനട Government
44247 L.M.U.P.S.Adimalathura എൽ.എം.യൂ.പി.എസ്.അടിമലത്തുറ Aided
44248 M. V U. P. S. Chowara എം.വി.യൂ.പി.എസ്.ചൊവ്വര Aided
44249 S. N U. P. S. Kattachalkuzhi എസ്.എൻ.യൂ.പി.എസ്.കട്ടച്ചൽക്കുഴി Aided
44250 S. R. S U. P. S. Pallichal എസ്.ആർ.എസ്.യൂ.പി.എസ്.പള്ളിച്ചൽ Aided
44251 D. V U. P. S. Thalayal ഡി.വി.യൂ.പി.എസ്.തലയൽ Aided
44252 S. A. S U. P. S. Venganoor എസ്.എ.എസ്.യൂ.പി.എസ്. വെങ്ങാനൂർ Aided
44253 St.Josephs U. P. S Venniyoor സെന്റ്.ജോസഫ്‍സ്.യൂ.പി.എസ്.വെണ്ണിയൂർ Aided
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര് വർഗം
44201 Govt. L. P. S. Avanakuzhy ഗവ.എൽ.പി.എസ് അവണാകുഴി Government
44202 Govt. L. P. B. S. Chowara ഗവ.എൽ.പി.ബി.എസ്.ചൊവ്വര Government
44203 Govt. L. P. S. Chundavilakom ഗവ.എൽ.പി.എസ്.ചുണ്ടവിളാകം Government
44204 Govt. L.P.S. Kazhivoor Moolakkara ഗവ.എൽ.പി.എസ്. കഴിവൂർ മൂലക്കര Government
44205 Govt. L. P. S. Kidarakuzhi ഗവ.എൽ.പി.എസ്. കിടാരക്കുഴി Government
44206 Govt. L. P. S. Kottukal ഗവ.എൽ.പി.എസ്. കോട്ടുകാൽ Government
44207 Govt. D. V. L. P. S. Kottukal ഗവ.ഡി.വി.എൽ.പി.എസ്. കോട്ടുകാൽ Government
44208 Govt. L. P. S. Kottukal puthalam ഗവ.എൽ.പി.എസ്. കോട്ടുകാൽ പുത്തളം Government
44209 Govt. S. N. V. L. P. S. Kovalam ഗവ.എസ്.എൻ.വി.എൽ.പി.എസ്. കോവളം Government
44210 Govt. P. V. L. P. S. Kuzhivila ഗവ.പി.വി.എൽ.പി.എസ്. കുഴിവിള Government
44211 Govt. K. V. L. P. S. Mulloor ഗവ.കെ.വി.എൽ.പി.എസ്. മുല്ലൂർ Government
44212 Govt. L. V. L. P. S. Mulloor ഗവ.എൽ.വി.എൽ.പി.എസ്. മുല്ലൂർ Government
44213 Govt. L. P. S. Muttakkad ഗവ.എൽ.പി.എസ്.മുട്ടയ്ക്കാട് Government
44214 Govt. L. P. S. Nellivila ഗവ.എൽ.പി.എസ്. നെല്ലിവിള Government
44215 Govt. S. V. L. P. S. Pooncode ഗവ.എസ്.വി.എൽ.പി.എസ്.പൂങ്കോട് Government
44216 Govt. K. V. L. P. S. Thalayal ഗവ.കെ.വി.എൽ.പി.എസ്. തലയൽ Government
44217 Govt. K. V. L. P. S. Thongal Nellimoodu ഗവ.കെ.വി.എൽ.പി.എസ്.തൊങ്ങൽ നെല്ലിമൂട് Government
44218 Govt. L. P. B. S. Venpakal ഗവ.എൽ.പി.ബി.എസ്. വെൺപകൽ Government
44219 Govt. L. P. G. S. Venpakal ഗവ.എൽ.പി.ജി.എസ്.വെൺപകൽ Government
44220 Gvot.L.P.S Mudippuranada Venganoor ഗവ.എൽ.പി.എസ്.മുടിപ്പുരനട വെങ്ങാനൂർ Government
44221 Govt. L. P. S. Vizhinjam ഗവ.എൽ.പി.എസ്. വിഴിഞ്ഞം Government
44222 Govt. S. V. L. P. S. Vizhinjam ഗവ.എസ്.വി.എൽ.പി.എസ്. വിഴിഞ്ഞം Government
44223 Govt. H. A. L. P. S. Vizhinjam ഗവ.എച്ച്.എ.എൽ.പി.എസ്.വിഴിഞ്ഞം Government
44224 Lutheran L. P. S. Anthiyoor ലൂഥറൻ എൽ.പി.എസ്. അന്തിയൂർ Aided
44225 D.V.L.P.S Thalayal ഡി.വി.എൽ.പി.എസ്. തലയൽ Aided
44226 B. F. M L. P. S. Avanakuzhi ബി.എഫ്.എം.എൽ.പി.എസ്. അവണാകുഴി Aided
44227 M. S. C L. P. S. Balaramapuram എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ്. ബാലരാമപുരം Aided
44228 St.Josephs L. P. S. Balaramapuram സെന്റ്. ജോസഫ്‍സ് എൽ.പി.എസ്. ബാലരാമപുരം Aided
44229 St. Josephs L. P. S. Chowara സെന്റ്. ജോസഫ്‍സ് എൽ.പി.എസ്. ചൊവ്വര Aided
44230 L. M. S L. P. S. Mangalathukonam എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ്. മംഗലത്തുകോണം Aided
44231 P. T. M L. P. S. Maruthoorkonam പി.റ്റി.എം.എൽ.പി.എസ്. മരുതൂർക്കോണം Aided
44232 M. S. C L. P. S. Kannancode എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ്. കണ്ണങ്കോട് Aided
44233 L. M. S L. P. S. Muttakkad എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ്. മുട്ടയ്ക്കാട് Aided
44234 M. S. C L. P. S. Pamamcode എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ്. പാമംകോട് Aided
44235 S. A L. P. S. Paruthanpara എസ്. എ. എൽ.പി.എസ്. പരുത്തൻപാറ Aided
44236 K. V L. P. S. Punnakkad കെ.വി.എൽ.പി.എസ്. പുന്നയ്ക്കാട് Aided
44237 L. M. S L. P. S. Venganoor എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ്. വെങ്ങാനൂർ Aided
44238 St. Aloysious L. P. S Vengannoor സെന്റ്. അലോഷ്യസ്.എൽ.പി.എസ്. വെങ്ങാനൂർ Aided
44239 M.K.M.L.P.S Pongil എം.കെ.എം.എൽ.പി.എസ്.പോങ്ങിൽ Aided
44240 St.Marys L. P. S. Vizhinjam സെന്റ്.മേരീസ് എൽ.പി.എസ്. വിഴിഞ്ഞം Aided
44241 Stella Marys L. P. S. Nellimoodu സ്റ്റെല്ലാ മേരീസ്.എൽ.പി.എസ്. നെല്ലിമൂട് Unaided Recognised
44254 St. Francis De sales E. M School Kalluvettankuzhi സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഡി സെയിൽസ് ഇ.എം സ്ക്കൂൾ കല്ലുവെട്ടാംകുഴി Unaided Recognised
44257 Eskay Public School, Naruvamoodu എസ് കെ പബ്ലിക് സ്ക്കൂൾ നരുവാമൂട് Unaided Recognised