ഡിഇഒ നെയ്യാറ്റിൻകര

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തിരുവനന്തപുരംഡിഇഒ നെയ്യാറ്റിൻകരകാട്ടാക്കടനെയ്യാറ്റിൻകരപാറശാലബാലരാമപുരം
നെയ്യാറ്റിൻകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷ്) സ്കൂളിന്റെ പേര് ഉപജില്ല ഭരണവിഭാഗം
44002 Govt. V. H. S. S. Poovar ഗവൺമെന്റ് വി. എച്ച്. എസ്. എസ് പൂവാർ നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കാർ
44005 NKM GHSS Dhanuvachapuram എൻ. കെ. എം. ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. ധനുവച്ചപുരം പാറശാല സർക്കാർ
44006 Govt. H. S. for Girls Dhanuvachapuram ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ധനുവച്ചപുരം പാറശാല സർക്കാർ
44009 Govt. HS Kazhivoor ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ് കഴിവ‍ൂർ നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കാർ
44010 Govt. V.H. S. Paraniyam ഗവൺമെന്റ് വി. എച്ച്. എസ്. എസ് പരണിയം നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കാർ
44012 Govt High School Kanjiramkulam ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കാഞ്ഞിരംകുളം നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കാർ
44019 Govt. HSS Kulathummel ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് കുളത്തുമ്മൽ കാട്ടാക്കട സർക്കാർ
44020 Govt. HSS Poovachal ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പൂവച്ചൽ കാട്ടാക്കട സർക്കാർ
44021 Govt. V & H.S.S Kulathoor ഗവൺമെന്റ് വി. &എച്ച്. എസ്. എസ്. കുളത്തൂർ പാറശാല സർക്കാർ
44022 Govt. VHSS Malayinkeezh ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മലയിൻകീഴ് കാട്ടാക്കട സർക്കാർ
44023 Govt.H.S.S.Vilavoorkal ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് വിളവൂർക്കൽ കാട്ടാക്കട സർക്കാർ
44024 Govt. H.S.S for girls Malayinkeezh ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മലയിൻകീഴ് കാട്ടാക്കട സർക്കാർ
44028 Govt.HS Kandala ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്. കണ്ടല കാട്ടാക്കട സർക്കാർ
44029 GOVT H S S MARAYAMUTTOM ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് മാരായമുട്ടം നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കാർ
44033 Govt.H.S.S Kottukal ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കോട്ടുകാൽ ബാലരാമപുരം സർക്കാർ
44035 Govt. HSS Neyyattinkara ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് നെയ്യാറ്റിൻകര നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കാർ
44036 Govt. MT HS Ooruttukala ഗവൺമെന്റ് എം. ടി. എച്ച്.എസ്. ഊരൂട്ടുകാല നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കാർ
44037 Govt. HSS for girls Neyyattinkara ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് നെയ്യാറ്റിൻകര നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കാർ
44041 Govt.V & HSS Parassala ഗവൺമെന്റ് വി. എച്ച്. എസ്. എസ് & എച്ച്. എസ്. എസ്. പാറശാല പാറശാല സർക്കാർ
44044 Govt. K. V. H.S.S Ayira ഗവൺമെന്റ് കെ. വി. എച്ച്. എസ്. അയിര പാറശാല സർക്കാർ
44050 Govt. Model H.S.S. Venganoor ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ് വെങ്ങാനൂർ ബാലരാമപുരം സർക്കാർ
44053 Govt. H. S. S Neyyardam ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് നെയ്യാർഡാം കാട്ടാക്കട സർക്കാർ
44055 Govt. V.H.S.S Veeranakavu ഗവൺമെന്റ് വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. വീരണകാവ് കാട്ടാക്കട സർക്കാർ
44059 Govt HSS Balaramapuram ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ് ബാലരാമപുരം ബാലരാമപുരം സർക്കാർ
44060 Govt. V& H S S Paruthypally ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് പരുത്തിപ്പള്ളി കാട്ടാക്കട സർക്കാർ
44062 Govt. H.S.S Mylachal ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് മൈലച്ചൽ കാട്ടാക്കട സർക്കാർ
44063 Govt. H.S.S Keezharoor ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് കീഴാറൂർ കാട്ടാക്കട സർക്കാർ
44068 Govt. H. S Plavoor ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്. പ്ലാവൂർ കാട്ടാക്കട സർക്കാർ
44069 Govt. H. S Perumpazhuthoor ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. പെരുമ്പഴുതൂർ നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കാർ
44071 Govt. H. S. S Anavoor ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. ആനാവൂർ പാറശാല സർക്കാർ
44073 Govt. HS Thirupuram ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്. തിരുപുറം നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കാർ
44080 GHS Utharamcode ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ഉത്തരം കോട് കാട്ടാക്കട സർക്കാർ
44501 Govt. Technical H. S Kulathoor ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ എച്ച്. എസ്. കുളത്തൂർ പാറശാല സർക്കാർ
44072 Govt. H. S. S Arayoor ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആറയൂർ നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കാർ
44001 M. V. H. S. S Arumanoor എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരുമാനൂർ നെയ്യാറ്റിൻകര എയ്ഡഡ്
44003 VIMALA HRIDAYA H S VIRALY വിമല ഹൃദയ എച്ച്.എസ്. വിരാലി പാറശാല എയ്ഡഡ്
44004 H.S Balaramapuram എച്ച്.എസ്. ബാലരാമപുരം ബാലരാമപുരം എയ്ഡഡ്
44007 N.S.S H. S. S Dhanuvachapuram എൻ. എസ്. എസ്. എച്ച്. എസ്. എസ്. ധനുവച്ചപുരം പാറശാല എയ്ഡഡ്
44008 PKS HSS Kanjiramkulam പി.കെ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞിരംകുളം നെയ്യാറ്റിൻകര എയ്ഡഡ്
44011 LEO XIII H. S. S Pulluvila ലിയോ XIII എച്ച്.എസ്. എസ് പുല്ലുവിള നെയ്യാറ്റിൻകര എയ്ഡഡ്
44013 St.Chrysostom G.H.S Nellimoodu സെന്റ് ക്രിസോസ്റ്റംസ് എച്ച്.എസ്. നെല്ലിമൂട് ബാലരാമപുരം എയ്ഡഡ്
44014 St.Helens girls HS Lourdupuram സെന്റ് ഹെലൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. ലൂർദുപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര എയ്ഡഡ്
44015 P. P. M. H. S Karakkonam പി.പി.എം.എച്ച്.എസ്. കാരക്കോണം പാറശാല എയ്ഡഡ്
44016 VPM HSS Vellarada വി.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വെള്ളറട പാറശാല എയ്ഡഡ്
44017 St. Thomas H. S. S Amboori സെന്റ് തോമസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. അമ്പൂരി പാറശാല എയ്ഡഡ്
44018 P. R. W. H. S. S Kattakada പി.ആർ ഡബ്ള്യൂ. എച്ച്.എസ്.എസ് കാട്ടാക്കട കാട്ടാക്കട എയ്ഡഡ്
44025 St.Xavier's H S S Peyad സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് പേയാട് കാട്ടാക്കട എയ്ഡഡ്
44026 NSS HS Chowalloor എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ചൊവ്വള്ളൂർ കാട്ടാക്കട എയ്ഡഡ്
44027 DVMNNM HSS Maranalloor ഡി.വി.എം.എൻ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മാറനല്ലൂർ കാട്ടാക്കട എയ്ഡഡ്
44030 M. G. M. H. S Poozhanad എം.ജി.എം.എച്ച്.എസ്. പൂഴനാട് കാട്ടാക്കട എയ്ഡഡ്
44031 JP HSS Ottasekharamangalam ജെ.പി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഒറ്റശേഖരമംഗലം കാട്ടാക്കട എയ്ഡഡ്
44032 New H. S. S Nellimood ന്യൂ എച്ച്.എസ്.എസ് നെല്ലിമൂട് ബാലരാമപുരം എയ്ഡഡ്
44034 V.V.H.S.S Nemom വി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നേമം ബാലരാമപുരം എയ്ഡഡ്
44038 PGM VHSS Pullamala പി.ജി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുല്ലാമല നെയ്യാറ്റിൻകര എയ്ഡഡ്
44040 EVANS H. S Parassala ഇവാൻസ് എച്ച്. എസ്. പാറശ്ശാല പാറശാല എയ്ഡഡ്
44042 Samuel L. M. S. H.S.S. Parassala സാമുവൽ എൽ. എം. എസ്. എച്ച്. എസ്. പാറശാല പാറശാല എയ്ഡഡ്
44043 L. M. S Tamil H. S Parassala എൽ.എം.എസ് തമിഴ് എച്ച്.എസ്. പാറശാല പാറശാല എയ്ഡഡ്
44045 P.T.M.V.H.S.S Maruthoorkonam പി.റ്റി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് മരുതൂർക്കോണം ബാലരാമപുരം എയ്ഡഡ്
44046 V P S Higher Secondary School Venganoor വി. പി. എസ്. ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ വെങ്ങാനൂർ ബാലരാമപുരം എയ്ഡഡ്
44047 St.MARY'S H.S.S VIZHINJAM സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്സ് വിഴിഞ്ഞം ബാലരാമപുരം എയ്ഡഡ്
44049 H.S.S for girls Venganoor എച്ച്.എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് വെങ്ങാനൂർ ബാലരാമപുരം എയ്ഡഡ്
44051 St John's HSS Undancode സെന്റ് ജോൺസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ഉണ്ടൻകോട് പാറശാല എയ്ഡഡ്
44052 Vrindavan HS Vlathankara വൃന്ദാവൻ എച്ച്.എസ്. വ്ലാത്താൻകര നെയ്യാറ്റിൻകര എയ്ഡഡ്
44054 HS Vavode ഹൈസ്ക്കൂൾ വാവോട് കാട്ടാക്കട എയ്ഡഡ്
44056 V.G.H.S.S NEMOM വിക്ടറി ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. നേമം ബാലരാമപുരം എയ്ഡഡ്
44057 MCHSS Kottukalkonam എം.സി. എച്ച്.എസ്. എസ് കോട്ടുകാൽകോണം ബാലരാമപുരം എയ്ഡഡ്
44058 K.P.M.H.S. KRISHNAPURAMl കെ.പി.എം.എച്ച്.എസ് കൃഷ്ണപുരം കാട്ടാക്കട എയ്ഡഡ്
44064 L F H S ANTHIYOORKONAM എൽ.എഫ്.എച്ച്.എസ്. അന്തിയൂർക്കോണം കാട്ടാക്കട എയ്ഡഡ്
44065 Victory VHSS Olathanni വിക്ടറി വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ഓലത്താന്നി നെയ്യാറ്റിൻകര എയ്ഡഡ്
44066 LMS.HSS.CHEMBOOR എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്പൂര് കാട്ടാക്കട എയ്ഡഡ്
44067 St.Mathews HS Pozhiyoor സെന്റ് മാത്യൂസ് എച്ച്.എസ്. പൊഴിയൂർ പാറശാല എയ്ഡഡ്
44070 LMS HSS AMARAVILA എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ് അമരവിള നെയ്യാറ്റിൻകര എയ്ഡഡ്
44061 St. Marys HSS Kamukincode സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കമുകിൻകോട് നെയ്യാറ്റിൻകര എയ്ഡഡ്
44081 Kannassa Mission HS Peyad കണ്ണശ മിഷൻ എച്ച്. എസ് പേയാട് കാട്ടാക്കട അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
44082 NewDale Secondary School Killi ന്യൂ ഡെയിൽ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കിള്ളി കാട്ടാക്കട അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
44075 N. S. S. E. M School Dhanuvachapuram എൻ.എസ്.എസ്. ഇ.എം. ധനുവച്ചപുരം പാറശാല അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
44076 Nazreth Home E. M. H. S Balaramapuram നസരേത്ത് ഹോം ഇ.എം എച്ച്.എസ്.ബാലരാമപുരം ബാലരാമപുരം അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
44077 Sree Vidyadhiraja E. M. H. S. S Neyyattinkara ശ്രീ വിദ്യാദിരാജ ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. നെയ്യാറ്റിൻകര നെയ്യാറ്റിൻകര അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
44078 Auxilium HS Vazhichal ഓക്സിലിയം എച്ച്.എസ്. വാഴിച്ചൽ കാട്ടാക്കട അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
44079 HTrinity H. S Edaicode ഹോളി ട്രിനിറ്റി എച്ച്.എസ്. ഇടയ്ക്കോട് ബാലരാമപുരം അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
44039 St.Theresas Convent Girls HSS Neyyattinkara സെന്റ് തെരേസാസ് കോൺവെന്റ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്.നെയ്യാറ്റിൻകര നെയ്യാറ്റിൻകര അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
44048 Rosa Mistica H. S. S Betsaida റോസ മിസ്റ്റിക്ക ഓർഫണേജ് എച്ച്.എസ്. എസ് ബദ്സൈദാ ബാലരാമപുരം അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
44074 St. Philip Sadhu Samrakshana Kendra School സെന്റ് ഫിലിപ്പ് സാധു സംരക്ഷണ സ്‍ക‍ൂൾ നെല്ലിക്കാട് കാട്ടാക്കട അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
44372 Good shepherd E. M. S Manappuram ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ഇ. എം. എസ് മണപ്പുറം കാട്ടാക്കട അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_നെയ്യാറ്റിൻകര&oldid=2104578" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്