സഹായം Reading Problems? Click here


തിരുവനന്തപുരം/എഇഒ നെയ്യാറ്റിൻകര

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരുവനന്തപുരംഡിഇഒ നെയ്യാറ്റിൻകരകാട്ടാക്കടനെയ്യാറ്റിൻകരപാറശാലബാലരാമപുരം
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
44450 U. P. S. Chenkal യു പി എസ് ചെങ്കൽ Aided
44451 S. N. D. P U. P. S. Karumkulam എസ് എൻ ഡി പി യു പി എസ് കരുങ്കുളം Aided
44452 Luthern U. P. S. Ponvila ലൂഥറൻ യു.പി.എസ്സ് പൊൻവിള Aided
44453 P. V U. P. S. Thathiyoor പി.വിയു.പി.എസ്സ് തത്തിയൂർ Aided
44454 St.Peters U. P. S. Vlathankara സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് യു.പി.എസ് വ്ലാത്താ‍ങ്കര Aided
44448 Govt. U. P. S. Sasthanthala ഗവ. യു. പി. എസ് ശാസ്താംതല Government
44449 Govt. U. P. S. Nellikkakuzhy ഗവ. യു. പി. എസ് നെല്ലിക്കാകുഴി Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
44418 B. F. M. L. P. S. Perumpazhuthoor ബി.എഫ് .എം.എൽ.പി.എസ് പെരുമ്പഴുതൂർ Aided
44419 L. M. S. L. P. S. Amaravila എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് അമരവിള Aided
44420 L. M. S. L. P. S. Arayoor എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് ആറയൂർ Aided
44421 L. M. S. L. P. S. Chani എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് ചാണി Aided
44422 L. M. S. L. P. S. Karichal എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് കരിച്ചൽ Aided
44423 L. M. S. L. P. S. Kodankara എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് കോടങ്കര Aided
44424 L. M. S. L. P. S. Kollavamvila എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് കൊല്ലവാംവിള Aided
44425 L. M. S. L. P. S. Kuttaninnathil എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് കുട്ടനിന്നതിൽ Aided
44426 L. M. S. L. P. S. Neyyattinkara എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് നെയ്യാറ്റിൻകര Aided
44427 L. M. S. L. P. S. Thirupuram എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് തിരുപുറം Aided
44428 L. M. S. . L. P. S. Thozhukkal എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് തൊഴുക്കൽ Aided
44429 L. M. S. L. P. S. Bhoothancode എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് ഭൂതൻകോട് Aided
44430 Luthern L. P. S. Marayamuttom ലൂഥറൻ എൽ.പി.എസ് മാരായമുട്ടം Aided
44431 M. S. C. L. P. S. Maruthathoor എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ് മരുതത്തൂർ Aided
44432 M. S. C. L. P. S. Pampukala എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ് പാമ്പുകാല Aided
44433 M. S. C. L. P. S. Valiyavila എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ് വലിയവിള Aided
44434 R. C. L. P. S. Udiyankulangara ആർ.സി.എൽ.പി.എസ് ഉദിയൻകുളങ്ങര Aided
44435 S. A. L. P. S. Olathanni എസ്.എ.എൽ.പി.എസ് ഓലത്താന്നി Aided
44436 St Andrews L. P. S. Karumkulam സെന്റ് ആൻട്രൂസ് എൽ.പി.എസ് കരുംകുളം Aided
44437 St.Antonys L. P. S. Kochuthura സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ.പി.എസ് കൊച്ചുതുറ Aided
44438 St.Jacobs L. P. S. Mavilakadavu സെന്റ് ജാക്കോബ്സ് എൽ.പി.എസ് മാവിളകടവ് Aided
44439 St.Josephs L. P. S. Mulluvila സെന്റ് ജോസഫ് എൽ.പി.എസ് മുള്ളുവിള Aided
44440 St.Marys L. P. S. Mariyapuram സെന്റ് മേരീസ് എൽ.പി.എസ് മരിയാപുരം Aided
44441 St.Marys L. P.G. S. Pulluvila സെന്റ് മേരീസ് എൽ.പി. ജി.എസ് പുല്ലുവിള Aided
44442 St.Nicholas L. P. S. Puthiyathura സെന്റ് നിക്കോളാസ് എൽ.പി.എസ് പുതിയതുറ Aided
44443 St.Theresias L. P. S. Neyyattinkara സെന്റ് തെരേസാസ് എൽ.പി.എസ് നെയ്യാറ്റിൻകര Aided
44444 St.Theresias L. P. S. Olathanni സെന്റ് തെരേസാസ് എൽ.പി.എസ് ഓലത്താന്നി Aided
44401 Govt. L. P. G. S. Paraniyam. ഗവ.എൽ.പി.ജി.എസ് പരണിയം Government
44402 Govt. L. P. S. Poovar ഗവ. എൽ.പി.എസ് പൂവാർ Government
44403 Govt. L. P. G. S. Perumkadavila ഗവ.എൽ.പി.ജി.എസ് പെരുംകടവിള Government
44404 Govt. L. P. B. S. Perumkadavila ഗവ.എൽ.പി.ബി.എസ് പെരുംകടവിള Government
44405 Govt. L. P. S .Thathiyoor Aruvikkara ഗവ. എൽ.പി.എസ് തത്തിയൂർ അരുവിക്കര Government
44406 Govt.Town L. P. S. Neyyattinkara ഗവ. ഠൗൺ എൽ.പി.എസ് നെയ്യാറ്റിൻകര Government
44407 Govt. J. B. S. Neyyattinkara ഗവ. ജെ.ബി.എസ് നെയ്യാറ്റിൻകര Government
44408 Govt. J. B. S. Amaravila ഗവ. ജെ.ബി.എസ് അമരവിള Government
44409 Govt. L. P. S .Venkuzhi ഗവ. എൽ.പി.എസ് വേൻകുഴി Government
44410 Govt. New L. P. S. Arumanoorthura ഗവ. ന്യൂ എൽ.പി.എസ് അരുമാനൂർതുറ Government
44411 Govt. L. P. S. Arumanoorthura ഗവ. എൽ.പി.എസ് അരുമാനൂർതുറ Government
44412 Govt. L. P . S. Kanjiramkulam ഗവ. എൽ.പി.എസ് കാഞ്ഞിരംകുളം Government
44413 Govt. L. P. S .Thirupuram ഗവ. എൽ.പി.എസ് തിരുപുറം Government
44414 Govt. L. P. S .Marayamuttom ഗവ. എൽ.പി.എസ് മാരായമുട്ടം Government
44415 Govt. L. P. G. S . Chenkal ഗവ.എൽ.പി.ജി.എസ് ചെങ്കൽ Government
44416 Govt. L. P. B. S. Chenkal ഗവ.എൽ.പി.ബി.എസ് ചെങ്കൽ Government
44417 Govt. Moh. L. .P. S. Pulluvila ഗവ. മുഹമ്മദൻ എൽ.പി.എസ് പുല്ലുവിള Government
44455 Govt.T.T.I.Neyyattinkara ഗവ.റ്റി.റ്റി.ഐ നെയ്യാറ്റിൻകര Government
44446 C. S. I E. M. L. P. S. Amaravila സി.എസ് .ഐ.ഇ.എം.എൽ.പി.എസ് അമരവിള Unaided Recognised
44447 Holy Cross L. P. S. Pottailkada ഹോളിക്രോസ് എൽ.പി.എസ് പൊറ്റയിൽകട Unaided Recognised