തിരുവനന്തപുരം/എഇഒ കാട്ടാക്കട

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തിരുവനന്തപുരംഡിഇഒ നെയ്യാറ്റിൻകരകാട്ടാക്കടനെയ്യാറ്റിൻകരപാറശാലബാലരാമപുരം
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര് വർഗം
44353 Govt. U. P. S. Kuttamala ഗവ. യു. പി. എസ് കുട്ടമല Government
44354 Govt. U. P. S. Ooruttambalam ഗവ. യു. പി. എസ് ഊരുട്ടമ്പലം Government
44355 Govt. U. P. S. Poovachal ഗവ. യു. പി. എസ് പൂവച്ചൽ Government
44356 Govt. U. P. S. Russelpuram ഗവ. യു. പി. എസ് റസ്സൽപുരം Government
44358 Govt. U. P. S. Vilappilsala ഗവ. യു. പി. എസ് വിളപ്പിൽശാല Government
44362 Panchyat U. P. S. Kottoor പഞ്ചായത്ത് യു. പി. എസ് കോട്ടൂർ Government
44329 St.Francis U. P. S. Ezhacode സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് യു. പി. എസ് ഈഴക്കോട് Aided
44360 St. Teresa's U. P. S. Konniyoor സെന്റ് തെരേസാസ് യു. പി. എസ് കൊണ്ണിയൂർ Aided
44361 St. Antonys U. P. S. Kattakkode സെന്റ് ആന്റണീസ് യു. പി. എസ് കട്ടക്കോട് Aided
44363 St. Marys U. P. S. Marygiri സെന്റ് മേരീസ് യു. പി. എസ് മേരിഗിരി Aided
44364 U. P. S. Mylakkara യു. പി. എസ് മൈലക്കര Aided
44365 T. K. D. M. U. P. S. Panniyode ടി. കെ. ഡി. എം. യു. പി. എസ് പന്നിയോട് Aided
44366 S. S. M. U. P. S. Poozhanad എസ്. എസ്. എം യു. പി. എസ് പൂഴനാട് Aided
44367 L. M. S. U. P. S. Uriyacode എൽ. എം. എസ് യു. പി. എസ് ഉറിയാക്കോട് Aided
44368 Carmalamatha E. M. S. Punnavoor കർമല മാതാ ഇ. എം. എസ് പുന്നാവൂർ Unaided Recognised
44373 St.Josephs E. M. S Vavode സെന്റ് ജോസഫ്സ് യു. പി. എസ് വാവോട് Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര് വർഗം
44301 Govt. L. P. S. Aruvikkara Punnavoor ഗവ. എൽ. പി. എസ് അരുവിക്കര പുന്നാവൂർ Government
44302 Govt. L. P. S. Chempanacode ഗവ. എൽ. പി. എസ് ചെമ്പനാകോട് Government
44303 Govt. T. L. P. S. Cherucode ഗവ. ടി. എൽ. പി. എസ് ചെറുകോട് Government
44304 Govt. L. P. S. Kadampanad ഗവ. എൽ. പി. എസ് കടമ്പനാട് Government
44305 Govt. L. P. S. Kandankulangara ഗവ. എൽ. പി. എസ് കണ്ടൻകുളങ്ങര Government
44306 Govt. L. P. S. Kattakkada ഗവ. എൽ. പി. എസ് കാട്ടാക്കട Government
44307 Govt. P. S. M. L. P. S. Kattakkada ഗവ. പി. എസ്. എം. എൽ. പി. എസ് കാട്ടാക്കട Government
44308 Govt. L. P. S. Konniyoor ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കൊണ്ണിയൂർ Government
44309 Govt. L. P. S. Kulathummel ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കുളത്തുമ്മൽ Government
44310 Govt. L. P. S. Kunnanad ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കുന്നനാട് Government
44311 Govt. L. P. S. Kuruthencode ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കുരുതൻകോട് Government
44312 Govt. L.. P. S. Kuzhakkad ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കുഴക്കാട് Government
44313 Govt. L. P. S. Machel ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മച്ചേൽ Government
44314 Govt. L. P. B. S. Malayinkil ഗവ. എൽ. പി. ബി. എസ്. മലയിൻകീഴ് Government
44315 Govt. L. P. G. S. Malayinkil ഗവ. എൽ. പി. ജി. എസ്. മലയിൻകീഴ് Government
44316 Govt. L. P. S. Mylam ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മൈലം Government
44317 Govt. L. P. S. Neduvantharatta ഗവ. എൽ. പി. എസ്. നെടുവൻതറട്ട Government
44318 Govt. L. P. S. Ooruttambalam ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ഊരുട്ടമ്പലം Government
44319 Govt. L. P. S. Panniyode ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പന്നിയോട് Government
44320 Govt. L. P. S. Paruthippalli ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പരുത്തിപ്പള്ളി Government
44321 Govt. L. P. G. S. Poozhanad ഗവ. എൽ. പി. ജി. എസ്. പൂഴനാട് Government
44322 Govt. L. P. S. Thottampara ഗവ. എൽ. പി. എസ്. തോട്ടംപാറ Government
44323 Govt. L. P. S. Thuruthummoola ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ത‍ുര‍ുത്ത‍ുമ്മ‍ൂല Government
44324 Govt. L. P. S. Vilappil ഗവ. എൽ. പി. എസ്. വിളപ്പിൽ Government
44325 Govt. T. L. P. S. Vlavetty ഗവ. ടി. എൽ. പി. എസ്. വ്ലാവെട്ടി Government
44345 Govt. L. P. S. Ottasekharamangalam ഗവ.എൽ. പി. എസ്. ഒറ്റശേഖരമംഗലം Government
44326 L.M.S.L.P.S. Arumaloor എൽ. എം. എസ് എൽ. പി. എസ് അരുമാളൂർ Aided
44327 L. M. S. L. P. S. Chemboor എൽ. എം. എസ് എൽ. പി. എസ് ചെമ്പൂർ Aided
44328 S. A L. P. S. Chengalloor എസ്. എ. എസ് എൽ. പി. എസ് ചെങ്കള്ളൂർ Aided
44330 St. Annas L. P. S. Kallikkad സെന്റ് അന്നാസ് എൽ. പി. എസ് കള്ളിക്കാട് Aided
44331 Lutharan L. P. S. Kanacode ലൂഥറൻ എൽ. പി. എസ് കാണക്കോട് Aided
44332 R. C L. P. S. Keezharoor ആർ. സി. എൽ. പി. എസ് കീഴാറൂർ Aided
44333 M. P. M L. P. S. Killi എം. പി. എം എൽ. പി. എസ് കിള്ളി Aided
44334 St. Mathews L. P. S. Kuchapuram സെന്റ് മാത്യൂസ് എൽ. പി. എസ് കുച്ചപ്പുറം Aided
44335 St. Marys L. P. S. Kundamanbhagam സെന്റ് മേരീസ് എൽ. പി. എസ് കുണ്ടമൺഭാഗം Aided
44336 L. M. L. P. S. Madathikonam എൽ. എം. എൽ. പി. എസ് മഠത്തിക്കോണം Aided
44337 Ezhakonam L. P. S. Manchadi ഈഴക്കോണം എൽ. പി. എസ് മഞ്ചാടി Aided
44338 L. M. L. P. S. Mandikalam എൽ. എം. എൽ. പി. എസ് മന്തിക്കളം Aided
44339 Dr. Lohia Memorial L. P. S. Mannadikonam ഡോ.ലോഹ്യ മെമ്മോറിയൽ എൽ. പി. എസ് മണ്ണടിക്കോണം Aided
44340 S. G. N. M L. P. S. Marthandeswaram എസ്. ജി. എൻ. എം. എൽ. പി. എസ് മാർത്താണ്ടേശ്വരം Aided
44341 B. F. M. L. P. S. Marukil ബി. എഫ്. എം. എൽ. പി. എസ് മറുകിൽ Aided
44342 L. M. S. L. P. S. Mulayara എൽ. എം. എസ് എൽ. പി. എസ് മുളയറ Aided
44343 St. Alberts L. P. S. Muthiyavila സെന്റ് ആൽബർട്സ് എൽ. പി. എസ് മുതിയാവിള Aided
44344 Lutharan L. P. S. Mylakkara ലൂഥറൻ എൽ. പി. എസ് മൈലക്കര Aided
44346 L. M. L. P. S. Perumana എൽ. എം. എൽ. പി. എസ് പെരുമന Aided
44347 A. K. M. L. P. S. Pezhummoodu എ. കെ. എം. എൽ. പി. എസ്. പേഴുമൂട് Aided
44348 S. N. D. P. L. P. S. Plampazhinji എസ്. എൻ. ഡി. പി. എൽ. പി. എസ് പ്ലാംപഴിഞ്ഞി Aided
44349 St. Thresias L. P. S. Thoongampara സെന്റ് ത്രേസിയാസ് എൽ. പി. എസ് തൂങ്ങാംപാറ Aided
44350 L. M. L. P. S. Thumarichal എൽ. എം. എൽ. പി. എസ്. തൂമരിച്ചൽ Aided
44351 L. P. S. Vavode എൽ. പി. എസ്. വാവോട് Aided
44352 St. Thresias L. P. S. Veliyamcode സെന്റ് ത്രേസിയാസ് എൽ. പി. എസ് വെളിയംകോട് Aided
44359 St.Francis L. P. S. Ezhacode സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് എൽ. പി. എസ് ഈഴക്കോട് Aided
44374 Vincenzo Maria Sarnelli English Medium School വിൻസെൻസോ മറിയ സാർനേലി ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ Unaided Recognised
44387 St. Xaviers's Eng Medium LPS Peyad സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം എൽ. പി. എസ് പേയാട് Unaided Recognised