വയനാട്/എഇഒ സുൽത്താൻ ബത്തേരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വയനാട്ഡിഇഒ വയനാട്എഇഒ വൈത്തിരിഎഇഒ സുൽത്താൻ ബത്തേരിഎഇഒ മാനന്തവാടികൈറ്റ് ജില്ലാ ഓഫീസ്
സുൽത്താൻ ബത്തേരി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾകോഡ് പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ പേര് ഭരണവിഭാഗം
15301 G L P S Kallupady ജി എൽ പി എസ് കല്ലുപാടി ഗവൺമെന്റ്
15302 G L P S Kariyambadi ജി എൽ പി എസ് കാര്യമ്പാടി ഗവൺമെന്റ്
15303 G L P S Mandat ജി എൽ പി എസ് മാണ്ടാട് ഗവൺമെന്റ്
15304 St. George L P S Kolavayal സെന്റ് ജോർജ് എൽ പി എസ് കൊളവയൽ എയ്ഡഡ്
15305 A L P S Paralikunnu ഡബ്ല്യു ഒ എൽ പി എസ് പറളിക്കുന്ന് എയ്ഡഡ്
15306 St. Sebastian A L P S Vazhavatta സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എ എൽ പി എസ് വാഴവറ്റ എയ്ഡഡ്
15307 G L P S Edappetty ജി എൽ പി എസ് എടപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ്
15308 G L P S Ambalavayal ജി എൽ പി എസ് അമ്പലവയൽ ഗവൺമെന്റ്
15309 G L P S Andoor ജി എൽ പി എസ് ആണ്ടൂർ ഗവൺമെന്റ്
15310 G L P S Cheengavallam ജി എൽ പി എസ് ചീങ്ങവല്ലം ഗവൺമെന്റ്
15311 G L P S Cheengeri ജി എൽ പി എസ് ചീങ്ങേരി ഗവൺമെന്റ്
15312 G L P S Kadalmad ജി എൽ പി എസ് കടൽമാട് ഗവൺമെന്റ്
15313 G L P S Puttattu ജി എൽ പി എസ് പുറ്റാട് ഗവൺമെന്റ്
15314 G L P S Appattu ജി എൽ പി എസ് അപ്പാട് ഗവൺമെന്റ്
15315 G L P S Chennali ജി എൽ പി എസ് ചണ്ണാലി ഗവൺമെന്റ്
15316 G L P S Meenangadi ജി എൽ പി എസ് മീനങ്ങാടി ഗവൺമെന്റ്
15317 S A L P S Gokhale Nagar എസ് എ എൽ പി എസ് ഗോഖലെ നഗർ എയ്ഡഡ്
15318 G L P S C C Bhoothanam ജി എൽ പി എസ് സി സി ഭൂദാനം ഗവൺമെന്റ്
15319 G L P S Kolavally ജി എൽ പി എസ് കൊളവല്ലി ഗവൺമെന്റ്
15320 G L P S Pakkom ജി എൽ പി എസ് പാക്കം ഗവൺമെന്റ്
15321 G L P S Marakkadavu ജി എൽ പി എസ് മരക്കടവ് ഗവൺമെന്റ്
15323 G L P S Channothkolly ജി എൽ പി എസ് ചണ്ണോത്ത്കൊല്ലി ഗവൺമെന്റ്
15324 G L P S Ambukuthy ജി എൽ പി എസ് അമ്പുകുത്തി ഗവൺമെന്റ്
15325 G L P S Cherumad ജി എൽ പി എസ് ചെറുമാട് ഗവൺമെന്റ്
15326 G L P S Chulliyode ജി എൽ പി എസ് ചുള്ളിയോട് ഗവൺമെന്റ്
15327 G L P S Kunthani ജി എൽ പി എസ് കുന്താണി ഗവൺമെന്റ്
15328 G L P S Malika ജി എൽ പി എസ് മാളിക ഗവൺമെന്റ്
15329 G L P S Nambyarkunnu ജി എൽ പി എസ് നമ്പ്യാർകുന്ന് ഗവൺമെന്റ്
15330 St. Thomas A L P S Puthenkunnu സെന്റ് തോമസ് എ എൽ പി എസ് പുത്തൻകുന്ന് എയ്ഡഡ്
15331 G L P S Edakkal ജി എൽ പി എസ് എടക്കൽ ഗവൺമെന്റ്
15333 Mariyanad A L P S Pampra മരിയനാട് എ എൽ പി എസ് പാമ്പ്ര എയ്ഡഡ്
15334 S N A L P S Narayanapuram എസ് എൻ എ എൽ പി എസ് നാരായണപുരം എയ്ഡഡ്
15337 G L P S Kakkadamkunnu ജി എൽ പി എസ് കക്കടംകുന്ന് ഗവൺമെന്റ്
15338 G L P S Chegady ജി എൽ പി എസ് ചേഗാടി ഗവൺമെന്റ്
15339 Devamatha L P S Adikolly ദേവമാതാ എൽ പി എസ് ആടിക്കൊല്ലി എയ്ഡഡ്
15340 S N A L P S Kalluvayal എസ് എൻ എ എൽ പി എസ് കല്ലുവയൽ എയ്ഡഡ്
15341 S N A L P S Kappiset എസ് എൻ എ എൽ പി എസ് കാപ്പിസെറ്റ് എയ്ഡഡ്
15342 Vijaya A L P S Pulpally വിജയ എ എൽ പി എസ് പുൽപ്പള്ളി എയ്ഡഡ്
15343 G L P S Mundakuttikunnu ജി എൽ പി എസ് മുണ്ടക്കുറ്റിക്കുന്ന് ഗവൺമെന്റ്
15344 G L P S Pazhuppathoor ജി എൽ പി എസ് പഴുപ്പത്തൂർ‍ ഗവൺമെന്റ്
15345 G L P S Poomala ജി എൽ പി എസ് പൂമല ഗവൺമെന്റ്
15346 G L P S Kaippanchery ജി എൽ പി എസ് കൈപ്പഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ്
15347 G L P S Chettiyalathoor ജി എൽ പി എസ് ചെട്ട്യാലത്തൂർ ഗവൺമെന്റ്
15348 G L P S Muthanga ജി എൽ പി എസ് മുത്തങ്ങ ഗവൺമെന്റ്
15349 Sreejaya A L P S Noolpuzha ശ്രീജയ എ എൽ പി എസ് നൂൽപ്പുഴ എയ്ഡഡ്
15350 A L P S Naiketty എ എൽ പി എസ് നായ്‌ക്കട്ടി എയ്ഡഡ്
15351 G L P School, Vadakkanad എൻ പി എ എൽ പി എസ് വടക്കനാട് ഗവൺമെന്റ്
15352 G L P S Kallumukku ജി എൽ പി എസ് കല്ലുമുക്ക് ഗവൺമെന്റ്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾകോഡ് പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ പേര് ഭരണവിഭാഗം
15354 W O U P S Muttil ഡബ്ല്യൂ ഒ യു പി എസ് മുട്ടിൽ എയ്ഡഡ്
15355 A U P S Vazhavatta എ യു പി എസ് വാഴവറ്റ എയ്ഡഡ്
15356 G U P S Karachal ജി യു പി എസ് കാരച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ്
15358 St. Mary`S A U P S Cheengeri സെന്റ് മേരീസ് യു പി എസ് ചീങ്ങേരി എയ്ഡഡ്
15359 S P And S P E U P S Meenangadi എസ്‌പി ആന്റ് എസ്‌പി ഇ യു പി എസ് മീനങ്ങാടി അംഗീകൃതം
15360 G U P S Kolagappara ജി യു പി എസ് കൊളഗപ്പാറ ഗവൺമെന്റ്
15361 A N M U P S Gokhale Nagar എ എൻ എം യു പി എസ് ഗോഖലെ നഗർ എയ്ഡഡ്
15362 N A A U P S Manikavu എൻ എ യു പി എസ് മാനികാവ് എയ്ഡഡ്
15363 Udaya G U P S Sasimala ഉദയ ജി യു പി എസ് ശശിമല ഗവൺമെന്റ്
15365 St. Mary`S A U P S Kabanigiri സെന്റ് മേരീസ് യു പി എസ് കബനിഗിരി എയ്ഡഡ്
15366 St. Thomas A U P S Mullenkolly സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ് മുള്ളൻകൊല്ലി എയ്ഡഡ്
15367 St. Sebastian`S A U P S Padichira സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് യു പി എസ് പാടിച്ചിറ എയ്ഡഡ്
15368 G U P S Kallinkara ജി യു പി എസ് കല്ലിൻകര ഗവൺമെന്റ്
15369 Mar Basaleous U P S Koliyadi മാർ ബസേലിയസ് യു പി എസ് കോളിയാടി എയ്ഡഡ്
15370 A U P S Cheeral യു പി എസ് ചീരാൽ എയ്ഡഡ്
15371 St. Antoney`S A U P S Pazhoor സെന്റ് ആന്റണീസ് യു പി എസ് പഴൂർ എയ്ഡഡ്
15373 G U P S Poothadi ജി യു പി എസ് പൂതാടി ഗവൺമെന്റ്
15374 A U P S Arimula എ യു പി എസ് അരിമുള എയ്ഡഡ്
15375 Krishana Vilas A U P S Koleri കൃഷ്ണവിലാസ് എ യു പി എസ് കോളേരി എയ്ഡഡ്
15376 A U P S Varadoor എ യു പി എസ് വരദൂർ എയ്ഡഡ്
15377 St. George A U P S Pulpally സെന്റ് ജോർജ് യു പി എസ് പുൽപ്പള്ളി എയ്ഡഡ്
15380 Assumption A U P S Bathery അസംപ്ഷൻ യു പി എസ് ബത്തേരി എയ്ഡഡ്
15399 Santhi Public School Cheeral ശാന്തി പബ്ലിക് സ്കൂൾ ചീരാൽ അംഗീകൃതം