സഹായം Reading Problems? Click here

കൊല്ലം/എഇഒ പുനലൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കൊല്ലംഡിഇഒ പുനലൂർഅഞ്ചൽചടയമംഗലംപുനലൂർ
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
40429 ShaliacaraEstate LPS ചാലിയക്കര എസ്റ്റേറ്റ് എൽ.പി.എസ് Aided
40430 MSC LPS Chempanaruvy എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ്സ്.ചെമ്പനരുവി Aided
40431 TVTM LPS Elampal റ്റി.വി.റ്റി.എം..എൽ.പി.എസ്സ്.ഇളമ്പൽ Aided
40433 DB LPS Mapazhathara ഡി.ബി.എൽ.പി.എസ്സ്.മാമ്പഴത്തറ Aided
40434 SVK LPS Ottakkal എസ്.വി.കെ. എൽ.പി.എസ്.ഒറ്റക്കൽ Aided
40435 MTLPS Pathanapuram എം.റ്റി. എൽ.പി.എസ്.പത്തനാപുരം Aided
40436 St. John`s LPS Punalur സെന്റ്.ജോൺസ്.എൽ.പി.എസ്സ്.പുനലൂർ Aided
40401 GLPS Aickarakonam ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.ഐക്കരക്കോണം Government
40402 GLPS Ariancavu ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.ആര്യൻകാവ് Government
40403 GWLPS Aruvithara ജി.ഡബ്ളു.എൽ.പി.എസ്സ്.അരുവിത്തറ Government
40404 GLPS Avaneeswaram ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.ആവണീശ്വരം Government
40405 GWLPS Avaneeswaram ജി.ഡബ്ളു.എൽ.പി.എസ്സ്.ആവണീശ്വരം Government
40406 GLPS Chekom ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.ചേകം Government
40407 GLPS Edamon ഗവ..എൽ.പി.എസ്സ്.ഇടമൺ Government
40408 G. New LPS Edamon ഗവ. ന്യു എൽ.പി.എസ്സ്. ഇടമൺ Government
40409 GLPS Elikkatooor ഗവ..എൽ.പി.എസ്സ്.എലിക്കട്ടൂർ Government
40410 GLPS Kamukumcherry ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.കമുകിൻചേരി Government
40411 G. New LPS Kamukumcherry ഗവ..ന്യു.എൽ.പി.എസ്സ്.കമുകിൻചേരി Government
40412 GLPS Karavoor ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.കറവൂർ Government
40413 GLPS Kariara ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.കാര്യറ Government
40414 WLPS Kariara ഡബ്ളു.എൽ.പി.എസ്സ്.കാര്യറ Government
40415 GLPS Kazhuthurutty ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.കഴുതുരുട്ടി Government
40416 GLPS Kunnicode ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.കുന്നിക്കോട് Government
40417 GLPS Kuthirachira ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.കുതിരച്ചിറ Government
40418 GLPS Nellippally ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.നെല്ലിപ്പള്ളി Government
40419 GLPS Pathanapuram ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.പത്തനാപുരം Government
40420 HBMLPS Pathanapuram എച്ച്.ബി.എം.എൽ.പി.എസ്സ്.പത്തനാപുരം Government
40421 GLPS Punalur ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.പുനലൂർ Government
40422 Govt.Town LPS Punalur ഗവ. ടൗൺ എൽ.പി.എസ്സ്. പുനലൂർ Government
40423 GLPS Thenmala ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.തെൻമല Government
40424 GLPS Valacode ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.വാളക്കോട് Government
40425 GLPS Vanmala ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.വൻമല Government
40426 GLPS Vilakudy ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.വിളക്കുടി Government
40427 GLPS Vilakkuvettam ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.വിളക്കുവെട്ടം Government
40428 LPS Arampunna എൽ.പി.എസ്സ്.ആരംപുന്ന Government
40432 LPS Kelankavu എൽ.പി.എസ്സ്.കേളൻകാവ് Government
40437 LPS Tholicode എൽ.പി.എസ്സ്.തൊളിക്കോട് Government
40438 LPS Urukunnu എൽ.പി.എസ്സ്.ഉറുകുന്ന് Government
40455 Chaithanya LPS Valacode ചൈതന്യ.എൽ.പി.എസ്സ്.വാളക്കോട് Unaided Recognised
40456 Shalem Marthoma LPS Chachipunna ശാലേം മർത്തോമ.എൽ.പി.എസ്സ്.ചാച്ചിപുന്ന Unaided Recognised
40457 Mother Susan Memorial LPS Pathanapuram മദർ സൂസൻ മെമ്മോറിയൽ.എൽ.പി.എസ്സ്.പതതനാപുരം Unaided Recognised
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
40445 St. Mary`s UPS Ariyankavu സെന്റ്.മേരീസ് യു.പി.എസ്.ആര്യൻകാവ് Aided
40446 UPS Edamon യു.പി.എസ്.ഇടമൺ Aided
40448 PNKM UPS Karavoor പി.എൻ.കെ.എം. യു.പി.എസ്.കറവൂർ Aided
40449 RBM UPS Kariara ആർ.ബി.എം. യു.പി.എസ്.കാര്യറ Aided
40450 St. Gregorious UPS Kuttikonam സെന്റ്.ഗ്രിഗോറിയസ്. യു.പി.എസ്.കുറ്റിക്കോണം Aided
40451 St. Mary`s UPS Piravanthoor സെന്റ്.മേരീസ് യു.പി.എസ്.പിറവന്തൂർ Aided
40452 SN UPS Piravanthoor എസ്.എൻ. യു.പി.എസ്.പിറവന്തൂർ Aided
40453 VO UPS Punalur വി.ഒ. യു.പി.എസ്.പുനലൂർ Aided
40454 DB UPS Vilakkudy ഡി.ബി. യു.പി.എസ്.വിളക്കുടി Aided
40439 GUPS Elampal ജി.യു.പി.എസ്.ഇളമ്പൽ Government
40440 GUPS Maniyattu ജി.യു.പി.എസ്.മണിയാറ്റ് Government
40441 GWUPS Ottakkal ജി.ഡബ്ളു.യു.പി.എസ്.ഒറ്റക്കൽ Government
40442 Govt.Model.UPS Piravanthoor ഗവ. മോഡൽ.യു.പി.എസ്. പിറവന്തൂർ Government
40443 GUPS Poomkulanji ജി.യു.പി.എസ്.പൂങ്കുളഞ്ഞി Government
40444 PMGUPS Punalur പി.എം.ജി.യു.പി.എസ്.പുനലൂർ Government
40447 UPS Kamukumcherry യു.പി.എസ്.കമുകിൻചേരി Government
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കൊല്ലം/എഇഒ_പുനലൂർ&oldid=1964409" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്