കൊല്ലം/എഇഒ അഞ്ചൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കൊല്ലംഡിഇഒ പുനലൂർഅഞ്ചൽചടയമംഗലംപുനലൂർ
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
40327 Ayiranaloor L. P. S പി ലക്ഷ്മണൻ മെമ്മോറിയൽ എൽ പി സ്കൂൾ അയിരനെല്ലൂർ Aided
40328 Chempakaramanaloor St. Therases L. P. S ചെമ്പകരാമനല്ലൂർ സെന്റ് തെരാസസ്. എൽ.പി.എസ്. Aided
40330 Edamulakkal M. S. C L. P. S ഇടമുളയ്കൽ എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ്. Aided
40332 Manalil M. G. L. P. S മണലിൽ എം.ജി. എൽ.പി.എസ്. Aided
40333 Manoor L. M. S. L. P. S മണ്ണൂർ എൽ.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ്. Aided
40334 Moongodu M. T. S. S L. PS മൂങ്കോട് എം.റ്റി.എസ്.എസ്. എൽ.പി.എസ്. Aided
40336 Pathady P. P. T. M. L. P. S പത്തടി പി.പി.റ്റി.എം. എൽ.പി.എസ്. Aided
40338 Vilakkupara L. P. S വിളക്കുപാറ. എൽ.പി.എസ്. Aided
40301 Agasthiyacode New L. P. S അഗസ്ത്യക്കോട് ന്യു. എൽ.പി.എസ്. Government
40302 Agasthiyacode Old L. P. S ഗവൺമെൻറ് ഓൾഡ് എൽ പി എസ് അഗസ്ത്യക്കോട് Government
40303 Alayamon New L. P. S അലയമൺ ന്യു. എൽ.പി.എസ്. Government
40304 Anchal G. L. P. S അഞ്ചൽ ജി. എൽ.പി.എസ്. Government
40305 Archal G. L. P. S ആർച്ചൽ ജി. എൽ.പി.എസ്. Government
40306 Aylara G. L. P. S അയിലറ ജി. എൽ. പി. എസ്. Government
40307 Ayur G. L. P. S ആയൂർ ജി. എൽ.പി.എസ്. Government
40308 Cherukara R. G. M. L. P. S ചെറുകര ആർ. ജി.എം. എൽ.പി.എസ്. GOVERMENT
40309 Edayam G. L. P. S ഇടയം ജി. എൽ.പി.എസ്. Government
40310 Erom G. L. P. S ഏറം ജി. എൽ.പി.എസ്. Government
40311 Kadamancodu Tribal L. P. S കടമാൻകോട് ട്രൈബൽ. എൽ.പി.എസ്. Government
40312 Kantanchira W. L. P. S കണ്ടൻചിറ ഡബ്ലു. എൽ.പി.എസ്. Government
40313 Karavaloor G. L. P. S കരവാളൂർ ജി. എൽ.പി.എസ്. Government
40314 Kelancavu Tamil L. P. S കേളൻകാവ് തമിൾ എൽ.പി.എസ്. Government
40315 Mathra S. V. L. P. S മാത്ര എസ്.വി. എൽ.പി.എസ്. Government
40316 Neelammal W. L. P. S നീലാമ്മാൾ ഡബ്ലു. എൽ.പി.എസ്. Government
40317 Panayam W. L. P. S പാണയം ഡബ്ലു.എൽ.പി.എസ്. Government
40318 Pazhayeroor G. L. P. S പഴയേരൂർ. ജി. എൽ.പി.എസ്. Government
40319 Perumanoor G. L. P. S പെരുമണ്ണൂർ. ജി. എൽ.പി.എസ്. Government
40320 Peringaloor G. L. P. S പെരിങ്ങള്ളൂർ. ജി. എൽ.പി.എസ്. Government
40321 Podiyattuvila G. L. P. S പൊടിയാട്ടുവിള. ജി. എൽ.പി.എസ്. Government
40323 Thadicadu G. L. P. S തടിക്കാടു ജി. എൽ.പി.എസ്. Government
40324 Venchempu G. L. P. S വെഞ്ചേമ്പ്. ജി. എൽ.പി.എസ്. Government
40325 Villumala Tribal L. P. S വില്ലുമല ട്രൈബൽ.എൽ.പി.എസ്. Government
40326 Yeroor G. L. P. S ഏരൂർ ജി. എൽ.പി.എസ്. Government
40329 Chozhiyacodu L. P. S ചോഴിയക്കോട് . എൽ.പി.എസ്. Government
40331 Kulathupuzha E. S. M Colony L. P. S കുളത്തൂപ്പുഴ ഇ.എസ്.എം.കോളനി. എൽ.പി.എസ്. Government
40335 Ozhukuparakkal G. P. L. P. S ഒഴുകുപാറയ്കൽ ജി.പി. എൽ.പി.എസ്. Government
40339 Edamulakkal G. L. P. S ഇടമുളയ്കൽ ജി. എൽ.പി.എസ്. Government
40337 Bethany LPS Chandanakkavu ബഥനി. എൽ.പി.എസ്.ചന്ദനക്കാവ് Un Aided
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
40344 Ayoor St. George U. P. S ആയൂർ സെന്റ് ജോർജ്.യു.പി.എസ്. Aided
40345 Marthandamkara L And U. P. S എൽ ആൻഡ് യു പി എസ് മാർത്താണ്ഡംകര Aided
40346 Moongodu S. M. U. P. S മൂങ്ങോട് എസ്.എം.യു.പി.എസ്. Aided
40347 Vayala N. V. U. P. S വയല എൻ.വി.യു.പി.എസ്. Aided
40348 Alayamon M. T. U. P. S അലയമൺ എം.റ്റി.യു.പി.എസ്. Aided
40349 Anchal B. V. U. P. S അഞ്ചൽ ബി.വി.യു.പി.എസ്. Aided
40350 Aylara U. P. S അയലറ.യു.പി.എസ്. Aided
40351 Ayoor J. U. P. S ആയൂർ ജെ.യു.പി.എസ്. Government
40352 Kulathupuzha A. P. N. M C. M. S U. P. S കുളത്തൂപ്പുഴ എ.പി.എൻ.എം.സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ്. Aided
40353 Pullamcodu U. P. S പുല്ലംകോട്.യു.പി.എസ്. Aided
40322 Rosemala G. L. P. S റോസ്മല ജി.എൽ.പി.എസ്. Government
40340 Anakkulam G. W. U. P. S ആനക്കുളം ജി.ഡബ്യു.യു.പി.എസ്. Government
40341 Chariparampu G. U. P. S ചരിപ്പറമ്പ് ജി.യു.പി.എസ്. Government
40342 Kulathupuzha G. U. P. S കുളത്തൂപ്പുഴ.ജി.യു.പി.എസ്. Government
40343 Vadamon G. U. P. S വടമൺ ജി.യു.പി.എസ്. Government
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കൊല്ലം/എഇഒ_അഞ്ചൽ&oldid=2095053" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്